vzpomínáme

Naučná stezka Pustý rybník u Dymokur (původní verze)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Pustý rybník u Dymokur (původní verze)

asi nejstarší verze této naučné stezky, nahrazena novější verzí

Naučná stezka státní ochrany přírody vedla lesem podél břehu Pustého rybníka, patřícího k dymokurské rybniční soustavě na Štítarském potoce. Nachází se nedaleko obce Dymokury, ležící severovýchodně od Nymburka. Stezka seznamovala se zajímavou flórou a faunou na vybraných stanovištích podél trasy. Končila na hrázi Jakubského rybníka, dalšího rybníka v soustavě.

Trasa stezky byla nenáročná, bez převýšení. Vedla lesní cestou nebo pěšinou. Značena byla kovovými zelenobílými značkami naučných stezek připevněnými na stromech a zároveň modrou turistickou značkou.

Stezku jsme poprvé navštívili v červenci 2003. Už tehdy nám bylo divné číslování informačních panelů na zastávkách, protože neodpovídalo informacím o stezce, které jsme měli k dispozici. Teprve při opakované návštěvě v prosinci 2010 jsme si všimli zachovaného označení původní 4. zastávky (na úplně jiném místě, než je současná 4. zastávka), a uvědomili jsme si, že „současné“ velmi poničené panely na zastávkách byly zřejmě doplněny až dodatečně – původní podoba naučné stezky byla zřejmě zcela jiná, s odlišným rozmístěním zastávek. To (alespoň v případě zmíněné 4. zastávky, protože jiné se nám už nalézt nepodařilo) odpovídá podobě popsané v tištěném průvodci „Naučná stezka státní ochrany přírody u Pustého rybníka“ (2. vydání, 1983). Kdy byly „současné“ panely na stezku doplněny, a zda měla stezka původně panely, nebo se veškeré informace čerpaly z brožurky a v terénu byla pouze čísla zastávek, netušíme.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začínala:
hráz PUSTÉHO RYBNÍKA u Dymokur (silnice č. 32 Poděbrady–Jičín)
Končila:
hráz JAKUBSKÉHO RYBNÍKA
Délka:
2 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1982
Tvůrce stezky:
dobrovolní pracovníci státní ochrany přírody při odboru kultury ONV Nymburk
Naše návštěva:
červenec 2003, prosinec 2010
Stav naučné stezky:
nahrazena novější verzí stezky

Seznam zastávek a jejich informační náplň

  1. stráň s teplomilnou květenou (běžné i chráněné druhy), křoviny, vrbový porost
  2. listnatý les – flóra
  3. místo s řidším porostem – flóra; ptactvo na hladině rybníka; plazi; plži
  4. mokrá prohlubeň poblíž břehu rybníka – flóra
  5. mýtina s novou výsadbou smrku – flóra; motýli
  6. hráz Jakubského rybníka; dymokurská rybniční soustava, Jakubský mlýn

Popis trasy

Pustý rybník (hráz) → Jakubský rybník (hráz)

Naučná stezka začínala na hrázi Pustého rybníka. Odtud pak vedla po zelenobílých značkách naučných stezek a zároveň modré turistické značce, lesní cestou nedaleko břehu. Jak byly původně rozmístěny zastávky, bohužel netušíme. Podařilo se nám najít pouze 4. zastávku, která se nachází asi 100 metrů za současnou pátou, v místě, kde cesta prochází mělkou zamokřenou prohlubní a za ní začne stoupat mladším smrkovým lesem. Tabulka se značkou naučné stezky a číslem 4 je připevněna na stromě po levé straně.

Naučná stezka končila u hráze Jakubského rybníka. Tištěný průvodce zmiňoval možnost pokračovat k nedaleké železniční zastávce Činěves (směrem vpravo po hrázi).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 19. 03. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář