vzpomínáme

Naučná stezka Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu

Hodnocení:
(počet hlasů: 14)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede blízkým okolím obce Jankov, ležící cca 6 km východně od Votic. Seznamuje s faunou a flórou přírodního parku Džbány-Žebrák a přilehlé rybniční soustavy, a proměnami zdejší krajiny.

Jde o jednu z nejzbytečnějších naučných stezek, která vznikla nejspíš jen proto, aby se nějak proinvestovaly poskytnuté dotace. Nezajímavá trasa vedoucí polní cestou na dohled kaskády retenčních nádrží končí altánkem na nejohyzdnějším místě v okolí, s vyhlídkou do nikam.

Stezka není nijak značena, na odbočce cesty ze silnice je ukazatel. Orientace je bezproblémová. Od altánku je nutno se vrátit stejnou cestou zpět. Stezka je doplněním naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova, vedoucí východně od obce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
JANKOV, střed obce (úvodní informační panel se nachází na parkovišti v horní části náměstí)
Končí:
altán cca 1 km západně od obce
Délka:
1,1 km
Zastávek:
úvodní + 3
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2006
Tvůrce stezky:
obec Jankov
Naše návštěva:
květen 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní: Jankovsko – krajina historická i přírodní
 1. Přírodní park Džbány–Žebrák; Co tu roste?
 2. Co tu žije?; Josef Šusta
 3. Jak se proměnila krajina?

Informační náplň

Úvodní: Jankovsko – krajina historická i přírodní

 • historie obce Jankov
 • bitva u Jankova
 • pozvánka na dvě místní naučné stezky – Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu a Po stopách bitvy u Jankova
 • základní informace o naučných stezkách
 • Třicetiletá válka – vznik konfliktu
 • Lauri Torni – voják na cestě válkou („očitý svědek“ bitvy a náš průvodce po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova)
Vyobrazení:
mapka okolí obce s vyznačenými trasami naučných stezek, tématické obrázky

Zastávka 1: Přírodní park Džbány–Žebrák; Co tu roste?

 • přírodní park Džbány–Žebrák – charakteristika krajiny, chráněná území, vzácná flóra a fauna
 • rostlinstvo okolí vodních ploch u Jankova
Vyobrazení:
krajina; prstnatec májový, blatouch bahenní, závitka mnohokořenná, pomněnka bahenní, chrastice rákosovitá, řeřišnice hořká, lakušník vodní, sítina rozkladitá, olše lepkavá, vrba křehká; bekasina otavní; plánek stezky

Zastávka 2: Co tu žije?; Josef Šusta

 • živočichové okolí rybníků – obojživelníci, ptáci, savci
 • Josef Šusta – jankovský rodák, hospodářský spisovatel a tvůrce novodobého českého rybářství
Vyobrazení:
čáp černý, kachna divoká, moták pochop, volavka popelavá, čejka chocholatá, kulík říční; rosnička zelená; užovka obojková; rak říční; netopýr ušatý; Josef Šusta; plánek stezky

Zastávka 3: Jak se proměnila krajina?

 • vývoj krajiny v okolí Jankova během staletí
 • vznik Jankova
Vyobrazení:
Jankov; mapy okolí Jankova demonstrující vývoj krajiny (z roku 1841, 1906, 1993), letecký pohled na rozložení polí; terasovité soustavy zalesněných polních mezí

Popis trasy

Jankov → soustava rybníků → altán

Naučnou stezku zahájíme na parkovišti v horní části náměstí v Jankově, kde je úvodní panel. Od něj míříme skrze parčík a pak vpravo pod kostelem na hlavní ulici a po ní zprvu klesáme a pak jdeme až za hranici obce, kde vpravo odbočuje polní vozová cesta (je označena ukazatelem se značkou naučné stezky a textem „Přírodní park Džbány–Žebrák“). Této přímé, mírně stoupající cesty se držíme až do konce stezky. Panel 1. zastávky nacházíme hned několik desítek metrů za odbočením ze silnice, panel 2. zastávky pak v místech, kde začnou cestu zprava lemovat stromy, a 3. zastávka se nachází přímo v altánu na konci stezky.

Do Jankova je pak třeba se vrátit stejnou cestou.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 18. 03. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář