Přírodovědná stezka Přerov nad Labem

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
1
Přírodovědná stezka Přerov nad Labem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry, faunou, flórou a zajímavostmi krajiny okolo Přerova nad Labem a řeky Labe. Součástí trasy je výstup na Přerovskou hůru, odkud je nádherný výhled do širokého okolí. Navštěvuje dvě chráněná území – přírodní památku Polabské hůry a přírodní rezervaci Káraný – Hrbáčkovy tůně.

Trasa vede zpočátku ulicemi obce, poté většinou vozovými cestami po okrajích polí, podél řeky a lesem. Začíná a končí u přerovského Polabského národopisného muzea (skanzenu), který doporučujeme k návštěvě.

Trasa je nenáročná a vede většinou po rovině, s výjimkou výstupu na Přerovskou hůru. Značena je symbolem zeleného stromečku v bílém poli, ale většinou pouze v Přerově a nejbližším okolí, poté značení prakticky chybí, což zbytečně komplikuje orientaci. Doporučujeme vyfotit si plánek na panelu a pak se orientovat podle něj.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
PŘEROV NAD LABEM, před vstupem do Polabského národopisného muzea (skanzenu)
Končí:
PŘEROV NAD LABEM, na hlavní ulici u skanzenu
Délka:
cca 6,5 km
Zastávek:
4
Značení trasy:
značka zeleného stromečku v bílém poli
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
učitelé a žáci 2. stupně ZŠ Přerov nad Labem
Naše návštěva:
duben 2019
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvodní – přírodovědná stezka a významná místa
 2. Přerovská hůra 236 m n. m.
 3. Babinec a Bezedná
 4. Labe

Informační náplň

Zastávka 1: Přírodovědná stezka a významná místa

Vyobrazení:
celoplošný plánek trasy naučné stezky a okolí Přerova

Zastávka 2: Přerovská hůra 236 m n. m.

 • trojvrší Polabské hůry
 • vznik, geologická stavba
 • pravěké a raně středověké hradiště
 • dnešní využití Přerovské hůry
 • místní živočichové
 • místní rostliny
 • mapka okolí Přerovské hůry s charakteristikou různých oblastí
 • doplňující tematické otázky
Vyobrazení:
obnažený svah Přerovské hůry; nákres hradiště; Přerovská hůra; srnec obecný; hořec brvitý; hořeček nahořklý; mapka okolí Přerovské hůry s charakteristikou různých oblastí a částí trasy naučné stezky

Zastávka 3: Babinec a Bezedná

 • pozůstatky slepých ramen řeky Labe před regulací
 • dřeviny na březích
 • rostliny na březích
 • rostliny v tůních
 • živočichové v tůních
 • živočichové na březích a v okolí
 • doplňující tematické otázky
Vyobrazení:
dub letní; kosatec žlutý; kachna divoká; skokan zelený; ještěrka obecná; plánek trasy naučné stezky

Zastávka 4: Labe

 • řeka Labe – charakteristika toku, využití, původ názvu
 • vodní stavby v okolí
 • lužní lesy
 • živočichové v řece a okolí
 • dřeviny kolem řeky
 • rostliny v řece a okolí
 • rostliny v lese
 • živočichové v lese
 • doplňující tematické otázky
Vyobrazení:
ledňáček říční; labuť velká; liška obecná; dymnivka dutá; plánek trasy naučné stezky

Popis trasy

Přerov nad Labem (před vstupem do skanzenu) → Přerovská hůra → řeka Labe → podél břehu → Přerov nad Labem

Stezka začíná úvodním panelem s plánkem umístěným na smyčce před vstupem do skanzenu.

Vrátíme se odtud k hlavní ulici a jdeme po ní směrem vlevo podél oplocení skanzenu (zároveň po žluté turistické značce).

Po asi 350 metrech dorazíme k poště, kde odbočuje ulička šikmo vpravo kolem menšího parku. Jdeme po ní a po chvíli dorazíme na větší prostranství, kde míříme rovně ke garážím a ulici nalevo od nich.

Ta poté mírně stoupá v přímém směru mezi domy se zahradami. Stáčí se postupně stále vpravo, až dorazí na úpatí Přerovské hůry. Dále stoupá šikmo vpravo úbočím zpočátku podél oplocení zhruba do poloviny svahu, kde vpravo pod cestou nalezeme 2. zastávku (Přerovská hůra 236 m n. m.).

Od ní se vracíme stejnou cestou zpět na úpatí a pak vilovou čtvrtí dolů do obce na prostranství mezi garážemi a parkem, kde opustíme žlutou turistickou značku a zahneme vpravo dolů k hlavní ulici.

Tu přejdeme a pokračujeme po ní vpravo. Na nejbližší křižovatce u mostu přes potok zahneme do ulice vlevo. Ta nás posléze mezi domy vyvede na samý okraj obce a poté se stáčí vlevo a pokračuje po okraji pole.

Po asi 200 metrech dorazíme ke skládce, kde spolu s cestou zahneme vlevo. (Napravo za skládkou je tůň Bezedná, o níž bude řeč na další zastávce.) Po dalších 200 metrech cesty mezi polem a hájkem dorazíme k fotbalovému hřišti, kde zahneme vpravo a dojdeme k 3. zastávce (Babinec a Bezedná).

Dál vede naučná stezka rovně na rozhraní pole a lesa. Po asi 900 metrech dorazíme k řece Labi, kde je umístěna 4. zastávka (Labe).

Odbočíme vlevo cestou vedoucí podél břehu, po levé ruce máme lužní les. Po asi kilometru za zákrutem řeky les skončí a po levé straně se otevřou pole. Zde řeku opustíme a odbočíme vlevo polní cestou (zároveň se zde napojíme na zelenou turistickou značku).

Po asi půl kilometru dorazíme k lesu. Lesem se následně cesta trochu kroutí kolem tůní a terénních nerovností, ale v podstatě vede stále stejným směrem po zelené značce vpřed.

Po asi půl kilometru vyjdeme z lesa a pokračujeme rovně navazující polní cestou, která nás po asi 800 metrech dovede zpět do Přerova. Tím naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 04. 2020 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Standa hod.

  Dnes projito (16.1.2021), krajinka v zimním hávu, stezka dobře značena, hezká procházka, celková trasa s výstupem na Hůrku cca 8 km. Dá se najít v Seznam mapách.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář