Naučná stezka v zámeckém parku v Benátkách nad Jizerou

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka v zámeckém parku v Benátkách nad Jizerou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede anglickým parkem ve svahu pod zámkem v Benátkách nad Jizerou. Trasa je okružní, začíná i končí u zámku. Naučná stezka seznamuje s historií zámku, přírodou a zajímavými osobnostmi Benátecka; každý panel je na zadní straně doplněn pohádkovými úkoly a kvízy pro děti. V dolní části parku je velké lanové dětské hřiště a další rekreačně-sportovní prvky.

Naučná stezka je vedena po kvalitních parkových cestách, většinou dlážděných nebo asfaltových, krátkým úsekem rovněž spíše štěrkovou pěšinou nebo v závěru do kopce po travnaté louce. Je z velké části bezbariérová a sjízdná s kočárkem, jen je třeba počítat na začátku s prudkým klesáním, a úsek do travnatého kopce případně objet jinudy (ulicí Na Kosince). Trasa není nijak značena, ale na každém informačním panelu je plánek s vyznačením trasy naučné stezky a jednotlivými zastávkami, přičemž ta aktuální je vždy zvýrazněna. Doporučujeme si plánek vyfotit a případně se podle něj zorientovat.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mladá Boleslav
Začíná a končí:
BENÁTKY NAD JIZEROU, v areálu zámku, za vraty u dlážděné cesty, která klesá parkem dolů do Mělnické ulice
Délka:
necelé 2 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení, na každém informačním panelu je plánek trasy s vyznačením zastávek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
žáci ZŠ Husovo náměstí pod vedením ing. Jany Novákové, kolektiv
Naše návštěva:
listopad 2021
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvod – historie zámku
 2. Stromy Benátecka
 3. Rostlinstvo Benátecka
 4. Nerostné bohatství Benátecka
 5. Živočichové Benátecka
 6. Osobnosti Benátecka
 7. Vývoj Husova náměstí

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod – Historie zámku

 • historie zámku
 • druhá strana panelu – úkol pro děti (začátek pohádky)
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, zámek Benátky nad Jizerou

Zastávka 2: Stromy Benátecka

 • ginko biloba
 • mahalebka – třešeň turecká
 • lípa srdčitá
 • buk lesní
 • javor mléč
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, obrázky popisovaných stromů

Zastávka 3: Rostlinstvo Benátecka

 • přírodní památka Slepeč
 • přírodní památka Stará Jizera
 • střevíčník pantoflíček
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, střevíčník pantoflíček, ilustrační obrázky

Zastávka 4: Nerostné bohatství Benátecka

 •  geologie Benátecka
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, ilustrační obrázky

Zastávka 5: Živočichové Benátecka

 •  zajímaví živočichové přírodních památek Slepeč a Stará Jizera a vojenského prostoru Milovice-Mladá
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, ilustrační obrázky

Zastávka 6: Osobnosti Benátecka

 • Bedřich Smetana
 • Tycho Brahe
 • Zdeněk Kalista
 • bratři Bendové
 • druhá strana panelu – úkol pro děti
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, obrázky popisovaných osobností

Zastávka 7: Vývoj Husova náměstí

 • vývoj centra Benátek nad Jizerou
 • rozloučení autorů naučné stezky
 • druhá strana panelu – závěrečný úkol pro děti a konec pohádky
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, historické fotografie

Popis trasy

zámecký areál → Mělnická ulice → spodní část parku → fotbalové hřiště → chatová osada → kostel sv. Máří Magdalény → zámecký areál

Naučnou stezku zahájíme v areálu zámku v Benátkách nad Jizerou – vstoupíme hlavní branou ve směru od Husova náměstí a jdeme rovně podél budov a ohradní zdi do spodní části parčíku k otevřeným vratům, jimiž vstoupíme do přírodní části parku. Hned za vraty je po levé straně úvodní panel naučné stezky (Úvod – historie zámku).

Za ním klesáme dlážděnou cestou. Na rozdvojení cest o kousek níže je 2. zastávka (Stromy Benátecka).

Klesáme stále dlážděnou cestou až k východu z parku do Mělnické ulice. Vyjdeme z parku, zahneme vpravo a přejdeme odvodňovací potrubní most. Hned za mostem zahneme opět vpravo a pokračujeme asfaltovým chodníkem podél strouhy a pak zprava kolem hotelu. Dále už opět pokračuje park. U odbočky na dětské lanové hřiště je umístěna 3. zastávka (Rostlinstvo Benátecka).

Pokračujeme rovně parkovou cestou až fotbalovému hřišti, před nímž cestu opustíme a odbočíme vpravo. Na dalším rohu hřiště se nachází 4. zastávka (Nerostné bohatství Benátecka).

Obcházíme zprava hřiště – přejdeme most a jdeme souběžnou cestou. Na dalším rohu hřiště se stáčíme vlevo a nakonec se vrátíme na hlavní parkovou cestu, po níž jdeme doprava v původním směru. Za objektem vodojemu nalézáme 5. zastávku (Živočichové Benátecka).

Po asi 100 metrech za ní prakticky vyjdeme z parku – zde odbočíme ostře vpravo a začneme stoupat travnatou cestou podél chatové osady. Nahoře zahneme vlevo a kousek před sebou už vidíme 6. zastávku (Osobnosti Benátecka).

Za ní zahneme vpravo do ulice Na Kosince a na další křižovatce opět vpravo a jdeme ulicí Ladislava Vágnera kolem kostela. Za tenisovými kurty odbočíme šikmo vpravo přes parkoviště k mohutnému jinanu, u jehož kmenu se nachází poslední, 7. zastávka (Vývoj Husova náměstí). Ulička za ním nás dovede zpět do zámeckého areálu, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář