Školní naučná stezka Po památných stromech obce Hořátev

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
7
Školní naučná stezka Po památných stromech obce Hořátev

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází obcí Hořátev na Nymbursku. Seznamuje s památnými stromy a lipovou alejí v obci, historickými stavbami, školou, místními rybníky nebo pohřebištěm nalezeným pod starou zástavbou. Popisuje rovněž tragické osudy hořáteveckých rodáků za 1. a 2. světové války, a zmiňuje zdejší působení evangelického faráře Jana Karafiáta, autora knihy pro děti Broučci.

Informační panely jsou pěkné a zajímavé. Bohužel, stezka není nijak značena, a na panelech (ani na úvodním) není orientační plánek. Nedozvíte se, kolik má stezka zastávek, jak je dlouhá, u žádné zastávky se nedozvíte, kam dále pokračovat, ani jestli se jedná o poslední zastávku. Z těchto důvodů bohužel nelze naučnou stezku absolvovat. Osobně jsme se po marném pěším hledání některých zastávek a správného směru nakonec vrátili k autu a projeli obec křížem krážem, hledajíce ostatní zastávky. I přes veškerou snahu se nám nepodařilo najít zastávky 4 a 6.

Asi po dvou měsících od předchozí návštěvy jsme v infocentru v Nymburku náhodou získali letáček ke stezce s plánkem, a vypravili se proto do Hořátve ještě jednou. Zastávku 6 jsme podle něj našli brzy (ale náhodný návštěvník stezky ji bez plánku nemá naději nalézt), ovšem hledání 4. zastávky nám zabralo tři čtvrtě hodiny i s plánkem, je totiž chybně zakreslený.

Chcete-li naučnou stezku absolvovat, doporučujeme se před návštěvou seznámit s naším popisem trasy níže na této stránce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
HOŘÁTEV, před obecním úřadem uprostřed obce
Končí:
HOŘÁTEV, na asfaltce u zadní části rybníku Hliňovka
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
květen 2008
Tvůrce stezky:
Základní škola Hořátev, obec Hořátev
Naše návštěva:
červenec a září 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
všechny zastávky v pořádku

Seznam zastávek

 1. Hořátev
 2. Lípa malolistá, evangelický kostel
 3. Škola
 4. Dub letní, Výrovka
 5. Švehlova alej
 6. Dub letní
 7. Louže
 8. Staré pohřebiště
 9. Hliňovka
 10. Lípa malolistá

Informační náplň

Zastávka 1: Hořátev

 • jediná obec tohoto jména v republice
 • první písemné zprávy o obci
 • původ názvu
 • historický vývoj
 • části obce
 • vývoj počtu obyvatel obce (údaje z let 1787, 1880, 1921, 2008)
Vyobrazení:
Hořátev v roce 1894

Zastávka 2: Lípa malolistá, evangelický kostel

 • vydání tolerančního patentu císařem Josefem II.
 • vybudování jednoduchého evangelického chrámu
 • kostelní varhany
 • působení evangelického faráře Jana Karafiáta v obci, autora knihy pro děti Broučci
Vyobrazení:
evangelický kostel z roku 1894; kostelní varhany; Jan Karafiát; obálka knihy Broučci

Zastávka 3: Škola

 • stará škola v sousedství fary
 • budova nové školy
 • historický vývoj škol, nejvýznamnější učitelé
Vyobrazení:
stará škola, nová škola

Zastávka 4: Dub letní, Výrovka

 • obvody, šířky, stáří obou stromů
 • říčka Výrovka – kde pramení, různé názvy jejího toku, regulace
 • Vavřinecký rybník na Výrovce
Vyobrazení:
Výrovka při vypouštění Vavřineckého rybníka

Zastávka 5: Švehlova alej

 • významný krajinný prvek, 159 lip srdčitých
 • původně kaštanová alej „V Kaštánkách“ směrem k železniční zastávce
 • po umrznutí (1929) kaštany nahrazeny lipami a místo nazváno Švehlova alej
 • Antonín Švehla – statkář a politik
Vyobrazení:
lípa srdčitá; Antonín Švehla

Zastávka 6: Dub letní

 • obvod, šířka, stáří stromu; kdo jej zasadil
 • tragické osudy hořáteveckých rodáků za 1. světové války, pomník v obci
Vyobrazení:
1. světová válka (ilustrační fotografie)

Zastávka 7: Louže

 • místo původního rybníka, nyní náves
 • Bedřich Krátkoruký, slavný rodák, poručík 313. československé stíhací perutě R. A. F., zahynul v roce 1943
Vyobrazení:
Hořátev v roce 1894; Bedřich Krátkoruký

Zastávka 8: Staré pohřebiště

 • unikátní pohřebiště, objevené ve staré zástavbě obce v roce 1899
 • popis pohřebiště a vykopaných nálezů (např. denár knížete Vratislava II.)
 • další staré pohřebiště objevené při regulaci Výrovky
Vyobrazení:
denár knížete Vratislava II.

Zastávka 9: Hliňovka

 • rybník bez přirozeného přítoku a odtoku
 • původně opukový lom
 • torzo památného stromu – topol černý, zasažený bleskem
Vyobrazení:
opuka; topol černý

Zastávka 10: Lípa malolistá

 • obvod kmene, výška, stáří
 • porážka Napoleonových vojsk u Moskvy
 • pověst o pochovaných vracejících se francouzských vojácích, nebo italských vojácích z prusko-rakouské války po bitvě u Hradce Králové (1866)
 • pověst o osidlování lip dobrými duchy
Vyobrazení:
hořící Moskva; Napoleon Bonaparte

Popis trasy

Hořátev (střed obce) → okruh obcí → Hořátev (rybník Hliňovka)

Naučná stezka není značena, a informační panely postrádají údaje o její trase, o počtu zastávek nebo délce stezky. Její plánek v informačním letáčku je chybně zakreslený.

Naučnou stezku zahájíme na křižovatce ve středu obce, před obecním úřadem, kde se nachází 1. zastávka (Hořátev). Od ní jdeme po hlavní ulici směrem vpravo, k jednoduchému evangelickému kostelíku, před nímž odbočíme šikmo vlevo po chodníku. Přímo u kostela je zastávka 2 (Lípa malolistá; evangelický kostel). Projdeme kolem kostela, přejdeme asfaltku a pokračujeme protější spíše travnatou uličkou, na jejímž konci vidíme panel 3. zastávky (Škola). Od ní jdeme ulicí vlevo, asi 100 metrů až k můstku přes strouhu – před ním odbočíme vpravo na pěšinku a pokračujeme po ní podél strouhy a oplocení zahrad. Míříme vstříc dvěma mohutným dubům rostoucím na protilehlém břehu strouhy. Jakmile mineme první z nich, je hned na počátku nejbližší ulice 4. zastávka (Dub letní, Výrovka). Od ní pokračujeme dál pěšinkou podél strouhy, mineme druhý dub, a za ním zahneme hned nejbližší ulicí vpravo. Po asi 250 metrech dorazíme na hlavní ulici, kde se dáme vlevo. Zakrátko potkáváme po pravé straně u chodníku 5. zastávku (Švehlova alej).

Od ní se vracíme po hlavní ulici zpět do centra obce, k hostinci naproti obecnímu úřadu. Zde odbočíme ulicí vlevo, ven z obce (silnice směr Nymburk). Po asi 100 metrech, za posledním stavením vpravo, nalezneme 6. zastávku (Dub letní). Od ní se vrátíme zpět do centra obce a pokračujeme hlavní ulicí vlevo. Po dalších asi 200 metrech přijdeme na větší parkově upravené prostranství, někdejší rybník Louže. Panel 7. zastávky (Louže) nalezneme za ním, před hospodou Na Jízdárně.

Jdeme dál po hlavní ulici, po dalších necelých 200 metrech potkáváme 8. zastávku (Staré pohřebiště). Pokračujeme dál až k zatáčce u rybníka, kde hlavní opustíme a odbočujeme do ulice vlevo (začneme zleva obcházet rybník). Hned na kraji nedaleko břehu potkáváme 9. zastávku (Hliňovka). Jdeme dál uličkou podél rybníka a pak navazující asfaltkou. Ještě před koncem rybníka nacházíme poslední 10. zastávku (Lípa malolistá). Od ní se stejnou cestou vrátíme do středu obce.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 21. 09. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 7)

 • anushka hod.

  mno máte to tu super fakt dobrý

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [anushka]: Tak děkujem 🙂

   Odpovědět
 • Roman Pachman hod.

  Chválím tento počin = stránek mé rod.vísky, která je mou srdeční záležitostí! Jsem rád, že ji proslavil J.Karafiát BROUČKY a jsem hrdý na našeho SLAVNÉHO rodáka por. Bedřicha Krátkorukého-mého „souseda“, jakož ctím a DĚKUJI všem hrdinům, jímž vděčíme za své žití, a které se KSČ snažilo,
  pokud přežili hrůzy války, zlikvidovat a odsoudit k zapomnění!
  ČEST PAMÁTCE OBĚTÍ a HRDINŮ a nechtˇ je stálá naše pamětˇ k odsouzení a k ponaučení se z hrůz totalitních režimů!!!

  Odpovědět
 • Spancha hod.

  Tabule č. 4 je přímo u památných stromů, takže nalezena úplně v pohodě. I ostatní tabule jsou k nalezení, stezka je ve velmi dobrém stavu. Letáček k NS leží k vyzvednutí přímo na obecním úřadu (stojan s letáčky). Stezku jsem prošla se psem a kočárkem, obojí v pohodě.

  Odpovědět
 • Tomáš z Nymburka hod.

  Stezku jsme dnes prošli, stále v dobrém stavu. Ale znát trasu předem je nutnost, protože po obci nejsou žádné ukazatele.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální info. Je škoda, že se ani po tolika letech nic nezměnilo a na stezce se stále nedá orientovat.

   Odpovědět
   • JFK hod.

    Dobrý den. Nemohu s Vámi souhlasit ohledně orientace na stezce. Jak psala výše paní, je plánek s jednotlivými zastaveními k dispozici na obecním úřadě, ve škole nebo v místním pohostinství. Býval i na stránkách obce. Pokud nevíte stačí se zeptat místních nebo na obecním úřadě. Hezký den.

    Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář