Naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné

Hodnocení:
(počet hlasů: 16)
Komentáře:
5
Naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje obec Olbramovice s městysem Vrchotovy Janovice. Seznamuje s životem baronky Sidonie Nádherné z Borutína (1885–1950), poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice, s významnými osobnostmi, s nimiž se přátelila, a s historií a přírodou zdejšího regionu. Naučná stezka vede po místních tradičních cestách, které byly v případě zániku znovu obnoveny.

Příjemná trasa je vedena převážně po polních vozových cestách nebo vedlejších silnicích. Její střední část je rozdělena na severní a jižní variantu, a je jen na nás, kterou si zvolíme. Je těžké jednu z nich doporučit, obě jsou (ne)zajímavé zhruba stejně. Níže v popisu trasy jsou popsány obě varianty. Trasa je značena relativně dostatečným množstvím tmavě oranžových ukazatelů s logem naučné stezky (jsou umístěny téměř na každé křižovatce), doplněným kilometráží k dalším místům na trase.

Nejzajímavějším cílem je bezpochyby zámek ve Vrchotových Janovicích, obklopený rozsáhlým přírodně krajinářským parkem. Zde doporučujeme navštívit malý hřbitůvek rodiny Nádherných, kde je pohřbena i Sidonie Nádherná (zemřela v roce 1950 v Anglii, ale její ostatky sem byly převezeny až v roce 1999).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
obec OLBRAMOVICE – před nádražím
Končí:
městys VRCHOTOVY JANOVICE, předdvoří zámku
Délka:
8 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
tmavě oranžové ukazatele s logem naučné stezky a kilometráží k místům na trase
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
obec Olbramovice, městys Vrchotovy Janovice
Naše návštěva:
květen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka před nádražím v Olbramovicích zničena

Seznam zastávek

 1. Nádraží Olbramovice
 2. Vyhlídka na Džbány
 3. Vyhlídka pod Habrovcem
 4. U Podolí
 5. Pod Větrákem
 6. Vyhlídka Struhy
 7. Předdvoří zámku Vrchotovy Janovice

Informační náplň

Zastávka 1: Nádraží Olbramovice

v době naší návštěvy zničena

Zastávka 2: Vyhlídka na Džbány

 • přírodní park Džbány-Žebrák
 • osobnosti salonu Sidonie Nádherné – Karl Kraus
 • panoramatický pohled na přírodní park Džbány-Žebrák
Vyobrazení:
podzimní krajina přírodního parku Džbány-Žebrák; bekasina otavní, rosnička zelená, včelojed lesní; prstnatec májový; Karl Kraus (kresba), Karl Kraus (fotografie věnovaná Sidonii Nádherné, 12. května 1917); panoramatický pohled na přírodní park Džbány-Žebrák

Zastávka 3: Vyhlídka pod Habrovcem

 • osada Slavkov
 • lékař Jan E. Zoul
 • Slavkov – evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000
 • flóra okolí místních vodních ploch
 • osobnosti salonu Sidonie Nádherné – biskup Antonín Podlaha
Vyobrazení:
MUDr. Jan Zoul; biskup Antonín Podlaha; mapa lokalit soustavy Natura 2000 ve Středočeském kraji; řeřišnice hořká, blatouch bahenní, prstnatec májový, olše lepkavá, vrba křehká

Zastávka 4: U Podolí

 • Podolí
 • události 2. světové války – transporty smrti na olbramovickém nádraží
 • obojživelníci zdejších rybníků
 • osobnosti salonu Sidonie Nádherné – malíř Max Švabinský
Vyobrazení:
pamětní deska obětem transportu smrti umístěná na nádražní budově v Olbramovicích; autoportrét Maxe Švabinského (dřevoryt z roku 1917); barevná litografie Sidonie z března 1913, perokresba Maxe Švabinského (portrét Sidonie) z roku 1907, olejový portrét Sidonie z ledna 1908; skokan zelený, ropucha obecná, skokan hnědý, rosnička zelená, kuňka ohnivá; výřez turistické mapy, výřez plánku naučné stezky

Zastávka 5: Pod Větrákem

 • fauna v okolí naučné stezky
 • draví ptáci
 • osobnosti salonu Sidonie Nádherné – Anna a Herberta Masarykovy
Vyobrazení:
kulík říční, čejka chocholatá, volavka popelavá, kachna divoká, čáp černý, moták pochop, krahujec obecný, včelojed lesní, poštolka obecná; kresba dubu na hrázi rybníka Komornice; společné foto: Jan Masaryk, Anna Masaryková, T. G. Masaryk, Alice Masaryková, Olga Masaryková; panorama výhledu od zastávky stezky

Zastávka 6: Vyhlídka Struhy

 • osudové okamžiky rodiny Nádherných (podrobný životopis Sidonie Nádherné)
 • zámecký park ve Vrchotových Janovicích
 • historie úprav zámeckého parku
 • osobnosti salonu Sidonie Nádherné – Camillo Schneider
Vyobrazení:
Amélie Nádherná s dětmi Karlem, Sidonií a Janem (foto, kolem roku 1895), Sidonie Nádherná s bratry Janem a Karlem (foto, 1904), Karl Kraus, Sidonie Nádherná a její anglická vychovatelka Mary Cooney (foto, Švýcarsko, 1915); Camillo Schneider, Karel a Sidonie Nádherní roku 1929 na fotografii pořízené hrabětem Herbertem Schaffgotschem; zámek Vrchotovy Janovice na kresbě Antonína Pucherny (1802); panoramatický pohled z vyhlídky

Zastávka 7: Předdvoří zámku Vrchotovy Janovice

 • uvítání na naučné stezce, stručný popis trasy a informační náplně
 • Vrchotovy Janovice pohledem Sidonie Nádherné a Rainera Marii Rilkeho
 • osobnosti salonu Sidonie Nádherné – básník Rainer Maria Rilke
Vyobrazení:
Sidonie Nádherná, Rainer Maria Rilke; pohled na zámek přes rybník; informační panel naučné stezky v krajině; plánek naučné stezky

Popis trasy

Olbramovice → Slavkov / Podolí → Vrchotovy Janovice

Naučnou stezku zahájíme naproti nádražní budově v Olbramovicích, kde je úvodní panel, v době naší návštěvy zničený. Odtud jdeme po silnici vlevo, po zelené a žluté značce. Projdeme řídkou okrajovou zástavbou Olbramovic, posléze nás silnice v přímém směru dovede k mostu pod železniční tratí. Podejdeme ho, a hned za ním opustíme obě turistické značky a odbočujeme neznačenou vozovou cestou vlevo. Ta vystoupá k železniční trati a pak se stočí vpravo do travnaté stráně. Na křižovatce travnatých cest vede rovně, a brzy dorazí k zastávce Vyhlídka na Džbány.

Dál pokračujeme rovně v původním směru, křižovatku vozových cest přejdeme přímo, a mírně klesáme opět travnatou cestou mezi poli. Za nimi jdeme úzkým mělkým úvozem někdejší vozové cesty, dnes spíše zarostlé pěšiny, až na výraznou křižovatku asfaltových komunikací. Zde máme na výběr ze dvou variant trasy – severní a jižní. Následuje nejprve popis trasy severní:

Severní trasa

Při příchodu na křižovatku asfaltek zvolíme druhou odbočku vpravo, téměř naproti, která se vzápětí změní v obyčejnou vozovou cestu. Posléze mineme po pravé straně rybníček a dům, dále cesta velmi mírně stoupá směrem k lesu. Na jeho okraji se napojí na silnici, po níž pokračuje vlevo, mírně vystoupá a pak začne klesat – vlevo se nám otevře výhled na rybník. Přímo nad ním pak u silnice nalezneme zastávku Vyhlídka pod Habrovcem.

Pokračujeme po silnici až do vsi Slavkov, kterou téměř celou projdeme až do míst, kde je vpravo mezi křovisky skryt další rybník. Za ním stezka odbočuje vedlejší ulicí vlevo. Ta se brzy změní v širší štěrkovou cestu. Po sto metrech se dělí na dvě rovnocenné cesty, my jdeme tou vpravo, ven z obce mezi pole (pozor, tato křižovatka není vyznačena ukazateli). Mírně stoupáme podél pole až na psí cvičiště. Vozová cesta podél něj byla v době naší návštěvy velmi zarostlá, můžeme tedy pokračovat vzhůru vedlejší travnatou plochou, na jejímž konci se opět vrátíme na cestu. Dále stoupáme mezi poli, přejdeme v přímém směru výraznou křižovatku polních cest a za lesíkem dorazíme ke stolku s lavičkami a rozcestníku naučné stezky. V tomto bodě se spojuje severní a jižní větev naučné stezky – jižní větev přichází z přímého směru (→ pokračování popisu další cesty o dva odstavce dál, za popisem jižní trasy).

Jižní trasa

Jsme opět zpátky na výrazné křižovatce asfaltových cest za Olbramovicemi, v místě rozdělení na severní a jižní větev trasy. Pokud jsme se rozhodli pro jižní variantu, na křižovatce odbočujeme hned po první asfaltce vlevo, po žluté značce, na niž jsme se zde napojili. Asfaltka mírně klesá k lesíku, za ním pak dorazíme k výběhům pro koně. Zde odbočujeme (stále po žluté) širší hliněnou vozovou cestou vpravo mezi ohrady a k provozním budovám. Za nimi vstoupíme opět do listnatého lesa a pak po nevýrazné hrázi podél rybníka. Zakrátko potkáme po pravé straně zastávku U Podolí.

Pokračujeme dál rovně, po žluté značce, polními cestami. V přímém směru vedou dvě, je téměř jedno, kterou zvolíme, nakonec se opět spojí. Stoupáme mezi poli k lesu, pak na rozhraní lesa a pole. Za lesem přijdeme na výraznou křižovatku polních cest. Zde opustíme žlutou značku (ta pokračuje stále rovně do mělkého úvozu) a odbočíme vpravo křivolakou vozovou cestou lemovanou stromy. Po asi 200 metrech dorazíme ke stolku s lavičkami a rozcestníku naučné stezky. V tomto bodě se opět spojuje severní a jižní větev naučné stezky – severní větev přichází z přímého směru.

Dále tedy již opět následuje popis společné trasy.

Zde na rozcestníku odbočíme z vozové cesty na velmi zarostlou a nevýraznou cestu po okraji lesa (ze severní trasy vpravo, z jižní vlevo). Nevýrazná pěšina se vine kolem nakupených valů z kamení, pak stoupá v trávě vysekaným úsekem podél stromů na nevysoké návrší uprostřed polí, kde nalezneme zastávku Pod Větrákem.

Za ní pokračujeme v původním směru mezi poli, pak se odkláníme vlevo a vysekaným úsekem sklesneme do mělkého sedla, kde se stočíme vlevo vzhůru k lesu a pokračujeme pak vpravo podél něj, zpočátku vozovou cestou, později spíše jen travnatým pásem na rozhraní lesa a pole. Obejdeme obdélný výchoz plochy lesa zasahující do pole a na jeho vzdáleném rohu, kde dále pokračuje rozlehlá louka, se odpojíme do lesa a míříme šikmo vpravo dolů spíše volným úsekem louky než výraznou cestou směrem naproti k myslivecké kazatelně. Hned za ní, na kraji lesa, nalézáme zastávku Vyhlídka Struhy.

Za ní pak začne travnatá cesta ostřeji klesat úzkým zahlubujícím se údolím, až dolů na křižovatku s hliněnou vozovou cestou. Zde pozor, tuto cestu jenom přejdeme a pokračujeme téměř naproti dalším v trávě vysekaným úsekem, který mírně klesá a stáčí se vlevo. Po pravé straně vidíme zahrady a první domy Vrchotových Janovic. Později jdeme podél oplocení, až na křižovatku vozových cest, kde zahýbáme vpravo podél zdi a mezi domy. Tato cesta zakrátko vyústí na ulici ve Vrchotových Janovicích, po níž pokračujeme vlevo, posléze podél ohradní zdi zámeckého parku. Nakonec obejdeme zespoda zámek, vystoupáme k jeho bráně a vstoupíme na jeho předdvoří. Zde nalezneme poslední zastávku Předdvoří zámku Vrchotovy Janovice, kterou naučná stezka končí.

Pokračovat můžeme návštěvou zámku a prohlídkou jeho expozic, nebo procházkou po rozsáhlém přírodně krajinářském parku. Na malém hřbitůvku rodiny Nádherných v zadním rohu parku je pochována i Sidonie Nádherná.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 13. 06. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 5)

 • Jarmil hod.

  Moc pěkný výlet! Šlapali jsme od olbramovického nádraží přesně podle „návodu“ na této stránce, díky za něj. Trefili jsme se do krásného říjnového počasí a vzhledem k měsíci byly stromy po cestě a hlavně v zámeckém parku nádherně barevné! Terén nenáročný, klidně i s dětmi (ale bez kočárku). Nazpátek od zámku k nádraží doporučuju jít po žluté značce. Opravdu, moc pěkné! Díky!

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Není zač děkovat, jsme rádi, že jsme vám prospěli 🙂 Janovický zámecký park je na podzim nádherný, poprvé jsme tam byli před téměř deseti lety právě v tomto období.

   Odpovědět
 • Ivan hod.

  Kdo má zájem, může si jednotlivá zastavení prohlédnout v této fotogalerii, kterou jsem sám nafotil.

  http://www.naucnastezka.euweb.cz

  Odpovědět
 • Jana hod.

  Stezku jsme šli se synem (7let) v říjnu 2020, bylo tu nádherně. Krásná příroda, nenáročná trasa, všem se nám moc líbilo. Vřele doporučuji.

  Odpovědět
 • Helena hod.

  Mimořádně pěkná, dobře značená a dobře udržovaná trasa. A na rozdíl od spíše nudné zámecké expozice na panelech i zajímavé informace o Sidonii Nádherné a jejích přátelích.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář