vzpomínáme

Lesnická ekologická stezka u Kostelce nad Černými lesy

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Lesnická ekologická stezka u Kostelce nad Černými lesy

zrušená, neudržovaná stezka

Vedla lesem v jižním okolí Kostelce nad Černými lesy, ležícím asi 40 km na východ od Prahy. Seznamovala s různými typy lesa, hospodařením v lese, funkcemi lesa a flórou a faunou.

Stezka je neudržovaná, nezmiňuje se o ní ani žádný současný regionální propagační materiál. Její trasa je na mnoha místech již prakticky neznatelná.

Značení (klasické zelenobílé) je velmi omoklé, ale úplně chybí obvykle jen v místech, kde byl vykácen původní les.

Na trase se dodnes zachovalo několik informačních panelů. Obsahují vždy jen 2–4 tématické okruhy, ale bez dalšího textu, z čehož vyplývá, že ke stezce byla v době jejího vzniku zřejmě vydána průvodní publikace, která na místech jednotlivých zastávek podala k příslušným nadpisům i podrobný výklad.

Pokud někdo z vás, kteří na tuto stránku zavítáte, tuto publikaci vlastní, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začínala:
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, náměstí Smiřických
Končila:
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, Sportovní ulice (silnice směr Přehvozdí)
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
14
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
pravděpodobně Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Naše návštěva:
duben 2003
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničená, zpustlá

Seznam zastávek

Panely zastávek, které jsou označené hvězdičkou (*), byly v době naší návštěvy zničené nebo nečitelné, a proto byla jejich náplň doplněna z jiného zdroje.

 1. Začlenění města do krajiny (*)
 2. Systém stability krajiny, ovocné dřeviny (*)
 3. Ochrana půdy před erosí; Sportovní areály v krajině
 4. Klasifikace bylinných společenstev; Břehové porosty; Přechodná společenstva (ekolomy)
 5. Typologie lesních formací; Smíšené porosty stanovištně vhodné a nevhodné skladby
 6. Vývojová stadia lesních porostů; Avifauna porostních skupin různého věku; Výzkum exot; Kontrola a hubení lesních škůdců
 7. Mokřiny (*)
 8. Modříny; …; Kontrola a hubení hmyzích škůdců (*)
 9. Skladby porostů (*)
 10. Les Obora a Truba (*)
 11. Protierozní funkce lesních porostů (*)
 12. Vybavení příměstského rekreačního lesa; Přírodní charakteristiky příměstského rekreačního lesa v části Truba
 13. Ustálený luční ekosystém; Spontánní zalesňování nelesních ploch
 14. Zahrady a předzahrádky (*)

Popis trasy

Kostelec nad Černými lesy → lesy v okolí Kostelce → Kostelec nad Černými lesy

Stezka vede lesy v okolí Kostelce nad Černými lesy. Sem se z Prahy dostaneme autobusem PID ze stanice metra „Depo Hostivař“ na trase A.

Výlet po naučné stezce zahájíme na náměstí Smiřických, kde je i zastávka autobusu. Poté se přesuneme do spodní části náměstí (pod kostel) a vyrážíme Lázeňskou uličkou mířící vlevo dolů. Ta klesá mezi domy až na okraj městské zástavby. Na křižovatce ulic Lázeňské a Poustky byl zřejmě původně panel 1. zastávky naučné stezky, my jsme ho už ale nenalezli.

Cesta stále klesá mezi loukami, nedaleko máme chaty a několik osamocených vil. Ve chvíli, kdy dojdeme k prvnímu plotu zahrady vpravo, vidíme první známku naučné stezky – její zelenobílou značku na sloupku plotu, už trochu opršelou. Zhruba v polovině svahu měla být také 2. zastávka, ta zde však rovněž chybí.

Cesta udělá mírný obrat vlevo a napojí se na pevnou vozovou cestu – po ní přichází z Kostelce žlutá značka, kterou jsme ještě ve městě opustili. Spolu s ní jdeme vpravo dolů k potoku. Před mostem vlevo u stromu nacházíme první nezničený panel, 3. zastávku, a hned za mostem vpravo 4. zastávku.

Krátce za mostem žlutou značku již definitivně opustíme a dál jdeme rovně do kopce (žlutá značka vede vpravo). Zhruba ve dvou třetinách svahu, v místě, kde byla v době naší návštěvy částečně oplocená mýtina, je vlevo 5. zastávka.

Ještě jdeme chvíli vzhůru, až narazíme na příčnou hlavní lesní silničku. Panel 6. zastávky nalezneme asi 30 metrů vpravo po této silnici.

Od něj se vrátíme a od původního směru z údolí jdeme po silničce vlevo. Silnička vede stále rovně, později se mírně stáčí vpravo. Po asi půl kilometru z ní naučná stezka odbočuje vpravo šikmo do lesa – pokud ale odbočku přejdeme, nic se neděje, protože na odbočce není žádný panel a trasa se po cca 400 metrech opět vrátí na silničku. U odbočky je panel 7. zastávky, nyní již zničený.

Pokud si ale odbočky všimneme, jdeme po ní travnatou cestou, po chvíli míjíme vlevo rozsáhlou mýtinu. Na křižovatce dvou na sebe kolmých cest se dáme vlevo a dojdeme po asi 200 metrech na silničku. Zde na této křižovatce je panel 8. zastávky, sice stále stojící, ale vinou počasí již nečitelný.

Přejdeme silničku a jdeme protilehlou lesní cestou (pokud jsme vynechali předchozí odbočku a šli stále po silničce, musíme sledovat značení a tuto cestu neminout). Cesta vede rovně, po asi 150 metrech se napojíme na příčnou vozovou cestu. Jdeme po ní krátce vpravo, ale ještě před ohradou z kulatiny odbočíme vlevo (vozová cesta pokračuje rovně). Cesta vede krátce rovně, a v místě, kde červená značka (na kterou jsme krátce předtím narazili) pokračuje rovně, se my znovu stočíme, tentokrát vpravo. Po asi 150 metrech dojdeme na další zpevněnou asfaltovou lesní silničku.

Odbočíme po ní po ní vlevo, klesáme stále rovně po úbočí údolí. Následující úsek je trochu složitější na orientaci – asi 100 metrů od napojení na tuto silničku odbočuje naučná stezka vpravo do lesa, přímo do údolí. Tato cesta se však dnes již evidentně nijak nevyužívá, je prakticky neviditelná, jen místy rozeznáme staré zarostlé vyjeté koleje, a dále už ani to ne. U odbočky byl panel 9. zastávky, ale protože je v těchto místech nyní mýtina, nenajdeme zde už ani informační tabuli, ani případnou značenou odbočku stezky. V případě nutnosti musíme trochu improvizovat. Bohužel první naučná značka v lese se nachází až asi 50 metrů od silničky. Je třeba říci toto – o asi 50 metrů dál do údolí odbočuje stejným směrem vpravo červená turistická značka: pokud jsme tedy již narazili na tuto odbočku, přešli jsme již odbočku naučné stezky a musíme se vrátit. V nejhorším můžeme od této červené značky jít zpátky vzhůru okrajem lesa nedaleko silničky a pokud si budeme důkladně prohlížet stromy, na naučnou stezku narazíme. Pokud ne, vrátíme se od červené značky 50 metrů vzhůru zpět po silničce, a dál budeme pokračovat vlevo kolmo na silničku do údolí.

Pokud jsme trasu našli, jdeme stále rovně a klesáme. Zhruba uprostřed svahu byla 10. zastávka, v době naší návštěvy již zničená (objevili jsme kůl a opodál ztrouchnivělý rozpadlý panel, oboje téměř přikryté listím). Dál se cesta zcela ztrácí, jdeme prostě stále příkřeji dolů k potoku. Pod sebou vidíme soutok dvou drobných potůčků, jeden přitéká zprava, druhý z protilehlé stráně. Oba jsou hluboce zařízlé s nestabilními vysokými břehy.

My se proto ještě před ním stáčíme vlevo a více povlovným svahem přijdeme až k potoku. Naučná stezka jej přecházela po bytelné dřevěné lávce, ale měkký břeh se propadl a lávka se sesula do potoka. Ten ale není široký a jistě najdeme místo, kde jej překročíme. Za potokem jdeme vpravo proti jeho proudu, k soutoku potůčků. Zde kdesi by měl být panel 11. zastávky, nicméně jsme nenalezli ani jeho torzo – o jeho umístění se proto můžeme jej dohadovat. Před soutokem se od potoka odpojíme a jdeme vlevo do stráně, po levé straně od nás ve svahu je starší mýtina, zřejmě budoucí lesní školka. Stále stoupáme lesem vstříc okraji města, které trochu prosvítá nahoře mezi stromy. Míjíme několik značek naučné stezky, ale jdeme volně lesem mezi stromy – pokud tu kdysi byla nějaká cesta, dnes již je zcela neviditelná a nerozeznatelná. Po asi 150 metrech narazíme nahoře na další příčnou asfaltovou lesní silničku, která vpravo míří k vilové zástavbě. Zde hned u vyústění, na rohu starší smrkové školky, je panel 12. zastávky. Přejdeme asfaltku a cca 20–30 metrů od cesty, naproti před námi, je panel 13. zastávky. Od něj se vrátíme zpět na asfaltku a jdeme vstříc domům (od původního směru z údolí vpravo, nebo od 13. zastávky vlevo). Přijdeme na okraj města a asfaltka pokračuje dál vlevo již jako ulice mezi domy. Na tomto místě byla 14. zastávka, nyní již chybějící, zřejmě zahrabaná kdesi v místní skládce odpadků.

Nevstupujeme mezi domy, ale pokračujeme vinoucí se pěšinkou na rozhraní rodinných domků a lesa, a po cca 60 metrech vyjdeme na hlavní silnici z Kostelce do Přehvozdí.

Zpátky do města se vracíme vlevo Sportovní ulicí, a na křižovatce s hlavní (Pražskou ulicí) opět vlevo. Odtud je na náměstí něco přes 1 km.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 05. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář