vzpomínáme

Naučná stezka Vlašimským zámeckým parkem (stará, krátká verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Vlašimským zámeckým parkem (stará, krátká verze)

krátká verze stezky, nahrazena v roce 2005 novou, dlouhou verzí

Původní, krátká verze naučné stezky procházející rozsáhlým přírodně krajinářským parkem v okolí zámku ve Vlašimi. První část blíže zámku je více parková, s pevnými cestami a lavičkami, odlehlejší pak klade více důraz na přirozenější přírodní prostředí. Význačným přírodním a estetickým prvkem je zde řeka Blanice, která parkem protéká. Pod vlivem romantismu byl park v minulosti doplněn různými exotickými stavbami, z nichž některé se v různém stavu dochovaly až dodnes (Čínský pavilon, Starý hrad). Stezka seznamovala s historií parku, a faunou a flórou se zde vyskytující.

V roce 2005 byla stezka zrekonstruována a současně prodloužena tak, aby se od původního konečného místa u Znosimské brány vrátila zpět do přední části parku k zámku, tentokrát ale zalesněnými stráněmi na opačném břehu řeky Blanice.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
VLAŠIM, rohový vstup do zámeckého parku nad zámkem, nedaleko Vlašimské brány
Končí:
VLAŠIM, u Znosimské brány
Délka:
1–2 km
Zastávek:
úvodní + 11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1995, rekonstrukce v r. 2000, 2005
Tvůrce stezky:
Český svaz ochránců přírody Vlašim za přispění dalších organizací a jednotlivců
Naše návštěva:
duben 2005, srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 1. Úvod naučné stezky, vlašimský zámek
 2. Vlašimský zámecký park
 3. Hmyz vlašimského parku
 4. Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku
 5. Čínský pavilon
 6. Nelesní květena vlašimského parku
 7. Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku
 8. Květena lesů a hájů vlašimského parku
 9. Starý hrad
 10. Řeka Blanice
 11. Znosimská brána, závěr naučné stezky

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní informace, vlašimský zámek

 • důvody pro vybudování naučné stezky
 • informace o stezce (seznam zastávek, vedení trasy)
 • seznam podporovatelů a tvůrců naučné stezky
 • vlašimský zámek – historie a současnost, zajímavosti
Vyobrazení:
erby majitelů

Zastávka 2: Vlašimský zámecký park

 • založení zámeckého parku
 • přeměna obory na přírodně krajinářský park
 • vliv romantismu, romantické stavby
 • exotické dřeviny
 • negativní zásahy do parku v 2. polovině 20. století
 • zahájení postupné obnovy parku po roce 1990
Vyobrazení:
Turecká mešita (nedochovaná) dle A. Pucherny z roku 1805; celkový pohled na vlašimský park od „Samsona“ v roce 1805 podle A. Pucherny

Zastávka 3: Hmyz vlašimského parku

 • výskyt vzácných druhů hmyzu
 • druhy odumřelých stromů
 • druhy smrkových klád
 • střevlíkovití
 • blanokřídlí
 • nutnost ochrany starých stromů pro život hmyzu
Vyobrazení:
střevlík vrásčitý, střevlík nosatý, zlatohlávek zlatý, sršeň obecná, zdobenec zelenavý, tesařík piluna, drabčík sršní, zlatohlávek mramorový, kozlíček osmitečný, lesan lodničník (všechny fotografie – Ing. Miloš Krejčíř)

Zastávka 4: Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku

 • počet druhů ptáků žijících v parku
 • druhy zde hnízdící či odpočívající
Vyobrazení:
brhlík lesní, pěvuška modrá, pěnice černohlavá, zvonek zelený, žluna zelená, lejsek bělokrký, brkoslav severní, dlask tlustozobý (všechny fotografie – Ing. Josef Hlásek)

Zastávka 5: Čínský pavilon

 • popis romantické stavby Čínského pavilonu
 • původní podoba
 • umístění původního glorietu, turecký most
 • mlýnský náhon, pánská koupadla
Vyobrazení:
gloriet s jezírkem, Čínský pavilon, pánské koupadlo (vše dle A. Pucherny z roku 1805)

Zastávka 6: Nelesní květena vlašimského parku

 • členitost a rozmanitost nelesních ploch v parku
 • teplomilná vegetace na výhřevných a výslunných plochách
 • úpatí skal (chladné a vlhké plochy)
 • louky
 • mokřadní květena
 • květena řeky Blanice
Vyobrazení:
kontryhel, křivatec žlutý, prvosenka jarní, lomikámen zrnatý, pryskyřník prudký, řeřišnice luční

Zastávka 7: Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku

 • ptáci jezů a břehu Blanice
 • zimní období
 • ptáci dutin stromů
 • ptáci korun jehličnatých stromů
 • pravidelná sledování ptáků v parku
Vyobrazení:
králíček obecný, strakapoud velký, kalous ušatý, konipas bílý, datel černý, červenka obecná, ledňáček říční (všechny fotografie – Ing. Josef Hlásek)

Zastávka 8: Květena lesů a hájů vlašimského parku

 • členitý terén parku a s tím související pestrost zdejších lesů
 • jarní aspekt, typická flóra
 • květiny konce jara
 • letní květiny
 • oměj různobarvý
Vyobrazení:
ptačinec velkokvětý, lilie zlatohlavá, brčál menší, kopytník evropský, jaterník podléška, podbílek šupinatý

Zastávka 9: Starý hrad

 • romantická stavba „Starý hrad“
 • popis stavby (původní a současná podoba), mechanismus pro skrytí nábytku
 • postupné chátrání objektu, jeho renovace v současnosti, budoucnost objektu
 • bývalá panská střelnice
 • bývalá „jeskyně s mamutími kostmi“
Vyobrazení:
Rybárna (nedochovaný objekt), jeskyně s mamutími kostmi (nedochovaný objekt), Starý hrad (vše podle A. Pucherny z roku 1805)

Zastávka 10: Řeka Blanice

 • tok řeky Blanice zámeckým parkem
 • bezobratlí živočichové vázaní na vodu
 • savci žijící na březích, ryby, rak říční, škeble a velevrubi
 • medúzka sladkovodní
 • obojživelníci v okolí řeky, plazi
 • vydra říční
Vyobrazení:
mřenka mramorovaná, vranka obecná, jelec proudník; rak říční; ropucha obecná; rejsec vodní, vydra říční; užovka obojková; motýlice lesklá

Zastávka 11: Znosimská brána

 • původ názvu brány, zmíněny ostatní dvě brány do parku
 • zaniklá valcha s mlýnem
 • popis výzdoby brány
 • dřívější a současné využití brány
 • kamenná zeď kolem parku
 • zaniklý „divoký most“
 • romantický dům panského sádeckého
 • dub zmíněný v románu spisovatelky T. Novákové
 • rozloučení autorů naučné stezky s jejími návštěvníky, stručné shrnutí její náplně
 • upozornění na činnost Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim

Popis trasy

Vlašimská brána → Čínský pavilon → řeka Blanice → Znosimská brána

Stará verze naučné stezky začínala stejně nová verze v rohovém vstupu do vlašimského parku, asi 60 metrů nad Vlašimskou bránou. Hned kousek od vstupu byl úvodní panel s velkým a přehledným plánkem stezky, doplněný seznamem zastávek. Podobný panel má i nová verze stezky.

Stezka vedla asfaltkou v přímém směru, na úrovni zámku byla 1. zastávka (Úvod naučné stezky, vlašimský zámek). Po dalších asi 200 metrech stejnou asfaltkou byla 2. zastávka (Vlašimský zámecký park). Za ní se asfaltová cesta stáčí mírně vpravo a klesá na křižovatku cest – stezka vedla tou mírně vlevo. Hned za křižovatkou byla 3. zastávka (Hmyz vlašimského parku). Na stejné cestě byla dále 4. zastávka (Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku)5. zastávka u Čínského pavilonu.

Dále se cesta stočí vlevo a klesne k můstku přes náhon, za nímž byla 6. zastávka (Nelesní květena vlašimského parku). Dále stezka přešla železný most přes řeku Blanici. Za ním zatočila vlevo podél řeky.

V následujícím úseku trasy byly rozmístěny další zastávky, nejprve 7. zastávka (Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku), po dalších asi 150 metrech 8. zastávka (Květena lesů a hájů vlašimského parku), a posléze 9. zastávka (Starý hrad).

Dále stezka dorazila k mostu přes řeku, po němž odbočovala vlevo. Ještě před mostem byla 10. zastávka (Řeka Blanice). Za mostem cesta mírným pravotočivým obloukem míří ke Znosimské bráně, kde byla 11. zastávka (Znosimská brána, závěr naučné stezky). Zde stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 05. 2005 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář