Naučná stezka Přírodní park Škvorecká obora – Králičina

Hodnocení:
(počet hlasů: 21)
Komentáře:
13
Naučná stezka Přírodní park Škvorecká obora - Králičina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina, lesním komplexem, který se rozkládá mezi městem Úvaly, pražskou městskou částí Újezd nad Lesy a Klánovickým lesem. Seznamuje s rostlinami a živočichy chráněného území, s pozůstatky hrádku Skara, údolím potoka Výmoly, Květnickou studánkou a dalšími zajímavostmi a historií bývalého lichtenštejnského panství.

Trasa naučné stezky vede téměř výhradně lesem, zpočátku většinou lužním, později spíše hospodářským. Je značena atypickými zelenými oválnými štítky s bílými šipkami. Toto značení není místy příliš výrazné, je třeba je velmi pečlivě sledovat a neminout případné odbočky. Trasa není fyzicky náročná, nicméně není bezbariérová a její první polovina není vhodná ani pro kočárky. Zpočátku vede většinou lesními pěšinami, později spíše vozovými cestami. V určitých obdobích roku mohou být některé úseky trasy podmáčené a hůře schůdné. Na prvním a posledním informačním panelu naleznete plánek naučné stezky.

Naučnou stezku jsme si prošli v rámci slavnostního otevření v dubnu 2012 a velmi se nám líbila – doporučujeme ji k návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná i končí:
ÚVALY, jihozápadní okraj města, u penzionu Homolka u silnice Praha–Kolín
Délka:
cca 4,5 km + cca 1,3 km odbočka
Zastávek:
9
Značení trasy:
malé zelené oválné štítky s bílými šipkami
Vznikla:
2011/2012
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Otevřené Úvaly; občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí; Lesy České republiky – Lesní správa Mělník
Naše návštěva:
duben 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Králičina
 2. Hrad Skara
 3. Skalka
 4. Starý splav
 5. Květnická studánka
 6. Na křižovatce
 7. Mariánský dub
 8. Lesní mokřady
 9. Škvorecká obora

Informační náplň

Zastávka 1: Králičina

 • přírodní park Škvorecká obora – Králičina
 • původ názvu Králičina, historie
 • potok Výmola
 • podrobnější informace o trase naučné stezky
Vyobrazení:
potok Výmola; plánek naučné stezky; ilustrační fotografie

Zastávka 2: Hrad Skara

 • pozůstatky hrádku Skara
 • historický a stavební vývoj hradu, jeho podoba, majitelé
 • Richterova rytina dle předlohy F. A. Hebera
 • původ názvu Skara
Vyobrazení:
črta původní podoby hrádku; Richterova rytina dle předlohy F. A. Hebera; ilustrační fotografie

Zastávka 3: Skalka

 • geologické podloží přírodního parku
 • historie vzniku Škvorecké obory
 • dvě novodobě vybudované starobyle vyhlížející věže hrádku Skara
 • doupné stromy
Vyobrazení:
mapka se zákresem hrádku a dalších staveb v oboře; kresba zříceniny od Karla Hynka Máchy; zbytky oborní zdi; doupný strom; puštík obecný; strakapoud velký; ilustrační fotografie

Zastávka 4: Starý splav

 • pozůstatek mostu v toku Výmoly
 • místo původního rybníka
 • mapa Škvorecké obory z 18. století
 • lužní les a louky – fauna, flóra
Vyobrazení:
kosatec žlutý; ocún jesenní; blatouch bahenní; podbílek šupinatý; devětsil lékařský; mapa Škvorecké obory z 18. století; rákosník obecný; ilustrační fotografie

Zastávka 5: Květnická studánka

 • Květnická studánka a historie okolí
 • co roste ve Škvorecké oboře
 • co žije ve Škvorecké oboře
Vyobrazení:
Květnická studánka; konvalinka vonná; kokořík mnohokvětý; sasanka hajní; barvínek menší; dymnivka dutá; srnec obecný; prase divoké; liška obecná; králík divoký; poštolka obecná; kukačka obecná; ilustrační fotografie

Zastávka 6: Na křižovatce

 • klasicistní kamenný mostek přes Výmolu
 • lesní hospodaření ve Škvorecké oboře
 • činnost Lesů České republiky
 • nejčastější dřeviny rostoucí ve Škvorecké oboře
Vyobrazení:
územní rozdělení obory na mapě z roku 1925; kamenný mostek přes Výmolu; dub letní/zimní; borovice lesní; habr obecný; bříza bělokorá; modřín opadavý

Zastávka 7: Mariánský dub

 • Mariánský dub – jeden ze tří posledních pamětníků založení Škvorecké obory
 • výklenková kaplička
 • hájovna
 • zaniklá ves Lhota
 • základy kostela sv. Václava
 • zaniklá osada Fidrholec
Vyobrazení:
Mariánský dub s výklenkovou kapličkou; hájovna s rodovým erbem Lichtenštejnů; zákresy objektů v mapě (základy kostela sv. Václava, hájovna, Mariánský dub)

Zastávka 8: Lesní mokřady

 • lesní mokřady ve Škvorecké oboře
 • význam mokřadů
 • odvodňování lesa za Lichtenštejnů
 • fauna mokřadů
Vyobrazení:
rašeliník člunkolistý; ropucha obecná; skokan hnědý; mokřad; ilustrační fotografie

Zastávka 9: Škvorecká obora

 • přírodní park Škvorecká obora – Králičina
 • informace o Škvorecké oboře
 • Lichtenštejnové a škvorecké panství
 • podrobnější informace o trase naučné stezky
Vyobrazení:
lichtenštejnský erb; plánek naučné stezky; ilustrační fotografie

Popis trasy

Úvaly → Králičina → Květnická studánka → Mariánský dub → Úvaly

Procházku po naučné stezce zahájíme na jihozápadním okraji Úval, na parkovišti motorestu Homolka u hlavní silnice Praha–Kolín. Odtud velice opatrně přejdeme velmi frekventovanou kolínskou silnici a pokračujeme protilehlou, klesající pěšinou. Již od silnice vidíme panel 1. zastávky (Králičina).

Zpočátku jdeme lužním lesem, cesta se posléze stáčí vlevo. Přejdeme lávku přes potok, dorazíme k úpatí lesnatého svahu a pak v serpentině vystoupáme do jeho úbočí. Nahoře pak nalezneme 2. zastávku (Hrad Skara).

Zde odbočíme šikmo vpravo dolů nevýraznou pěšinou zařízlou ve svahu a znovu klesneme k potoku, a jdeme pak podél jeho břehu. Po asi 500 metrech dorazíme k výraznému skalnímu výchozu, pod nímž je umístěna 3. zastávka (Skalka).

Pokračujeme pěšinou podél břehu potoka, posléze vystoupáme ke kamenné polorozpadlé ohradní zdi obory, skrz niž projdeme. Za zdí se napojíme na širší cestu, po níž jdeme vpravo. Ta nás po asi 300 metrech a po vrstevnici dovede opět nad potok, k němuž klesneme serpentinou a přejdeme ho po dřevěné lávce. Za ní, na louce u potoka, nacházíme 4. zastávku (Starý splav).

Dále se trasa naučné stezky stáčí po louce vlevo, a postupně se vzdaluje od potoka. Na konci louky cesta odbočí vpravo do lesa. Vede pak rovně, poté mírně vlevo a trošku stoupá. Pozor – velmi brzy, zhruba na úrovni menšího mělkého lůmku po pravé straně, opouštíme cestu a odbočujeme vlevo lesní pěšinou. Ta se klikatí mezi stromy, až dorazí a klesne k oplocení soukromé zahrady, před nímž zahne vpravo. Obejdeme roh plotu, mírně vystoupáme a na následujícím trianglu nevýrazných pěšin se dáme vpravo. To už v dálce před sebou uvidíme panel 5. zastávky (Květnická studánka). Samotná studánka je vpravo pod přístřeškem.

Pokračujeme rovně cestou, a to asi 300 metrů, až dorazíme na křižovatku s vozovou cestou. Po ní se dáme vpravo, k již viditelnému panelu 6. zastávky (Na křižovatce). (Na tomto panelu se píše o značené odbočce ke klasicistnímu mostku přes Výmolu. Chceme-li se k němu vypravit, odbočka sice značená není, ale jdeme od panelu vlevo až na kraj lesa, kde se napojíme na vozovou cestu, po níž se dáme vlevo dolů a sejdeme až k mostku. Stejnou cestou se pak vrátíme zpět. Celá slepá odbočka je dlouhá asi 1,3 km dohromady tam i zpátky.)

Od 6. zastávky jdeme vozovou cestou asi 250 metrů, na výraznou křižovatku vozových cest, kde odbočíme vlevo. Po asi 200 metrech přijdeme k 7. zastávce (Mariánský dub). (K samotnému dubu se dostaneme v přímém směru, s tím, že po asi 50 metrech zahneme vpravo do lesa.)

U 7. zastávky opustíme vozovou cestu a zahneme vpravo méně výraznou pěšinou, která nás po dalších cca 300 metrech dovede na křižovatku s širší cestou, kde odbočíme vpravo. Krátce nato potkáme 8. zastávku (Lesní mokřady).

Pokračujeme cestou, která se zanedlouho napojí na širší cestu, a ve stejném směru dorazíme na hlavní vozovou cestu, po níž odbočíme vlevo. Nyní již neměníme směr, a po asi 700 metrech dorazíme k poslední, 9. zastávce (Škvorecká obora).

U ní se cesta stáčí vpravo, brzy poté vstoupí do okrajové chatové osady Úval. Na rozdělení vozových cest jdeme vlevo, a mezi chatami dorazíme až k hlavní frekventované kolínské silnici. Tu opatrně přejdeme a pokračujeme protilehlou lesní pěšinou, která nás přivede zpět k motorestu Homolka, kde jsme procházku po naučné stezce zahajovali, a kde ji rovněž ukončíme.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 24. 04. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 13)

 • Jan Škoda hod.

  Po Pražáky je nejpříhodnější spojení autobusem č. 250 nebo 163 na konečnou Sídliště Rohožník. Odtud přímo (Žeretickou, pěšinou a pak Diviznovou ul.) k oboře, podél zdi vpravo, na prvním rozcestí vlevo do lesa a přímo dojdeme k 6. zastávce.
  Mostek přes Výmolu je ovšem podstatně blíž od 5. zastávky (trošku zpátky a na zmíněném trianglu vpravo) než od 6.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkuji za doplnění, je pravda, že výchozí místo není úplně ideální, navíc u frekventované silnice. Je vhodné spíše pro obyvatele Úval, nebo automobilisty. Pokud jde o klasicistní mostek, stezku jsme si procházeli v rámci jejího slavnostního otevření a následné exkurze, jejímuž tempu jsme se chtě nechtě museli přizpůsobit (začínala v neděli ve 14 hodin, přičemž za normálních okolností bychom stezce věnovali celý den). O mostku se bohužel píše až na šesté zastávce, a právě tam jsem se od exkurze na čas odpojil a s jazykem na vestě se k mostku hnal, aby mi skupina mezitím „neutekla“ (k mostku se hromadně nešlo). Od té pětky to k němu bude určitě blíže.

   Odpovědět
 • vojtech hod.

  S kocarkem se to da zvladnout, mezi zast. 3 a 4 bylo sice jedno kolo trojkolky kvuli sklonu svahu casto ve vzduchu, ale nebylo treba asistence, prenaseni nebo neceho podobneho. Od zast. 4 je to uz uplne bez problemu.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkuji za názor. Podle mě je nutné rozlišovat stezky, které se s kočárkem projet dají, a které jsou pro kočárek vhodné – ne vždy je to totéž. Osobně bych jako stezku vhodnou pro kočárek doporučil pouze takovou, kterou bez problémů projede fyzicky slabší mladá maminka, aniž musí kočárek přenášet, bojovat s výmoly apod., prostě ho jenom tlačí a občas překoná drobnou nerovnost. Po narození syna jsme letos s kočárkem absolvovali několik stezek, ale některé bych nikomu jinému pro kočárek rozhodně nedoporučil (např. NS Po stopách kameníků). Na nesjízdnost úseku trasy NS Škvorecká obora upozorňovali i sami tvůrci v pozvánce na slavnostní otevření, a jedna paní, která tam s kočárkem byla, měla občas při průjezdu vámi zmiňovaného úseku docela potíže. Tím v žádném případě nijak nezpochybňuji váš názor, sami jsme s kočárkem už projeli lecčíms, nicméně ne každému se chce jet náročnějším terénem, naopak jinému člověku to nevadí. Je třeba brát v potaz schopnosti co nejširšího spektra návštěvníků.

   Odpovědět
 • Markéta hod.

  Po našem dnešním výletu nezbývá, než dodat poznatek i za nás.
  Tuto stezku mohu jedině doporučit, prošli jsme ji s pejskem a uondaní jsme všichni. Je to ideální trasa, pokud nehledáte nic náročného jak časově, tak i na fyzičku. Ale pozor, nepokoušejte se jít trasu v opačném směru, tak jak se to podařilo nám. V opačném směru totiž není cesta značená 😀 . Počítá jen s jedním směrem, ale zase toho více nachodíte a poznáte :D. Nepotkali jsme ani mnoho lidí.
  Jediným mínusem je onen zmiňovaný přechod přes silnici, ten příjemný není, ale jinak si myslím, že se bude cesta líbit. Těším se i na její zimní variantu se sněhem.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý postřeh s tím jednosměrným značením, děkujeme za doplnění 🙂

   Odpovědět
 • Rosta hod.

  Dneska jsme to zkusili s kocarkem a minimalne v zime nedoporucuji. Usek mezi Skarou a zbytky mostku je prakticky neprujezdny, vetsinou jsme jeli po poli (coz taky stalo za to!). Ale cesta je nadherna! S kocarky bych jen doporucil vzit to opacne a u mostku otocit

  Odpovědět
 • Milan hod.

  Včera jsem stezku projížděl a chybí můstek přes Výmolu, musel jsem brodit. A pak když stezka zahýbá z louky doprava do lesa je na stromě vlevo zřejmě šipka obráceně.

  Odpovědět
  • Ťava hod.

   Lávka přes Výmolu byla poškozena při jarní povodni. Předpokládám, že bude obnovena (ještě v létě byla „pohozena“ o kus dál v potoku, nyní je již vytažená na břeh, takže se tam zjevně něco děje), prozatím lze při troše šikovnosti poměrně bezpečně přejít po dvou padlých kládách těsně za zastávkou č. 3; od nich pak vede loukou vyšlapaná pěšina k zastávce 4, kde se lze opět napojit na trasu NS.

   Odpovědět
   • Ťava hod.

    Tak dle informací z Úval už je lávka opravená!

    Odpovědět
 • Václav Micka hod.

  Dobrý den,
  Dnes jsem prošel stezku od panelu č.6 až k č.9. Po krajnici hlavní silnice se dá při trošce pozornosti těch několik metrů projít a narazit pak na panel č.1. Odtud jsem pokračoval prakticky až k panelu 5. Nejhorší byl úsek od 3 poté co jsem přišel k potoku a na druhé straně jsem uviděl panel č. 4. Bohužel žádná lávka / snad pozůstatek velké vody / takže jsem musel vodu přebrodit. Lávku jsem sice našel blízko panelu pohozenou v trávě. Asi by bylo dobré ji nainstalovat pro přechod. Jízdu s kočárkem nedoporučuji. Už vidím jak se kočárek vleče po svahu a brodí přes vodu. Co se týče značení určitě by mohlo být lepší. Místy jakoby chybělo na poměrně dlouhé trase i když místo na umístění by se určitě našlo. Třeba hned od panelu č.4, kdy cesta vede po louce . Právě zde je rozcestí a směrovka žádná. Prakticky se nachází až když cesta zatáčí do lesa. Takže doporučuji trasu projít a tam, kde se cesty rozcházejí přidat značení. Škoda, že do okruhu není zahrnuta i cesta k mostku třeba od panelu č.5. Jinak už jsem viděl lepší stezky. Kladem je, že všechny panely jsou v pořádku a nejsou počmárané nebo zdevastované jako na jiných místech.

  Zdraví Václav

  Odpovědět
 • Robert hod.

  V neděli jsme si stezku prošli a procházka to byla velmi příjemná. Tabule i značení zcela v pořádku, lávka je již také na svém místě. Jen jsme neměli čas si zajít k mostku, tak se sem určitě ještě jednou vrátíme. Pro hledače kešek je na této stezce i pár odlovů.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Ve čtvrtek 11.5.2023 jsem prošel dvě částečně se překrývající naučné stezky – Včelí stezku Úvaly a Naučnou stezku Škvorecká obora-Králičina. Obě jsou ve výborném stavu, všechny panely jsou v pořádku na místech, kde mají být i podle mapy, klasické značení zde sice není, ale pomáhají pomocné šipky u obou cest, i když jsem, přiznávám, občas použil GPSku. U Kamenného mostku je rekonstrukce téměř hotová.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář