Naučná stezka Vlašimským zámeckým parkem

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
3
Naučná stezka Vlašimským zámeckým parkem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází rozsáhlým přírodně krajinářským parkem v okolí zámku ve Vlašimi. První část blíže zámku je více parková, odlehlejší pak klade důraz na přirozenější přírodní prostředí. Pod vlivem romantismu byl park v minulosti doplněn různými exotickými stavbami, z nichž některé se dochovaly až dodnes (Čínský pavilon, Starý hrad). Význačným přírodním a estetickým prvkem je zde řeka Blanice, která parkem protéká.

Stezka seznamuje s historií parku, romantickými stavbami a faunou a flórou se zde vyskytující. Trasa je vedena kvalitními cestami, v prvé části asfaltovými, později štěrkovými nebo pěšinami. Je nenáročná, první část je téměř bez převýšení, druhá stoupá do zalesněné stráně nad řekou Blanicí. Značena je klasickými značkami naučných stezek, bohužel velmi nedostatečně (některé křižovatky a úseky nejsou značeny vůbec, nebo je značení viditelné pouze z jednoho směru). Na úvodním panelu je vyobrazen velký a přehledný plánek stezky.

Na dvou místech máme na výběr, zda jít po standardní trase stezky, nebo tzv. zážitkovou stezkou. Tato možnost se nabízí mezi Čínským pavilonem a můstkem přes náhon, tedy mezi 5. a 6. zastávkou (zážitková stezka v tomto úseku vede po chodníčku podél skalní stěny a kolem tzv. panského koupadla u náhonu), a v úseku mezi 14. a 15. zastávkou, kde standardní trasa vede dolů k Blanici a pak po jejím břehu, zatímco zážitková stezka po úzké skalní římse s řetězy.

V infocentru v zámku je k dispozici skládačka Zámek a park Vlašim, kde je plánek parku s vyznačením naučné stezky i zážitkových stezek a všech zajímavých staveb a romantických prvků.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
VLAŠIM, rohový vstup do zámeckého parku nad zámkem, nedaleko Vlašimské brány
Končí:
VLAŠIM, u zámku (téměř okruh)
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
úvodní + 16
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, velmi nedostatečné
Vznikla:
1995, rekonstrukce v r. 2000, tato verze z roku 2005
Tvůrce stezky:
Český svaz ochránců přírody Vlašim (Podblanické ekocentrum ČSOP)
Naše návštěva:
srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvod; vlašimský zámek
 2. Vlašimský zámecký park
 3. Hmyz vlašimského parku
 4. Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku
 5. Čínský pavilon
 6. Nelesní květena vlašimského parku
 7. Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku
 8. Květena lesů a hájů vlašimského parku
 9. Starý hrad
 10. Znosimská brána
 11. Řeka Blanice
 12. Houby zámeckého parku
 13. Les ve vlašimském parku
 14. Ermitáž
 15. Turecká mešita
 16. Současnost vlašimského parku

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod; vlašimský zámek

 • důvody pro vybudování naučné stezky
 • informace o stezce (seznam zastávek, vedení trasy)
 • seznam podporovatelů a tvůrců naučné stezky
 • vlašimský zámek – historie a současnost, zajímavosti
Vyobrazení:
vlašimský zámek, erby majitelů

Zastávka 2: Vlašimský zámecký park

 • založení zámeckého parku
 • přeměna obory na přírodně krajinářský park
 • považován za jeden z nejkrásnějších parků v Čechách
 • vliv romantismu, romantické stavby
Vyobrazení:
minerální pramen dle A. Pucherny (1805), mapa stabilního katastru s vyznačením tehdejších romantických staveb v zámeckém parku

Zastávka 3: Hmyz vlašimského parku

 • výskyt vzácných druhů hmyzu
 • druhy odumřelých stromů
 • druhy smrkových klád
 • střevlíkovití
 • blanokřídlí
 • nutnost ochrany starých stromů pro život hmyzu
Vyobrazení:
střevlík vrásčitý, střevlík nosatý, zlatohlávek zlatý, sršeň obecná, zdobenec zelenavý, tesařík piluna, drabčík sršní, zlatohlávek mramorový, kozlíček osmitečný, lesan lodničník

Zastávka 4: Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku

 • počet druhů ptáků žijících v parku
 • druhy zde hnízdící či odpočívající
Vyobrazení:
brhlík lesní, pěvuška modrá, pěnice černohlavá, zvonek zelený, žluna zelená, lejsek bělokrký, brkoslav severní, dlask tlustozobý

Zastávka 5: Čínský pavilon

 • popis romantické stavby Čínského pavilonu
 • původní podoba, stavební vývoj
 • japonské drátěné domky s cizokrajným ptactvem
 • umístění původního glorietu, turecký most
 • mlýnský náhon, panské koupadlo
Vyobrazení:
gloriet s jezírkem, Čínský pavilon, panské koupadlo (vše dle A. Pucherny z roku 1805)

Zastávka 6: Nelesní květena vlašimského parku

 • členitost a rozmanitost nelesních ploch v parku
 • teplomilná vegetace na výhřevných a výslunných plochách
 • úpatí skal (chladné a vlhké plochy)
 • louky
 • mokřadní květena
 • květena řeky Blanice
Vyobrazení:
kontryhel, křivatec žlutý, prvosenka jarní, lomikámen zrnatý, pryskyřník prudký, řeřišnice luční

Zastávka 7: Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku

 • ptáci jezů a břehu Blanice
 • zimní období
 • ptáci dutin stromů
 • ptáci korun jehličnatých stromů
 • pravidelná sledování ptáků v parku
Vyobrazení:
králíček obecný, strakapoud malý, kalous ušatý, konipas bílý, datel černý, červenka obecná, ledňáček říční

Zastávka 8: Květena lesů a hájů vlašimského parku

 • členitý terén parku a s tím související pestrost zdejších lesů
 • jarní aspekt, typická flóra
 • květiny konce jara
 • oměj různobarvý
Vyobrazení:
ptačinec velkokvětý, lilie zlatohlavá, brčál menší, kopytník evropský, jaterník podléška, podbílek šupinatý

Zastávka 9: Starý hrad

 • romantická stavba „Starý hrad“
 • popis stavby (původní a současná podoba), mechanismus pro skrytí nábytku
 • postupné chátrání objektu, jeho renovace, nyní v nájmu ČSOP Vlašim (expozice o vlašimském zámeckém parku)
 • Divoký most, Kanárčí ostrov, Dům noci
Vyobrazení:
Starý hrad (dle A. Pucherny, 1805), Starý hrad (dle F. Hoffmanna), Divoký most (dle A. Pucherny, 1805)

Zastávka 10: Znosimská brána

 • původ názvu brány, historický a stavební vývoj
 • Grotta
 • Háj bardů
 • Rybárna
 • romantický dům panského sádeckého
 • sokolské koupaliště
Vyobrazení:
Znosimská brána, Rybárna (dle A. Pucherny, 1805), Grotta (dle A. Pucherny, 1805), Háj bardů (dle A. Pucherny, 1805)

Zastávka 11: Řeka Blanice

 • tok řeky Blanice zámeckým parkem
 • bezobratlí živočichové vázaní na vodu
 • savci žijící na březích, ryby, rak říční, škeble a velevrubi
 • medúzka sladkovodní
 • obojživelníci v okolí řeky, plazi
 • vydra říční
Vyobrazení:
motýlice lesklá, ropucha obecná, rejsec vodní, rak říční, užovka obojková, mřenka mramorovaná, vranka obecná, jelec proudník, vydra říční

Zastávka 12: Houby zámeckého parku

 • bohatý výskyt hub díky členitému terénu parku
 • houby rostoucí na stromech
 • běžné i vzácné druhy hub v lesích
 • houby na loukách v okolí řeky Blanice
Vyobrazení:
chorošovec sirový, hadovka smrdutá, hřib dubový, hřib kovář, muchomůrka zelená, kuřátka kořínkatá

Zastávka 13: Les ve vlašimském parku

 • bývalá panská obora
 • vývoj lesních porostů v parku
 • kyselá doubrava
 • habrová doubrava
 • lipová javořina
 • zakrslá doubrava a reliktní bor
 • pozůstatky lužního lesa
 • „americký“ les
Vyobrazení:
reliktní bor na skále pod Starým hradem; dubový háj pod Starým hradem; habrová doubrava ve svahu pod Samsonem

Zastávka 14: Ermitáž

 • romantické stavby a zákoutí v parku
 • Jezírko s vodopádem, socha antického boha Baccha
 • nejkrásnější výhled na romantický park s exotickými stavbami
 • Ermitáž, Zřídlo pan
 • Herkulův sloup – Samson
Vyobrazení:
nejkrásnější vyhlídka (dnes částečně zakryta stromy) dle A. Pucherny (1805), socha antického boha Baccha dle F. Hoffmanna, Ermitáž (zaniklá stavba) dle A. Pucherny (1805)

Zastávka 15: Turecká mešita

 • Pěvcův háj
 • Holandský sad
 • Turecká mešita
 • Výběh pro drůbež
 • Domašínská brána
 • další stavby (nedochované)
Vyobrazení:
Turecká mešita dle A. Pucherny (1805), Výběh drůbeže dle F. Hoffmanna, Výběh drůbeže dle A. Pucherny (1805)

Zastávka 16: Současnost vlašimského parku

 • vlastník parku
 • plány na rekonstrukci, necitlivé zásahy v minulosti
 • činnost Českého svazu ochránců přírody Vlašim
 • vybudování naučné stezky v parku
 • provedena první etapa rekonstrukce, příprava druhé etapy
 • postupná oprava romantických staveb v parku
Vyobrazení:
projekt výsadeb v okolí zámku, které jsou plánovány v rámci 2. etapy obnovy přírodních prvků; ošetření lípy před zámkem v roce 2005; lampionový průvod u Čínského pavilonu v rámci akce Kulturní odkaz staré Číny

Popis trasy

Vlašimská brána → Čínský pavilon → řeka Blanice → most u Znosimské brány → Samson → zámek

Naučná stezka začíná v horním rohovém vstupu do vlašimského zámeckého parku z ulice Na Valech. Doporučujeme ale vstoupit nedalekou Vlašimskou bránou ve směru od náměstí a navštívit infocentrum v zámku, kde můžeme získat skládačku Zámek a park Vlašim, která obsahuje plánek parku s vyznačením naučné stezky. Tento plánek dobře poslouží v místech, kde je trasa naučné stezky špatně vyznačena.

Od rohových vrat (cca 60 metrů vzhůru od Vlašimské brány a zámku) vyrážíme dlouhou, širší asfaltovou cestou podél oplocení a navazujících budov. Hned na začátku potkáváme informační panel s plánkem parku s vyznačením naučné stezky. Od něj jdeme dál rovně, zakrátko, ještě na úrovni zámku, potkáváme 1. zastávku (Úvod; vlašimský zámek).

Pokračujeme v přímém směru, mineme dětské hřiště a asi 50 metrů za ním odbočujeme z asfaltky vyšlapanou pěšinou šikmo vlevo k lesu, na jehož okraji nacházíme 2. zastávku (Vlašimský zámecký park). Za ní pokračujeme lesní cestou, posléze odbočujeme pěšinou vpravo. Ta nás lesem dovede na louku před romantickou stavbou Starý hrad. Zde se napojíme na štěrkovou cestu, po níž míříme vpravo a posléze sestoupíme na křižovatku několika cest – my pokračujeme tou vlevo. Hned za křižovatkou je 3. zastávka (Hmyz vlašimského parku). Stejné cesty se držíme i nadále, míjíme 4. zastávku (Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku) a dále po asi 100 metrech 5. zastávku (Čínský pavilon).

Za loukou s Čínským pavilonem cesta klesá a stáčí se zvolna vlevo, až k můstku přes náhon – za ním nalezneme 6. zastávku (Nelesní květena vlašimského parku). Dále jdeme rovně k Železnému mostu přes řeku Blanici. Za ním zatáčíme vlevo, cestou podél řeky. Krátce nato potkáváme 7. zastávku (Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku) a po dalších asi 150 metrech 8. zastávku (Květena lesů a hájů vlašimského parku). Lesem nedaleko řeky se stáčíme vpravo, potkáváme 9. zastávku (Starý hrad) a posléze přicházíme k dalšímu mostu přes řeku (Most u Znosimské brány), před nímž je 10. zastávka (Znosimská brána).

Chceme-li si Znosimskou bránu prohlédnout, odbočíme zde vlevo přes most a jdeme po cestě až k ní, poté se vrátíme zpět sem k mostu a pokračujeme v naučné stezce. Ta zde vede dále rovně, na most neodbočuje. Pokračujeme tedy v přímém směru, zpočátku vozovou cestou, později pěšinou po louce. Těsně před jezem na Blanici potkáváme 11. zastávku (Řeka Blanice).

Za ní se cesta stáčí obloukem vpravo a začne stoupat v opačném směru cestou zařízlou ve svahu. Výše vstoupí do lesa a krátce poté odbočuje ostře vlevo, opět téměř v opačném směru. Na dalším nevýrazném rozcestí zatáčí vpravo, a mírně vystoupá až na křižovatku několika lesních vozových cest. Zde nacházíme 12. zastávku (Houby zámeckého parku).

Za křižovatkou jdeme dál rovně v původním směru, širší lesní vozovou cestou. Ta mírně klesne až na křižovatku tvaru T – zde naši vozovou cestu opustíme a pokračujeme užší vozovou cestou vlevo vzhůru. Ta stoupá a stáčí se vpravo. Výše v lese nacházíme 13. zastávku (Les ve vlašimském parku).

Dále cesta stále mírně stoupá nebo vede po rovině, na rozcestí pokračujeme tou vpravo, blíže svahu. Krátce poté potkáváme 14. zastávku (Ermitáž). Od ní můžeme sestoupit vpravo k soše Samsona. Po návratu od ní pokračujeme v původním směru, klesající cestou zařízlou ve svahu. Brzy schůdky sestoupí na spodní cestu, po níž můžeme jít vpravo nebo vlevo. Vlevo vede zážitková stezka po skalní římse, zatímco naučná stezka zde pokračuje vpravo (tento úsek není značený), a posléze několika serpentinami sestoupí k řece Blanici, podél níž pak pokračuje vlevo. Cesta nás kolem skal dovede k asfaltce, před níž nacházíme 15. zastávku (Turecká mešita).

Dál jdeme vpravo po asfaltce, přejdeme most přes Blanici i následující můstek přes náhon a začneme stoupat lesem. Po asi 150 metrech asfaltku opouštíme a odbočujeme travnatou cestou vlevo, která nás posléze dovede k 16. zastávce (Současnost vlašimského parku). Pozor, v plánku naučné stezky i na všech orientačních tabulích rozmístěných v parku je její umístění chybně vyznačeno (nachází se blíže Benátské studánce). Dál cesta mírně stoupá, nahoře se napojí na štěrkovou cestu, po níž pokračuje rovně ke studánce, zpočátku ještě lesem, ale pak podél balustrády a k zámku, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 08. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Dana hod.

  Mate prosim nekdo zkusenost, zda se tato stezka da absolvovat i s kocarkem sportakem? Moc dekuji

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, pro jízdu s kočárkem je myslím naprosto bezproblémová (za slušného počasí) první polovina naučné stezky od výchozího místa až k mostu u Znosimské brány (případně až k bráně) + zážitková stezka ke koupadlu s vynecháním následujících schodů – cesty jsou zde asfaltové, pevné hliněné nebo zpevněné štěrkem. Druhá polovina naučné stezky vede už méně upravenou, přírodní částí parku, náročnějším terénem, a spíše úzkými pěšinami (místy i rozblácenými a rozježděnými vozovými cestami); to celé navíc završuje prudký sestup ze svahu od sochy Samsona k Blanici poněkud krkolomným schodištěm. Osobně tedy doporučuji projít si zkrácenou verzi trasy, tj. původní verzi naučné stezky před rekonstrukcí a rozšířením, popsanou zde: https://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-vlasimskym-zameckym-parkem-kratka-verze.htm

   Odpovědět
 • pavlína hod.

  Pěkný den, dnes jsme šli a dá se to s kočárkem v pohodě, jen malá část potřebuje trošku poponést ve dvou ale uplně v pohodě.. dá se to jít i bez nejhezčí vyhlídky a tím pádem uplně v pohodě s kočárem !!!

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář