Naučná stezka Mukařov – Žernovka

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
2
Naučná stezka Mukařov - Žernovka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede po nově vybudované cestě pro pěší spojující obce MukařovŽernovka stranou frekventované silnice. Seznamuje s pozoruhodným kostelem Nanebevzetí Panny Marie, historií a současností Mukařova a Žernovky, slavnými osobnostmi spjatými s Mukařovskem, zdejší přírodou, novou alejíkamenickou minulostí regionu.

Stezka je krátká a nenáročná, zkraje vede vedlejšími ulicemi obce a pak převážně po nově vybudovaném štěrkovém chodníku lesem nedaleko hlavní silnice mezi Mukařovem a Žernovkou nebo nově vzniklou alejí. Tento chodník je příkazovou značkou určen pouze pro pěší a vzhledem k nezpevněnému povrchu není bezbariérový. Trasa není značena, ale na každém informačním panelu je orientační plánek stezky, ze kterého není problém určit další směr.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
obec MUKAŘOV, Tyršova ulice, u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Končí:
obec ŽERNOVKA, u křižovatky ulic Doubecká a V Průhoně, u hasičské zbrojnice
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
červen 2010
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Mukařov-sko, obec Mukařov
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 2. Mukařovsko v minulosti a současnosti
 3. Osobnosti Mukařova a okolí
 4. Mukařovsko jako součást historického území
 5. Les jako významný krajinotvorný prvek Mukařovska
 6. Nová alej, Pomník padlým
 7. Kamenictví na Žernovce, v Srbíně a okolí
 8. Žernovka

Informační náplň

Zastávka 1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • historický a stavební vývoj kostela
 • stručný popis stavby a interiéru kostela
 • charitní domov
 • Prof. ThDr. Josef kardinál Beran
Vyobrazení:
původní kostel v roce 1850; zpovědnice a kazatelna; okenní vitráže (Nanebevzetí Panny Marie, svatý Jan Křtitel); presbytář kostela; charitní domov; Josef Beran; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Mukařovsko v minulosti a současnosti

 • vymezení regionu Mukařovsko
 • původ názvu Mukařova, historie a současnost obce
 • historie obce Srbín
 • historie obce Žernovka
 • symboly obce (popis obecního znaku a vlajky)
Vyobrazení:
letecký pohled na Mukařov (1936); pohled Pozdrav z Mukařova (1901); knížecí lichtenštejnská hájovna; náves v Srbíně; nově opravená srbínská zvonička; Sokolové v osadě Buda; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Osobnosti Mukařova a okolí

 • Miroslav Tyrš
 • Jan Veselý
 • Theodor Pištěk starší
 • Theodor Pištěk mladší
 • Xaver Tejřov
 • Václav Pavel Borovička
 • Ivan Mládek
 • Hubert Ripka
Vyobrazení:
Miroslav Tyrš; Jan Veselý; Theodor Pištěk starší; uniformy hradní stráže; Hubert Ripka; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Mukařovsko jako součást historického území

 • historie území kolem Mukařova
 • Smiřičtí ze Smiřic
 • Lichtenštejnové
 • plán na vybudování železnice přes Mukařov v minulosti
Vyobrazení:
historická mapa z roku 1852; erb Smiřických ze Smiřic; erb Lichtenštejnů; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Les jako významný krajinotvorný prvek Mukařovska

 • historie černokosteleckých lesů
 • různé typy lesa v okolí zastávky
 • říčanský masiv – geologická stavba
Vyobrazení:
jedle bělokorá; lípa srdčitá; sasanka hajní; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Nová alej, Pomník padlým

 • druhové složení aleje
 • javor babyka „Elsrijk“
 • jeřáb prostřední
 • první světová válka
 • čeští vojáci v první světové válce
 • pomníky padlým
Vyobrazení:
javor babyka „Elsrijk“; jeřáb prostřední; vojáci v zákopu; pomníček na návsi v Srbíně; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Kamenictví na Žernovce, v Srbíně a okolí

 • minulé a současné kamenolomy v okolí Žernovky
 • zápis z obecní kroniky o místních lomech a práci v nich
Vyobrazení:
práce v lomu na Žernovce; lom v Srbíně; lom na Žernovce – skupinová fotografie (1920); plánek naučné stezky

Zastávka 8: Žernovka

 • nejstarší historie Žernovky, původ názvu
 • místní názvy, tajemná místa
 • turistické zajímavosti v Žernovce
Vyobrazení:
pohlednice z Žernovky (1903); pohlednice z první republiky; obecní rybníček; Stáje Nádraží Žernovka; mapa Žernovky; pohlednice se zvoničkou a kostelem; plánek naučné stezky

Popis trasy

Mukařov → Žernovka

Naučnou stezku zahájíme na severním okraji Mukařova, u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tyršově ulici, kde nalezneme 1. zastávku (Kostel Nanebevzetí Panny Marie).

Odtud vyrážíme Příčnou ulicí, která nás zakrátko dovede na větší asfaltové prostranství před obecním úřadem, kde nalezneme 2. zastávku (Mukařovsko v minulosti a současnosti). Z tohoto prostranství zahneme vlevo do Sportovní ulice, kterou jdeme stále rovně, i poté, co odbočí vlevo (jdeme v přímém směru navazujícím chodníkem). Při příchodu k ulici U Zelené cesty nacházíme 3. zastávku (Osobnosti Mukařova a okolí).

Pokračujeme touto ulicí až na křižovatku s hlavní Školskou, kterou opatrně přejdeme na protější štěrkový chodník a jdeme vlevo, ven z obce. Za jejím okrajem se štěrkový chodník oddělí od silnice a vede dál okrajem lesa. Na začátku potkáme 4. zastávku (Mukařovsko jako součást historického území), a dále cestou pak 5. zastávku (Les jako významný krajinotvorný prvek Mukařovska).

Posléze štěrková cesta vyjde z lesa a dorazí k přechodu pro chodce – přejdeme opět opatrně hlavní silnici a pokračujeme šikmo dál nově vysazenou alejí. V její zhruba polovině potkáváme 6. zastávku (Nová alej, Pomník padlým). Jdeme dál alejí do obce Žernovka a pak navazující uličkou až na křižovatku se silnicí. Zde je směrem vpravo poněkud zapadlá 7. zastávka (Kamenictví na Žernovce, v Srbíně a okolí).

Z původního směru od Mukařova odbočujeme silnicí vlevo, kolem mlýna Pataki, až k první odbočce vpravo. Zde u hasičské zbrojnice nacházíme poslední, 8. zastávku (Žernovka). Zde naučná stezky končí, my můžeme pokračovat ulicí V Průhoně do centra Žernovky, kde je autobusová zastávka PID.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 16. 08. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Stach hod.

  Pěkně zpracované informační tabule, které již byly nahrazeny novými, kde se již nesetkáte s nedokončeným textem.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za informaci. Budeme se tam muset vypravit 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář