Metalová cesta

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
1
Metalová cesta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s největšími zajímavostmi města, známého především více než stoletou tradicí výroby automobilů. Mladá Boleslav však není jen střediskem automobilového průmyslu. Kromě Škoda Auto Muzea navštívíme i několik památek moderní architektury, historické centrum, Staroměstské náměstí s unikátní kašnou, palác Templ, hrad s muzeem, židovský hřbitov nebo lesopark Štěpánka.

Metalová cesta (její název odkazuje právě na zpracovávání kovů při výrobě automobilů) začíná na autobusovém nádraží a končí ve středu města u infocentra (případně můžeme jít v opačném směru). Bohužel není značena, což je její velké minus, doporučujeme se na ni vypravit vybaveni popisem trasy a ideálně i plánem města. Na každém informačním panelu je sice plán trasy, ale pouze schematický, bez uliční sítě. Panely jsou netradiční svou podobou – na většině z nich je umístěna originální kovová plastika od kováře Davida Szalaye, která uměleckou formou znázorňuje dané místo, a navíc jsou panely audiovizuální (text na nich nemusíme číst, ale po zatočení klikou si ho poslechnout namluvený, a to nejen v češtině, ale i v angličtině nebo němčině). Na čtyřech místech (oba úvodní panely na začátku a na konci, a pak zastávky „Městský palác Templ, Staré Město“ a „Boleslavský hrad a muzeum“) je pouze audiovizuální vitrína s desítkami bodů zájmu, k nimž je rovněž možné si poslechnout namluvený výklad.

Samotná trasa je nenáročná, vede hlavními i vedlejšími městskými ulicemi. Bez větších problémů je sjízdná s kočárkem (problémy může činit městská dlažba nebo pár schodišť, která se však dají objet jinudy). Mimo trasu jsou ještě na třech dalších místech umístěny podobné panely. Ty už jsou ale dál od centra, resp. města, takže je doporučujeme navštívit spíše na kole nebo autem. (Na jejich návštěvu se teprve chystáme.)

V propagačních materiálech k Metalové cestě je rovněž zmíněna zkrácená trasa přizpůsobená pro děti. Více viz komentář Gérarda Keijspera dole na stránce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mladá Boleslav
Začíná:
MLADÁ BOLESLAV, autobusové nádraží
Končí:
MLADÁ BOLESLAV, náměstí Míru, před informačním centrem
Délka:
4,5 km
Zastávek:
úvodní (na dvou místech) + 12 (+ 3 samostatné mimo trasu)
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2011
Tvůrce stezky:
město Mladá Boleslav
Naše návštěva:
květen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

ve skutečnosti nejsou v terénu číslované, pouze v propagační skládačce

 • Mladá Boleslav, Mladoboleslavsko (na autobusovém nádraží)
 1. Škoda Auto Muzeum
 2. Výstaviště
 3. Průmyslová škola
 4. Českobratrské náměstí
 5. Na Karmeli
 6. Komenského náměstí
 7. Staroměstské náměstí
 8. Městský palác Templ, Staré Město
 9. Boleslavský hrad a muzeum
 10. Židovský hřbitov
 11. Zimní stadion
 12. Kostel sv. Havla
 • Mladá Boleslav, Mladoboleslavsko (před informačním centrem)

Mimo trasu:

 • Letiště
 • Klinika dr. Pírka
 • Michalovice

Informační náplň

Úvodní/závěrečná zastávka: Mladá Boleslav, Mladoboleslavsko

Mladá Boleslav

 • hrad
 • Škoda Auto Muzeum
 • městský palác Templ
 • Staroměstské náměstí
 • stará radnice
 • nová radnice
 • Městské divadlo
 • Bratrská tiskárna
 • Vzdělávací centrum Na Karmeli
 • Svatováclavská jízda automobilových veteránů
 • Metalová cesta
 • dějiny města automobilů
 • Mírové náměstí
 • Karmel
 • park u sv. Havla
 • park Štěpánka
 • Palackého ulice
 • rodný dům herečky Adiny Mandlové
 • rodný dům básníka Františka Gellnera
 • vily Laurina a Klementa
 • osobnosti Mladé Boleslavi
 • hvězdárna
 • hlavní nádraží
 • Bondy centrum
 • předměstí Čejetičky a Neuberk
 • Altamira Kosmonosy
 • středověký hrad Rácov
 • královské hrady
 • zachované hradiště
 • kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • kostel sv. Jana Nepomuckého
 • Sbor českých bratří
 • kostel sv. Havla
 • park Výstaviště
 • prvorepublikové stavby Jiřího Krohy
 • předměstí Debř nad Jizerou
 • minizoo
 • park Radouč
 • Loreta Kosmonosy
 • letiště
 • židovský hřbitov
 • starý městský hřbitov
 • boleslavské sochy a pomníky
 • zřícenina hradu Michalovická putna

Mladoboleslavsko

 • hrady a hradní zříceniny
 • zámky a zámecké parky
 • muzea Mladoboleslavska
 • technické památky
 • církevní památky
 • rozhledová místa
 • lidová architektura
 • židovské památky
 • Český ráj
 • Kokořínsko
 • Kosmonosy, město v těsném sousedství
 • Benátky nad Jizerou
 • Mnichovo Hradiště
 • Bělá pod Bezdězem
 • Dobrovice
 • Smetanovy Jabkenice
 • přírodní park Chlum
 • vrch Baba u Kosmonos
 • Příhrazské skály a Drábské světničky
 • přírodní zajímavosti
 • významné osobnosti regionu
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka 1: Škoda Auto Muzeum

 • Škoda Auto Muzeum
 • historie automobilové výroby v Mladé Boleslavi
 • dětské zastavení před Škoda Auto Muzeem
Vyobrazení:
továrna velocipedů Slavie; Václav Klement a Václav Laurin; první automobil – voituretta (1905); expozice Škoda Auto Muzea; zákaznické centrum Škoda Auto

Zastávka 2: Výstaviště

 • park Výstaviště
 • Městské divadlo
 • dětské zastavení v parku na Výstavišti
Vyobrazení:
Severočeská výstava v roce 1912; park Výstaviště; vila Václava Klementa; vila Václava Laurina; Městské divadlo; opona divadla; interiér divadla; sousoší Vítězství umění

Zastávka 3: Průmyslová škola

 • Průmyslová škola a jiné Krohovy stavby
 • Havlíčkova ulice
 • dětské zastavení před Průmyslovou školou
Vyobrazení:
Střední průmyslová škola (1923–27); Jiří Vendelín Kroha; interiér Průmyslové školy; bývalá Žižkova kasárna; minizoo; pomník Metoděje Vlacha

Zastávka 4: Českobratrské náměstí

 • Sbor českých bratří
 • Mikuláš Klaudián a mapa Čech
 • dětské zastavení na Českobratrském náměstí
Vyobrazení:
Českobratrské náměstí; Sbor českých bratří; interiér Sboru českých bratří; galerie Sboru; interiér Sboru; Siegfried Kapper; Klaudiánova mapa Čech

Zastávka 5: Na Karmeli

 • návrší Na Karmeli, klášter, Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli
 • písemný poklad na Karmeli objevený při rekonstrukci bývalého kláštera
 • zaniklá studánka minerální vody v areálu Na Karmeli
Vyobrazení:
objekt bývalého kláštera; bývalé piaristické gymnázium; bývalá tiskárna; kostel sv. Bonaventury; Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli; Vývojové centrum Česana

Zastávka 6: Komenského náměstí

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Komenského náměstí
 • dětské zastavení na náměstí před novou radnicí
Vyobrazení:
kostel Nanebevzetí Panny Marie; interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie; Kancionál J. Kantora; Kateřina Militká; nová radnice; socha legionáře; Bedřich Smetana

Zastávka 7: Staroměstské náměstí

 • stará radnice
 • boleslavské podzemí
 • dětské zastavení u staré radnice
Vyobrazení:
stará radnice; kazetový strop ve velké zasedací síni radnice; Staroměstské náměstí; výstava ve Vyhlídkové věži; zvon Vyhlídkové věže; noční Staroměstské náměstí

Zastávka 8: Městský palác Templ, Staré Město

Městský palác Templ

 • dům zvaný Templ
 • majitelé Templu
 • další osudy Templu
 • muzejní expozice v Templu
 • multimediální část expozice
 • interaktivní archeologické hřiště na parkánu
 • galerie Templ
 • kulturní akce v Templu
 • putování za poznáním historické soutěže pro školy
 • dětské zastavení před palácem Templ

Staré město

 • Staroměstské náměstí
 • rekonstrukce Staroměstského náměstí
 • Morový sloup
 • hotel Věnec
 • rodný dům Františka Gellnera
 • rodný dům Antonína Macka
 • židovské město a synagoga
 • domovní znamení
 • Bedřich Smetana v Mladé Boleslavi
 • nálet na Mladou Boleslav dne 9. května 1945
 • měšťanský pivovar
 • Pražská brána
 • stará vodárenská věž
 • Železná ulice
 • kostel sv. Víta
 • typická česká restaurace Jihočeská hoštěnice
 • rané osídlení města
 • magická moc vajec
 • nejstarší známé obydlí Boleslaváků před 1000 lety
 • zásobování města vodou
 • záhady místa kostelíka sv. Vojtěcha
 • vykradači hrobů
 • dávné hroby na Staroměstském náměstí
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka 9: Boleslavský hrad a muzeum

 • počátky hradu
 • správci mladoboleslavského kraje
 • nástup pánů z Michalovic
 • rytíř Jan z Michalovic
 • založení města
 • husité na hradě
 • konec pánů z Michalovic
 • za Tovačovských z Cimburka
 • Krajířové z Krajku
 • v rukou Lobkoviců
 • královské město
 • po bitvě na Bílé hoře
 • hrad v troskách
 • po třicetileté válce
 • přestavba na kasárna
 • pěší pluk č. 36
 • arcivévoda Rudolf Habsburský
 • za 1. světové války
 • v ruských legiích
 • mezi světovými válkami
 • za nacistické okupace
 • po 2. světové válce
 • k historii mladoboleslavského muzea
 • stálé expozice
 • výstavní aktivity
 • Muzeion – muzejní herna
 • akce pro veřejnost
 • muzeum v Benátkách nad Jizerou
 • muzeum v Bělé pod Bezdězem
 • služby pro návštěvníky
 • dětské zastavení před hradem
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka 10: Židovský hřbitov

 • historie židovského hřbitova
 • Jakub Baševi
 • první mladoboleslavský kostel
Vyobrazení:
židovský hřbitov; náhrobky; interiér obřadní síně; interiér márnice; obřadní síň; náhrobek Jakuba Baševiho; pomník židovským obětem; pozůstatek kláštera a kostela sv. Víta

Zastávka 11: Zimní stadion

 • lesopark Štěpánka
 • zimní stadion
 • nálezy z doby bronzové
Vyobrazení:
lesopark Štěpánka – říčka Klenice; lesopark Štěpánka – hřiště; zimní radovánky na Štěpánce; koupaliště; zimní stadion před zastřešením; hokejista Jiří Hrdina

Zastávka 12: Kostel sv. Havla

 • kostel sv. Havla a přilehlý hřbitov
 • náhrobky slavných na Havelském hřbitově
 • dětské zastavení před kostelem sv. Havla
Vyobrazení:
kostel sv. Havla; Hejdova zahrada; náhrobek B. Smetanové; interiér kostela sv. Havla; náhrobek J. Lékaře; pomník Latinské babičky; obraz Svatohavelský kostel (J. Nesázal)

Popis trasy

autobusové nádraží → park Výstaviště → Na Karmeli → Staroměstské náměstí → židovský hřbitov → zimní stadion → infocentrum

Naučná stezka začíná na autobusovém nádraží u železniční zastávky Mladá Boleslav město. Úvodní panely jsou velmi nešikovně a neprozíravě umístěné až úplně vzadu u nejzazší strany autobusového nádraží, až mimo zastřešenou plochu, kde si jich zřejmě málokdo všimne (a návštěvník, který se sem dopraví vlakem, musí projít celým autobusovým nádražím a pak se vrátit zase k vlaku).

Od úvodních panelů vyrážíme tedy skrz autobusové nádraží podél nákupního centra, za nímž zahneme vpravo, přejdeme zahloubenou železniční trať a míříme ke světelné křižovatce. Přejdeme ji směrem vlevo k objektu Škoda Auto Muzea a sousoší pánů Laurina a Klementa. Za živým plotem u chodníku v ulici Václava Klementa, jíž budeme dále pokračovat, pak nalezneme 1. zastávku (Škoda Auto Muzeum). Nutno ještě podotknout, že zastávky v terénu nejsou číslované, zde budeme používat číslování tak, jak je uvedeno v tištěné skládačce k Metalové cestě.

Od 1. zastávky mírně stoupáme frekventovanou ulicí Václava Klementa, kterou při první vhodné příležitosti přejdeme po přechodu na druhou stranu. Za křižovatkou s Husovou ulicí se nám po pravé straně otevře výhled do širokého parku. Jdeme až k hlavní středové cestě, kde nalezneme 2. zastávku (Výstaviště).

Odbočujeme vpravo a procházíme parkem až na jeho konec, k impozantní budově školy v Palackého ulici. Zde zahneme vlevo, ale hned za školou, naproti divadlu, odbočujeme úzkou prolukou pro pěší vpravo. Na konci této uličky nacházíme 3. zastávku (Průmyslová škola).

Vstoupíme do Havlíčkovy ulice, jíž pokračujeme vlevo, na jejím konci pak opět vlevo Jaselskou. Po levé straně mineme minizoo při domě dětí a mládeže. Na další křižovatce zahneme vpravo a kolem parkoviště po levé straně dorazíme na Českobratrské náměstí, kde u kašny nalezneme 4. zastávku (Českobratrské náměstí).

Dále zahneme (od směru příchodu) vpravo a po asi 80 metrech přijdeme k areálu bývalého kláštera a Vzdělávacího centra Škoda Auto Na Karmeli. Zamíříme vlevo ke dvěma kapličkám a pak mezerou mezi kostelem a moderní budovou vzdělávacího centra projdeme do parčíku a po travnaté ploše dorazíme až k hraně parkově upraveného srázu s výhledem do údolí Jizery. Zde nacházíme 5. zastávku (Na Karmeli).

Od ní jdeme pak pěšinou vlevo podél hrany srázu a budov vzdělávacího centra, až dorazíme na křižovatku, kde pokračujeme rovně, na Komenského náměstí. Nahoře se pak stáčíme vpravo k budově s rohovou věžičkou a kostelu. Ten obcházíme zprava, a po jeho boku najdeme zapadlou 6. zastávku (Komenského náměstí).

Dále jdeme stále rovně podél kostela na Staroměstské náměstí a dál. Z boku tzv. staré radnice (dominantní renesanční budova s věží) nalézáme 7. zastávku (Staroměstské náměstí).

Pokračujeme dále náměstím podél velmi neobvyklé kašny a zvukových objektů. Téměř na konci náměstí nepřehlédneme úzký průchod (tzv. Myší díru) vpravo, který nás po 40 metrech dovede k paláci Templ. Na začátku průchodu u podloubí je umístěna 8. zastávka (Městský palác Templ, Staré Město), tentokrát v podobě audiovizuální vitríny s vyznačenými objekty zájmu, nikoliv jako panel s kovovou plastikou.

Od ní pak dojdeme na samý konec náměstí. Ulice se stáčí vlevo, my však jdeme rovně ke vstupu na nádvoří hradu. U brány nacházíme 9. zastávku (Boleslavský hrad a muzeum), ve stejném provedení jako zastávka u Templu.

Vrátíme se k ulici a zahneme vpravo dolů. Projdeme zatáčkou a klesáme ulicí Pražská brána ven z historického centra města. Níže pak projdeme pravotočivou serpentinou a vstoupíme do Viničné ulice, která nás zavede k Pražské ulici. Pozor, vede dvěma různými směry – rovně, jakoby po obvodu města, a šikmo vlevo. My jdeme právě vlevo, krátce nato přejdeme po mostě říčku Klenici. Na nejbližším přechodu pro chodce přejdeme na levý chodník a začneme stoupat. Po asi 140 metrech přijdeme k židovskému hřbitovu, před nímž je umístěna 10. zastávka (Židovský hřbitov).

Po prohlídce hřbitova se musíme vrátit zpět do Viničné ulice. Můžeme jít buď Pražskou, nebo se vyhnout silnému provozu a zahnout v ohybu Pražské šikmo vpravo do ulice Na Šafranici (tato část trasy ale není bezbariérová, na konci je třeba překonat menší schodiště). Z ulice Na Šafranici po asi 170 metrech odbočíme vlevo na lávku přes potok a po dalších asi 100 metrech zahneme vpravo do ulice Na Klenici. Projdeme kolem budov a na konci ulice se stočíme vlevo vzhůru, a po malém schodišti vystoupáme do Viničné ulice, po níž pokračujeme vpravo.

Projdeme kolem zimního stadionu, a za ním odbočíme vpravo po chodníku podél živého plotu. Vzápětí potkáváme poněkud skrytou 11. zastávku (Zimní stadion).

Rovně můžeme pokračovat do lesoparku Štěpánka, jinak se zase vrátíme do Viničné ulice a pokračujeme v původním směru. Po asi 120 metrech, v jejím ohybu, odbočujeme schodištěm, případně následnou serpentinou, vlevo vzhůru Rybničnou ulicí. Ta poměrně výrazně stoupá a končí slepě schodištěm, naštěstí vybaveným nakloněnými rovinami pro kočárek. Nad schodištěm odbočíme vlevo ke vstupu do Havelského parku. Zde nacházíme 12. zastávku (Kostel sv. Havla).

Po prohlídce parku míříme od zastávky v přímém směru do prostoru Mírového náměstí. To se na opačném konci rozděluje na dvě široké ulice. My jdeme k velkému domu mezi nimi, v němž sídlí infocentrum. Před ním nalezneme závěrečný/úvodní panel Metalové cesty, stejný, jaký jsme již viděli na autobusovém nádraží. Tím procházka po naučné stezce končí.

Odtud pak můžeme zamířit zpět přes Mírové náměstí ke kruhovému objezdu a pak protilehlou ulicí Václava Klementa, která nás opět dovede k železniční zastávce Mladá Boleslav město a autobusovému nádraží.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 22. 05. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mladá Boleslav, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Gérard Keijsper hod.

  Dobrý den,

  omlouvám se za svoje čestinu jsem hollandian ale pracuji pro infocentra Mladá Boleslav.

  děkujeme za skvelou reference které Vám musel dat hodně práce.

  pišete
  V propagačních materiálech k Metalové cestě je rovněž zmíněna zkrácená trasa přizpůsobená pro děti. Bohužel je tam opravdu jen zmíněna, bez bližších podrobností, a až po projití naučné stezky víme (nebo se alespoň domníváme, že víme), o co se vůbec jedná – některé panely jsou prostě doplněné dětským komentářem (text i audio) k danému místu. Ten chybí pouze na zastávkách „Na Karmeli“, „Židovský hřbitov“ a „Zimní stadion“, předpokládáme tedy, že ty do zkrácené dětské varianty stezky nepatří. Otázkou je, jestli to má nějaký hlubší smysl.

  Teď můžeme tvrdit že to má hlubší smysl vytvořili jsme soutežní brožura pro děti v kterém Vojta Škoda, Autička a pruvodcem městem, provazí děti po Metalová cesta. původně mělo Metalová cesta 4 km a jsme si obavali že rodiné s dětmi by to zdalo příliš dlouhé. Proto jsme vybrali zkracenou meně narocnou trasu. Soutezní brožura se dá také ztahnout z internetové stránky.

  dále jsme minule rok prodloužili Metalová cesta a navíc od roku 2013 každý rok organizujeme Metalové sympozium, mezinarodní kovářské a sochařské sympozium. Chceme vás pozvat na znovu prochazení Metalová cesta teď již 7 km dlouha. více informace najdete i na http://www.metalovacesta.cz a doufáme že informace které najdete budete stejně nadšení jako předtim.

  s úctou

  Gérard Keijsper

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář