Stezka rytíře Jana Kryštofa Šice

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
3
Stezka rytíře Jana Kryštofa Šice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje obnovenými historickými cestami obce Divišov, Měchnov a Český ŠternberkPosázaví. Seznamuje s historií Divišova a místní zaniklou židovskou komunitou, faunou, flórou, historií a současností zemědělsky využívané krajiny, a s historií Měchnova a obce a hradu Český Šternberk.

Naučná stezka vede zpočátku po frekventované silnici, z níž se ale naštěstí za Divišovem odklání a vede pak převážně polními a částečně lesními vozovými cestami. Trasa je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel ne moc dobře – z Divišova je sice značení vzorné, ale po opuštění silnice zcela zmizí a musíme se spolehnout na dřevěné ukazatele ve tvaru meče – ty nás však v době naší návštěvy posílaly jinudy, nebo byly utržené. Za Měchnovem se značení znovu zničehonic objeví, ale průběžně opět mizí. Nejhorší je, že není provedeno důsledně v obou směrech, ale střídavě pouze v jednom. Často tedy procházíme úseky, které jsou značené ve směru z Divišova, pak značení úplně zmizí, ale při ohlédnutí zjistíme, že je trasa najednou značena v opačném směru. Celkově ale orientace není příliš složitá, a na každém panelu je schematický plánek.

Při plánování výletu je třeba počítat s tím, že mezi Divišovem a Českým Šternberkem o víkendu neexistuje přímé spojení hromadnou dopravou. Motoristům tedy nezbývá než se po absolvování stezky vrátit zpět pěšky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
DIVIŠOV, parčík ve středu obce pod kostelem
Končí:
obec ČESKÝ ŠTERNBERK, pod stejnojmenným hradem u hlavní ulice
Délka:
cca 6,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
v některých úsecích zelenobílé značky naučných stezek, někde jen dřevěné ukazatele
Vznikla:
2005
Tvůrce stezky:
žáci Základní školy Divišov, ve spolupráci s občanským sdružením Podblanickem, svazkem obcí Chopos a obcí Divišov
Naše návštěva:
únor 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
90 % (zastávka č. 6 zničená)

Seznam zastávek

 1. Divišov
 2. Židé v Divišově
 3. Rostliny
 4. Židovský hřbitov a logistické centrum
 5. Měchnov
 6. Myslivost
 7. Zemědělství
 8. Rybářství
 9. Zločiny
 10. Český Šternberk

Informační náplň

Zastávka 1: Divišov

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • nejstarší historie Divišova
 • zaniklá cesta mezi Divišovem a Českým Šternberkem, po níž vede naučná stezka
 • kdo byl rytíř Jan Kryštof Šic z Lekciponu
 • kde se říká Na Spravedlnosti
 • továrna na výrobu plochodrážních motocyklů značky ESO, později JAWA
 • informace o naučné stezce
 • kvíz: Znáte dobře 17. století?
 • co se jídávalo na Divišovsku – cárynka, divišovská cibulačka, bramborové šišky („Čůráčkovo procesí“), kulajda, kucmoch
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; letecký snímek Divišova; JAWA Divišov; křížek Na Spravedlnosti; pohled na Divišov

Zastávka 2: Židé v Divišově

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • historie židovské komunity v Divišově
 • zánik komunity za druhé světové války
 • divišovská synagoga
 • úkoly: Poznáte synagogu na obrázku?
 • křížovka: Jak se nazývá židovské náboženství?
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; synagoga v Divišově; židovský hřbitov u Divišova; tóra z muzea v Hagenau; ukázka textu v hebrejštině

Zastávka 3: Rostliny

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • význam rostlin
 • léčivé a zdraví prospěšné rostliny
 • zajímavosti použití různých rostlin
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; růže šípková, netýkavka malokvětá, řebříček obecný, bez černý

Zastávka 4: Židovský hřbitov a logistické centrum

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • logistické centrum
 • historie židovského hřbitova
 • realizace naučné stezky
 • úkol: Pod šifrou se schovává velký vynálezce a objevitel. Víte, kdo to byl a čím se proslavil?
 • úkol: Uhodnete správné jméno známých osobností z Divišova a okolí?
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; pracovní tým tvůrců naučné stezky, určení místa panelu; židovský hřbitov u Divišova (dvě fotky)

Zastávka 5: Měchnov

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • původ názvu obce Měchnov
 • kostel sv. Martina
 • úkol: doba 17. století v našem kraji; určování stavebních slohů
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; stará mapa Měchnova; pohled na Měchnov ze „Spravedlnosti“; zvon z kostela sv. Martina; Šicův rybník

Zastávka 6: Myslivost

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • vznik myslivosti
 • myslivecké zajímavosti
 • úkol: myslivecká mluva, určování stop
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; cesta před rekonstrukcí; slavnostní výřad; koncert mysliveckého tria; nová výsadba lesa

Zastávka 7: Zemědělství

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • historie statku Brtnice
 • těžba sklářského písku
 • změna tváře naší krajiny po rozvoji průmyslu a zemědělství
 • teorie trvale udržitelného rozvoje
 • úkol: poznávačka zvířat
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; ječmen, pšenice, oves; starý zemědělský stroj; výsadba aleje; zemědělská krajina ve 20. století

Zastávka 8: Rybářství

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • rybník Brtničák – založení, původní podoba, závody v ploché dráze na motocyklech JAWA na zamrzlém rybníku
 • chov ryb
 • dálnice D1
 • úkol: dokážete přiřadit k jednotlivým rybám jejich názvy?
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; výlov rybníka; vylovený kapr; vypuštěný rybník; dálnice D1

Zastávka 9: Zločiny

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • hrad Český Šternberk, strážní věž
 • trest smrti, veřejné popravy
 • způsoby mučení
 • sochy v krajině
 • socha sv. Prokopa u Brtnického rybníka
 • úkol: dokážete přiřadit tresty k jednotlivým zločinům?
 • křížovka s tajenkou na dané téma
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; socha sv. Františka Xaverského; socha sv. Prokopa; socha sv. Jana Nepomuckého; socha sv. Vendelína

Zastávka 10: Český Šternberk

 • z deníku Jana Kryštofa Šice
 • stručná historie obce Český Šternberk
 • hrad Český Šternberk
 • původ názvu hradu, zajímavé sbírky
 • informace o naučné stezce
 • úkol: Znáte dobře 17. století?
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; rodokmen Sternbergů; interiér hradu; vyhlášené koláčky pana Filipa; vodáci na Sázavě

Popis trasy

Divišov → Měchnov → Český Šternberk

Naučná stezka začíná v centru Divišova, v malém parčíku pod kostelem, kde nalezneme 1. zastávku (Divišov).

Odtud sestoupíme na hlavní silnici a vyrážíme po ní vlevo (směr Český Šternberk). Po 200 metrech, na malém asfaltovém prostranství mezi domy, nacházíme 2. zastávku (Židé v Divišově).

Pokračujeme po hlavní ulici ven z obce, což je nejúmornější část trasy, silnice je navíc velmi frekventovaná a nebezpečná. Krátce poté, co konečně vystoupáme nad obec, odbočuje naučná stezka vpravo na vozovou cestu. Hned za odbočkou je 3. zastávka (Rostliny).

Následně se zcela vytratí značení naučné stezky, nicméně jdeme vozovou cestou nalevo, pásem křovin, nikoliv cestou, která stoupá k poli. Po pravé straně míjíme vrch Vrchy s vysílačem. Po asi 300 metrech od poslední zastávky, na křižovatce cest, potkáváme 4. zastávku (Židovský hřbitov a logistické centrum).

Dále opět chybí značení, ale neuděláme chybu, pokud pokračujeme cestou stále ve stejném směru k vesnici pod námi, v níž se nachází další zastávka. Sestoupíme tedy polní vozovou cestou na okraj osady Měchnov, kde se napojíme na silnici, po níž zatáčíme vpravo, do středu obce. Tam pak, u parčíku pod kostelem, nacházíme 5. zastávku (Měchnov).

Dále ještě krátce sestoupíme po silnici kolem parku a odbočíme do uličky vlevo. Pozor, po asi 50 metrech ji opustíme a odbočujeme šikmo vpravo na klesající vozovou cestu. Sestoupíme k hornímu okraji pole a jdeme spíše nevýraznou cestou podél něj, případně později úvozovou cestou vedoucí okrajem řídkého lesa. Asi 400 metrů za Měchnovem potkáváme 6. zastávku (Myslivost).

Pokračujeme cestou po okraji lesa. V dolní části kopce, již na dohled osamělého statku a doslech dálnice D1, nacházíme 7. zastávku (Zemědělství).

Projdeme kolem statku až k dálnici a jdeme pak asfaltkou souběžně s ní, která vystoupá k mostu, po němž dálnici přejdeme, a hned za ním odbočíme vlevo a opět sestupujeme souběžně s dálnicí k rybníku. Pod motorestem nalezneme 8. zastávku (Rybářství).

Obejdeme rybník až k silnici, po níž se dáme vpravo, až k soše sv. Prokopa, kde silnici opustíme a odbočíme vlevo do lesa, společně s modrou a červenou turistickou značkou.

Následuje poměrně dlouhý úsek lesem. Potom na napojení s jinou podobnou cestou nalezneme 9. zastávku (Zločiny).

Pokračujeme stále značenou cestou, posléze se po pravé straně vynoří předsunutá kamenná strážní věž. Za ní můžeme jít buď vozovou cestou, nebo po červené a modré značce zkratkou. Od strážní věže v každém případě začínáme výrazně klesat, a to až k blízkému hradu Český Šternberk, a poté kamenným schodištěm dolů k silnici a do stejnojmenné obce. Zde směrem k jejímu středu, pod další osamocenou kamennou hradní věží, nacházíme poslední, 10. zastávku (Český Šternberk).

Tím naučná stezka končí. Budeme-li pokračovat dál po silnici a přejdeme řeku Sázavu, krátce poté dorazíme k železničnímu přejezdu – směrem vpravo je pak zastávka.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 03. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • zm hod.

  Dobrý den,

  informace by rozhodně potřebovala aktualizovat – zejména kvůli odstraněnému mostu přes D1 – stezka je mezi 7. a 8. zastavením bez náhrady přerušena ..

  Z.Mališová
  Praha

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální informace. To opravdu není potěšitelná zpráva. Řešením je jít u samoty Brtnice vlevo podél dálnice k nejbližšímu mostu (silnice č. 111), pak jít po této velmi frekvenované silnici přes obec Šternov a za ní odbočit vpravo směr Radonice a napojit se znovu na trasu naučné stezky. Znamená to však zbytečnou čtyřkilometrovou zacházku.

   Jiným řešením je jít od Brtnice lesem podél dálnice směrem vpravo, a po asi 1 kilometru ji podejít a vrátit se méně frekventovanou silnicí po druhé straně – tato zacházka je cca dvoukilometrová. Pokud se ovšem ze Šternberku vracíme do Divišova, znamená to prodloužení cesty o 4, respektive 8 kilometrů, což už přestává být únosné, pokud stezku procházíme s dětmi. 🙁

   Odpovědět
 • Šárka hod.

  Dobrý den, podle aktuálních map je již přes dálnici most, stezka by již měla být průchodná. Připravuju pro děti výlet a vaše informace mě trochu vylekaly, chceme jít až do Českého Šternberka, tak snad to vyjde 🙂

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář