Dětská hmyzí naučná stezka Velký svět malých živočichů aneb od škvora ke zlatohlávkovi

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Okružní naučná stezka spojuje příjemnou a klidnou trasou obce Třebohostice a Zlatá. Tematicky je zaměřena na hmyz žijící na různých stanovištích, ale přináší i informace z historie obou obcí a míst, kudy prochází.

Trasa naučné stezky je přehledně a dostatečně značená ukazateli Klubu českých turistů na všech odbočkách a křižovatkách, navíc je na každém informačním panelu plánek s vyznačením trasy a všech zastávek. Je vedena částečně ulicemi obou obcí, ale převážnou většinu okruhu jdeme lesními či polními cestami mimo automobilový provoz. Samotná procházka je nenáročná, s jediným výraznějším převýšením v podobě sestupu a výstupu z údolí Dobročovického potoka. Informační panely jsou doplněné interaktivními prvky, a na trase potkáme i další možnosti vyžití (fitness stezku, pozemní šachovnici na hraní dámy nebo různé herní prvky pro děti).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
ŠKVOREC-TŘEBOHOSTICE, u základní školy na severním okraji obce
Končí:
tamtéž (okruh)
Délka:
3 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
ukazatele
Vznikla:
duben 2024
Tvůrce stezky:
obec Zlatá a městys Škvorec
Naše návštěva:
květen 2024
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Začátek naučné stezky
 2. Umí kousnout, umí píchnout
 3. Hmyz na našich polích a loukách
 4. Vodní hmyz
 5. Hmyz v lese
 6. Černá a červená
 7. Motýli
 8. Včely
 9. Hmyz na našich zahrádkách
 10. Zlatá obec, zlatý hmyz

Informační náplň

Zastávka 1: Začátek naučné stezky

 • úvodní informace o naučné stezce
 • historie základní školy v Třebohosticích
 • škvor obecný
 • babočka admirál
 • ploštička pestrá
Vyobrazení:
škvor obecný, babočka admirál, ploštička pestrá, ilustrační obrázek, plánek naučné stezky

Zastávka 2: Umí kousnout, umí píchnout

 • kopec Plachta
 • lom Na Plachtě
 • letecký světelný maják
 • komár pisklavý
 • klíště obecné
 • vosa útočná
 • sršeň
Vyobrazení:
komár pisklavý, klíště obecné, vosa útočná, sršeň, tematické obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 3: Hmyz na našich polích a loukách

 • historie trampské osady Old Wanderers
 • čmelák rolní
 • mandelinka bramborová
 • kobylka zelená
 • cvrček polní
Vyobrazení:
čmelák rolní, mandelinka bramborová, kobylka zelená, cvrček polní, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 4: Vodní hmyz

 • Dobročovický potok a úvozová cesta
 • bývalé koupadlo na potoce
 • vodoměrka štíhlá
 • potápník vroubený
 • vážky a šidélka
Vyobrazení:
vodoměrka štíhlá, potápník vroubený, vážky a šidélka, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 5: Hmyz v lese

 • Babický les
 • historie zdejších cest
 • lýkožrout smrkový
 • tesařík obecný
 • hrobařík malý
 • mravenec lesní
 • nosorožík kapucínek
Vyobrazení:
lýkožrout smrkový, tesařík obecný, hrobařík malý, mravenec lesní, nosorožík kapucínek, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 6: Černá a červená

 • fitness stezka
 • slunéčko sedmitečné
 • pěnodějka červená
 • vrbař čtyřtečný
 • ruměnice pospolná
 • vroubenkovka červená
Vyobrazení:
slunéčko sedmitečné, pěnodějka červená, vrbař čtyřtečný, ruměnice pospolná, vroubenkovka červená, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 7: Motýli

 • o motýlech
 • vojenská cesta
 • fitness stezka
 • žluťásek čičorečkový
 • modrásek obecný
 • otakárek ovocný
 • babočka osiková
 • babočka paví oko
Vyobrazení:
žluťásek čičorečkový, modrásek obecný, otakárek ovocný, babočka osiková, babočka paví oko, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 8: Včely

 • dva památníky v obci Zlatá
 • včela medonosná
Vyobrazení:
včela medonosná, plástev, úly, roj, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 9: Hmyz na našich zahrádkách

 • historie Sboru dobrovolných hasičů ve Zlaté
 • chroust obecný
 • světluška větší
 • otakárek fenyklový
Vyobrazení:
chroust obecný, světluška větší, otakárek fenyklový, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 10: Zlatá obec, zlatý hmyz

 • tvůrci naučné stezky
 • obnovená cesta
 • zlatohlávek zlatý
 • střevlík zlatolesklý
 • mandelinka nádherná
 • bzučivka zlatá
Vyobrazení:
zlatohlávek zlatý, střevlík zlatolesklý, mandelinka nádherná, bzučivka zlatá, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Popis trasy

obec Třebohostice → střed obce → údolí Dobročovického potoka → obec Zlatá → výchozí místo

Procházku po naučné stezce zahájíme v Třebohosticích u základní školy, která se nachází na severním okraji obce. Z boku školní budovy je umístěna 1. zastávka (Začátek naučné stezky).

Odtud vyrážíme směrem ke středu obce. Zde pozor, na plánku naučné stezky je rozpor mezi zaznačenou a skutečnou trasou. My se držíme ukazatelů a ještě před autobusovou zastávkou odbočíme šikmo vpravo a pak rovně (na plánku je trasa vyznačena jinak). Projdeme za budkou čekárny a kolem hostince, za nímž se ulice stáčí vlevo. Zakrátko pak přijdeme k nepříliš viditelnému rybníku po levé straně a 2. zastávce (Umí kousnout, umí píchnout).

Pokračujeme asi 50 metrů ke křižovatce, kde odbočíme vpravo. Jdeme pak ulicí mezi domy až na okraj zástavby, kde odbočíme vpravo na vozovou cestu. Za odbočkou je umístěna 3. zastávka (Hmyz na našich polích a loukách).

Cesta dál vede podél oplocených výběhů, pak se zúží a začne klesat křovinami a lesem do údolí Dobročovického potoka. Klesneme až k němu a přejdeme lávku. Hned za ní se nachází 4. zastávka (Vodní hmyz).

Dále stoupáme lesem hluboce zaříznutou úvozovou cestou až na pole a pak pokračujeme pěšinou s nově založenou alejí. Ta nás dovede až ke křižovatce s asfaltkou, před níž je umístěna 5. zastávka (Hmyz v lese).

Zahneme vpravo a jdeme po asfaltce až do obce Zlatá. Cestou míjíme altán s posezením, u něhož je 6. zastávka (Černá a červená), a pak fitness stezku, u níž je 7. zastávka (Motýli). V obci Zlatá, u napojení na hlavní silnici, je pak 8. zastávka (Včely).

Pokračujeme vpravo obcí Zlatá po hlavní silnici. Po asi 150 metrech, u hasičské zbrojnice, nacházíme vpravo 9. zastávku (Hmyz na našich zahrádkách).

Jdeme dále obcí a po asi 200 metrech (asi 50 metrů za autobusovou zastávkou) odbočíme vpravo do vedlejší ulice. Tou jdeme v přímém směru zpočátku mezi domy, ale pak se změní v travnatou pěšinu mířící ven z obce. Krátce nato potkáme 10. zastávku (Zlatá obec, zlatý hmyz).

Travnatá pěšina nás poté v přímém směru dovede až do Třebohostic k základní škole, kde okruh naučné stezky končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 09. 06. 2024 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář