Naučná stezka Oppidum Stradonice

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Oppidum Stradonice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s územím keltského oppida StradoniceNižboru nedaleko Berouna, v údolí řeky Berounky. V nižborském zámku je umístěno informační centrum keltské kultury s tematickou expozicí. Naučná stezka je spolu se stezkami na dalších středočeských oppidech HrazanyZávist součástí projektu Keltská Evropa.

Naučná stezka vede z Nižboru po málo frekventované silnici do místní části Stradonice, odkud pak pozvolna, ale nekompromisně stoupá zpočátku asfaltkou a později polní cestou na náhorní plošinu oppida, po jejímž temeni pak dorazí k nejvyššímu bodu vrchu Hradiště. Odtud je pak třeba sestoupit velmi příkrou a špatně schůdnou lesní pěšinou jednou z bočních roklí do údolí Habrového potoka, jímž dorazíme zpět do Nižboru.

Naučná stezka je značena červeno-bílým psaníčkem (čtvercem rozděleným úhlopříčně na červený a bílý trojúhelník), bohužel ne vždy dostatečně a občas velmi zavádějícím způsobem. Zvláště cesta z nejvyššího bodu hradiště není zpočátku jasně vyznačená ani udržovaná a dost dlouho jsme tam bloudili.

Trasa není bezbariérová, s terénním kočárkem je relativně sjízdná až na nejvyšší vrchol, pak je ale nutno se stejnou cestou vrátit zpět.

Výlet na oppidum Stradonice doporučujeme spojit s návštěvou informačního centra keltské kultury v krásně opraveném nižborském zámku, i když nějakou zásadní expozici nebo exponáty zde nečekejte – jde spíše o takový stručný přehled ostatních oppid na území Česka. Zajímavý je asi půlhodinový 3D film ze života Keltů, jehož promítnutí je součástí prohlídky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná a končí:
obec NIŽBOR, v centru obce před samoobsluhou (úvodní informační panel se ale nachází i ve Stradonicích, u hřbitova)
Délka:
cca 6 km
Zastávek:
úvodní panel (na dvou různých místech) + 4 informační panely v prostoru hradiště
Značení trasy:
červeno-bílé psaníčko
Vznikla:
2005
Tvůrce stezky:
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Naše návštěva:
květen 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
všechny zastávky jsme nalezli, ale některé byly více či méně omšelé

Seznam zastávek

 • Oppidum Stradonice (na dvou místech)
 • Opevnění
 • Obydlí – dvorce
 • U kříže
 • ???

Informační náplň

Úvodní panel: Oppidum Stradonice

 • historický a stavební vývoj oppida
 • období novodobého drancování hradiště po náhodném nálezu zlatých a stříbrných mincí
 • nálezy uložené v muzeích
 • mezinárodní úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
Vyobrazení:
mapa plochy výzkumu hradiště s vyznačením zastávek

Zastávka: Opevnění

 • systematický průzkum českých oppid
 • záchranný průzkum v roce 1981
 • popis odkrytých staveb a konstrukce opevnění
Vyobrazení:
průběh opevnění; vnitřní konstrukce opevnění

Zastávka: Obydlí – dvorce

 • výsledky archeologického průzkumu plochy hradiště
 • historická podoba hradiště
 • podoba domů, používané nářadí
 • běžné vybavení a konstrukce domů
 • získávání a skladování potravin
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka: U kříže

 • keltská společnost sídlící na oppidu
 • exotické předměty získané obchodem
Vyobrazení:
ilustrační obrázky – nářadí, předměty denní potřeby, šperky

Zastávka: ????

 • Josef Ladislav Píč
 • Albín Stocký
Vyobrazení:
Josef Ladislav Píč; Albín Stocký; ilustrační obrázky

Popis trasy

Prohlídku naučné stezky zahájíme v centru Nižboru pod zámkem, u hlavní ulice před samoobsluhou, kde je umístěn úvodní panel (Oppidum Stradonice).

Odtud vyrážíme zároveň po červené značce a značení naučného okruhu – červenobílém psaníčku – dolů ulicí, která se stáčí vpravo a vede pak mezi domy Nižboru, ve vzdálenosti asi 50 metrů podél řeky. Postupně zřídne zástavba a nám se po levé straně otevírá pohled na řeku. Po asi kilometru dorazíme do obce Stradonice. U místního hřbitova nacházíme další úvodní panel stezky (tentýž jako v Nižboru).

Za ním opustíme silnici a odbočíme asfaltkou vpravo, která vede zpočátku v přímém směru, postupně mírně stoupá a stáčí se vpravo. Po asi 300 metrech od odbočení dorazíme na vidlicovité rozdvojení, kde se dáme tou méně kvalitní asfaltovou cestou napravo. Vytrvale stoupáme, vozová cesta se postupně mění ve štěrkovou a je lemována keři. Těsně předtím, než nahoře vyjdeme na otevřenou travnatou plochu, se cesta opět dělí – my zde odbočujeme doprava. Dále pokračuje štěrková vozová cesta s travnatým pásem uprostřed, po pravé straně jsou křoviny, po levé rozlehlá otevřená plocha hradiště. Po asi 250 metrech dojdeme k remízku, kde nalezneme zastávku Opevnění.

Pokračujeme stejnou cestou, která vytrvale stoupá. Po dalších asi 300 metrech dorazíme k zastávce Obydlí – dvorce.

Dále cesta stále táhle stoupá, asi 200 metrů, až k vyvýšenině s dřevěným křížem, kde nalezneme zastávku U kříže.

Dále již vede cesta téměř po rovině, stočí se vlevo a dorazí do mělké široké terénní prohlubně. Pozor – v těchto místech se zcela ztratí značení a není vůbec zřejmé, kudy dále pokračovat, navíc napojení na další úsek do Nižboru je zarostlé. Nejdříve ale ještě navštívíme poslední zastávku – v prohlubni odbočíme travnatou vozovou cestou vpravo a vystoupáme nad úžlabinu, načež se dáme vpravo k viditelnému panelu zastávky (byla poničená, takže neznáme její název) na samém vrcholu vrchu Hradiště.

Odtud se vrátíme stejnou cestou do úžlabiny na cestu k poslední odbočce, a zamíříme vpravo. Pozor – než se v lese opět objeví značení, je cesta k němu neznačená, zarostlá a zpustlá, v podstatě vede loukou po dně úžlabiny (kde ale v době naší návštěvy rostla vysoká nepokosená tráva). Podaří-li se nám prodrat k lesu, máme vyhráno. Lesem nás pak již vede výrazné červenobílé značení, v podstatě ale nevýraznou pěšinou, která velmi příkře a křivolace klesá prudkým svahem mezi stromy. Níže je již cesta výraznější, zaříznutá v levém úbočí rokle. Posléze sestoupíme až dolů na vozovou cestu údolím Habrového potoka, po níž se dáme vpravo.

Nyní již neměníme směr, a postupně houstnoucí zástavbou dorazíme asi po kilometru a půl do centra Nižboru k výchozímu místu před samobsluhou.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 07. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář