vzpomínáme

Naučná stezka Malý Blaník – Podlesí

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
4
Naučná stezka Malý Blaník - Podlesí

Naučná stezka procházela přírodními rezervacemi Malý BlaníkPodlesí, součástmi chráněné krajinné oblasti Blaník. Trasa stezky zpřístupňovala vrchol Malého Blaníku s romantickou zříceninou kaple, poté sestupovala k Podlesí a soustavě Býkovických rybníků, odkud se po obvodu hory vracela k výchozímu místu. Stezka seznamovala s flórou a faunou rezervací, geologickou stavbou a historií okolního území.

Trasa byla vedena po lesních či lučních pěšinách a vozových cestách. Zahrnovala dva výstupy, jednak na vrchol Malého Blaníku, a poté od Býkovických rybníků na výškovou úroveň výchozího místa. Byla značena značkami naučných stezek ve žluto-bílém provedení.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začínala a končila:
nehlídané parkoviště asi 1 km nad obcí LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, u silnice Louňovice–Načeradec
Délka:
cca 5,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
netradiční žlutobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2005
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Blaník
Naše návštěva:
květen 2006
Stav naučné stezky:
zrušena (r. 2020)

Seznam zastávek

 1. Pozvání na stezku
 2. Rostlinstvo Malého Blaníku
 3. Kaple na Malém Blaníku
 4. Ptactvo Malého Blaníku
 5. Podmáčená louka na Podlesí
 6. Život v Býkovických rybnících
 7. Péče o Býkovické rybníky
 8. Natura 2000 a Podlesí
 9. Podblanická krajina

Informační náplň

Zastávka 1: Pozvání na stezku

 • informace o naučné stezce – délka, zaměření, zajímavosti apod.
 • stručný popis trasy
Vyobrazení:
kaple na Malém Blaníku (dobová pohlednice); suchopýry na mokré louce na Podlesí; plánek stezky

Zastávka 2: Rostlinstvo Malého Blaníku

 • vstup do PR Malý Blaník
 • bučiny – zdejší přirozený porost
 • geologický podklad
 • rostlinné složení míst se silnější vrstvou humusu, a suťových svahů
Vyobrazení:
samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté, javor klen, buk lesní

Zastávka 3: Kaple na Malém Blaníku

 • duchovní a náboženské obřady (pohanské i křesťanské) na Malém Blaníku
 • vybudování kaple, mše a poutě
 • nová kaple sv. Máří Magdaleny
 • zrušení kaple
 • obnovení tradice poutí
Vyobrazení:
dobové pohlednice; Malý Blaník na obrazu Vácslava Jansy z období konce 19. století; plánek stezky

Zastávka 4: Ptactvo Malého Blaníku

 • holub hřivnáč, holub doupňák, výr velký, puštík obecný
 • dutinoví ptáci
 • rozvěšování budek pro podporu hnízdění
Vyobrazení:
holub hřivnáč, výr velký, puštík obecný, mládě puštíka obecného

Zastávka 5: Podmáčená louka na Podlesí

 • PR Podlesí – pramenná zrašelinělá louka
 • význačná flóra podmáčené louky
 • křižák pruhovaný
 • kulíšek nejmenší
 • údržba rašelinných luk
Vyobrazení:
prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, rozchodník huňatý; křižák pruhovaný; kulíšek nejmenší; plánek stezky

Zastávka 6: Život v Býkovických rybnících

 • PR Podlesí – Býkovické rybníky
 • porost příbřežního pásu
 • bohatý výskyt obojživelníků
 • dravci Býkovických rybníků
Vyobrazení:
kosatec žlutý, řezan pilolistý; rosnička zelená, pářící se skokani ostronosí; mláďata motáka pochopa; plánek stezky

Zastávka 7: Péče o Býkovické rybníky

 • přirozené zazemňování vodních nádrží
 • pravidelná údržba Býkovických rybníků
 • z čeho se skládají usazeniny v rybnících
 • letnění rybníků
 • vzácné rostliny obnaženého dna Býkovických rybníků
Vyobrazení:
myší ocásek nejmenší, lakušník vodní, porost řezanu pilolistého na dně vypuštěného rybníka, obnažené dno rychle pokryté vegetací, ostřice česká; plánek stezky

Zastávka 8: Natura 2000 a Podlesí

 • co je Natura 2000
 • ochrana nejvzácnějších a nejohroženějších druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť
 • důvod ochrany lokality PR Podlesí
 • počet chráněných lokalit v rámci Natura 2000 v České republice
Vyobrazení:
puchýřka útlá; vážka jasnoskvrnná; vydra říční; skokan zelený; plánek stezky

Zastávka 9: Podblanická krajina

 • výhled na podblanickou krajinu
 • „krajina mého srdce“
 • poslání chráněné krajinné oblasti
 • krajinný ráz
 • obecná charkteristika krajiny na Podblanicku
Vyobrazení:
panorama podblanické krajiny s vyznačením významných míst; usedlost v Ostrově – ukázka zachovalé tradiční architektury; plánek stezky

Popis trasy

parkoviště → Malý Blaník (vrchol) → Býkovické rybníky → vyhlídka na Louňovice → parkoviště

Naučná stezka začínala na parkovišti 1 km nad obcí Louňovice pod Blaníkem, u silnice Louňovice–Načeradec. Úvodní panel stezky (Pozvání na stezku) se nacházel na kraji lesa na druhé straně silnice naproti parkovišti. Poté jsme se vrátili zpět na parkoviště a sešli vozovou travnatou cestou vlevo dolů na louku, stočili jsme se vpravo, přešli strouhu a krátce za ní zatočili vpravo k lesu.

Po asi 250 metrech chůze lesem jsme dorazili na červenou turistickou značku, po níž jsme zatočili vlevo a začali stoupat, zpočátku mírně, později příkřeji. Téměř až pod vrcholem, na dohled od zříceniny kaple, byla 2. zastávka (Rostlinstvo Malého Blaníku).

Vystoupali jsme až ke kapli na vrcholu Malého Blaníku. Na prostranství za ní se nacházela 3. zastávka (Kaple na Malém Blaníku).

U kaple se cesta stáčela mírně vlevo a začínala klesat. Na hranici přírodní rezervace se nacházela 4. zastávka (Ptactvo Malého Blaníku). Dále stezka klesala cestou až na kraj lesa. Zde bylo poměrně dost nevýrazně vyznačeno, že stezka přechází vozovou cestu, na niž jsme se kolmo napojili, pokračuje na její protější straně a šikmo vpravo vede k okraji lesa. Vzápětí jsme vyšli na rozlehlou klesající louku, a volným nijak neznačeným úsekem podél lánu pole sestoupili k silnici. Na druhé straně silnice byl panel 5. zastávky (Podmáčená louka na Podlesí).

Dál jsme šli vpravo po silnici až k rybníku po pravé straně, za nímž jsme silnici opustili a pokračovali dál loukou po jeho břehu. Zde byla 6. zastávka (Život v Býkovických rybnících).

Šli jsme dál po břehu, na konci rybníka (kde bývala 7. zastávka – Péče o Býkovické rybníky) jsme odbočili vpravo na jeho hráz. Na konci hráze (8. zastávka – Natura 2000 a Podlesí) jsme odbočili vlevo a pokračovali dál rovně lesní cestou.

Po asi 400 metrech naučná stezka odbočovala vpravo příkře do svahu a stoupala až na vozovou cestu, po níž pokračovala vlevo. Z vozové cesty posléze odbočovala vlevo na lesní pěšinu, která klesala až ke kraji lesa. Zde bylo značení poněkud nejasné, nejlépe bylo jít vpravo přímo po okraji pole. Zakrátko jsme potkali 9. zastávku (Podblanická krajina), s výhledem na Louňovice pod Blaníkem.

Dál byla trasa velmi špatně značena, vedla převážně okrajovým lesem nebo málo znatelnou pěšinou, a často měnila směr – bylo zde třeba velmi pečlivě sledovat značení. Posléze jsme vystoupali na vozovou cestu a pokračovali po ní vlevo až k místu, kde tuto cestu křížila červená turistická značka. Zde jsme vozovou cestu opustili a klesali vlevo po červené.

Dále jsme pokračovali stejnou cestou, kudy jsme již na začátku šli na vrchol Malého Blaníku. Sklesli jsme tedy po červené na křižovatku lesních cest, zahnuli vpravo a poté lesem a nakonec přes louku stejnou cestou dorazili k výchozímu místu na parkovišti.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 18. 03. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 4)

 • Vendula hod.

  Oba Blaníky jsem si prošla v pátek po obědě, jelikož nejsem schopna koupit si mapu, tak mě doprovázel výtisk z této stránky, za což jsem byla ráda. MB je trochu divočejší a ráda jsem se o trase občas ujistila. Jen je škoda, že pořád stojí ve stínu VB, mně se tady totiž líbilo mnohem víc. Kaple má rozhodně víc atmosféry, než narvaná rozhledna :)) jinak panely jsou v pořádku, značení taky, je to moc hezký výlet pro zdatnější 🙂

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, jsme rádi, že jsou vám naše stránky užitečné 🙂 Snad se brzo dostanu k tomu, abych k Malému Blaníku doplnil kromě popisu trasy i tu mapku. Děláme na nich průběžně, když máme čas, ale jde to pomalu, stezek je hodně… Mimochodem ta hora v zápatí každé stránky je právě Malý Blaník v pohledu od Býkovických rybníků 🙂

   Odpovědět
 • Vendula hod.

  U těch rybníků se mi líbilo asi nejvíc. Teď už by mohly praskat doutníky, asi si to zopakuju!

  Odpovědět
 • Lenka hod.

  Včera jsme šly naučnou stezku kolem Malého Blaníka. Trochu nás překvapilo, že louka kolem rybníka je někým ohraničená a je potřeba podlézt ohradník, aby se dalo jít, poněvadž je veden těsně podél rybníka bez možnosti tam jinak projít. Ale procházka krásná.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář