Ratměřická stezka

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
zatím žádný
Ratměřická stezka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede okolím obce Ratměřice, kde se odehrála jedna z nejdůležitějších a nejkrvavějších bitev z období třicetileté války (bitva u Jankova). Stezka seznamuje s důsledky, jaké pro zdejší obyvatelstvo válka měla, originální formou třídílného komiksu Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova. Krom komiksových panelů potkáme ještě šest menších tabulek seznamujících s pozoruhodnými místy v obci a okolí.

Stezka je nenáročná, vedoucí převážně polními cestami nebo vedlejšími uličkami obce. Její trasa je značena ukazateli s vyobrazením pluhu, většinou pouze na křižovatkách. Na několika místech je možnost posezení. Nedaleko samoty Habrovka (jedna ze zastávek Ratměřické stezky) je památník bitvy u Jankova.

Částí své trasy vede Ratměřická stezka souběžně s naučnou stezkou Po stopách bitvy u Jankova. Doporučujeme si prohlédnout plánek stezky, a schematický plánek všech naučných stezek v okolí Jankova a Ratměřic (žlutě je v něm vyznačena Ratměřická stezka, červeně naučná stezka Po stopách bitvy u Jankova, a fialově naučná stezka Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná a končí:
RATMĚŘICE, střed obce u kostela sv. Havla
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
úvodní + 3 komiksové + 6 doplňkových tabulek
Značení trasy:
ukazatele s vyobrazením pluhu
Vznikla:
srpen 2007
Tvůrce stezky:
obec Ratměřice
Naše návštěva:
září 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Ratměřická stezka – úvodní panel
 • komiks Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova – 1. díl
 • komiks Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova – 2. díl
 • komiks Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova – 3. díl

Doplňkové informační tabulky

 • Zámek
 • Kostel sv. Havla
 • Sekvojovce
 • Habrovka
 • Lazna (studánka sv. Anny)
 • Kašna

Informační náplň

Ratměřická stezka – úvodní panel

 • historie obce Ratměřice
 • informace o naučné stezce
 • třicetiletá válka, rozhodující bitva u Jankova
 • válečné utrpení obcí Ratměřice a Jankov, informační náplň Ratměřické stezky a naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova
Vyobrazení:
mapka okolí obce s vyznačenými trasami naučných stezek, tématické obrázky

Popis trasy

Ratměřice (střed obce) → Habrovka → studánka sv. Anny → Ratměřice

Naučná stezka začíná v centru Ratměřic, ve vedlejší ulici pár metrů za kostelem sv. Havla. Zde nalezneme úvodní panel Ratměřické stezky, dále první část komiksu Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova, a také informační tabulku Kašna.

Odtud jdeme směrem ke kostelu, před nímž je umístěna informační tabulka Kostel sv. Havla. O pár metrů dál směrem k hlavní ulici, před vchodem do zámeckého parku, nalezneme další dvě informační tabulky – SekvojovceZámek. Dále zahneme vpravo po hlavní ulici a jdeme po ní asi 50 metrů, než odbočíme šikmo vpravo do vedlejší.

Jdeme zpočátku mezi domy se zahradami, na následujícím rozdvojení míříme vpravo. Postupně vyjdeme ze zástavby obce a stoupáme podél pole na nevysoké návrší. Po necelém půlkilometru přijdeme ke stolku s lavicemi, u něhož je umístěna 2. část komiksu Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova.

Pokračujeme dál do mírného kopce až k samotě Habrovka. Mezi hospodářskými budovami u vrat nalézáme informační tabulku Habrovka. Zde zahneme vpravo a pokračujeme úzkým travnatým průchodem vozové cesty mezi budovami, ploty a dál volnou plochou mezi loukami a poli. Po dalších asi 150 metrech dorazíme na křižovatku, kde se napojíme na štěrkovou cestu s budoucím stromořadím (kdybychom zahnuli vlevo, dorazili bychom zakrátko k nedalekému památníku bitvy u Jankova).

Ratměřická stezka dál pokračuje rovně vozovou cestou mezi poli. V tomto úseku jdeme zároveň po trase naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova, a cestou potkáváme rovněž jednu z jejích zastávek. Posléze dorazíme na křižovatku (u kříže), kde odbočujeme vpravo směrem zpět k Ratměřicím (kdybychom odbočili vlevo, došli bychom po trase naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova do obce Jankov).

Klesáme vozovou cestou mezi poli a pak podél lesa až do Ratměřic. Zde (již na asfaltové ulici mezi zástavbou) přijdeme na křižovatku tvaru T, kde odbočujeme vlevo. Asfaltka nás po asi 250 metrech dovede k nevelké loučce, kde nalezneme opět stůl s lavicemi a malý domeček se studánkou, u nichž je umístěn jednak 3. díl komiksu Kterak sedláci dopadli hůř než Götz u Jankova, a také tabulka Lazna (studánka sv. Anny).

Odtud se vrátíme zpět na asfaltku a pokračujeme vpravo podél ohradní zdi stále rovně až do středu Ratměřic, kde jsme okruh naučné stezky zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 04. 2010 v rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vložit komentář