Turistická a školní naučná stezka Chotuc

Hodnocení:
(počet hlasů: 13)
Komentáře:
2
Turistická a školní naučná stezka Chotuc

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Chotuc u městyse Křinec na Nymbursku je opukový, tzv. svědecký vrch, krajinná dominanta a přírodní památka, která názorně ukazuje původní výšku terénu předtím, než došlo v průběhu milionů let (v období třetihor a čtvrtohor) vlivem eroze k odnosu méně odolného materiálu z krajiny řekami Pralabe a Prajizera, a vzniku dnešní nížiny, úrodného Polabí.

Nenáročná a svou podobou mimořádně povedená naučná stezka seznamuje komplexně s vrchem a přírodní památkou Chotuc – jeho geologickou stavbou, utvářením okolní krajiny, pravěkým osídlením vrchu i novodobější historií, původem názvu, a jeho flórou a faunou. Na vrcholu stojí kaple Nejsvětější Trojice se hřbitovem, někdejší poutní místo.

Naučná stezka vede zpočátku vozovou cestou, v druhé polovině travnatou pěšinou. Trasa není nijak značena, ale orientace není složitá. Na úvodním panelu je ortofotomapa s plánkem stezky, a rovněž výškový profil trasy.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
na východním úpatí vrchu Chotuc nedaleko městyse Křinec, u silnice Křinec–Hrubý Jeseník
Končí:
na západním úpatí vrchu Chotuc, u silnice Křinec–Mečíř
Délka:
1,1 km
Zastávek:
8 (2 úvodní na začátku a konci stezky + 6)
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2006
Tvůrce stezky:
kolektiv studentů Gymnázia Nymburk pod vedením p. Zdeňka Kučery
Naše návštěva:
listopad 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvodní tabule
 2. Ochrana přírody
 3. Chotuc na starých mapách
 4. Historie
 5. Geologický a geomorfologický vývoj
 6. Flóra
 7. Fauna
 8. Úvodní tabule

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní tabule

 • autoři naučné stezky
 • informační náplň stezky
 • seznam zastávek
Vyobrazení:
trasa naučné stezky (ortofotomapa), mapa Chotuce (ortofotomapa), výškový profil trasy

Zastávka 2: Ochrana přírody

 • snaha o vyhlášení Chotuce chráněným územím
 • vyhlášení přírodní památky Chotuc
 • lilie zlatohlávek
 • medovník meduňkolistý
 • vstavač nachový
 • krasec třešňový
 • otakárek fenyklový
 • ještěrka obecná
Vyobrazení:
lilie zlatohlávek, medovník meduňkolistý, vstavač nachový, krasec třešňový, otakárek fenyklový, ještěrka obecná

Zastávka 3: Chotuc na starých mapách

 • vznik a vývoj prvních map v historii
 • původ názvu Chotuc a dalších míst v okolí
 • Crigingerova mapa Čech
 • Vogtova mapa Čech
 • Müllerova mapa Čech
 • 1. vojenské mapování
 • Kreibichova mapa
 • 3. vojenské mapování
Vyobrazení:
výřez vrchu Chotuc a okolí na následujících mapách: Crigingerova mapa Čech, Vogtova mapa Čech, Müllerova mapa Čech, 1. vojenské mapování, Kreibichova mapa, 3. vojenské mapování

Zastávka 4: Historie

 • pravěké hradiště lidu popelnicových polí na svědeckém vrchu Chotuc, zánik po příchodu Keltů
 • kaple Nejsvětější Trojice, poutní místo, stavební úpravy kaple
 • místní hřbitov
 • klokoč zpeřený
Vyobrazení:
kaple Nejsvětější Trojice v barokní podobě z roku 1696 (nakreslil Antonín Stifter, 1855–1910, kronikář a zakladatel muzea v Křinci); podoba kaple zničené bleskem v červenci 1888); pohled z Kuncberka na křinecký zámek, hospodářský dvůr a kostel (kresba Antonín Stifter); lovecký zámeček na Kuncberku (kresba A. Stifter); klokoč zpeřený

Zastávka 5: Geologický a geomorfologický vývoj

 • geologická stavba a charakteristika svědeckého vrchu Chotuc
 • vznik svědeckého vrchu Chotuc
 • charakteristika opuky
 • zkameněliny teplého mělkého křídového moře
 • geomorfologické zařazení
Vyobrazení:
vznik svědeckého vrchu Chotuc (1.–4. fáze), opuka, zkameněliny teplého mělkého křídového moře (Lewesiceras peramplum, Micraster de lorioli, Inoceramus lamarcki, Chlamys dujardini)

Zastávka 6: Flóra

 • rostlinná společenstva vzniklá v důsledku lidské činnosti
 • dva zdejší rozdílné biotopy: jižní stráň s teplomilnými rostlinami, a dubohabrový les
 • kamejka modronachová
 • šalvěj luční
 • sasanka hajní
 • jehlice trnitá
 • ledenec přímořský
 • hřib medotrpký
Vyobrazení:
kamejka modronachová, šalvěj luční, sasanka hajní, jehlice trnitá, ledenec přímořský, hřib medotrpký

Zastávka 7: Fauna

 • výskyt mnoha vzácných a ohrožených druhů, především bezobratlých
 • rejsek obecný
 • žluva hajní
 • slepýš křehký
 • vřetenuška ligrusová
 • žluťásek řešetlákový
 • roháč obecný
 • zlatohlávek mramorovaný
Vyobrazení:
rejsek obecný, žluva hajní, slepýš křehký, vřetenuška ligrusová, žluťásek řešetlákový, roháč obecný, zlatohlávek mramorovaný

Popis trasy

(Křinec →) výchozí místo stezky → vrch Chotuc → závěrečné místo stezky (→ Křinec)

Naučná stezka začíná na východním úpatí vrchu Chotuc u městyse Křinec na Nymbursku. Z centra Křince (kam se lze dopravit autobusem i vlakem, plus je zde dostatečná možnost parkování) vyrazíme směrem k západu frekventovanou Chotuckou ulicí, zpočátku po chodníku, později podél krajnice. Po asi 600 metrech vyjdeme z Křince, a po dalších asi 200 metrech odbočíme vpravo ze silnice na polní vozovou cestu. Nedaleko od silnice nacházíme úvodní panel naučné stezky.

Dál pokračujeme vozovou cestou, která se stáčí vlevo a začne pozvolna stoupat vstříc zalesněnému vrchu Chotuc. Po asi 100 metrech potkáváme 2. zastávku (Ochrana přírody). Po dalších asi 100 metrech, na okraji lesa, nalezneme 3. zastávku (Chotuc na starých mapách). Po dalších 200 metrech vystoupáme na křižovatku, kde je umístěna 4. zastávka (Historie). Zde odbočíme vpravo, směrem ke hřbitovu a ke kapli Nejsvětější Trojice stojící na vrcholu Chotuce.

Ze hřbitova se vrátíme zpět ke 4. zastávce a zatáčíme cestou vpravo. Po levé straně míjíme návrší s domkem. Cesta se dál mění ve volný travnatý pás podél lesíka. Po levé straně se začíná otevírat výhled na černočerné lány polí úrodného Polabí. Po asi 150 metrech od křižovatky potkáváme 5. zastávku (Geologický a geomorfologický vývoj), a po dalších 150 metrech 6. zastávku (Flóra). Cesta se prakticky vytratí, jdeme vyvýšeným travnatým pásem stále po okraji lesa až na západní úbočí Chotuce, kde se pás cesty rozšíří v klesající travnatou louku. Zde nacházíme 7. zastávku (Fauna). Od ní pak začneme klesat vlevo napříč loukou s roztroušenými keři, nyní již opět znatelnou vozovou cestou. Krátce před sestupem na silnici potkáváme ještě 8. zastávku, totožnou s úvodní. Dojdeme na silnici, a po ní se směrem vlevo vydáme zpět do Křince. Cestou podél Chotuce míjíme po pravé straně zrušený židovský hřbitov.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 21. 06. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Hurychová Veronika hod.

  Velmi povedený popis vybraného uzemí.

  Odpovědět
 • Spancha hod.

  Tuto NS doporučuji už pro místo, kde je umístěna. Je to jedno z nejkrásnějších míst co znám. V popisu chybí to nejhlavnější, jedna část stezky je svah, kde rostou teplomilné květiny. Pokud svítí slunce, je zde opravdu nádherně. V květnu zde rozkvétají vzácné orchideje vstavače, na začátku podzimu zase šalvěje, které lákají neskutečné množství motýlů. Kdo máte rádi místa s „duchem“, určitě nevynechejte návštěvu neudržovaného kostelíka se hřbitovem na vrcholu kopce.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář