vzpomínáme

Naučná stezka Kolem Votic za poznáním

Hodnocení:
(počet hlasů: 15)
Komentáře:
3
Naučná stezka Kolem Votic za poznáním

Naučná stezka v roce 2021 zrušena, nahrazena naučnou stezkou Za tajemnými pověstmi Voticka

Naučná stezka vedla blízkým i vzdálenějším okolím města Votice na Benešovsku. Krom Votic navštěvovala vrch Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha, a menší osady a obce Lysou, Ameriku, Mysletice, Hory a Hostišov. Stezka seznamovala s přírodními poměry České Sibiře, faunou, flórou, historií a zajímavostmi míst, kudy prochází, a s významnými osobnostmi regionu. Průvodcem po naučné stezce nám byl skřítek Votísek.

Naučná stezka nebyla značená. Dle údajů z roku 2007 měla být v roce 2008 vyznačena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ale v době naší návštěvy v září 2008 tomu tak ještě nebylo. Byl to jeden z mála hendikepů této skvělé stezky. Naštěstí panely obsahovaly schematický plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky, plus popis cesty k dalšímu zastavení. Trasa často měnila směr a vedla střídavě značenými i neznačenými cestami. Ve votickém infocentru měli skládačku ke stezce, která obsahovala jak plánek, tak i popis trasy.

Trasa byla vedena převážně po lesních či polních vozových cestách a pěšinách, místy po silnici s malým provozem. Nejnáročnější, ale nijak strašný byl jen výstup z Votic k vrcholu Větrova, ostatní stoupání byla spíše povlovná.

Stezka měla skvělé panely (graficky i informačně), každý obsahoval malý kvíz, jehož rozluštěním jsme se dozvěděli další informace. Pokud se vám nechtělo všechny texty číst, to nejpodstatnější pro vás shrnul skřítek Votísek.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začínala a končila:
VOTICE, náměstí
Délka:
8 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
(zatím) bez značení
Vznikla:
podzim 2007
Tvůrce stezky:
Neformální skupina Mladí pro Votice; vybudování naučné stezky finančně podpořeno z programu Evropské unie Mládež v akci v rámci priority Iniciativa mládeže
Naše návštěva:
září 2008
Stav naučné stezky:
naučná stezka v roce 2021 zrušena, nahrazena naučnou stezkou Za tajemnými pověstmi Voticka

Seznam zastávek

 1. Náměstí ve Voticích
 2. Krajina České Sibiře
 3. Ptáci České Sibiře
 4. Vrch Větrov
 5. Mysletice
 6. Česká Sibiř
 7. Hostišov
 8. Šibeniční vrch
 9. Zajímavá místa ve Voticích

Informační náplň

Zastávka 1: Náměstí ve Voticích

 • představení naučné stezky
 • informace o délce a náplni naučné stezky
 • autoři stezky
 • úkol: Najdi pět rozdílů na obrázcích typické krajiny České Sibiře
Vyobrazení:
vlastivědná expozice v historické budově staré radnice; votické náměstí v roce 1908; historická podoba radnice; plánování trasy stezky (fotografie); plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 2: Krajina České Sibiře

 • krajina kolem Votic – přírodní park Džbány-Žebrák
 • místní orchidej – prstnatec májový
 • lesy České Sibiře
 • mokřadní louky
 • úkol: dešifruj vysvětlující text u cizích výrazů
Vyobrazení:
prstnatec májový; rosnička zelená; mokřadní tůň se suchopýrem úzkolistým; dřípatka horská; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 3: Ptáci České Sibiře

 • co kolem létá?
 • ptáci v lese i na loukách
 • chřástal polní
 • nález volně žijícího živočicha
 • úkol: vylušti šifrované názvy ptáků
Vyobrazení:
chřástal polní, sýc rousný, včelojed lesní, čáp černý; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 4: Vrch Větrov

 • vznik kaple sv. Vojtěcha
 • pověst o kapličce
 • svatovojtěšský pramen
 • poustevníci zde žijící
 • úkol: urči v kvízu patrona města Votice
Vyobrazení:
osada Amerika u Votic v roce 1949; kaple sv. Vojtěcha v roce 1891 (ilustrace Václava Jansy); lesní studánka s šestibokou kapličkou kolem roku 1935; procesí u kaple kolem roku 1900; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 5: Mysletice

 • malíř Antonín Slavíček (1870–1910), životopis a jeho pobyt na Voticku
 • úkol: přiřaď názvy obrazů Antonína Slavíčka k výřezům
Vyobrazení:
obrazy Antonína Slavíčka: Na podzim v mlze (1897, pohlednice), U nás v Kameničkách (1904, pohlednice), Podhorská vesnice (1902, pohlednice), Cesta do vsi (1902, pohlednice); Antonín Slavíček; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 6: Česká Sibiř

 • osobnost regionu spisovatel Jan Herben (1857–1936)
 • citace jeho textů z Votických novin (1933)
 • původ názvu Česká Sibiř
 • úkol: odhal pět rozdílů na obrázku krajiny Sibiře
Vyobrazení:
spisovatel Jan Herben s rodinou (1917); romantická zima; sněhové závěje na České Sibiři; pohled na Mysletice a poutní vrch Větrov; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 7: Hostišov

 • spisovatel Jan Herben v Hostišově
 • Herbenova vila, postavená podle návrhu architekta Jana Kotěry
 • významné návštěvy v Hostišově
 • Jan Kotěra (1871–1923)
 • úkol: jak se jmenoval pes spisovatele Jana Herbena?
Vyobrazení:
Jan a Bronislava Herbenovi vítají prezidenta Masaryka před svým domem (asi 1930, foto ČTK); Hostišov u Votic (1911, pohlednice); Herbenova vila (asi 1902); skica domu Jana Herbena od Jana Kotěry (1899); plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 8: Šibeniční vrch

 • Polský vrch – původ názvu a podivné příhody v okolí
 • důkaz neviny – pověst
 • podivné události ze současnosti
 • anketa Strom roku a druhé místo zdejšího javoru v roce 2005
 • úkol: přiřaď jména a přízviska historických majitelů Votic
Vyobrazení:
ocenění votickému javoru v anketě Strom roku 2005; votický javor v létě a v zimě; historický pohled na Votice; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 9: Zajímavá místa ve Voticích

 • památky ve Voticích – kopie Božího hrobu (nejvýznamnější památka města), starý a nový zámek, židovský hřbitov
 • další expozice ve Voticích
 • františkánský klášter
 • pověst o Pasovském obraze
 • úkol: vylušti slova poskládáním písmen ve správném pořadí
Vyobrazení:
pozdrav z Votic (pohlednice, 1900); františkánský kostel a klášter (pohlednice, 1914); židovský hřbitov; areál stanice Ochrany fauny ČR Votice; plánek naučné stezky s popisem trasy ke konci naučné stezky na náměstí

Popis trasy

Votice (náměstí) → osada Lysá → osada Amerika → vrch Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha → Mysletice → Hory → Hostišov → Šibeniční vrch → Votice

Naučnou stezku jsme zahájili na votickém náměstí – v horní části parkového středu byl panel 1. zastávky (Náměstí ve Voticích). Od něj jsme sešli dolů a opustili náměstí ulicí vedoucí směrem ke kostelu, prošli kolem něj a pokračovali rovně ven z města. Již na jeho okraji jsme prošli kolem supermarketu a dále podešli most hlavní silnice. Na silniční křižovatce za mostem jsme zahnuli vpravo, ale ihned vzápětí úzkou asfaltkou vlevo do protějšího svahu.

Stoupali jsme kolem několika domů, nad nimiž asfaltka skončila, a pokračovali jsme travnatou vozovou cestou napříč svažitou loukou. Krátce nato jsme potkali panel 2. zastávky (Krajina České Sibiře). Za ní jsme stoupali dále loukou a pak k lesu, a následně úzkým lesním úvozem až do osady Lysá. Na křižovatce v jejím středu jsme nalezli 3. zastávku (Ptáci České Sibiře).

Odtud jsme pokračovali v přímém směru asfaltkou a poté vozovou cestou vzhůru osadou až na její okraj, kde jsme se napojili na vozovou cestu značenou červenou a modrou značkou – zde jsme zatočili vpravo po ní. Dále jsme šli úvozem a podél ohrad až do chatové osady Amerika. Na křižovatce asfaltových cest tvaru T jsme pokračovali dále rovně po červené značce, nikoliv vpravo dolů (červená značka se zde totiž dělila ve dva směry, a ukazatele rozcestníku byly skryty dopravní značkou zákazu vjezdu). Cesta nás stále v přímém směru dovedla až na okraj osady, kde jsme odbočili po červené značce vlevo na lesní cestu a začali stoupat. O něco výše jsme se napojili na vozovou cestu, která nás (stále po červené) dovedla obloukem až na vrchol Větrova s kaplí. Zde jsme nalezli 4. zastávku (Vrch Větrov).

Odtud jsme pak sestoupili stále po červené značce lesem a pak po táhlé louce k silnici, a po ní vpravo do Mysletic. Zde jsme sklesli na křižovatku tvaru T, kde jsme šli vlevo k rozcestí, a dále zakrátko dorazili k malé požární nádrži po pravé straně a 5. zastávce (Mysletice).

Po silnici jsme pak pokračovali k nejbližší pravotočivé zatáčce, kde jsme ji opustili a šli po červené značce rovně vozovou cestu úvozem podél domu. Vystoupali jsme na mírné návrší mezi poli, cesta pak vedla úzkým remízkem, mířili jsme směrem vpravo, buď po okraji pole nebo zarostlým úvozem. Polní cestou jsme pak sklesli do obce Hory a k silnici. Po ní jsme šli (stále po červené značce) krátce vpravo, ale hned jsme odbočili vlevo na prašnou polní cestu mírně stoupající k lesu. Na okraji lesa, kde se cesta rozdvojuje, jsme nalezli 6. zastávku (Česká Sibiř).

Dále jsme pokračovali cestou směrem vpravo, která mírně klesala lesem až k dalšímu rozdvojení, kde jsme šli opět vpravo. Cesta začala výrazněji klesat a stáčet se vpravo až do údolí s rybníkem po levé straně – zde jsme zahnuli vlevo na jeho hráz, přešli ji, podešli tunelem hlavní táborskou silnici a vystoupali do středu obce Hostišov. Zde jsme se dali vlevo k parčíku ve středu prostranství – zde jsme nalezli 7. zastávku (Hostišov).

Odtud jsme pokračovali vedlejší mírně stoupající silnicí ven z obce směrem na Votice. Šli jsme asi 1,5 km po silnici s mírným provozem až k napojení na hlavní silnici, za ním jsme pokračovali vpravo, a hned vzápětí jsme zahnuli na malé prostranství po pravé straně s kapličkou, kde jsme nalezli 8. zastávku (Šibeniční vrch). Odtud jsme mohli pokračovat buď dále po silnici, nebo po zelené turistické značce dolů do Votic. Stále tatáž ulice nás dovedla až k františkánskému klášteru, před nímž byla 9. zastávka (Zajímavá místa ve Voticích). V přímém směru jsme pak dorazili k autobusovému nádraží nebo zpět na náměstí, kde jsme putování po stezce zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 02. 01. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • RNDr.Miloslav Štulc hod.

  8.října 2013 jsem si prošel NS Kolem Votic za poznáním. Mohu pochválit panely za zastávkových místech (jejich obsahovou i grafickou stránku). Velkým nedostatkem NS však je, že není průběžně standardním způsobem v terénu vyznačena, zvláště když se místy odklání od běžného turistického značení. Popis trasy ve vydaném průvodci není jednoznačný (např. jděte kolem vegetace, avšak kolem jaké? – keřovité, stromové). Proto jsem se také netrefil do osady Lysá a pěšinou ve které bych býval skoro potřeboval mačetu, sešel do dolní části osady Amerika.Takže neustále jsem hledal, kudy k dalšímu zastávkovému místu. Např. ani ke Kotěrově vilce nenavádí žádná směrovka. I tam, kde NS využívá klasické turistické stezky, jsou problémy. Obecně v posledních letech chybí značky v místech, kde stezky opouštějí hlavní cesty, a na rozcestích. Trasa nevyznačené NS Votickem vede místy cestami či spíše pěšinami zarostlými,zřejmě velmi málo používanými.Závěrečná část trasy NS(od kapličky na Šibeničním vrchu do Votic) by nemusela celá vést po silnici. Stačilo by upozornit, že lze využít zelenou značku, která tam křižuje silnici. Díky nedostatečnému značení a popisu jsem 8 kilometrovou cestu nešel 2, ale 4 hodiny. Pro méně zdatné turisty a rodiny s dětmi je trasa nevhodná pro velké výškové rozdíly, místy špatnou průchodnost a také pro její křížení s velmi frekventovanými silnicemi. Je to obecný problém všech naučných a vlastivědných okruhů kolem měst.
  S pozdravem RNDr. Miloslav Štulc, Praha 8.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za váš pohled a aktuální informace.

   Odpovědět
 • Karolina hod.

  Stezku jsme prošli v říjnu 2019 – samostatné značení zřejmě v plánu není a nebude, lze se řídit pouze podle instrukcí na jednotlivých panelech (šli jsme podle nich a ani jednou jsme se neztratili). Jako pojistku jsme měli zapnuté ještě mapy na Seznamu, kde je tato stezka zaznamenána, ale protože nás z nějakého zvláštního důvodu nedokázaly většinou zaměřit, bylo to spíš takové orientační.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář