Naučná přírodopisná stezka Loučeň

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
3
Naučná přírodopisná stezka Loučeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná přírodopisná stezka prochází částí bývalé obory rozprostírající se severně od městysu Loučeň (cca 10 km od Nymburka). Místa, kudy stezka vede, měl v oblibě skladatel Bedřich Smetana, když pobýval v nedalekých Jabkenicích. Zajímavostmi procházky „panskými lesy“ jsou bývalá hájovna Loučeňka, empírové pomníky HelmaMému Karlovi, a studánka Boží voda. Stezka seznamuje s faunou a flórou lesa.

Trasa je nenáročná, bez převýšení, vede výhradně po lesních cestách a pěšinách, většinou písčitých. Není moc dobře vyznačena – pouze místy jsou k nalezení ojedinělé kovové zelenobílé značky naučných stezek připevněné na stromech. Jako jistý orientační prvek slouží informační panely na zastávkách, které jsou vždy zhruba natočeny ve směru, kudy stezka dále pokračuje (např. pokud je panel umístěný po levé straně a kolmo k cestě, po které přicházíme, znamená to, že zde stezka odbočuje vlevo apod.)

Po této lesní procházce doporučujeme navštívit zámecký park s labyrintáriem u zámku Loučeň, kudy prochází taktéž naučná stezka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná a končí:
LOUČEŇ, počátek březové aleje u fotbalového hřiště, naproti hlavnímu vchodu do zámeckého parku
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
úvodní + 8
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, ale nepříliš dostatečně
Vznikla:
1986 (nebo 1982?), rekonstrukce 1996
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
červenec 2003, listopad 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
texty v pořádku, i když jsou panely celkově omšelé

Seznam zastávek

 • Úvodní
 1. Lesy – naše přírodní bohatství
 2. Hlavní dřeviny – jehličnaté
 3. Hlavní dřeviny – listnaté; brouci a motýli
 4. Křovinaté houštiny
 5. Dravci
 6. Myslivost
 7. Smíšený les s pestrou druhovou skladbou
 8. Naši nejznámější lesní zpěvní ptáci

Informační náplň

Úvodní zastávka

 • průvodce naučnou přírodopisnou stezkou Loučeň
 • význam ochrany přírody
 • geologická minulost oblasti
 • osídlení krajiny
 • obora a zdejší lesy
 • hospodářská činnost v lesích
 • práva a povinnosti návštěvníků lesů
 • popis trasy a jednotlivých lokalit (umělá nora, hájovna Loučeňka, pomníček Helma, studánka Boží voda, chráněný dub, zámek a zámecký park)
 • desatero ochranářských zásad
Vyobrazení:
plánek stezky

Zastávka 1: Lesy – naše přírodní bohatství

 • význam lesů
 • lesní školky
 • rostliny rostoucí při okrajích lesních porostů
Vyobrazení:
koloběh vody v přírodě; rozrazil rezekvítek, rožec polní, pryskyřník prudký, rozrazil lékařský, šťavel kyselý, sasanka bílá, podběl obecný, popenec obecný

Zastávka 2: Hlavní dřeviny – jehličnaté

 • jehličnaté dřeviny
 • nejčastější škůdci stromů
Vyobrazení:
modřín opadavý, borovice lesní, smrk ztepilý; dub červený; tesařík smrkový, klikoroh borový, lýkohub borový, lýkožrout smrkový

Zastávka 3: Hlavní dřeviny – listnaté; brouci a motýli

 • listnaté dřeviny
 • tzv. hálky na listech
 • brouci a motýli
Vyobrazení:
dub letní, dub zimní, lípa širokolistá, lípa srdčitá, jeřáb obecný, topol osika, habr obecný; hálky žlabatky listové, kalichové, duběnkové a houbové; střevlík fialový, pestrokrovečník mravenčí, mravenec lesní, svižník lesní, krajník pižmový, páteříček sněhový, tesařík dubový, zlatohlávek zlatý, tesařík bukový, tesařík skvrnitý, chrobák velký

Zastávka 4: Křovinaté houštiny

 • křovinaté houštiny
 • datel a strakapoud
 • veverka
Vyobrazení:
datel černý, strakapoud velký; veverka obecná, myšice lesní; ptačí zob, krušinka olšová, dřín svída, buk lesní, růže šípková

Zastávka 5: Dravci

 • dravci
 • sovy
 • šelmy
Vyobrazení:
káně lesní, poštolka obecná, sýc obecný; siluety dravců v letu; kuna skalní a lesní, hranostaj, lasice kolčava, tchoř tmavý a světlý, jezevec lesní, liška obecná

Zastávka 6: Myslivost

 • myslivost
 • lovná zvěř zdejší oblasti
Vyobrazení:
srnec obecný, zajíc polní, bažant obecný, prase divoké, daněk skvrnitý (podoby + stopy)

Zastávka 7: Smíšený les s pestrou druhovou skladbou

 • zdejší a cizokrajné stromy
 • sběrači drobného hmyzu
 • ptáci
Vyobrazení:
bříza bradavičnatá, vrba jíva, borovice banksovka, borovice vejmutovka, trnovník akát; lejsek bělokrký, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, sojka obecná, havran obecný, vrána černá, straka obecná

Zastávka 8: Naši nejznámější lesní zpěvní ptáci

 • nejznámější zpěvní ptáci
 • ptačí budky
Vyobrazení:
sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora babka, lejsek bělokrký, lejsek šedý, lejsek černohlavý, dlask tlustozobý, drozd zpěvný, žluva hajní; ptačí budky

Popis trasy

Loučeň → hájovna Loučeňka → studánka Boží voda → Loučeň

Naučná stezka začíná v Loučni u fotbalového hřiště naproti bráně do zámeckého parku, na počátku březové aleje, kde nalezneme úvodní panel s textem průvodce stezkou a plánkem stezky. Odtud jdeme alejí zpočátku po červené turistické značce k lesu. Na jeho okraji je vpravo 1. zastávka (Lesy – naše přírodní bohatství).

Jdeme dále širší lesní cestou, a asi po 100 metrech přijdeme ke 2. zastávce (Hlavní dřeviny – jehličnaté), vlevo od cesty. Zde opouštíme červenou značku a odbočujeme poměrně dost neznatelnou pěšinou vlevo do lesa, nijak neznačenou. Je jen mírně vyšlapaná, a až o kus dál se stává zřetelnější. Po asi 300 metrech dorazíme k příčné vozové cestě, kterou přejdeme a pokračujeme v přímém směru dál, nyní opět spíše nevýraznou pěšinou. Po dalších asi 350 metrech, těsně před napojením na další příčnou cestu, nacházíme hned dva panely – 3. zastávku (Hlavní dřeviny – listnaté; brouci a motýli) a 4. zastávku (Křovinaté houštiny).

Dále odbočujeme vpravo na kvalitní vozovou cestu. Ta nás po asi 450 metrech přivede ke křižovatce u oplocení pozemku kolem hájovny Loučeňka, kde nalezneme 5. zastávku (Dravci). Zde také odbočujeme vlevo a zleva obcházíme pozemek hájovny, nyní již opět po červené značce.

Obejdeme objekt a dál pokračujeme rovně. Asi 150 metrů za hájovnou pak odbočuje červená značka i naučná stezka z hlavní vozové cesty vlevo, vyšlapanou pěšinou mezi stromy. Po dalších asi 100 metrech se trasa stáčí po pěšině vpravo (stále spolu s červenou značkou). Po asi 300 metrech dorazíme k turistické orientaci a pomníku „Helma“. Dále cesta mírně klesá a posléze nás přivede ke zpevněné vozové cestě – tu přejdeme a v přímém směru míříme ke studánce kryté dřevěnou budkou, odpočinkovému altánku a skupině informačních panelů. Zde nalezneme pohromadě 6. zastávku (Myslivost) a kousek vedle 7. zastávku (Smíšený les s pestrou druhovou skladbou).

Od studánky jdeme poté vpravo (bráno od směru příchodu), šikmo širší cestou zpět k vozové cestě, kterou jsme předtím křížili. Přijdeme na křižovatku hlavních vozových cest – naučná stezka pokračuje poměrně dost výrazně (pokud jde o značení) protilehlou vedlejší cestou (tzn. opustí jakékoliv zpevněné vozové cesty a vychází z rohu jejich křížení jako osa úhlu, který spolu svírají). Cesta nejdříve mírně vystoupá, pak se stáčí vpravo a dál vede rovně. Posléze přijdeme k mohutnému dubu se sedátky kolem širokého kmene, za nímž je 8. zastávka (Naši nejznámější lesní zpěvní ptáci).

Pokračujeme stejnou cestou v přímém směru, křížení a odboček si nevšímáme. Nakonec se napojíme na velmi širokou zpevněnou cestu, kde už naše cesta v přímém směru dál nepokračuje. Zde odbočujeme vlevo a míříme k nedaleké hlavní silnici. Po ní pak jdeme vpravo, podél oplocení zámeckého parku, až k výchozímu místu naučné stezky na počátku březové aleje naproti bráně.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 10. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Rudolf hod.

  Navštívili jsme tuto stezku v létě 2016. Celkově příjemná procházka po rovině, povrch cest není rozbahněný ani v deštivém období. Vhodné i pro malé děti. Stezka je bohužel velmi špatně značena, zelenobílé cedulky místy zcela chybí, případné bílé pruhy, které je asi měly nahrazovat, vás zavedou neznámo kam do lesa mimo trasu vyznačenou na mapě. Bez GPS a offline mapy stěží průchodné bez bloudění. Stav některých infopanelů na jednotlivých zastávkách je tristní, panely jsou vyvrácené, dřevo tleje a text a obrázky jsou místy zcela nečitelné a smyté deštěm. Za pozornost stojí zejména loučeňská hájovna a její zahrada s okrasným jezírkem.

  Odpovědět
 • panjo hod.

  Tuto naučnou stezku jsme si prošli včera. Její stav je bohužel tristní.
  Bohužel ji nikdo neudržuje. Hájovna na trase je v soukromých rukách a zahrada a stav hájovny je vůči naučné stezce opačný, je nádherně udržovaná.Potěšilo nás, že jsme měli možnost vidět koně, které vnučka miluje. I o koně je tu dobře postaráno. Ovšem informační zastávky jsou značně poškozené, zkrátka neudržované. Chce to mít sebou aktuální mapu. Jaká škoda, že obec nedokáže vložit pár peněz do údržby naučné stezky, když na jejím počátku je plné parkoviště, které je placené a finance jdou právě do obecní pokladny mestyse Loučeň. 9.5.2020
  panjo

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář