Naučná stezka Pod stromy

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Pod stromy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka Pod stromy procházející přírodní zalesněnou částí areálu konopišťského zámeckého parku postupně představuje několik našich nejběžnějších stromů (každému je věnována jedna zastávka). Informační panely kromě srozumitelně podaných základních údajů o nich a povedených velkoplošných ilustrací nabízejí i množství otázek a úkolů pro děti.

Naučná stezka je vedena cestami různé kvality, zpočátku v blízkosti zámku Konopiště po parkových asfaltkách, poté většinou po lesních vozových cestách, které mohou být místy křivolaké. Trasa není bezbariérová, ale s terénním kočárkem se s menšími problémy projet dá. Značena je na křižovatkách cedulkami se zelenými šipkami v designu Lesů ČR, s figurkou „skřítka Konopišťáka“. Trasa vede převážně mimo hlavní cesty i atraktivní lokality v zámeckém parku.

S naučnou stezkou se pojí jistá „zajímavost“ – text na informačních panelech se velmi často (v samotném záhlaví infopanelů a na dalších místech v textu) odkazuje na webové stránky www.stezkykonopiste.lesycr.cz, kde si má návštěvník údajně „přečíst zajímavosti o stromech, vyhledat zadání úkolů, vyluštit kvízy nebo napsat zprávu Konopišťákovi. Jsou tu také náměty a doporučení pro tvé učitele nebo oddílové vedoucí.“ Tyto stránky však vůbec nebyly spuštěny a dodnes neexistují.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
zámecký park u zámku KONOPIŠTĚ; u asfaltové cesty podél rybníka pod zámkem, cestou od parkoviště
Končí:
uprostřed konopišťského zámeckého parku
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
13
Značení trasy:
ukazatele s obrázkem skřítka Konopišťáka
Vznikla:
2012
Tvůrce stezky:
Lesy ČR, s. p., lesní závod Konopiště
Naše návštěva:
září 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvodní
 2. Jírovec maďal
 3. Smrk ztepilý
 4. Habr obecný
 5. Bříza bělokorá
 6. Jedle bělokorá
 7. Borovice lesní
 8. Dub letní
 9. Buk lesní
 10. Lípa srdčitá
 11. Javor klen
 12. Modřín opadavý
 13. Závěrečná

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní

 • uvítání na naučné stezce, její náplň
 • pokyny pro malé návštěvníky
 • otázky a úkoly pro děti
 • popis cesty k další zastávce
 • odkaz na web s podrobnějšími informacemi (nefunkční, nebyl nikdy spuštěn)
Vyobrazení:
plán zámeckého parku s vyznačením trasy naučné stezky a zastávek

Zastávka 2: Jírovec maďal

 • charakteristika stromu
 • využití kaštanů
 • živočichové vázaní na jírovce, klíněnka jírovcová
 • koňský kaštan
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
čmelák luční, čmelák zemní, daněk evropský, dřín obecný, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, klíněnka jírovcová, larva klíněnky s požerkem, mravenec lesní, perleťovec stříbropásek, straka obecná, včela medonosná; jírovec – borka, kmen, pupen

Zastávka 3: Smrk ztepilý

 • charakteristika smrku
 • smrkové monokultury
 • využití smrkového dřeva
 • živočichové vázaní na smrk, škůdci smrku
 • lapače na lýkožrouty
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
bažant obecný, bekyně mniška, hřib smrkový, hřib žlučník, hýl obecný, korovnice smrková, králíček obecný, křivka obecná, lýkožrout smrkový (larvy s požerkem), ploník obecný, rokyt cypřišový, troudnatec pásovaný, veverka obecná, zajíc obecný; samčí a samičí šištice

Zastávka 4: Habr obecný

 • charakteristika habru
 • využití habrového dřeva
 • živočichové vázaní na habry
 • pařeziny
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
baňatka sp., černýš hajní, dlask tlustozobý, holubinka mandlová, konvalinka vonná, kozák habrový, ryzec peprný, skokan hnědý, žluna zelená; plod, jehnědy, pupen

Zastávka 5: Bříza bělokorá

 • charakteristika břízy
 • využití březového dřeva
 • houby vázané na břízy
 • průkopnická dřevina
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
bělokaz březový, březovník obecný, káně lesní, kozák březový, lasice hranostaj, muchomůrka dřevěná, muflon obecný, zvonek zelený; pupen, květenství, nažka, šištice

Zastávka 6: Jedle bělokorá

 • charakteristika jedle
 • využití jedlového dřeva
 • živočichové vázaní na jedli, ochrana před škůdci
 • další vlastnosti a význam jedle
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
datel černý, jestřáb lesní, jezevec lesní, kuna lesní, papratka samičí, sýc rousný; samčí a samičí šištice

Zastávka 7: Borovice lesní

 • charakteristika borovice
 • využití borového dřeva
 • živočichové vázaní na borovice
 • další vlastnosti borovic
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
bělomech sivý, brusnice borůvka, červenka obecná, hřib borový, jmelí bílé, lišaj borový, liška obecná, užovka hladká, vřes obecný; samčí a samičí šištice

Zastávka 8: Dub letní

 • charakteristika dubu
 • využití dubového dřeva a dubu v lékařství
 • živočichové vázaní na dub, škůdci
 • další zajímavosti dubu
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
čáp bílý, hnízdo čápa bílého, dub zimní, chroust obecný, jelen evropský, roháč obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, šoupálek krátkoprstý, tesařík obecný, užovka obojková, žlabatka dubová, žlabatka hrášková, žluva hajní; samičí a samčí květ, pupen

Zastávka 9: Buk lesní

 • charakteristika buku
 • využití bukového dřeva
 • živočichové a rostliny vázaní na buk
 • další zajímavosti buku
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
myšice lesní, prase divoké, bažant obecný, brhlík lesní, krahujec obecný, pěnkava obecná, sojka obecná, strakapoud velký, bejlomorka buková, můra gama, ruměnice pospolná, bažanka vytrvalá, jaterník podléška, netýkavka nedůtklivá, semenáček buku, šťavel kyselý, houba šupinatka sp.; pupen, list, květ a plod buku

Zastávka 10: Lípa srdčitá

 • charakteristika lípy
 • využití lipového dřeva a lípy v lékařství
 • živočichové vázaní na lípu
 • další zajímavosti lípy
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
břečťan popínavý, čechratka podvinutá, choroš šupinatý, ježek východní, kněžice rudonohá, plšík lískový, rehek domácí, rehek zahradní, ruměnice pospolná, suchohřib červený, světluška větší; pupen a plod lípy

Zastávka 11: Javor klen

 • charakteristika javoru
 • využití javorového dřeva a javoru v potravinářství
 • živočichové vázaní na javor
 • další zajímavosti javorů
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
drozd zpěvný, javor babyka, javor mléč, ještěrka obecná, poštolka obecná, sedmihlásek jarní, svraštělka javorová, svraštělka tečkovaná; pupen, borka a květenství javoru

Zastávka 12: Modřín opadavý

 • charakteristika modřínu
 • využití modřínového dřeva
 • živočichové a rostliny vázaní na modřín
 • další zajímavosti modřínu
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
klouzek sličný, krajník pižmový, obaleč modřínový, mlynařík dlouhoocasý, srnec obecný, veverka obecná; samčí a samičí šištice modřínu

Zastávka 13: Závěrečná

 • tipy, kam dále pokračovat
 • otázky a úkoly pro děti
Vyobrazení:
ilustrační obrázky k závěrečným úkolům

Popis trasy

Naučnou stezku zahájíme v zámeckém parku na asfaltce podél Podzámeckého rybníka vedoucí od parkoviště k zámku. Úvodní zastávku nalezneme u rybníka v místě pod zámkem, pár metrů za odbočkou vzhůru k zámku. Proč bylo zvoleno toto místo, je nám záhadou, protože se odtud musíme vrátit ke zmiňované odbočce a začít stoupat k zámku.

Téměř na konci rovného úseku, před prostranstvím u vchodu do Růžové zahrady, nalezneme 2. zastávku (Jírovec maďal).

Před Růžovou zahradou odbočíme vpravo, na následujícím rozcestí vlevo, a na nejbližší odbočce pak vpravo. Dosud kvalitní asfaltový povrch se mírně zhorší. Krátce nato potkáme 3. zastávku (Smrk ztepilý).

Dále asfaltová vozová cesta mírně stoupá lesem, až ke 4. zastávce (Habr obecný).

Posléze dorazíme na křižovatku několika méně kvalitních vozových cest, kde pokračujeme tou nejvíc protilehlou. Její povrch je již pouze hliněný, cesta se rovněž zúží a začne výrazněji stoupat.

Výše ve svahu pak potkáváme 5. zastávku (Bříza bělokorá), dále 6. zastávku (Jedle bělokorá) a 7. zastávku (Borovice lesní).

Posléze se cesta víceméně vyrovná a v přímém směru nás dovede na rozlehlou louku s altánem. Na okraji lesa nalezneme 8. zastávku (Dub letní).

Projdeme kolem altánu stále rovně. V lese za loukou se pak nachází 9. zastávka (Buk lesní).

Dále jdeme střídavě po louce a lesem, až dorazíme na velmi výraznou křižovatku širokých štěrkových cest. Zde pozor, měníme směr, ale nepokračujeme žádnou z výrazných cest, ale hliněnou vozovou cestou, která odbočuje do lesa šikmo vlevo.

Cesta dále vede opět přes menší louku až k lesíku, kde se nachází 10. zastávka (Lípa srdčitá). Za ní cesta klesá řídkým lesem k 11. zastávce (Javor klen).

Pak cesta ještě chvíli klesá, než začne opět mírně stoupat. Nepřehlédneme odbočku vpravo do svahu, kam se vydáme spíše jen lesní pěšinou vstříc 12. zastávce (Modřín opadavý), která se nachází téměř až u horní hlavní asfaltové cesty.

Na asfaltku se šikmo napojíme a zamíříme po ní vpravo a pak vlevo k posezení u závěrečné 13. zastávky. Tou naučná stezka končí, a my se můžeme vypravit zpátky po asfaltové cestě k zámku.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 04. 2020 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář