Naučná stezka Lesopark (Kostelec nad Černými lesy)

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Lesopark (Kostelec nad Černými lesy)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s 38 zajímavými dřevinami rostoucími v parku mezi budovami volně přístupného areálu bývalého plicního sanatoria a poté sovětské vojenské nemocnice v Kostelci nad Černými lesy. Jde spíše o několik samostatných, očíslovaných informačních panelů rozmístěných mezi dřívějšími nemocničními pavilony a provozně-technickými stavbami, a na počátku lesní části lesoparku.

Na každém informačním panelu je seznam dřevin rostoucích v okolí dané zastávky, s číslem, které je pak připevněno na konkrétní dřevině. Jednotlivé zastávky nepropojuje žádná určená (značená) trasa a je třeba je bohužel velmi složitě hledat. Neznalý návštěvník nemá prakticky šanci si stezku kompletně projít, pokud neprochodí celý nemocniční areál a náhodně na zastávky naučné stezky nenarazí.

Součástí stezky je 30 ptačích budek se žlutým terčem na čelní straně, které jsou vyvěšeny na stromech mezi budovami a pak i v lesní části lesoparku.

Pro návštěvu doporučujeme vegetační období a slunečno, kdy areál bývalé nemocnice s ohromnými zpustlými budovami s vysklenými okny a opadanou omítkou nepůsobí tak stísněně. Procházka lesní částí lesoparku již mimo areál nemocnice je naopak velmi příjemná. K odpočinku zde na několika místech slouží lavičky se stolky, a k aktivnímu pohybu již trochu zarostlé lesní hřiště.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, Kutnohorská ulice, areál bývalé plicní léčebny
Délka:
cca 1 km (+ asi 3 km okruh lesní částí lesoparku)
Zastávek:
úvodní + 5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
prosinec 2005
Tvůrce stezky:
Město Kostelec nad Černými lesy; tištěného průvodce zpracoval ing. Václav Šlechta
Naše návštěva:
duben 2007, červenec a říjen 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
chybí úvodní informační panel, zničené tři z pěti zastávek (2, 3, 4)

Seznam zastávek

 • Úvodní panel – Lesopark
 1. U budovy správy
 2. U hlavní budovy
 3. U prádelny
 4. Nad kotelnou
 5. Ornitologická

Informační náplň

Úvodní: Lesopark

 • informace o lesoparku bývalé plicní léčebny, významný krajinný prvek, rozloha apod.
 • charakteristika lesoparku, počty stromů, vývoj lesoparku do dnešní podoby
 • cíl zpřístupnění lesoparku, snaha o vytvoření naučného a relaxačního místa pro obyvatele areálu, občany a návštěvníky města
Vyobrazení:
studie areálu lesoparku – mapa porostní, mapa návrhu naučné stezky, mapa návrhu relaxace, ortofotomapa lesoparku a okolí; zákoutí lesoparku plicní léčebny (dobová fotografie), plicní léčebna počátkem 60. let (dobová fotografie)

Zastávka 1: U budovy správy

 • smrk pichlavý (2)
 • borovice lesní (5)
 • borovice černá (6)
 • jasan ztepilý (22)
 • habr obecný (25)
 • lípa malolistá (27)
 • líska turecká (31)
 • ořechovec vejčitý (32)
 • informace o vzniku parku, zahradníci
 • MUDr. Ferdinand Trippé, založení plicní léčebny
Vyobrazení:
zakladatel plicní léčebny MUDr. Ferdinand Trippé (1893–1980)

Zastávka 2: U hlavní budovy

 • jedle bělokorá (8)
 • douglaska tisolistá (13)
 • jedlovec kanadský (14)
 • buk lesní (21)
 • javor klen (23)
 • javor mléč (24)
 • bříza bělokorá (26) – pokácená
 • jírovec, kaštan koňský (30)
 • zeravinec japonský (40)
 • zmarličník japonský (41)
 • cypřišek Lawsonův (43)
 • tis červený (50)

Zastávka 3: U prádelny

 • smrk ztepilý (1)
 • smrk černý (4) – nemá číslo
 • jedle obrovská (10)
 • modřín opadavý (12)
 • dub letní (20)
 • liliovník tulipánokvětý (33)
 • dub červený (35)
 • líska obecná (42) – nemá číslo
 • štědřenec odvislý; zlatý déšť (45)

Zastávka 4: Nad kotelnou

 • smrk omorika (3)
 • borovice vejmutovka (7)
 • jedle ojíněná (9)
 • jedle kavkazská (11) – nemá číslo
 • topol bílý – linda (28)
 • platan javorolistý (29) – nemá číslo
 • jírovec červený (34)
 • zerav západní – túje (44)
 • kalina tušalaj (46)

Zastávka 5: Ornitologická

 • budka pro šoupálky – charakteristika, odlišnost od jiných typů
 • jak věšet a vybavit budku
 • kdo vyrobil zdejší ptačí budky
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Popis trasy

Kostelec nad Černými lesy → okruh areálem bývalé léčebny → Kostelec nad Černými lesy

Naučnou stezku zahájíme v Kutnohorské ulici, vycházející z náměstí Smiřických a směřující ven z města. Vchod do areálu bývalé nemocnice nalezneme po levé straně asi půl kilometru od náměstí, téměř již na okraji Kostelce. Jde o klasický „nemocniční“ vjezd s (bývalou) vrátnicí. Hned za ní, na její malé zastřešené verandě, byl při naší první návštěvě úvodní panel, ale bohužel mezitím zmizel. Od terásky odbočíme vpravo úzkým chodníčkem k menší budově, toho času sídlu městské policie. Před vchodem nacházíme panel 1. zastávky (U budovy správy).

Jak již bylo řečeno, na panelech je vždy seznam dřevin rostoucích v okolí dané zastávky, doplněných číslem, a toto číslo (červené na tmavě hnědé dřevěné tabulce) je pak vždy umístěno na kmeni nebo ve větvích příslušné dřeviny. Pokud vás tedy zajímá konkrétní dřevina, musíte se rozhlédnout kolem sebe po označených stromech. Pozor – ne vždy je daná dřeviny opravdu v bezprostřední blízkosti panelu.

V okolí první zastávky jsou označené všechny dřeviny.

Od 1. zastávky se nejlépe vrátíme zpět k vrátnici a pokračujeme pak od ní vpravo po hlavní vjezdové asfaltce do nitra areálu. Ta se stáčí vpravo a mírně klesá pod tmavě šedý dům až ke spodní části hlavní (největší) budovy v areálu. Zde před ní odbočíme vpravo vzhůru. Na rohu, na trávníku vpravo od cesty, nalezneme 3. zastávku (U prádelny). Druhou zastávku jsme neminuli, dostaneme se k ní hned následně). V okolí třetí zastávky jsou kromě smrku černého a lísky obecné všechny dřeviny označené.

Od 3. zastávky stoupáme asfaltovou cestou podél hlavní budovy. U jejího horního konce nacházíme po pravé straně 2. zastávku (U hlavní budovy). Zde byste marně hledali břízu bělokorou, je pokácená a zbyl z ní jen pařez. Krom toho není označen zmarličník japonský.

Za 2. zastávkou zahneme vlevo, obejdeme čelní část hlavní budovy, a za ní opět odbočíme vlevo a začneme podél ní sestupovat až zhruba do její střední části, kde odbočíme asfaltkou vpravo (hned za modernějším objektem provozně-technické správy nemocnice). Krátce nato potkáme panel 4. zastávky (Nad kotelnou). V jejím okolí jsou bez čísla jedle kavkazská a platan javorolistý.

Dále pokračujeme rovně stejnou cestou směrem k lesní části lesoparku. Na okraji lesa, u odbočky k vodojemu, nalézáme poslední, 5. zastávku (Ornitologická). Zde naučná stezka končí, ale nic nám nebrání pokračovat dál do lesní části lesoparku. Je protkán převážně zpevněnými lesními cestami, na několika místech nalezneme lavičky a stolky. Pro lepší orientaci i inspiraci, kudy jít, doporučujeme vytisknout si plánek lesoparku (vyfocený z úvodního panelu).

Procházku ať už nemocničním areálem nebo lesem zakončíme opět u vrátnice v Kutnohorské ulici.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 10. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář