vzpomínáme

Lesní stezka Penčický okruh (původní verze)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
11
Lesní stezka Penčický okruh (původní verze)

původní verze naučné stezky, nahrazená v roce 2011 v plném rozsahu novou verzí

Původní verze naučné procházkové trasy vedoucí lesním komplexem mezi NPR Voděradské bučiny a Kostelcem nad Černými lesy, a Penčickým údolím podél Jevanského potoka, seznamovala laickou veřejnost se složením lesů na Černokostelecku, běžnými i neobvyklými dřevinami, které se zde vyskytují, lesním hospodařením, vodním ptactvem a oborou černé zvěře.

Trasu stezky netvořil výhradně okruh, ale měla tvar lasa, tzn. k okruhu vedla od výchozího místa obousměrná příchozí cesta (asi 1,5 km), na níž byla úvodní a 1. zastávka. To komplikovalo nástup na stezku v jiném místě: oficiální výchozí místo u Kostelce bylo totiž hůře dostupné. Úvodní panel zmiňoval rovněž jakousi zkrácenou verzi trasy pro rodiny s malými dětmi – tuto trasu se nám ale nikdy nepodařilo objevit, ani z úvodního plánku se nedalo vyluštit, kudy by mohla vést.

Stezka vedla převážně po lesních vozových cestách. Značena byla značkami naučných stezek v červenobílém provedení. Penčickým údolím (podél Jevanského potoka) vedla krátkým úsekem společně s naučnou stezkou Voděradské bučiny. Na dvou místech byla stezka vybavena lesním posezením – lavičkou se stolkem (případně s přístřeškem), doplněnými odpadkovým košem. Někde byly samotné lavičky.

Tuto verzi lesní stezky jsme navštívili naposled na jaře 2007, kdy byla ještě v pořádku, ale v dalším období velmi chátrala až do téměř úplného zničení. V roce 2011 byla obnovena v mírně odlišné podobě – zastávky byly nově očíslovány už od úvodního panelu, a tematika myslivosti a obory černé zvěře (7. zastávka) byla nahrazena popisem činnosti Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy, který zdejší lesy a rybníky spravuje jako výukový a výzkumný prostor České zemědělské univerzity v Praze.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začínala i končila:
2 km od KOSTELCE NAD ČERNÝMI LESY, u silnice Kostelec–Konojedy, na odbočce červené turistické značky
Délka:
11 km
Zastávek:
úvodní + 7
Značení trasy:
červenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
ČZU Praha – Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Naše návštěva:
říjen 2003, duben 2007, květen 2012
Současný stav naučné stezky:
nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 • Úvodní panel
 1. Černokostelecké lesy
 2. Introdukce dřevin
 3. Jedle bělokorá
 4. Posázavský smrk
 5. Přirozená obnova porostů
 6. Rybník Šáchovec
 7. Obora pro černou zvěř

Informační náplň

Úvodní panel

 • informace o naučné stezce a jejím vybavení
 • pokyny pro pobyt v lese
Vyobrazení:
mapa trasy Lesní stezky „Penčický okruh“

Zastávka 1: Černokostelecké lesy

 • územní vymezení černokosteleckých lesů, vznik a vývoj
 • druhové složení porostů
 • základní charakteristika černokostelecké oblasti
 • státem chráněný strom „Penčický smrk“
Vyobrazení:
fotografie „Penčického smrku“

Zastávka 2: Introdukce dřevin

 • exotické druhy vhodné pro pěstování v našich podmínkách
 • jedle obrovská
 • zerav řasnatý
 • douglaska zelená
Vyobrazení:
douglaska tisolistá, zerav východní, zerav řasnatý, jedle obrovská (kresby)

Zastávka 3: Jedle bělokorá

 • rozšíření v černokosteleckých lesích
 • popis

Zastávka 4: Posázavský smrk

 • netypičnost výskytu smrku na tomto stanovišti
 • popis a charakteristika smrku
 • charakteristika smrků ve zdejší oblasti
Vyobrazení:
inverze vegetačních lesních stupňů

Zastávka 5: Přirozená obnova porostů

 • rozdíl mezi umělou výsadbou a přirozenou obnovou
 • obnova smrkových porostů
Vyobrazení:
tématický nákres

Zastávka 6: Rybník Šáchovec

 • rybník Šáchovec a soustava jevanských rybníků
 • druhy ryb a rybářství na soustavě
Vyobrazení:
divoké kachny (kačeři) na vodní hladině – kachna divoká (březňačka), ostralka štíhlá, kopřivka obecná, polák chocholačka, polák velký, polák malý, hnízdák euroasijský, lžičák pestrý, čírka modrá, čírka obecná, zrzohlávka rudozobá, morčák prostřední, morčák velký

Zastávka 7: Obora pro černou zvěř

 • vznik obory a základní charakteristika
 • lokalita
 • skladba dřevin
 • význam obory
Vyobrazení:
prase divoké – myslivecký popis (pírko, hřeben – zježené osiny, slechy, světla, klekták, ryj, větrník, svírák, zbraně páráky – u bachyně háky, krk, běhy)

Popis trasy

Kostelec nad Černými lesy → Aldašín → Penčické údolí → rybník Šáchovec → Kostelec

Výchozí místo lesní stezky bylo nedaleko Kostelce, u silnice na Konojedy. Nebylo však zvoleno nejlépe; jedinou možností, jak se sem dostat, bylo jít 2 km z Kostelce po červené turistické značce po poměrně frekventované silnici.

Lesní stezka začínala v místě, kde červená značka opouští silnici na Konojedy a odbočuje vpravo na polní vozovou cestu. Zde hned zkraje byl úvodní panel. Od tohoto místa nás rovněž provázelo značení lesní stezky – netypická červenobílá značka naučné stezky.

Zpočátku trasa vedla písčitou polní cestou na rozhraní pole a lesa, kolem rozcestí Bílá hlína. V místě, kde les mizí směrem vlevo a cesta dál mírně klesá už jen mezi poli, byla na rohu lesa 1. zastávka (Černokostelecké lesy). Dále stezka klesla mělkým úvozem k panelovému brodu přes potůček a za ním pokračovala vozovou lesní cestou k rozcestí Šemrincova lávka. Značení Penčického okruhu vedlo jak rovně, tak vpravo. Pokud jsme šli stezku ve správném směru, zahnuli jsme zde vpravo (zároveň po modré turistické značce), a z přímého směru jsme se pak pro projití okruhu vraceli.

Cesta směrem vpravo vede podél mřížového oplocení obory černé zvěře, po asi 800 metrech jsme dorazili k lesnímu posezení (dřevěný altánek), které zde bylo záměrně umístěno pro návštěvníky lesní stezky, a k silnici, po níž trasa pokračovala vlevo (spolu s modrou značkou). Po asi půl kilometru dorazíme k lesnímu kostelíku se hřbitovem (Aldašín). Trasa minula kostel a kousek za ním odbočovala vpravo asfaltovou silničkou do lesa. Po pár metrech byla 2. zastávka (Introdukce dřevin).

Trasa udělala malé esíčko u hřbitova a pak opět vedla rovně. Po 100 metrech za hřbitovem modrou značku opustila a odbočila vlevo do lesa. Pokračovala po zarostlé málo využívané vozové cestě, s několika nízkými lavičkami. Po asi 300 metrech narazila na příčnou vozovou cestu, po níž odbočila vpravo, vedla až na křižovatku vozových cest, kde opět zahnula vpravo. Posléze dorazila k závoře a hned za ní na další křižovatku, kde odbočila vlevo vedlejší vozovou cestou a začala klesat. Asi 100 metrů pod křižovatkou byla 3. zastávka (Jedle bělokorá).

Přímo u ní trasa opět změnila směr – opustila cestu a vedla vlevo, přímo naproti panelu, přes nízkou kamennou hradbu a dolů zcela neznatelnou pěšinou mezi stromy k příležitostné vodní strouze. Za ní opět mírně stoupala a dál vedla po rovině lesem, spíše vyšlapanou, dost nevýraznou cestou, která se postupně rozšiřovala a posléze klesla až k silnici (Jevany–Stříbrná Skalice). Tuto silnici přešla a pokračovala rovně, téměř protilehlou pevnou vozovou cestou. Po asi 50 metrech na rozcestí opustila asfaltku a zatočila vlevo k závoře a navazující vozovou lesní cestou. Zde se k nám přidalo zelenobílé značení naučných stezek – naučná stezka Voděradské bučiny, která vede následujícím úsekem shodnou trasou. Po asi půl kilometru se od nás odkloní vpravo vzhůru do svahu, ale lesní stezka pokračovala stále rovně. Posléze jsme narazili na 4. zastávku (Posázavský smrk).

Trasa vedla stále rovně nad potokem. Nakonec vyšla na vedlejší silnici (Penčice–Černé Voděrady), po níž odbočila vpravo, a po asi 50 metrech v zatáčce odbočila vlevo na lesní vozovou cestu. Někde v následujícím úseku se měla nacházet 5. zastávka (Přirozená obnova porostů), ale nepodařilo se nám ji nalézt.

Po necelém kilometru stezka odbočovala pěšinkou vlevo, přešla po lávce Jevanský potok a dorazila na stromy porostlou hráz rybníka k dalšímu lesnímu posezení pro návštěvníky stezky a o kousek dál k panelu 6. zastávky (Rybník Šáchovec).

Na konci hráze přešla silnici Jevany–Stříbrná Skalice a pokračovala protější vozovou cestou, zároveň po červené turistické značce. V místě, kde se k nám zleva připojila další vozová cesta a dál trasa vedla podél mřížového oplocení obory černé zvěře, byla poslední, 7. zastávka (Obora pro černou zvěř). Pak už trasa šla výhradně podél oplocení obory, až opět k rozcestí Šemrincova lávka, kde pokračovala rovně již známým úsekem po červené značce k výchozímu místu (a do Kostelce).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 28. 02. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 11)

 • Jaroslav hod.

  Stav v 11/2008 : veškeré informace z panelů jsou pryč. Vcelku zachovaná jsou odpočinková místa. Značení na stromech je patrné, ale neudržované. Kromě zmíněné absence značení mezi zastávkami 4 až 6 může být problém s orientací v úseku mezi 2. a 3. zastávkou na jedné z křižovatek s křížením asi 5 cest – chybí značení. Cesta kolem obory jinak příjemná, návaznost na NS V.Bučiny vítaná. Jako nástupní místo považuji vhodnější okraj Jevan,pro motoristy ještě rybník Šáchovec nebo hřbitov Aldašín.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Jaroslav]: Dobrý den, děkujeme za oznámení. Stezku jsme si procházeli o Velikonocích 2007, a tehdy byla ještě v pořádku, respektive ve stejném stavu jako při naší první návštěvě v roce 2003. Bohužel nepředpokládám, že by byla obnovena – vztah jejích tvůrců k ní je velmi nejasný. Stezku pravděpodobně stihne stejný osud jako jinou stezku v Kostelci – Lesnickou ekologickou.

   Odpovědět
 • Vendula hod.

  Stav v listopadu 2009 katastrofální – naprosto nedostačující a zavádějící značení, panely zničené, ty, které stojí v blízkosti komunikací, slouží jako bezplatné reklamní panely pro okolní firmy. Kde stezka vede úvozy je neschůdná, protože jsou rozježděny těžkými vozy, navíc vede v bezprostřední blízkosti spousty vnadících krmítek a posedů, většinou podél neprůhledného podrostu – celkový dojem negativní. Les není pročištěný, evidentně slouží pouze jako honitba. V blízkosti výchozího bodu stojí střelnice, pokud by honitba probíhala bez oznámení na přístupových cestách, laik nerozliší, zda se jedná o zvuk ze střelnice nebo o varování, že by si radši měl vybrat jiný les. Setkání s černou zvěří je téměř jisté a trasa stezky není ničím výjimečná, naopak působí divoce a opuštěně. Vzhledem k tomu, že v této oblasti jsou nádherné listnaté i smíšené lesy, kde se dají prochodit celé dny a stezky jsou většinou taktéž naučné (Vyžlovka, Jevany, Srbín, Mukařov, Říčany) to není zase taková ztráta. Vřele doporučuji navštívit vedlejší Voděradské bučiny, které jsou proti tomuto bez nadsázky jako ráj.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Vendula]: Dobrý den, děkujeme za zprávu. Vypadá to, že je nejvyšší čas, abychom Penčický okruh přesunuli do zrušených stezek, aby zbytečně nemátl potenciální návštěvníky. Jak už jsem napsal výše, nepředpokládám, že by tato stezka byla obnovena – ještě za plného provozu sice nabízela příjemnou procházku (hlavně údolím Jevanského potoka), ale rozhodně nebyla tak atraktivní jako naučná stezka blízkými Voděradskými bučinami. Problematické bylo už jenom to výchozí místo daleko od Kostelce na frekventované silnici.

   Penčický okruh mě vždy trochu mátl – byl kvalitně vyznačený, nabízel na trase lavičky, odpadkové koše a odpočinkové altány, přesto o této stezce nebyla nikde ani zmínka (i my jsme se o ní dozvěděli jen náhodou). Stezku údajně vytvořil školní lesní podnik v Kostelci, ale když jsme se tam o ní před lety pokoušeli získat nějaké informace, nereagovali ani na papírové dopisy, ani na e-maily, a při mé osobní návštěvě tamtéž se ke stezce nikdo nehlásil, tak nevím.

   Odpovědět
   • Vendula hod.

    Možná jo..já se prasat nebojím a lidí taky ne (chodím s pořádným psem 😀 ) ale tam jsem se fakt necítila ani dobře, ani příjemně. Než jsem našla druhý panel, tak jsem se třikrát vracela na začátek. Je to tam hodně zarostlé, když jsem pak koukala už na správné cestě po značení, tak tam kde bylo, stál strom za hradbou nových listnatých semenáčků, spíš by se tam dobře dělal orientační běh než relaxační procházka 🙂

    Odpovědět
    • Tom hod.

     [Vendula]: Asi jen proto, že nás už naučné stezky zavedly na tolik děsných míst, vzpomínám na ten Penčický okruh tak pozitivně 🙂

     Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  1.8.2010 Stezku jsem si dnes prošel zároveň s NS Voděradské bučiny (udělal jsem osmičku)a domnívám se, že rozhodně nezasluhuje zařazení mezi zrušenými. Značení je téměř (až na kraťoučký úsek po silnici Penčice-Černé Voděrady) dokonale přehledné a zachované, panel chybí jen jeden (onen č. 5., ale pravda panel č. 1 jsem nekontroloval, jelikož jsem procházel pouze okružní část) cesta je téměř všude (až na menší bažinu za 3. zastávkou) krásně schůdná, divoká prasata jsou zavřená v oboře a kdo má štěstí, může je pozorovat přes plot (já je ale nezahlédl). Zkrátka a dobře – viděl jsem už podstatně zdevastovanější naučné stezky a NS Penčický okruh je přinejmenším na stejné úrovni jako NS Voděradské bučiny (ta má také řadu much, zejména ve značení).
  P.S.
  Předpokládám, že právě z důvodu kolize s NS Voděradské bučiny byl tady zvolen onen nezvyklý šikmý červený pruh.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za aktuální informaci. Jestli je stezka znovu opravená, samozřejmě ji ze zrušených přesunu opět do fungujících. Podle ostatních komentářů to s ní ještě na konci minulého roku vypadalo bledě, a přiznám se, že jsem sám v její znovuzrození příliš nevěřil. Jsem rád, že jsem se mýlil – mám tuhle stezku kdovíproč docela rád 🙂

   Odpovědět
   • Pavel Karnet hod.

    Dobrý den,

    lesní stezka PENČICKÝ OKRUH není rozhodně zrušena, každoročně se do ní investuje 20 000 Kč na pomístné opravy zařízení, úklid odpočinkových ploch apod. Mnozí návštěvníci vracejí naše investice neřízeným odhazováním odpadků po lese, což je to jediné, co z toho ŠLP v Kostelci n.Č.l. plyne. Domníváme se, že stezka má své opodstatnění a proto jsme se rozhodli vyvarovat se situacím, kdy někteří návštěvníci narazili na prázdné stojany. Vždy se jednalo o zimní měsíce, neboť původní texty na papíře nebyly vhodné pro ponechání na mrazu. V současné době jsou již vytištěné forexové desky, které se brzy instalují a budou sloužit celoročně. Na stezku se dá nastoupit i na výše uvedených místech, např u Šáchovce, kde je stojan vybaven také mapkou s vyznačením pozice. Přejeme příjemné chvíle v přírodě.

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Dobrý den, děkujeme za vyjádření, to je skvělá zpráva. Stezka byla zařazena ve zrušených jen dočasně, na „nátlak“ některých návštěvníků, teď už je zase ve fungujících. K jejímu dočasnému vyřazení nás vedlo i to, že naše dotazy ohledně stezky na ŠLP zůstaly vždy bez odezvy – na naše několikeré dopisy nikdo neodpověděl, a když jsem se do Kostelce vypravil osobně, pán, se kterým jsem na ŠLP jednal, o Penčickém okruhu mnoho nevěděl. Chápu to správně, že bude mít stezka úplně nové texty, nebo ty původní, ale v trvanlivější podobě?

     Odpovědět
     • Pavel Karnet hod.

      Texty budou jen částečně nahrazeny, jedná se zejména o trvalý charakter forexové tabulky. Vse je již vytištěno a předpokládám do 14 dnů vyvěšení v lese. Karnet

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář