Naučná stezka Jílovské zlaté doly (okružní část)

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
3
Naučná stezka Jílovské zlaté doly (okružní část)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s pozůstatky po historické i novodobé těžbě zlata v jižním okolí města Jílové u Prahy, a je tak zajímavým doplněním návštěvy Regionálního muzea v Jílovém, kde naleznete mimo jiné obsáhlou expozici dolování zlata. Stezka vede přes rekultivované odkaliště, kolem bývalé úpravny zlatonosných ruddolu Pepř ve Studeném a na vrch Pepř, odkud se vrací zpět do Jílového.

Stezka vede většinou po dobrých cestách, v obci Horní Studené po silnici. Převýšení na trase je dáno výstupem na vrch Pepř.

V Horním Studeném máme možnost se rozhodnout, zda pokračovat po okruhu zpátky do Jílového, nebo jednosměrnou větví stezky, která klesá do údolí řeky Sázavy a končí v Kamenném Přívoze. Na této trase je možno navštívit zpřístupněnou štolu Josefštolu sv. Antonína Paduánského.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, místy bohužel nedostatečně.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná i končí:
JÍLOVÉ U PRAHY; Masarykovo nám., u kostela sv. Vojtěcha
Délka:
4,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, místy bohužel nedostatečně
Vznikla:
1988
Tvůrce stezky:
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Naše návštěva:
červen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Jílové – náměstí
 2. U svaté Anny
 3. Odkaliště
 4. Doly Kocourského pásma
 5. Důl Pepř a úpravna rud
 6. Pepř – vyhlídka
 7. Doly Šlojířského pásma

Informační náplň

Zastávka 1: Jílové – náměstí

 • základní informace o naučné stezce, stručný popis trasy
 • upozornění na jednosměrnou část stezky vedoucí do Kamenného Přívozu
 • informační náplň všech zastávek

Zastávka 2: U Svaté Anny

 • období těžby zlata v okolí Jílového
 • Starokocourská štola
 • největší ze starých dolů doby předhusitské – důl Petr, halda
 • výklenková kaplička sv. Anny
Vyobrazení:
schematická mapa dolů v okolí kapličky (zaznačeno Klobásské pásmo, důl Marie Vítězné, důl Petr)

Zastávka 3: Odkaliště

 • prostor bývalého odkaliště úpravny rud ve Studeném
 • ukládání drtí a kalů
 • rekultivace odkaliště
Vyobrazení:
odkaliště ve Studeném – schematický řez

Zastávka 4: Doly Kocourského pásma

 • Kocourské pásmo
 • propojení a odvodnění dolů v Kocourském pásmu tzv. Starokocourskou štolou
 • jámy a haldy Kocourského pásma
Vyobrazení:
měření provazcem a sklonoměrem, pražský groš Václava II., horník 18. století ve slavnostní uniformě, ražení štoly

Zastávka 5: Důl Pepř a úpravna rud

 • činnost úpravny zlatonosných rud ve Studeném
 • zpracování rudy v úpravně
 • osud úpravny po ukončení těžby
 • vesnice Studený
Vyobrazení:
starý cech ve Studeném (kresba K. Liebschera); důl Pepř v roce 1948; celkový pohled na důl Pepř ve Studeném v roce 1968, kdy byly z jílovského zlatonosného revíru získávány poslední kilogramy zlata; výstavba dolu Pepř v letech 1940–1941; výrobní závod HAKI; „Nový cech“ ve Studeném (rytina K. Liebschera)

Zastávka 6: Pepř – vyhlídka

 • vyhlídka z vrchu Pepř – popis význačných viditelných bodů v krajině
Vyobrazení:
výhled z Pepře na jih a jihovýchod

Zastávka 7: Doly Šlojířského pásma

 • Šlojířské zlatonosné žilné pásmo (charakteristika)
 • lucká cesta a lucký kříž
 • staré doly Šlojířského pásma
 • zánik dolů
Vyobrazení:
mapa dolů Šlojířského pásma

Popis trasy

Jílové u Prahy → Horní Studené → vrch Pepř → Jílové u Prahy

Naučná stezka začíná v Jílovém u Prahy, na Masarykově náměstí. Z Prahy se sem dostaneme nejlépe autobusem PID (toho času ze stanice metra trasy C Budějovická), nebo vlakem – Posázavským pacifikem – z Prahy hlavního nádraží přes Braník a Davli. Nevýhodou toho je skutečnost, že nádraží ČD je od města Jílového relativně daleko, a samotná cesta vlakem trvá taky poměrně dlouho – pokud chceme během dopoledne ještě navštívit Regionální muzeum v Jílovém (což Vám vřele doporučujeme, neboť zde naleznete tématickou expozici o zlatu a jeho dolování, a rovněž historickou a archeologickou expozici a expozici trampingu), je lepší zvolit autobus. V muzeu můžeme rovněž získat prospekt k naučné stezce s jednoduchým plánkem.

Základní informace o stezce (1. zastávku) nalezneme naproti muzeu v dolní části náměstí, v parku u kostela.

Od úvodního panelu míříme podél kostela ve směru od muzea, sestoupíme po schůdkách, přejdeme hlavní ulici a pokračujeme protilehlou uličkou, která mírně klesá. Téměř vzápětí ale uličku opustíme a odbočíme vlevo dolů po schodech mezi domy. Klesneme na spodní ulici, dole zahneme vlevo a hned krátce nato vpravo, přejdeme potok a začneme stoupat nejprve úzkým průchodem mezi domy, dále po schůdkách a pak již vozovou cestou vstříc travnatému a zalesněnému návrší. Postupně vyjdeme z vilové zástavby a míříme stále vzhůru k malému hájku. Projdeme jím a v místě, kde cesta přestane stoupat, nalezneme malou výklenkovou kapličku a za ní 2. zastávku (U svaté Anny).

Dál se cesta rozděluje, my pokračujeme dál tou nalevo a pak přímo, podél oplocených zahrad a pak lesíkem. Po pár stovkách metrů přijdeme na malou křižovatku travnatých pěšin, zde odbočujeme vlevo (jak nás upozorňuje výrazná směrovka na sloupu elektrického vedení). Krátce nato přijdeme k zalesněnému návrší bývalého rekultivovaného odkaliště, kde nacházíme 3. zastávku (Odkaliště). Krátce vystoupáme na jeho těleso a pokračujeme lesní pěšinou. Ta nás posléze dovede k vozové cestě – jdeme po ní vpravo. Mírně klesáme po okraji lesa. Ještě předtím, než do něj o pár stovek metrů dál vstoupíme, přidá se k nám zleva vozová cesta se žlutou značkou – je to zároveň slepá odbočka naučné stezky k vyhlídce u dvou křížků. Je odtamtud výhled do údolí Sázavy a taky na zvlněné pahorky za ním.

Vrátíme se zpět na křižovatku a pokračujeme v původním směru. Procházíme lesem, klesáme, brzy potkáme 4. zastávku (Doly Kocourského pásma). Po dalších pár desítkách metrů přijdeme na okraj obce Horní Studené. Zde na rozcestníku se žlutou značkou odbočuje vlevo jednosměrná větev naučné stezky do Kamenného Přívozu, najdeme zde zároveň její úvodní panel označený „A“.

My ale pokračujeme dál rovně, nyní neznačenou ulicí směrem k objektu průmyslového závodu HAKI. Část budov je pozůstatkem původní úpravny zlatonosných rud. Jdeme delší dobu podél jeho oplocení a budov. Ulice se mírně stáčí vpravo a trochu klesá. Za malým prostranstvím s autobusovou zastávkou nalezneme vlevo za pletivovým plotem panel 5. zastávky (Důl Pepř a úpravna rud). Krátce poté odbočíme ulicí vpravo, která stoupá vilovou zástavbou a dál až na travnaté křovinaté návrší. Dále jdeme po rovině až na nevýraznou křižovatku několika travnatých cest, kde opustíme vozovou cestu a odbočíme vlevo vstříc stožáru na vrcholu vrchu Pepř. Tento úsek, a hlavně odbočka k vrcholu, je velmi špatně značen. Zhruba v půli výstupu je rovněž velmi špatně vyznačena krátká odbočka vpravo k 6. zastávce (Pepř – vyhlídka).

Brzy přijdeme na nejvyšší bod kopce se stožárem. Odtud pak již cesta stále klesá. Sestoupíme na křižovatku vozových cest s dřevěným křížem, kde nalezneme 7. zastávku (Doly Šlojířského pásma). Odtud pak již jen klesáme polní cestou vpravo směrem k Jílovému. Dole vejdeme mezi zástavbu a pokračujeme mezi domy nejprve vlevo a rovně, a pak vpravo směrem ke kostelu sv. Vojtěcha na náměstí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 03. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Jan Škoda hod.

  V okolí Jílového je ještě třetí naučná stezka – Jílovské vyhlídky.
  http://www.osjilove.cz/clanky/trasa-jilovske-vyhlidky.html
  celkem 15,5 km (6 km severní a 8 km jižní větev, 1,5 km společná spojka)
  Má 14 zastávek, ovšem tabule jsem v terénu našel jen u č. 6 (4 m vysoko, nicméně poškozena vandaly), 7 (leží na zemi), 9 a 14 (za plotem). (U zastávek 4 a 5 jsou tabule NS Jílovské zlaté doly – okruh.) Je však otázka, zda další tabule vůbec někdy existovaly, možná to je zamýšleno jako „němá“ naučná stezka, obdobně jako NS Kněží hora – Halíře.
  Mapa

  Odpovědět
 • Rybářová hod.

  7.4.2018 Slavnostní otevření obnovené naučné stezky
  Jílovské zlaté doly
  http://muzeumjilove.cz/zajimavosti-okoli/naucne-stezky/

  Odpovědět
 • Petzy hod.

  Stezka je příjemná, dobře značená. Líbila se nám

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář