Naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
4
Naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka nás provede malebným krajem v okolí Velkých Popovic a Kamenice, kde žil, všestranně podnikal a o jehož rozvoj se velkou měrou zasloužil významný průmyslník 19. století baron František Ringhoffer. Stezka mimo jiné seznamuje s pivovarem ve Velkých Popovicích, zámkem Štiřín, kamenickými hamry v Kamenici, hrobkou rodiny Ringhofferů nebo historií obce Kostelec u Křížků.

Naučná stezka začíná u železniční zastávky Mirošovice u Prahy, odkud pak vede přes Dolní a Horní Lomnici do Velkých Popovic, a dále oklikou přes Kostelec u Křížků do Kamenice. Trasa stezky je na jednodenní výlet dost dlouhá, proto doporučujeme ji rozdělit na dvě části, a to na úseky Mirošovice–Velké Popovice (cca 8 km), a Velké Popovice–Kamenice (cca 12 km + slepé odbočky asi 5 km).

Vede po cestách různého typu, místy i po silnicích se slabším provozem. Nemá vlastní značení, je vedena po stávajících barevně značených turistických trasách, s tím, že na každém panelu je uveden velmi stručný popis k další zastávce. Ten však může být zničený (vyříznutý, počmáraný), proto doporučujeme vytisknout si s sebou popis trasy uvedený níže na této stránce. Závěrečný úsek z Kostelce u Křížků do Kamenice není značen vůbec, což velmi komplikuje orientaci.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
MIROŠOVICE U PRAHY, železniční zastávka
Končí:
KAMENICE, Ringhofferovo náměstí (autobusová zastávka)
Délka:
cca 20 km + cca 5 km slepé odbočky
Zastávek:
10
Značení trasy:
nemá svoje vlastní značení, vede po stávajících značených turistických trasách; závěrečný úsek z Kostelce u Křížků do Kamenice neznačen
Vznikla:
květen 2005
Tvůrce stezky:
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Naše návštěva:
leden a únor 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
některé panely částečně poškozené (vyříznuté obrázky, počmárané)

Seznam zastávek

 1. Začátek stezky
 2. Tvář Ringhofferovy krajiny
 3. Lesní studny
 4. Historie a současnost velkopopovického pivovaru
 5. Přírodní park Velkopopovicko
 6. Zámek Štiřín
 7. Kamenické hamry
 8. Život a dílo barona Ringhoffera
 9. Rotunda a kostel sv. Martina
 10. Konec stezky

Informační náplň

Zastávka 1: Začátek stezky

 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
lom Chlum u Dolní Lomnice; řepkové pole za Horní Lomnicí; lesní cesta do Habří; maskot velkopopovického pivovaru kozel Olda; lávka přes Mokřanský potok Ve Stádlích; pohled na štiřínský zámek přes Struhařovský rybník; vodní altánek na rybníku Debrný u Štiřína; výpusť Mlýnského rybníka v Olešovicích; kostel sv. Františka Serafinského v Kamenici; Ringhofferova hrobka na Zaječím vrchu u Kamenice; rotunda s kostelem sv. Martina v Kostelci u Křížků; židovský hřbitov v Kostelci u Křížků; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 2: Tvář Ringhofferovy krajiny

 • ovlivnění a přetváření krajiny v okolí Velkých Popovic a Kamenice průmyslníkem Františkem Ringhofferem
 • tzv. Spojené dominium
 • důležité mezníky ve vývoji Spojeného dominia
 • žulové lomy na Velkopopovicku a Kamenicku
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
stará pražská cesta u Velkých Popovic; pohled od Ringhofferovy hrobky k lesům nad kamenickým zámkem; zámek v Lojovicích; bývalá Ringhofferova pila pod hrází Struhařovského rybníka; poděkování obecního úřadu v Těptíně za darování pozemku pro výstavbu školy v Kamenici; žula; lom Chlum u Dolní Lomnice; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 3: Lesní studny

 • ložiska čisté podzemní vody
 • zdroj vody pro pivovar ve Velkých Popovicích
 • základní údaje o vodních zdrojích velkopopovického pivovaru
 • historie obce Velké Popovice
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
technický výkres čerpadlové stanice se šachtou a studny z roku 1911; lesní studna v Habří (30. léta 20. století); tatáž studna v roce 2005; lesní studna pod Habřím; schéma rozmístění pivovarských studní; nejnovější pivovarská studna v Habří; kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 4: Historie a současnost velkopopovického pivovaru

 • historie a současnost vaření piva ve Velkých Popovicích
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
velkopopovický pivovar krátce po svém založení na kresbě K. Liebschera; zavážení hospody v Miličíně v roce 1935; dobová pohlednice pivovaru z 20. let 20. století; československá rarita – kruhový paster na lahvové pivo (30. léta 20. století); měděné kotle ve varně; rekonstruované hlavní nádvoří pivovaru; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 5: Přírodní park Velkopopovicko

 • charakteristika přírodního parku Velkopopovicko
 • zajímavosti v okolí Mokřanského a Křivoveského potoka
  • Todický vrch
  • cihelna v Brtnici
  • dva nově zřízené rybníky za Brtnicí
  • vstup do štoly vodního přivaděče Želivka
  • samota Černý mlýn
  • další zajímavosti
 • čistírna odpadních vod
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
krajina přírodního parku Velkopopovicko u Mokřan; sněženka předjarní; myslivna Ve Stádlích kolem roku 1920; stezka podél Mokřanského potoka; zvonička v Řepčicích; kamenné můstky na soutoku Mokřanského a Křivoveského potoka; čistírna odpadních vod s pivovarem v pozadí; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 6: Zámek Štiřín

 • historie a současnost zámku Štiřín
 • stavební vývoj zámku, popis jednotlivých částí
 • historie a současnost zámeckého parku
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
zahradní průčelí štiřínského zámku na počátku 20. století (zimní a letní pohled); zámek Štiřín v současnosti; sochařská výzdoba zámku Štiřín; znak rodiny Ringhofferů na štiřínském zámku; unikátní novostavba domu Atis; golfové hřiště ve štiřínském parku; vodní altánek na zámeckém rybníku Debrný; duby na staré hrázi mezi Štiřínem a Všedobrovicemi; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 7: Kamenické hamry

 • historie hamrů v Kamenici
 • obec Kamenice
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
horní továrna (válcovna) v Kamenici na konci 19. století; poslední hamr na kování měděných výrobků v provozu ještě v roce 1952; dům čp. 10 v roce 2005; kamenický zámek na pohlednici z roku 1926; kostel sv. Františka Serafinského z Assissi; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 8: Život a dílo barona Ringhoffera

 • podnikatelské aktivity rodiny Ringhofferů
 • život a dílo Františka Ringhoffera
 • puls života smíchovských továren – výrobní portfolio, přístup k dělníkům atd.
 • hrobka rodiny Ringhofferů
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
baron František Ringhoffer (1817–1873); dobová novinová inzerce; Ringhofferova smíchovská továrna na konci 19. století; stavební plánek hrobky z konce 80. let 19. století; jedna z kovaných mís na řecký oheň; Myslbekův „Ukřižovaný“ nad Ringhofferovou hrobkou; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 9: Rotunda a kostel sv. Martina

 • historie obce Kostelec u Křížků
 • legenda o založení rotundy sv. Vojtěchem
 • historický a stavební vývoj kostela sv. Martina
 • židovská komunita a hřbitov v Kostelci u Křížků
 • střípky z kroniky Kostelce u Křížků
 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
 • popis cesty k další zastávce
Vyobrazení:
kovaná plastika k tisíciletí od založení rotundy; rotunda s kostelem sv. Martina v Kostelci u Křížků; židovský hřbitov v Kostelci u Křížků; náhrobky na židovském hřbitově; Kostelec u Křížků v 50. letech 20. století; společná budova fary a základní školy v roce 2005; turistická mapa s vyznačením naučné stezky Krajinou barona Ringhoffera

Zastávka 10: Konec stezky

 • Ringhofferovy rady potomkům
 • umístění informačních tabulí
Vyobrazení:
zapomenutá lesní cesta nad lomem Chlum; zámek v Lojovicích; lesní studna v Habří; cylindrokónické tanky v pivovaru Velké Popovice; křivatec žlutý v přírodním parku Velkopopovicko; zámek Štiřín; golfové hřiště ve štiřínském parku; Kamenický potok pod hrází Struhařovského rybníka; pohled na kamenický zámek přes Hamerský rybník; lipová alej od Ringhofferovy hrobky ke kamenickému zámku; rotunda s kostelem sv. Martina v Kostelci u Křížků; náhrobek na židovském hřbitově v Kostelci u Křížků

Popis trasy

Mirošovice → Velké Popovice → Kostelec u Křížků → Kamenice

Naučná stezka začíná přímo u železniční zastávky Mirošovice u Prahy (na trati Praha–Benešov), na straně přiléhající k městu. Pokud tedy přijedeme od Prahy, vyjdeme z nástupiště podél protihlukových zdí a na okraji prostranství hned u východu nalezneme 1. zastávku (Začátek stezky).

Od ní vyrážíme zpočátku po žluté turistické značce ulicí do centra Mirošovic (pozor, žlutá vede i pod železniční tratí do Hrusic, to je špatný směr). Po asi 300 metrech dorazíme na frekventovanou hlavní ulici, po níž pokračujeme vpravo. Na následující křižovatce (s ulicí Senohrabskou) si povšimneme rozcestí žluté a modré značky – zde žlutou opustíme a pokračujeme dál po hlavní ulici, ale tentokrát již po modré značce. Této značky se budeme držet prakticky celou první polovinu trasy až do Velkých Popovic.

Projdeme po hlavní ulici obcí, až k mostu přes čtyřproudou silnici. Přejdeme po něm, a hned za ním odbočujeme na cestu vlevo, vedoucí zpočátku podél protihlukové stěny. Tato cesta sestoupí ke Štičímu rybníku, před nímž zatáčí vpravo. Pak již vede převážně rovně, zpočátku lesem, později ještě podél zahrad. Za nimi se drží dna údolí v přímém směru – vede lučinatým pásem podél Lomnického potoka, dále pak výraznější vozovou cestou až ke skupině domů (okraj obce Dolní Lomnice). Nedaleko před nimi nalézáme 2. zastávku (Tvář Ringhofferovy krajiny).

Pokračujeme po cestě, až se zakrátko napojíme na úzkou silničku podél domů. Zde stezka dál pokračuje vlevo, můžeme ale absolvovat odbočku k lomu Chlum, o němž je řeč na panelu. Nevede k němu však žádná oficiální cesta, a pohled do něj je možný pouze z lesa nad ním. Chceme-li ho tedy navštívit, jdeme neznačenou cestou vpravo, po asi 350 metrech dorazíme ke sloupu elektrického vedení, zde zahneme vlevo po cestě, ale těsně před oplocením odbočíme vpravo vzhůru do lesa. Nyní stoupáme lesem a stáčíme se jakoby na levou stranu. Po levé straně se výše tyčí zemní valy a ještě výš je oplocení z ocelových lan. Stáčíme se podél něj vlevo až k místu, kde je do lomu zastřený výhled – pozor, na cedulích dole u cesty je upozornění na možnost sesuvu a pádu dolů. Vrátíme se stejnou cestou.

Pokračujeme po modré značce do středu Dolní Lomnice. Zde se napojíme rovněž na červenou značku – spolu s ní a modrou značkou jdeme po silnici do Horní Lomnice. Zde pozor, těsně před pravotočivou zatáčkou odbočují obě značky vlevo uličkou mezi domy. Téměř vzápětí nás červená značka opouští a my odbočujeme vpravo opět pouze po modré. Vyjdeme na ulici, po níž pokračujeme vlevo vzhůru. (Teprve zde projdeme kolem počáteční značky obce Horní Lomnice.) Držíme se stále hlavní ulice, až téměř na konci obce nepřehlédneme modrou odbočku vlevo – ta nás vyvede z obce ven. Na posledním sloupku plotu vpravo si povšimneme pokynů značkaře, kudy dál vede modrá značka: „200 metrů přímo, pak vpravo, po 50 metrech vlevo“. Zařídíme se přesně podle toho, projdeme 200 metrů cestou na rozhraní nějaké lesní školky a pole, zahneme vpravo a pak vlevo a dál pokračujeme k lesu. Na boudě před ním je obří modrá značka.

Dále vede stezka asi kilometr rovně lesem, až na rozcestí V Tejčku – zde odbočujeme po modré vpravo. Sestoupíme lesem k drobnému potůčku, za nímž vystoupáme k již viditelné 3. zastávce (Lesní studny).

Dále pokračujeme vzhůru po modré značce, vyjdeme z lesa a jdeme uličkou po okraji chatové zástavby. Za ní pak opět klesáme lesem směrem vlevo. Při příchodu k okrajovým domům Velkých Popovic není moc dobře vyznačena odbočka modré značky vlevo úzkou prolukou mezi zdmi zahrad rodinných domků (značky pak nejsou ani v této proluce). Sestoupíme jí k potoku a pak jdeme vzhůru vlevo na hlavní, Masarykovu ulici – po ní pokračujeme vlevo. (Pokud odbočku do proluky mineme, nic se neděje, na hlavní ulici se napojíme také, jen o něco dál.)

Masarykovou ulicí sestoupíme kolem kostela až na hlavní Ringhofferovu ulici (pozor, velký provoz), kde odbočíme vlevo směrem k bráně do velkopopovického pivovaru. Hned u ní po levé straně nacházíme 4. zastávku (Historie a současnost velkopopovického pivovaru). Dále jdeme Ringhofferovou ulicí kolem pivovaru dolů k rybníku.

Chcete-li procházku po naučné stezce rozdělit nadvakrát (což vřele doporučujeme), můžete za rybníkem výlet ukončit, je zde autobusová zastávka (autobusy směr Strančice nebo Kamenice). V opačném případě obejdeme zprava rybník a odbočíme vlevo do ulice V Parku. Po asi 250 metrech se na rozdvojení odkláníme šikmo vlevo, jdeme úzkou uličkou se zákazem vjezdu, dále pak rovně ulicí Na Slunečné, která se posléze napojí na hlavní, po níž pokračujeme šikmo vlevo dolů. Sestoupíme do místní části Brtnice, za levotočivou zatáčkou dorazíme na rozcestí modré, žluté a zelené značky. Odtud budeme dále pokračovat po žluté, zpočátku krátce společně se zelenou. Ta pak dál pokračuje po silnici vzhůru, ale žlutá odbočuje ještě před stoupáním, za úzkou levotočivou zatáčkou, vpravo, spíše vozovou cestou mezi domy. Je třeba upozornit, že následující úsek je velmi špatně značen, žlutá se za odbočením stáčí vpravo k objektu čističky a potoku, podél něhož a vodních nádrží patřících k čističce dále vede. První značku nalezneme nepochopitelně až za prostranstvím na plotě čističky.

Dále vede trasa stále podél nádrží a potoka, za druhou nádrží obejde větší objekt bývalého mlýna a stočí se vpravo dolů do lesnatého údolí s meandrujícím Mokřanským potokem. Tudy vede necelý půlkilometr až k lávce přes potok, u níž nalezneme 5. zastávku (Přírodní park Velkopopovicko). Zde opouštíme žlutou značku a jdeme dál vpravo přes lávku po zelené značce.

Cesta míří od potoka vzhůru k lesu a pak jím příkře stoupá. Když se vyrovná, vede okrajem lesa s výhledem vlevo do krajiny. Posléze přijdeme ke skupince domů, za nimi překřížíme asfaltku a pokračujeme rovně zpočátku opět převážně okrajovým lesem. Po asi kilometru cesty nyní už středem lesa dorazíme k silnici – zde opustíme zelenou značku a jdeme vlevo po modré. (Té se budeme držet až k 9. zastávce v obci Kostelec u Křížků.)

Jdeme zpočátku po silnici, ale po asi 150 metrech odbočujeme vpravo na lesní vozovou cestu. Po asi 250 metrech na křižovatce tvaru T jdeme vpravo a pak stále rovně. Po asi půl kilometru rovné kvalitní cesty nepřehlédneme odbočku modré značky vpravo dolů lesní pěšinou. Sestoupíme po ní na spodní vozovou cestu, po níž pokračujeme vpravo a za levotočivou zatáčkou dorazíme k Struhařovskému rybníku. U něho nalézáme 6. zastávku (Zámek Štiřín).

(K zámku se dostaneme slepou neznačenou odbočkou trasy naučné stezky dlouhou asi 1,5 kilometru + 1,5 km zpět – za rybníkem se dáme vpravo Spádovou ulicí, pak vlevo Slepou na hlavní Ringhofferovu, a po ní pak vpravo až na křižovatku u Štiřínského rybníka, kde opět vpravo k zámku; návrat zpět na trasu naučné stezky stejnou cestou.)

Dojdeme na konec hráze Struhařovského rybníka a odbočujeme ulicí vlevo, po okraji zástavby. Posléze se tato ulička změní spíše ve vozovou cestu, a dorazí k dalšímu rybníku. Drží se stále při jeho břehu, až k objektu bývalého mlýna a rozcestí U Mlýna, kde odbočuje vpravo. Zároveň se zde napojíme na červenou značkou a v následujícím úseku odsud až k Ringhofferově hrobce jdeme po modré i červené značce.

Vedlejší ulička nás dovede k velmi frekventované Benešovské, kterou opatrně přejdeme a pokračujeme protilehlou cestou. Ta míří k lesu, po asi 200 metrech nepřehlédneme odbočku šikmo vlevo přes potok. Jdeme pak lesnatým údolím pěšinou podél něj, na protějším břehu vidíme mohutné objekty čističky odpadních vod. Pěšina nás dovede k Hamerskému rybníku, který pak zleva obcházíme. Na protějším břehu pod kamenickým zámkem nalézáme 7. zastávku (Kamenické hamry).

Pokračujeme cestou podél břehu k silnici, po níž odbočujeme vlevo, a po mírném výstupu odbočujeme (po asi 200 metrech) cestou vpravo stromořadím. Cesta mírně stoupá, až po necelém půlkilometru dorazí k Ringhofferově hrobce (nepřístupné, oplocené). Před vraty do areálu je umístěna 8. zastávka (Život a dílo barona Ringhoffera). Těsně před ní opustíme červenou značku a pokračujeme dále již jen po modré.

Ta vede zpočátku rovně lesem, pak se stočí vlevo, před oplocením nějakého pozemku pak vpravo a pěšinou lesem nedaleko plotu sestoupí na silnici, po níž vede dál vlevo. Dorazíme do obce Skuheř, projdeme jí a až za ní odbočujeme vpravo na vedlejší asfaltku. Z té však po 80 metrech uhýbáme vlevo vzhůru travnatou polní vozovou cestou. Přejdeme nevysoké návrší a sestoupíme ke Kosteleckému rybníku, podél něhož dorazíme vpravo na okraj obce Kostelec u Křížků. Na konci hráze je umístěna 9. zastávka (Rotunda a kostel sv. Martina).

(Odtud vede opět neznačená slepá odbočka trasy délky asi 1 km (+ 1 km nazpátek) k židovskému hřbitovu, o kterém je řeč na panelu, a ke kostelu sv. Martina. Chceme-li ji absolvovat, odbočujeme vlevo podél rybníka, poté po asi 200 metrech vpravo směrem k hlavní ulici. Po ní jdeme asi 250 metrů, na křižovatku, kde odbočujeme vpravo. Po dalších asi 250 metrech dojdeme skoro na okraj obce – židovský hřbitov je vpravo hned na kraji zástavby. Vrata jsou zavřená, přístupný je boční brankou výše podél zdi. Odtud se pak vracíme stejnou cestou, ale tentokrát už neodbočujeme k rybníku, ale míříme v přímém směru ke kostelu sv. Martina. Po jeho prohlídce pak sestoupíme uličkou přímo od kostela zpátky k 9. zastávce u Kosteleckého rybníka.)

Nyní, od 9. zastávky ke konci naučné stezky, nás čeká naprosto nejhorší úsek, co se týče orientace. Stezka zde nevede po žádné značené trase a často zásadně mění směr, což se tvůrci neobtěžovali nijak sdělit. Od 9. zastávky tedy odbočujeme vozovou cestou vpravo (ve směru příchodu od Skuheře), nebo vlevo ve směru příchodu shora od kostela sv. Martina. Kousek za odbočením nacházíme na stromě připevněnou žlutou značku s písmeny FR a nápisem Krajinou barona Ringhoffera. Cesta se stáčí vpravo a pak vede podél zahrad, vpravo je les. Po asi 350 metrech, na rohu zahrad, cesta zahýbá vlevo, ale my pokračujeme šikmo dolů vozovou cestou směrem k nějaké oplocené studni. Na plotě byl v době naší návštěvy opět žlutý znak FR s velmi zašlou, fixkou namalovanou šipkou směrem vpravo. U studny tedy opustíme vozovou cestu a odbočujeme pěšinkou vpravo k nevýraznému potůčku, který přejdeme, a za ním vstoupíme do lesa a začneme výrazně stoupat směrem vlevo pěšinou zařízlou ve svahu. Výše se pak pěšina napojí na výraznější cestu, opět většinou zařízlou ve svahu. Dále bude následovat několik rozdvojení, my se však držíme vždy cesty nalevo, i v místě, kde vpravo rovně odbočuje cyklostezka. Nevšímáme si toho a sestoupíme vlevo dolů na dno údolí, kde se napojíme na vozovou cestu. Zde zahneme vlevo, přejdeme potok, a na následující křižovatce vozových cest tvaru T odbočujeme vpravo. Podotýkáme, že celý tento úsek s mnoha odbočkami a mnoha možnostmi zabloudit je zcela NEZNAČEN!!

Nyní vede cesta lesem podél chat, které postupně přecházejí v zástavbu obce Kamenice. Jdeme stále v přímém směru nyní Korunní ulicí. Za druhým křížením s Kruhovou ulicí jdeme cestou březovou alejí se zákazem vjezdu. Ta nás dovede až k širšímu prostranství po pravé straně. Jde o Ringhofferovo náměstí, kam odbočíme. U silnice těsně před autobusovou zastávkou nalézáme poslední zastávku naučné stezky, 10. zastávku (Konec stezky). Tím náročná procházka po naučné stezce končí, a my se můžeme přesunout k autobusové zastávce a vyrazit k domovu.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 02. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 4)

 • Jan Škoda hod.

  To je mi líto, před rokem byly ještě všechny panely v pořádku. Jinak z praktických důvodů doporučuji procházet stezku v protisměru, jelikož – zvláště o víkendu večer – je zpáteční spojení podstatně lepší z Mirošovic (hlavní trať od Benešova) než z Kamenice.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   My jsme tam také byli již před rokem, takže panely byly určitě už zase obnoveny (případně jsou znova poničené).

   Odpovědět
 • Pavel hod.

  Pekne popsana stezka, tak uvidime, my tam jdem zitra:)

  Odpovědět
 • Křivák hod.

  Musím říci, že mě naučná stezka trochu zklamala. První polovinu stezky jdete v podstatě koridorem mezi obvodovými zdmi domů, z vesnice do vesnice. Domy jsou z větší části renovované, takže si jeden připadá jako v pražské vilové čtvrti. Do krajiny bohužel moc vidět není. Navíc jsem se strefil do chvíle, kdy všichni majitelé renovují jak vzteklí; cestou co chvíli projel náklaďák nebo bagřík.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář