Naučná stezka Pozorovatelna

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
15
Naučná stezka Pozorovatelna

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s částí bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá, známého hlavně pobytem sovětských vojsk v letech 1968–1991, i když výcvikový prostor zde byl založen již za Rakouska-Uherska. Stezka vede okolím vrchu Pozorovatelna, kde se vlivem činnosti armády paradoxně uchoval cenný biotop stepního a lesostepního charakteru s výskytem některých vzácných druhů rostlin a živočichů.

Velice zvláštní, pro Polabí netypická přírodní lokalita, která byla navíc dlouhá léta veřejnosti nepřístupná, rozhodně stojí za návštěvu. Bývalý vojenský prostor (nejen okolí Pozorovatelny) je protkán dostatkem relativně kvalitních cest, negativem je však dosud chybějící dopravní a turistická infrastruktura (nejezdí sem hromadná doprava, nejsou tu žádné značené turistické trasy, cyklostezky ani možnosti občerstvení). Naučná stezka Pozorovatelna se tak může stát výchozím místem, kde začít území vojenského prostoru poznávat.

Jedním ze dvou problémů této naučné stezky je právě její špatná dostupnost hromadnou dopravou. V blízkosti není žádná zastávka autobusu, nejblíže je zřejmě železniční stanice v Milovicích, odkud je to ovšem k výchozímu místu stezky cca 4 km. Ideálním řešením je dopravit se k výchozímu místu na kole nebo autem.

Druhým problémem stezky je její neskutečně špatné provedení. Tvůrci se totiž trasu neobtěžovali nijak vyznačit v terénu ani popsat na panelech, ani v plánku lokality. Neznalý návštěvník tedy zůstane stát u úvodního panelu (ten je hned u silnice) a doslova neví, kam má dále jít. Na odbočkách nejsou ukazatele, orientaci komplikuje množství vzájemně se křižujících cest vyježděných vojenskou technikou. Většinu zastávek jsme nalezli prakticky jen náhodou.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná a končí:
bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá, u silnice z Milovic do Lipníku, na panelové odbočce pod vrchem Pozorovatelna, cca 1,5 km za letištěm Boží Dar ve směru od Milovic
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
Polabské ekocentrum ČSOP, Město Milovice, občanské sdružení Mladá, RWE Transgas Net
Naše návštěva:
listopad 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jedna zastávka chyběla

Seznam zastávek

 1. VVP Mladá
 2. Lesostep
 3. Lesní porosty
 4. ???
 5. Step

Informační náplň

Zastávka 1: VVP Mladá

 • základní charakteristika bývalého vojenského prostoru a zdejší krajiny
 • historie vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá
 • zastávka u lípy
Vyobrazení:
turistická mapa okolí s vyznačením bývalého vojenského prostoru a přírodně chráněných lokalit; náves zaniklé obce Mladá; bourací jednotka rakouské armády; obyvatelé obce Mladá, kostel v Mladé, zbytek stěny kostela v Mladé; bojový vrtulník sovětské armády u Mladé; plánek lokality, letecký pohled na lokalitu

Zastávka 2: Lesostep

 • základní charakteristika zdejší lesostepi
 • flóra a fauna
 • periodické tůně
 • křovinná společenstva
 • vliv hospodaření na flóru a faunu
Vyobrazení:
louky u letiště; otakárek ovocný, zlatohlávek chlupatý, martináček habrový, ohniváček celíkový, užovka hladká, bramborníček černohlavý, přástevník medvědí, růže galská, blatnice skvrnitá, listonoh letní; periodická kaluž na cestě, křoviny; tank; lokalita; plánek

Zastávka 3: Lesní porosty

 • stručná charakteristika středního Polabí
 • fauna a flóra
 • lesní biotopy
 • lesnické hospodaření
 • březové porosty
 • funkce lesa
Vyobrazení:
rozstřílený les s mrtvým dřevem; roháč obecný, batolec duhový, tesařík piluna, strakáč březový; kačenka česká, hřib dubový, vemeník dvoulistý, dubice; březové porosty s vřesovišti; tématické fotografie; plánek lokality

Zastávka 4: ???

 • v době naší návštěvy pravděpodobně zničená

Zastávka 5: Step

 • vznik zdejších unikátních stepních porostů
 • líhnutí z kukly otakárka fenyklového
 • chroustek Amphimallon ruficorne
 • co je step
Vyobrazení:
líhnutí z kukly otakárka fenyklového; širokolisté trávníky; housenka přástevníka, vstavač kukačka, vřesoviště, křižák pruhovaný, vřetenuška obecná, okáč bojínkový ulovený pavoukem běžníkem, modrásek hořcový, hořec křižatý, chroustek Amphimallon ruficorne, biotop chroustka Amphimallon ruficorne; step; plánek

Popis trasy

výchozí místo stezky → vrchol Pozorovatelny → výchozí místo

Naučnou stezku zahájíme na výchozím místě u silnice Milovice–Lipník, cca 1,5 km od letiště Boží Dar ve směru od Milovic, po levé straně za lesem. Právě zde odbočuje ze silnice panelová cesta, a hned zkraje je úvodní informační panel naučné stezky a odpočinkový altán.

Je vhodné zopakovat, že trasa stezky není nijak značena (značkami ani ukazateli), ani popsána na panelech. Na každém z nich je sice plánek lokality, ale je na něm vždy vyznačena pouze ta zastávka stezky, u které stojíte, ostatní ne. Pro základní orientaci postačí informace, že stezka vede čistě v rámci rozlehlé stepní louky v bezprostředním okolí vrchu Pozorovatelna – tedy nezachází nikam do lesa, nepřechází silnici apod.

Od výchozího místa a 1. zastávky (VVP Mladá) jdeme kolmo od silnice po rovné přímé panelové cestě. Po asi 150 metrech potkáváme 2. zastávku (Lesostep).

Pokračujeme rovně po panelovce; po asi půl kilometru odbočuje vpravo vozová cesta. Zde na odbočce je 3. zastávka (Lesní porosty).

Opustíme panelovku a jdeme vpravo po cestě, ale jen krátce – zatímco vozová cesta míří šikmo vlevo k lesu, my odbočujeme méně výraznou vyježděnou cestou vpravo vzhůru do travnatého svahu. Tato cesta mírně stoupá a stáčí se na pravou stranu; posléze nás vyvede na vrchol Pozorovatelny. Zde by dle internetových zdrojů měla být 4. zastávka (její náplň neznáme), ale my jsme ji nenašli, předpokládáme proto, že byla v době naší návštěvy zničená.

Dále upozorňujeme, že úsek odtud k 5. zastávce je velmi zpustlý, zarostlý vysokou trávou bez jakékoli cesty nebo pěšiny. Protože je vůbec těžké udat správný směr, kudy jít, doporučujeme z Pozorovatelny sestoupit širokou travnatou vyježděnou cestou směrem dolů zpátky na panelovku (napojíme se na ni asi po 300 metrech u 2. zastávky) a dát se po ní vlevo zpět k výchozímu místu, a odtud pak jít vlevo po silnici asi 400 metrů k místu, kde na silnici ústí zleva úzká travnatá pěšinka. Zde je 5. zastávka (Step), k níž zřejmě původně vedla nějaká cesta přímo z vrcholu Pozorovatelny. Náš průzkum tohoto úseku ale ukázal, že tudy žádná dnes znatelná cesta nevede – případné pěšinky se vždy po pár desítkách metrů rozplynou ve vysoké trávě.

Od 5. zastávky se tedy vrátíme zpět k výchozímu místu, a to je konec naučné stezky.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 11. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 15)

 • Miloslav hod.

  Naše návštěva stezky dne 12.03.2011 potvrdila popisovaný stav. Naprosto nepřehledné značení bez udání směru. Našli jsme pouze body 1,2,3 a 5. Příroda je částečně místy poznamenaná odpadky jako všude kam přijdou lidé.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Když jsme naučnou stezku procházeli, uvažovali jsme, jestli třeba nejde o nějaký mezistupeň, jestli třeba nebudou nějaké ukazatele nebo značení doplněny až dodatečně. Myslím, že by se to i bez toho dalo zvládnout, kdyby byl na panelech plánek s vyznačením ostatních zastávek. Když si vzpomenu, jak jsme tam bloudili křížem krážem vysokou travou a lesy a hledali zastávky (přičemž jsme ani nevěděli, kolik jich vlastně celkem je), chce se mi jen kroutit hlavou, na co tvůrci při budování stezky mysleli. To že se se stezkou dále nic neděje, je klasika – udělali jsme stezku, dál nás to nezajímá.

   Odpovědět
  • Petr Kožený hod.

   Já se jen domnívám že bod 4 je vrch Pozorovatelna.

   Odpovědět
   • Tom hod.

    Dobrý den, je to pravděpodobné, jen v terénu není tento bod nijak vyznačen (ani cesta k němu). Nejde ani o nějaký výrazný vrchol, je to jen takové travnaté návrší ve zvlněném okolí. Ale když se podívám na mapu, je to zřejmé.

    Odpovědět
 • Trepifajxl hod.

  Vážení autoři stezky. Opravdu se vám podařilo dílo, které v návštěvníkovi zanechá nesmazatelnou vzpomínku.

  Odpovědět
 • Jura hod.

  Zdravím, ceduli č.4 mám nafocenou z roku 2008. Byla už svalená na zemi a po oznámení zhotoviteli slíbili, že to opraví. Někde byl i článek s fotkama, jak u cedule č.4 nějaký starosta sází dub. V roce 2008 byl dub osypaný chroustama, tak je už asi sežraný. Pokud bude mít někdo zájem o fotky cedulí z roku 2008, tak ať si napíše na jehlar@seznam.cz.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dodatečně a ještě jednou děkuji Jurovi, že mi nabízené fotky z Pozorovatelny poslal. Mimochodem, na článek o vzniku naučné stezky s fotkou sázení stromu na Pozorovatelně jsem si matně vzpomínal, a podařilo se mi ho nakonec i najít, viz http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/milovice_polygon.html. Vlastně jsme teprve z něj tehdy po naší návštěvě dodatečně odvodili, kde vlastně byla ona čtvrtá zastávka, kterou se nám nepodařilo najít.

   Odpovědět
 • David hod.

  5. dubna 2014 jsme našli už jen zastavení 2 a 3.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Hm, děkujeme za aktuální info. Tvůrcům je to zjevně již u zadní části těla. Hlavně že stezku s takovým nadšením otvírali 🙁

   Odpovědět
 • Petra hod.

  Návštěva 5.8.2016 autem. Našla jsem cedule 1,2,3,5, tu čtyřku taky ne. Značení žádné, takže po č.3 člověk neví kam jít.Na tabuli 1 je aspoň mapička s vyznačením všech stanovišť, ale jen na té s č.1. Na ostatních cedulích je na mapičce naznačena vždy jen ta aktuální cedule a to ještě kolikrát na špatném místě.Kde je další…kdo ví.Ale při „kufrování“ jsme došli k hezkým novodobým kruhovým zákopům.Kousek od č.5 se ještě místní školáci snažili zpřístupnit zbytky bývalé vesnice Mladá, takže je zde cedulka u cestičky k základům bývalého kostela a o kousek dál udělán okruh s lavičkami a cedulemi kolem bývalého rybníka na návsi.

  Odpovědět
 • Irča hod.

  Návštěva 16.2.2019
  Bohužel jsme neměli morálku počítat tabule a kontrolovat je, skrze bláto a absenci cesty jsme se k některým zastavením ani nedostali, viděli jsme 3 kusy. Trasa není ani po letech označená, o kostelíčku a zbytcích Mladé jsme bohužel nevěděli. Tabule, které jsme viděli, byly už značně poničené. Měli jsme na trase naplánované občerstvení v přístřešku u silnice, který je plný odpadků, tak jsme se tu bohužel nezdrželi.

  Odpovědět
 • Lucka hod.

  Našla jsem bod 4. Vložím GPS souradnice

  Odpovědět
 • Karel hod.

  Tabule 4 je cca 100 m od kóty Pozorovatelna 247 m.n.m východně. Objevil jsem ji náhodou, při přecházení místa. A určitě tu před pár lety nebyla, i když je původní.

  Odpovědět
 • Jan Bednář hod.

  Jo to bývaly časy, když jsme tam mohli hrát nerušeně airsoft, než se z toho stal tenhle kýč a průchoďák.

  Odpovědět
 • Petr Kožený hod.

  Já jsem po cestě asi cca po 200m od startu našel jednu zamalovanou značku, takže si myslím že možná NS Pozorovatelna byla možná někdy značena.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář