Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Keltská stezka


Keltská stezka

informační panel Keltské stezky
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 12)
Naše návštěva:
leden 2002, leden 2003, únor 2007
Komentáře:
13

Prochází rozsáhlým keltským hradištěm na jižním okraji Prahy, mezi městskými částmi Točná a Zbraslav nad Břežanským údolím, územím přírodní rezervace Šance a národní kulturní památky Závist u Zbraslavi, částí „Šance“. Hradiště se rozkládá i na protější straně údolí. Stezka seznamuje s faunou a flórou chráněného území, historií hradiště a výsledky archeologického průzkumu.

Trasa je nenáročná, jediným výraznějším stoupáním je výstup lesem od Točné k hradišti. V prostoru hradiště vede po rovině nebo klesá, v závěru pak prudce sestupuje do vltavského údolí. Vede většinou po kvalitních lesních pěšinách, kromě prudkého sestupu kamenitou pěšinkou ke skalní vyhlídce se zastávkou č. 5.

Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, částečně vede rovněž po žluté turistické značce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 12
Začíná:
PRAHA-TOČNÁ (náměstí A. Pecáka)
Končí:
PRAHA-ZBRASLAV, osada ZÁVIST
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Svaz ochrany přírody a krajiny České republiky
Naše návštěva:
únor 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničené zastávky 5 a 6, částečně poničena zastávka 9

Seznam zastávek

(Nejsou číslované, zde jen pro orientaci)

 1. Přírodní rezervace Šance, národní kulturní památka Závist (část Šance)
 2. Obnova lesa
 3. Lesní zvěř
 4. Hmyz PR Šance
 5. Otec a syn Nickerlové
 6. Vyhlídka do Břežanského dolu a na Hradiště
 7. Dřeviny PR Šance
 8. Ptáci PR Šance
 9. Ve vratech
 10. Vegetace PR Šance
 11. Přírodní rezervace Šance, národní kulturní památka Závist (část Šance)

Informační náplň

Zastávka (1): Přírodní rezervace (PR) Šance, národní kulturní památka Závist (část Šance)

 • přírodní rezervace Šance – základní údaje, motiv vyhlášení
 • geologická stavba
 • místo působení českých vědců v minulosti
 • skladba lesů
 • hradištní soustava Na Šancích (osídlení)
 • autoři naučné stezky
Vyobrazení:
jestřáb lesní, pěnkava obecná, budníček větší, náprstník červený; zdobená keramika z jedné z chat, mince s podobou koníčka; plán stezky

Zastávka (2): Obnova lesa

 • způsoby obnovy lesních porostů
 • přirozená cesta obnovy
 • toulavá seč
 • výmlatkový hospodářský způsob
 • holosečný hospodářský způsob
 • podrostní hospodářský způsob
 • výběrný hospodářský způsob
 • činnost Lesů ČR, s. p.
Vyobrazení:
schéma podrostního obnovního způsobu, schéma holosečného obnovního způsobu, schéma výběrného způsobu hospodaření

Zastávka (3): Lesní zvěř

 • druhy zvěře zde žijící
 • spárkatá zvěř
 • černá zvěř
 • šelmy
Vyobrazení:
jezevec lesní, tchoř světlý, tchoř tmavý, lasice kolčava, lasice hranostaj, kuna lesní, kuna skalní, liška obecná, srnec obecný, prase divoké

Zastávka (4): Hmyz PR Šance

 • lesní porost v minulosti
 • unikátní nálezy druhů brouků
 • brouci a hmyz současných lesních porostů
 • entomologové F. A. Nickerl a jeho syn O. Nickerl (pamětní deska)
Vyobrazení:
krajník hnědý, roháček (dorcus), zlatohlávek, otakárek ovocný, otakárek fenyklový, bělopásek topolový, batolec červený, babočka paví oko, můra luperina nickerlii, hnědásek (…), tesařík (…)

Zastávka (5): Otec a syn Nickerlové

 • Franz Anton Nickerl (životopis)
 • Ottokar Nickerl (životopis)
 • pamětní deska
Vyobrazení:
dvě fotografie, otce i syna

Druhá polovina tabule je v němčině a je téměř zničená.

Zastávka (6): Vyhlídka do Břežanského dolu a na Hradiště

 • bývalé keltské oppidum Závist, vrch Hradiště
 • archeologický průzkum, nálezy, vývoj osídlení
Vyobrazení:
užitková keramika, keramika nalezená v jedné ze studní, závěsný amulet (olovo), závěsný amulet z bronzu, fragmenty šatních spon, keltská hlava muže vytesaná z pískovce, hliněná destička k odlévání polotovarů mincí, mince

Zastávka (7): Dřeviny PR Šance

 • dřeviny vázané na různorodá stanoviště
Vyobrazení:
habr obecný, jeřáb obecný, lípa srdčitá, smrk ztepilý, květ smrku, topol osika, javor mléč, javor babyka, javor klen, trnovník akát (květ, list), dub letní, dub zimní, jasan ztepilý, borovice lesní (samčí květ, samičí květ), šiška borovice lesní

Zastávka (8): Ptáci PR Šance

 • ptáci vázaní na různorodá stanoviště
Vyobrazení:
pěnkava obecná, sojka obecná, červenka obecná, drozd zpěvný, budníček lesní, ťuhýk obecný, sedmihlásek hajní, pěnice pokřovní, kalous ušatý, žluna zelená, strakapoud prostřední, puštík obecný, sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, kukačka obecná

Zastávka (9): Ve vratech

 • vrch Šance a zaniklé keltské oppidum
 • zachované opevnění hradiště – valy (charakteristika, stavba, rozšíření)
Vyobrazení:
řez opevněním (těleso sypaného valu, doplněná dřevěná předprseň, berma neboli lavice, uměle vyhloubený příkop), železné šipky, železná sekyra, železný nůž, část železného hrotu kopí, železný hrot šípu (2×)

Zastávka (10): Vegetace PR Šance

 • různorodá vegetace území PR Šance
 • černýšová dubohabřina
 • ohrožení biotopů PR Šance výstavbou na sousedních pozemcích
Vyobrazení:
bělozářka liliovitá, černýš hajní, třemdava bílá, hrachor černý, jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, tolita lékařská, jestřábník bledý, skalník celokrajný, plicník lékařský, kručinka barvířská, kostřava ovčí, lipnice hajní

Zastávka (11): PR Šance, NKP Závist (část Šance)

 • přírodní rezervace Šance – základní údaje, motiv vyhlášení
 • geologická stavba
 • místo působení českých vědců v minulosti
 • skladba lesů
 • hradištní soustava Na Šancích (osídlení)
 • autoři naučné stezky
Vyobrazení:
jestřáb lesní, pěnkava obecná, budníček větší, náprstník červený; zdobená keramika z jedné z chat, mince s podobou koníčka; plán stezky

Popis trasy

Praha-Točná → hradiště Šance → osada Závist

Naučná stezka začíná v obci Točná na jižním okraji Prahy, na náměstí A. Pecáka. Zpočátku se budeme držet žluté turistické značky, která z náměstí vede vilovou čtvrtí, nejprve ulicí Branišovskou, a v místě, kde ta se odklání vpravo, jdeme rovně ulicí Na Stráňkách. Po necelém kilometru chůze mezi domy dojdeme k lesu. Zde hned na kraji lesa se nachází úvodní panel.

Pokračujeme dále po žluté značce a stoupáme, nejdříve mírně (potkáme 2. zastávku – Obnova lesa), potom příkřeji vstříc průchodu cesty valem hradiště.

Projdeme skrz val a na návrší (kde je 3. zastávka – Lesní zvěř) opustíme žlutou značku a dále pokračujeme po značkách naučné stezky (po průchodu valem směrem vlevo). Zatímco žlutá turistická značka prochází napříč hradištěm, naučná stezka se vine po koruně valu nad srázem Břežanského údolí. Zároveň začne brzy klesat směrem k údolí, kousek za pravotočivou zákrutou nacházíme 4. zastávku (Hmyz).

Od ní vede slepá odbočka přímo dolů ze svahu příkrou kamenitou pěšinkou, která nás po cca 200 metrech dovede na skalní terasu nad Břežanským dolem. Sestoupíme ještě po několika zarostlých schůdcích a na plošince nad pamětní deskou F. A. Nickerla najdeme 5. zastávku (Otec a syn Nickerlové). Odtud se stejnou cestou vracíme vzhůru ke 4. zastávce a od ní pokračujeme v původním směru, pěšinou po úbočí srázu.

Po cca 200 metrech dojdeme k 6. zastávce (Vyhlídka do Břežanského dolu a na Hradiště). Zde se pěšina mírně stáčí vpravo a nyní již lesem dojdeme k altánu, před nímž je 7. zastávka (Dřeviny). Zde se znovu napojíme na žlutou značku – pokračujeme po ní vlevo, ještě před východem z hradiště potkáme 8. zastávku (Ptáci).

Lesní cesta začne nejprve mírně, potom více klesat. Opět projdeme tělesem valu hradiště – hned za ním je tabule 9. zastávky (Ve vratech). Odtud pak již stále klesáme. V dolní polovině svahu potkáme 10. zastávku (Vegetace). Krátce předtím, než vstoupíme do zástavby osady Závist, nalezneme poslední, 11. zastávku, stejnou jako úvodní, kterou jsme viděli v Točné.

Odtud pokračujeme rovně na hlavní silnici, kde je zastávka autobusu MHD, nebo můžeme pokračovat vlevo dolů k nádraží ČD Praha-Zbraslav, nebo přes most Závodu míru do Zbraslavi.


Komentáře

 • Tomas
  21. 8. 2008, 13:01 hod.

  Mám jeden dotaz. Slyšeli jsme, že vede z Točné stezka do obce Lhota, ale nemůžeme najít žádnou mapu. V případě, že opravdu taková stezka je a i mapa existuje, prosím o zaslání informací včetně mapy. Děkuji a přeji krásný zbytek léta

  Odpovědět
  • Tom
   22. 8. 2008, 16:00 hod.

   [Tomas]: Dobrý den, bohužel, o žádné takové stezce nemám tušení. Musela by být nově vybudovaná, protože jsme tudy procházeli cca v únoru 2007 a žádná zde nevedla. Také je možné, že se jedná o okruh oppidem Závist, jen nepřesně popsaný.

   Odpovědět
 • Dóča
  21. 10. 2009, 17:43 hod.

  Sli jsme to s rodinou o vikendu a stezka je značena velmi málo čitelnou barvou, takže jsme se více drželi žluté značky, ale info tabule tam byly. Doporučuji!

  Odpovědět
  • Tom
   25. 10. 2009, 21:40 hod.

   [Dóča]: Dobrý den, děkujeme za zprávu. Nevím, jestli značení na Šancích provádí Klub českých turistů, ale pokud ano, mělo by být standardně každé cca tři roky obnovováno, tak snad brzy přijde na řadu i Keltská stezka (v době naší návštěvy v únoru 2007 bylo v pořádku, pokud si vzpomínám).

   Jen tak mimochodem – v souvislosti s Keltskou stezkou mi vždy připadalo zvláštní, že relativně nevelkým prostorem hradiště procházejí stejným směrem dvě značené trasy (žlutá značka a naučná stezka), každá jinudy (žlutá středem opevněné plochy, naučná stezka po obvodu podél hrany Břežanského údolí), a ať člověk zvolí kteroukoli z nich, vždy pozná jen konkrétní část hradiště a zbytek zcela mine. Myslím, že by situaci prospělo, kdyby se do budoucna obě značené trasy spojily do jedné, a zbytkem hradiště by případně vedlo nějaké místní okružní značení, jako to dříve bývalo na sousední Závisti.

   Odpovědět
  • točná
   19. 11. 2012, 10:13 hod.

   TOČNÁ JE NEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Odpovědět
 • Jana F.
  21. 3. 2011, 10:34 hod.

  Po Keltské stazce jsme šli minulý víkend (tj. 13.3.2011) a mám pro všechny smutnou zprávu. Vandalové zničili všechny !!! informační tabule. Ale jinak je to příjemná procházka 🙂

  Odpovědět
  • Tom
   23. 3. 2011, 7:51 hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální info, to opravdu není moc veselá zpráva. Praha bude mít letos co opravovat…

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  23. 10. 2011, 21:49 hod.

  Dnes jsem si stezku prošel (společně s NS Oppidum Závist), všechny tabule již jsou v naprostém pořádku, na zastávce č. 7 navíc ještě přibyl druhý panel – Dějiny Keltů v našich zemích a v Evropě.
  Jen škoda, že nikoho nenapadlo udělat od zastávky č. 3 krátkou odbočku k unikátnímu dělostřeleckému okopu z třicetileté války.

  Odpovědět
  • Zbyněk Mezera
   6. 5. 2013, 10:37 hod.

   Prosím o bližší info, kde se okop nachází (GPS?), v blízké době se na „Kelty“ chystám – okruh Břežany – Závist -Zbraslav(nádr) – Šance – Točná – Břežany.

   Odpovědět
   • Jan Škoda
    7. 5. 2013, 9:27 hod.

    Bohužel GPS vám neposloužím, nejsem tímto přístrojem vybaven a na letecké mapě to nezaměřím, jelikož tam je les.
    Ale je to opravdu cca 30 m od zastávky č. 3 přibližně severním směrem a nedá se to přehlédnout – velký obdélníkovitý útvar ohraničený výraznými valy.

    Odpovědět
 • Petr
  14. 4. 2012, 23:02 hod.

  Velmi zajímavá a příjemná procházka, všechny informační tabule v pořádku, pouze značení stezky by potřebovalo obnovu jako sůl, místy je velmi vybledlé (i v porovnání s blízkou žlutou trasou).
  P.

  Odpovědět
 • F. Reichel
  14. 7. 2013, 21:43 hod.

  Naučná stezka je vedena nádhernou trasou s vynikajícími výhledy a pěkným popisem přírody -zejména lesa. Ale:
  1)Plánek a první popis by měl být hned na náměstí u autobusu. Když zde někdo vystoupí a nemá před tím načteno, nemá ani šanci se k ní dostat.
  2) V místě, kde je panel „Lesní zvěř“, který je uprostřed valů tj oppida není o tomto vůbec zmínka. Vzhledem ktomu, že se jedná o Keltskou naučnou stezku by zde měl být podrobný popis a hlavně plánek této nádherné části oppidy i s doporučním jak obejít a co je, kde vidě např. Modřany. Prosím doplňta a bude to ideální!
  Srdečně zdraví
  Dr. F. Reichel

  Odpovědět
  • Tom
   28. 7. 2013, 19:12 hod.

   1) Souhlas. V Točné alespoň začíná trasa žluté značky, i když o stezce tam určitě není slovo. Nevím, co je na úvodním turistickém ukazateli, zda je tam aspoň kilometráž k hradišti?
   2) On ten název Keltská stezka je mírně zavádějící – samozřejmě seznamuje s Kelty a hradištěm, ale její hlavní náplní je spíše fauna a flóra přírodní rezervace Šance. Širší okolí pro ni v podstatě neexistuje…

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS