Školní naučná stezka Údolím Vltavy

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Školní naučná stezka Údolím Vltavy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Školní naučná stezka prochází krátkým úsekem vltavského údolí u obce Husinec-Řež. Trasa lemovaná skalami vedoucí podél břehu seznamuje s živočichy na hladině i pod hladinou Vltavy, skalními útvary, které míjíme, nebo s přemyslovským hradištěm Levý Hradec, které se spolu s vrchem Řivnáč tyčí na protějším břehu. Jedna zastávka je věnována památce hrdinského činu z konce druhé světové války.

Trasa naučné stezky není značená. Je sice jednoduchá a jednotlivé infopanely od sebe nejsou daleko, nicméně stezce by neuškodily alespoň nějaké orientační prvky (plánek na panelech, ukazatele), aby přespolní návštěvník věděl, kudy má vlastně jít a hlavně kde naučná stezka končí (je-li tedy přáním tvůrců, aby školní naučná stezka nesloužila pouze potřebám školy). Samotná procházka je ale naprosto nenáročná, a až na úvodní schodiště od školy k Vltavě, které jde případně objet souběžnou ulicí, bezbariérová, vedoucí po asfaltové cestě. Podél trasy je rozmístěno několik laviček. V době otevření se plánovalo rozšíření naučné stezky o další zastávky, nevíme, jestli k němu došlo.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
HUSINEC-ŘEŽ, v ulici Ke Škole, u základní školy
Končí:
HUSINEC-ŘEŽ, Husinecká ulice (na břehu Vltavy)
Délka:
cca 0,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
14. 5. 2010
Tvůrce stezky:
Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež, TOM Řež, Muzeum Říčany, občanské sdružení Ornita, Sdružení Tereza
Naše návštěva:
duben 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
některé panely mírně poničené, ale čitelné

Seznam zastávek

 • Základní škola a mateřská škola
 • Řeka Vltava – Na hladině
 • Řeka Vltava – Pod hladinou
 • Skála
 • Levý Hradec
 • Památné místo
 • Skalní útvar Pasáček

Informační náplň

Zastávka: Základní škola a mateřská škola

 • historie základní školy v Řeži
 • sídlo německých vojáků za druhé světové války
 • lípa Svobody
 • obojživelný vůz zakopaný po válce na zahradě školy
 • povodeň v roce 2002

Zastávka: Řeka Vltava – Na hladině

 • vodní ptactvo
Vyobrazení:
kresby – labuť velká, kachna divoká, kormorán velký, volavka popelavá, racek chechtavý

Zastávka: Řeka Vltava – Pod hladinou

 • běžné druhy ryb v řece
Vyobrazení:
kresby – kapr obecný, štika obecná, okoun říční

Zastávka: Skála

 • skalní útvar Skála; flóra
 • kopec Řivnáč na protějším břehu
 • pravěké výšinné sídliště; tzv. řivnáčská kultura, archeologické nálezy
 • tařice skalní, sleziník červený, sleziník routička
Vyobrazení:
sleziník červený, sleziník routička, tařice skalní

Zastávka: Levý Hradec

 • hradiště na Levém Hradci, sídlo knížete Bořivoje
 • první ohnisko křesťanství v Čechách
 • archeologický průzkum
 • současnost Levého Hradce
Vyobrazení:
kresba – kostel sv. Klimenta

Zastávka: Památné místo

 • hrdinský čin Josefa Štěpančíka z konce druhé světové války
 • památníček
Vyobrazení:
kresba – památník

Zastávka: Skalní útvar Pasáček

 • zdejší flóra
 • skalní útvar připomínající lidskou hlavu a pověst vázaná k tomuto místu
Vyobrazení:
kresba – skalní útvar Pasáček

Popis trasy

základní škola → Skála → skalní útvar Pasáček

Procházku po naučné stezce zahájíme v Řeži na Hlavní ulici, u autobusové zastávky "Husinec, Řež". Odtud jdeme vzhůru Hlavní ulicí, a v koleni serpentiny odbočíme vpravo do uličky Ke Škole. Sestoupíme k vratům základní školy, kde nalezneme zastávku Základní škola a mateřská škola. Od ní sestoupíme vpravo po schůdkách k Vltavě, kde je umístěna zastávka Řeka Vltava – Na hladině. Dále pokračujeme vlevo asfaltkou po břehu.

Další zastávku (Řeka Vltava – Pod hladinou) potkáváme nedaleko před výrazným skalním útvarem na břehu. Zde se asfaltka odklání vlevo od řeky – jdeme po ní, přestože rovně vedoucí pěšinka vypadá lákavě. Obejdeme skalku a přijdeme k travnaté ploše s několika lavičkami. Hned vpravo je umístěna zastávka Skála, a opodál na okraji prostranství zastávka Levý Hradec. Vrátíme se na asfaltku, kde takřka vzápětí potkáme zastávku Památné místo a o kus dál zastávku Skalní útvar Pasáček, čímž naučná stezka zřejmě končí.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář