Naučná stezka v zámeckém parku v Benátkách nad Jizerou

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka v zámeckém parku v Benátkách nad Jizerou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede anglickým parkem ve svahu pod zámkem v Benátkách nad Jizerou. Trasa je okružní, začíná i končí u zámku. Naučná stezka seznamuje s historií zámku, přírodou a zajímavými osobnostmi Benátecka; každý panel je na zadní straně doplněn pohádkovými úkoly a kvízy pro děti. V dolní části parku je velké lanové dětské hřiště a další rekreačně-sportovní prvky.

Naučná stezka je vedena po kvalitních parkových cestách, většinou dlážděných nebo asfaltových, krátkým úsekem rovněž spíše štěrkovou pěšinou nebo v závěru do kopce po travnaté louce. Je z velké části bezbariérová a sjízdná s kočárkem, jen je třeba počítat na začátku s prudkým klesáním, a úsek do travnatého kopce případně objet jinudy (ulicí Na Kosince). Trasa není nijak značena, ale na každém informačním panelu je plánek s vyznačením trasy naučné stezky a jednotlivými zastávkami, přičemž ta aktuální je vždy zvýrazněna. Doporučujeme si plánek vyfotit a případně se podle něj zorientovat.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mladá Boleslav
Začíná a končí:
BENÁTKY NAD JIZEROU, v areálu zámku, za vraty u dlážděné cesty, která klesá parkem dolů do Mělnické ulice
Délka:
necelé 2 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení, na každém informačním panelu je plánek trasy s vyznačením zastávek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
žáci ZŠ Husovo náměstí pod vedením ing. Jany Novákové, kolektiv
Naše návštěva:
listopad 2021
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvod – historie zámku
 2. Stromy Benátecka
 3. Rostlinstvo Benátecka
 4. Nerostné bohatství Benátecka
 5. Živočichové Benátecka
 6. Osobnosti Benátecka
 7. Vývoj Husova náměstí

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod – Historie zámku

 • historie zámku
 • druhá strana panelu – úkol pro děti (začátek pohádky)
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, zámek Benátky nad Jizerou

Zastávka 2: Stromy Benátecka

 • ginko biloba
 • mahalebka – třešeň turecká
 • lípa srdčitá
 • buk lesní
 • javor mléč
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, obrázky popisovaných stromů

Zastávka 3: Rostlinstvo Benátecka

 • přírodní památka Slepeč
 • přírodní památka Stará Jizera
 • střevíčník pantoflíček
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, střevíčník pantoflíček, ilustrační obrázky

Zastávka 4: Nerostné bohatství Benátecka

 •  geologie Benátecka
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, ilustrační obrázky

Zastávka 5: Živočichové Benátecka

 •  zajímaví živočichové přírodních památek Slepeč a Stará Jizera a vojenského prostoru Milovice-Mladá
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, ilustrační obrázky

Zastávka 6: Osobnosti Benátecka

 • Bedřich Smetana
 • Tycho Brahe
 • Zdeněk Kalista
 • bratři Bendové
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, obrázky popisovaných osobností

Zastávka 7: Vývoj Husova náměstí

 • vývoj centra Benátek nad Jizerou
 • rozloučení autorů naučné stezky
 • druhá strana panelu – závěrečný úkol pro děti a konec pohádky
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, historické fotografie

Popis trasy

zámecký areál → Mělnická ulice → spodní část parku → fotbalové hřiště → chatová osada → kostel sv. Máří Magdalény → zámecký areál

Naučnou stezku zahájíme v areálu zámku v Benátkách nad Jizerou – vstoupíme hlavní branou ve směru od Husova náměstí a jdeme rovně podél budov a ohradní zdi do spodní části parčíku k otevřeným vratům, jimiž vstoupíme do přírodní části parku. Hned za vraty je po levé straně úvodní panel naučné stezky (Úvod – historie zámku).

Za ním klesáme dlážděnou cestou. Na rozdvojení cest o kousek níže je 2. zastávka (Stromy Benátecka).

Klesáme stále dlážděnou cestou až k východu z parku do Mělnické ulice. Vyjdeme z parku, zahneme vpravo a přejdeme odvodňovací potrubní most. Hned za mostem zahneme opět vpravo a pokračujeme asfaltovým chodníkem podél strouhy a pak zprava kolem hotelu. Dále už opět pokračuje park. U odbočky na dětské lanové hřiště je umístěna 3. zastávka (Rostlinstvo Benátecka).

Pokračujeme rovně parkovou cestou až fotbalovému hřišti, před nímž cestu opustíme a odbočíme vpravo. Na dalším rohu hřiště se nachází 4. zastávka (Nerostné bohatství Benátecka).

Obcházíme zprava hřiště – přejdeme most a jdeme souběžnou cestou. Na dalším rohu hřiště se stáčíme vlevo a nakonec se vrátíme na hlavní parkovou cestu, po níž jdeme doprava v původním směru. Za objektem vodojemu nalézáme 5. zastávku (Živočichové Benátecka).

Po asi 100 metrech za ní prakticky vyjdeme z parku – zde odbočíme ostře vpravo a začneme stoupat travnatou cestou podél chatové osady. Nahoře zahneme vlevo a kousek před sebou už vidíme 6. zastávku (Osobnosti Benátecka).

Za ní zahneme vpravo do ulice Na Kosince a na další křižovatce opět vpravo a jdeme ulicí Ladislava Vágnera kolem kostela. Za tenisovými kurty odbočíme šikmo vpravo přes parkoviště k mohutnému jinanu, u jehož kmenu se nachází poslední, 7. zastávka (Vývoj Husova náměstí). Ulička za ním nás dovede zpět do zámeckého areálu, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 11. 2021 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mladá Boleslav, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář