vzpomínáme

Naučná stezka Velký Blaník

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
2
Naučná stezka Velký Blaník

zrušená stezka, nahrazena v plném rozsahu naučnou stezkou S rytířem na Blaník

Naučná stezka procházela chráněnou krajinnou oblastí Blaník a její součástí, přírodní rezervací Velký Blaník, ležící zhruba 10 km od Vlašimi. Začínala na parkovištích opačných stranách hory Velký Blaník, odkud stoupala na vrchol s rozhlednou. Seznamovala s flórou, faunou a přírodními poměry rezervace, geologickou stavbou okolního území a historií osídlení Blaníků. Neměla speciální značení, vedla po červené turistické značce.

V roce 2007 byla zrušena, její informační panely byly odstraněny a nahrazeny mnohem atraktivnější naučnou stezkou S rytířem na Blaník, vedoucí ve shodné trase. Ta je krom klasických zastávek doplněna rovněž speciálními hravými zastaveními pro děti, a také Geologickou expozicí Podblanicka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začínala:
nehlídané parkoviště asi 1 km nad obcí LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, u silnice Louňovice–Načeradec
Končila:
rozcestí Na Výhledu, výstup červené turistické značky na silnici Kondrac–Načeradec
Délka:
3,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez vlastního značení, vedla po červené turistické značce
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Podblanické ekocentrum Vlašim, Správa CHKO Blaník
Naše návštěva:
červenec 2004, září 2008
Stav naučné stezky:
zrušená stezka, nahrazena v plném rozsahu naučnou stezkou S rytířem na Blaník

Seznam zastávek

 1. Úvodní informace
 2. Květena
 3. Geologická minulost
 4. Kulturní památka
 5. Fauna lesů
 6. Zvěř
 7. Lesy
 8. Houby
 9. ???
 10. Úvodní informace

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní informace

 • uvítání / rozloučení
 • základní informace o naučné stezce
 • popis zajímavostí na trase stezky
 • pokyny pro pohyb na stezce
Vyobrazení:
plánek stezky

Zastávka 2: Květena

 • flóra bikových bučin
 • flóra suťových svahů
 • flóra skal
 • flóra smrkových monokultur
 • flóra okolí cest
 • nižší rostliny
Vyobrazení:
česnáček lékařský, mařinka vonná, bukovinec kapraďovitý, zeměžluč menší, pstroček dvoulistý, plavuň pučivá, rašeliník člunkolistý, osladič obecný

Zastávka 3: Geologická minulost

 • geologická minulost středních a východních Čech, tzv. středočeský pluton
 • horniny okolí Blaníků – blanická ortorula
 • vznik skalních výchozů a balvanitých sutí na svazích
 • svorové ruly
 • Blanický příkop (brázda)
Vyobrazení:
vznik kamenného moře; borovice lesní vyrůstající ze skalní pukliny

Zastávka 4: Kulturní památka

 • rozhledna na Velkém Blaníku
 • pověsti o blanických rytířích
 • původ jednoho ze základních kamenů Národního divadla
 • historie osídlení Blaníků
 • inspirace pro literáty, hudebníky a malíře minulosti
Vyobrazení:
hradiště na Velkém Blaníku (půdorys); středověké předměty nalezené při výzkumu v roce 1940; výběr ze sběrů ze zaniklého středověkého objektu na Malém Blaníku; výběr ze sběrů na akropoli hradiště na Velkém Blaníku; Slepičí skála a Velký Blaník na kresbě Richarda Duška

Zastávka 5: Fauna lesů

 • bezobratlí
 • obratlovci – plazi, ptáci, savci
Vyobrazení:
zemoun skalní, střevlík vrásčitý, sněžnice matná; slepýš křehký; zmije obecná; strakapoud velký, datel černý, výr velký; myšice lesní, norník rudý

Zastávka 6: Zvěř

 • druhy lesní zvěře – spárkatá zvěř, černá zvěř, muflon, šelmy
Vyobrazení:
srnec obecný, prase divoké s mládětem, veverka obecná, liška obecná, kuna lesní a kuna skalní, lasice hranostaj

Zastávka 7: Lesy

 • vliv člověka na výskyt a složení lesa
 • zavádění smrku
 • způsoby hospodaření v lese
 • toulavá seč
 • výběrný hospodářský způsob
 • podrostní hospodářský způsob
 • holosečný způsob hospodaření
 • lesní kalamity
Vyobrazení:
schéma podrostního obnovního způsobu, schéma výběrného způsobu hospodaření

Zastávka 8: Houby

 • bohatství hub v blanických lesích
 • dřevokazné houby
 • václavka obecná
 • houby na tlejícím dřevě
 • ostatní druhy hub
 • upozornění na zákaz sběru hub v rezervaci
Vyobrazení:
václavka obecná, penízovka vřetenonohá, pohárovka obecná, mísenka oranžová, penízovka smrková, muchomůrka zelená, hadovka smrdutá; uvolňování výtrusů z pohárkovité plodničky číšenky

Zastávka 9

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 10: Úvodní informace

 • uvítání / rozloučení
 • základní informace o naučné stezce
 • popis zajímavostí na trase stezky
 • pokyny pro pohyb na stezce

Popis trasy

parkoviště → vrchol Velkého Blaníku (rozhledna) → údolí potoka Brodce → rozcestí Na Výhledu

Naučná stezka začínala na nehlídaném parkovišti u silnice Louňovice–Načeradec, asi 1–2 km nad obcí Louňovice pod Blaníkem. Naproti přes silnici je malé piknikové místo a několik velkých informačních panelů. Zde se rovněž nacházel úvodní panel naučné stezky (ve společnosti velkých panelů). Od tohoto výchozího místa vedla vzhůru po červené turistické značce. Postupně jsme potkali 2. zastávku a výše ve svahu 3. zastávku. Za ní stezka odbočila vpravo. Při příchodu k rozhledně na vrcholu Velkého Blaníku byla 4. zastávka.

Za ní začala stezka klesat, asi 100 metrů pod vrcholem byla 5. zastávka. Sestoupila k rozcestí U Chýše, kde červená značka (i naučná stezka) odbočila vlevo. Po asi 100 metrech za rozcestím byla 6. zastávka. Za ní pár desítek metrů znovu stoupala, dále klesala a stáčela se vlevo. Před vozovou cestou (a zároveň na hranici přírodní rezervace) byla 7. zastávka.

Překřížila vozovou cestu a klesala protilehlou lesní cestou, a po asi 200 metrech přišla na další vozovou cestu, kde červená značka odbočuje vpravo. Po asi 100 metrech došla k serpentině hlavní vozové cesty, po níž pokračovala vlevo dolů.

V prudké levotočivé zatáčce se odpojila od vozové cesty a odbočila (po červené značce) vpravo do lesa. Hned za odbočením byla 8. zastávka. Za ní dál klesala až k rozcestí Na Brodci. U potoka byla 9. zastávka, v době naší návštěvy již bohužel zničená. Přešla potok po lávce a na vozové cestě nad ním pokračovala vlevo a pak rovně. Po 100 metrech se vozová cesta odklání vlevo, stezka vedla rovně vyšlapanou lesní cestou po okraji zpustlého úvozu, opět výrazně stoupala. Stezka skončila o pár stovek metrů výše na rozcestí Na Výhledu, 10. zastávkou.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 08. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář