Naučná stezka Nespery – Buchov

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Nespery - Buchov

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vznikla jako součást projektu Nová stará cesta, jehož cílem bylo obnovit historickou polní cestu spojující obec Nespery ležící mezi Voticemi a Vlašimí s osadou Buchov – právě po této cestě naučná stezka vede. Její zaměření je ale zcela odlišné – seznamuje obecně s živočichy, které můžeme spatřit v zemědělské krajině.

Při návštěvě této naučné stezky jsme se nemohli ubránit dojmu, že si snad její tvůrci ani nepřáli, aby ji někdo procházel. To, že v Nesperách začíná naučná stezka, se nedá nijak zjistit – v obci chybí jakýkoliv informační panel nebo ukazatel, který by na ni upozorňoval. Její první panel je ve skutečnosti až cca 100 metrů mimo obec, u jedné z cest, které z ní vycházejí. Na tomto panelu (i na všech ostatních) chybí jakékoli orientační údaje – délka naučné stezky, počet zastávek, stručný popis trasy (alespoň k následující zastávce) nebo sebejednodušší plánek. Trasa není značená, cestou sice potkáváme ukazatele, ale ty udávají směr pouze k obcím v okolí a s naučnou stezkou nesouvisejí. Několikrát během cesty jsme museli další směr pouze odhadovat – např. při příchodu do Buchova, kde se polní cesta napojí na asfaltku, aniž je nám sděleno, že po ní máme jít dál a jakým směrem.

Povedeným „žertem“ je 5. zastávka, která původně stála u cesty, ale po vybudování vysokého neprůhledného dřevěného oplocení kolem pozemku se ocitla těsně za plotem, nad nějž vykukují pouze špice sloupů, na kterých je informační panel připevněn.

Informační panely (když pomineme výše zmiňované výhrady) sice vypadají hezky, nabízejí srozumitelný text a kvalitní fotografie, ale na polní cestě mezi Nesperami a Buchovem působí naprosto zbytečným dojmem.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
NESPERY, u rybníka na severozápadním okraji obce
Končí:
na trase zelené turistické značky za osadou Buchov
Délka:
2,2 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2006
Tvůrce stezky:
Občanské sdružení Podblanickem
Naše návštěva:
listopad 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
nenalezena 2. zastávka, 5. zastávka zakryta dodatečně vybudovaným plotem

Seznam zastávek

 1. Křoviny
 2. ???
 3. Les
 4. Potoky
 5. Sídla
 6. Rybník, tůň
 7. Louky

Informační náplň

Zastávka 1: Křoviny

 • význam křovin v krajině
 • meze podél cesty
 • páskovka keřová
 • užovka hladká
 • ťuhýk obecný
 • plšík lískový
 • hranostaj
Vyobrazení:
páskovka keřová, užovka hladká, ťuhýk obecný, plšík lískový, hranostaj

Zastávka 2: ???

 • nenalezena

Zastávka 3: Les

 • les „Sekyra“
 • vývoj lesních porostů od původního stavu do současnosti vlivem činnosti člověka
 • norník rudý
 • lišejníkovec čtveroskvrnný
 • holub hřivnáč
 • kalous ušatý
 • mlok skvrnitý
Vyobrazení:
norník rudý, lišejníkovec čtveroskvrnný, holub hřivnáč, kalous ušatý, mlok skvrnitý

Zastávka 4: Potoky

 • charakteristika potoků a říček
 • rak říční
 • ledňáček říční
 • vážky
 • chrostík
 • volavka popelavá
Vyobrazení:
rak říční, ledňáček říční, vážka, chrostík (larva, dospělec), volavka popelavá

Zastávka 5: Sídla

 • živočichové přizpůsobení životu v blízkosti člověka
 • ruměnice pospolná
 • rehek domácí
 • kuna skalní
 • sova pálená
 • netopýr ušatý
Vyobrazení:
ruměnice pospolná, rehek domácí, kuna skalní, sova pálená, netopýr ušatý

Zastávka 6: Rybník, tůň

 • význam rybníků v naší krajině
 • útočiště živočichů
 • budování umělých tůní
 • čolek obecný
 • potápník
 • užovka obojková
 • skokan zelený
 • lyska černá
Vyobrazení:
čolek obecný, potápník, užovka obojková, skokan zelený, lyska černá

Zastávka 7: Louky

 • výsledek zemědělské činnosti člověka
 • závislost na každoročním obhospodařování
 • perleťovci
 • ještěrka obecná
 • střevlík měděný
 • srnec obecný
 • křižák pruhovaný
Vyobrazení:
perleťovec, ještěrka obecná, střevlík měděný, mládě srnce obecného, křižák pruhovaný

Popis trasy

Nespery → Buchov → konečné místo

Naučná stezka začíná na polní vozové cestě na severozápadním okraji Nesper. K výchozímu místu se dostaneme tak, že v centru Nesper u kapličky odbočíme vpravo mírně vzhůru úzkou silničkou podél rybníka, na jejím prvním rozdvojení hned u rybníka jdeme vpravo, na dalším po 60 metrech nalevo (rovně), a na třetím rozdělení po 80 metrech vpravo. Poté se silnička stočí dolů na hráz menšího rybníka a za ním vede vlevo. Nyní již opustíme zástavbu obce a jdeme úvozovou travnatou cestou. Po nějakých 100 metrech potkáme již konečně 1. zastávku (Křoviny).

Jdeme dál travnatou vozovou cestou, až nás vyvede k poli – dále pokračujeme vlevo po jeho spodním okraji, nepříliš výraznou cestou, spíše hliněným neobdělávaným pásem. V následujícím úseku by měla být 2. zastávka, v době naší návštěvy jsme ji nenašli.

Posléze se cesta změní ve vozovou travnatou a stočí se vpravo vzhůru k lesu a poté vlevo mezi poli, po pravé straně je les. Krátce poté potkáme 3. zastávku (Les).

Polní cesta dále po krátkém rovném úseku mírně klesá do mělké úžlabiny s potůčkem – zde je 4. zastávka (Potoky). Od ní cesta naopak mírně stoupá k výrazné skupině vysokých stromů a domů osady Buchov.

Dorazíme na asfaltku, po níž pokračujeme vlevo. Po nějakých 100 metrech dorazíme k prkennému oplocení pozemku po pravé straně – zde pozor na naprosto neuvěřitelnou věc: 5. zastávka (Sídla) je totiž ukryta za tímto plotem, který zde byl po vybudování stezky dodatečně postaven (!). Sledujeme proto jeho horní hranu, až si povšimneme dvou sloupků panelu zastávky vykukujících nad oplocení. Informační panel si ale přečtou jen osoby velmi vysokého vzrůstu.

Asfaltka dále zleva obejde osadu Buchov, a na jejím jižním okraji se změní v širší vozovou cestu a zahne vpravo mezi venkovské domy. Na malém prostranství mezi nimi pak z osady vychází vlevo vzhůru travnatou úvozovou cestou, která stoupá mezi loukami a poli ke z dáli viditelné kapličce. Zhruba v polovině svahu potkáváme 6. zastávku (Rybník, tůň). Výše ve svahu, již nedaleko kapličky, nalezneme 7. zastávku (Louky).

Nyní již ujdeme zbylý úsek ke kapličce, kde naučná stezka končí. Je zde odpočinkový altán a hezký výhled na Velký Blaník. Protože jsme tu zároveň široko daleko mimo civilizaci, musíme se rozhodnout, kam dále pokračovat, nebo se vrátit stejnou cestou do Nesper.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 09. 10. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář