Turistická a školní naučná stezka Mydlovarský luh

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
1
naučná stezka Mydlovarský luh

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede podél řeky Labe po jižním okraji přírodní rezervace Mydlovarský luh, rozkládající se mezi obcemi Ostrá a Kostomlaty nad Labem. Důvodem ochrany je jeden z posledních komplexů lužního lesa v Polabí. Stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry chráněného území, významem lužních lesů a také s historií hrádku Mydlovaru, k jehož pozůstatkům vede odbočka z trasy.

Trasa naučné stezky je nenáročná, vede výhradně po rovině podél Labe úzkou pěšinou vyšlapanou v trávě, která se později změní ve vozovou cestu. Pro kočárek není příliš vhodná, nicméně projeli jsme ji. Při návštěvě je třeba počítat s tím, že naučná stezka začíná a končí dál od zastávek hromadné dopravy – k délce stezky je tedy nutno ještě připočíst několik kilometrů cesty do civilizace (z Ostré k výchozímu místu plus od konečného místa do Kostomlat). Trasa není nijak značena, ale orientace není složitá. Na každém panelu je ortofotomapa s vyznačením zastávek stezky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
na západním okraji přírodní rezervace Mydlovarský luh, na břehu Labe, u lávky přes Farský potok na východním okraji chatové osady Buda
Končí:
ústí Vlkavy do Labe, východní okraj přírodní rezervace Mydlovarský luh
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
7 (1. zastávka je na začátku i konci)
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2011
Tvůrce stezky:
Jan Petřík (na základě vlastní diplomové práce) a kolektiv partnerů a podporovatelů
Naše návštěva:
březen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vymezení území
 2. Fauna
 3. Flóra
 4. Lužní lesy obecně a v Polabí
 5. Ochrana přírody a krajiny
 6. Historie zříceniny hradu Mydlovaru
 7. Hydrologie

Informační náplň

Zastávka 1: Vymezení území

 • stručná charakteristika přírodní rezervace Mydlovarský luh
 • informace o trase naučné stezky
Vyobrazení:
symboly Mydlovarského luhu v obrazech – ladoňka vídeňská, mohutný dub, zřícenina hradu Mydlovaru, kněžna Libuše; ilustrační fotografie; mapa přírodní rezervace; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Fauna

 • měkkýši
 • hmyz
 • ptáci
 • savci
 • obojživelníci
 • ryba hořavka duhová
Vyobrazení:
volavka popelavá; čáp bílý; škeble rybniční; ledňáček říční; moták pochop; rosnička zelená; svinutec kruhový; bukáček malý; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 3: Flóra

 • typy lesních porostů v Mydlovarském luhu
 • přirozené a nepůvodní druhy
 • dřeviny a byliny
Vyobrazení:
česnek medvědí; orsej jarní; dymnivka dutá; ladonka vídeňská; dub letní; lípa srdčitá; borovice lesní; vrba; korkovník amurský; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 4: Lužní lesy obecně a v Polabí

 • obecná charakteristika lužních lesů
 • lužní les v Mydlovarském luhu
 • měkký luh
 • tvrdý luh
 • historie lužních lesů v Polabí
Vyobrazení:
podmáčená půda; lužní les; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 5: Ochrana přírody a krajiny

 • historie a důvody ochrany Mydlovarského luhu
 • chráněná květena
 • chráněná zvířena
 • co není povoleno v přírodní rezervaci
 • najdi na obrázku, co nepatří do lesa
Vyobrazení:
ledňáček říční; otakárek fenyklový; bledule jarní; hořavka duhová; motýlice obecná; volavka bílá; orel mořský; obrázek – co nepatří do lesa; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 6: Historie zříceniny hradu Mydlovaru

 • bodová historie hradu Mydlovaru
Vyobrazení:
možná podoba hradu ve středověku; jedno z dalších vyobrazení hradu Mydlovaru; nalezená přilba s kroužkovou zbrojí; kněžna Libuše; současný stav zříceniny; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 7: Hydrologie

 • regulace Labe
 • Farský potok
 • tůně v Mydlovarském luhu
Vyobrazení:
tůň Buda; tůň Králíček; tůň Bezednice; tůň Žitina; Farský potok; řeka Labe; ortofotomapa s vyznačením zastávek naučné stezky

Popis trasy

výchozí místo stezky → zřícenina hradu Mydlovaru → závěrečné místo stezky

Výlet zahájíme v Ostré, kam se dostaneme autobusem, případně na železniční stanici Stratov. Držíme se modré turistické značky. Za obcí Ostrá obejdeme jezero a pak dorazíme k Labi, kde odbočujeme vlevo po břehu proti proudu. Projdeme chatovou osadou, a za ní narazíme na jedno z ramen Farského potoka (Vlkavy) vlévající se do Labe. Přejdeme ho po lávce, a hned za ní začíná naučná stezka. Nalezneme zde 1. zastávku (Vymezení oblasti).

Naučná stezka dále pokračuje stále stejnou cestou podél Labe. Postupně potkáváme 2. zastávku (Fauna), 3. zastávku (Flóra), 4. zastávku (Lužní lesy obecně a v Polabí)5. zastávku (Ochrana přírody a krajiny).

U 6. zastávky (Historie zříceniny hradu Mydlovaru) odbočuje modrá významová slepá odbočka vlevo do lesa ke zřícenině hradu Mydlovaru (délky asi 200 metrů), po níž se poté vrátíme zpět k Labi a pokračujeme dál po břehu.

Dále potkáváme 7. zastávku (Hydrologie), posléze mineme rozcestí „Ústí Vlkavy do Labe“, kde odbočuje žlutá značka do Kostomlat (tudy pak půjdeme), nicméně my ještě pokračujeme rovně až k samotnému ústí, kde je umístěna opět úvodní zastávka, čímž naučná stezka končí.

Nyní se můžeme vrátit ke zmiňovanému rozcestí a vyrazit do Kostomlat na vlak (3,5 km).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 01. 2014 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Radka hod.

  V obci Ostrá je už také vlaková zastávka, což může někomu usnadnit přístupnost této stezky.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář