Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice


Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice

skalní výklenky nad rybníkem U Kamenného stolu ve Vinořském parku
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 22)
Naše návštěva:
duben 2009
Komentáře:
12

Naučná stezka spojuje dvě městské části na severovýchodním okraji Prahy – Vinoř a Satalice. Trasa prochází nejprve územím přírodní rezervace Vinořský park, původně přírodně krajinářským parkem vinořského zámku, úzkým podmáčeným údolím ohraničeným pískovcovými skalkami, které je také archeologickou lokalitou (slovanské hradiště), a poté lesním komplexem přírodní památky Satalická bažantnice.

Naučná stezka začíná i končí na zastávkách autobusu MHD. Ve Vinoři má stejné výchozí místo jako naučná stezka Vinoř–Jenštejn od stejných tvůrců. Je vedena po žluté turistické značce + slepá odbočka ke studánce pod rybníkem Velká Obůrka po červené (v tomto úseku vede rovněž po trase naučné stezky Vinoř–Jenštejn).

Stezka je nenáročná, bez převýšení, vedoucí převážně po kvalitních lesních a vozových cestách, nebo ulicemi města. Jednotlivá zastavení jsou doplněna dalšími úkoly a zajímavostmi. Naučná stezka je dle našeho názoru mimořádně povedená, doporučujeme vaší návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 19 / Praha-Vinoř, Praha-Satalice
Začíná:
PRAHA-VINOŘ, Mladoboleslavská ulice, zastávka autobusu MHD „Vinořský hřbitov“
Končí:
PRAHA-SATALICE, ulice K Radonicům, zastávka autobusu MHD „Satalická obora“
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede celou trasou po žluté turistické značce (kromě slepé odbočky z trasy u rybníku Velká Obůrka vedoucí po červené)
Vznikla:
listopad 2008
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %, některé panely počmárané

Seznam zastávek

 1. Vinoř – Malá a Velká Obůrka
 2. Vinoř – V Podskalí
 3. U Pohanků
 4. U Kamenného stolu
 5. Pod hradištěm
 6. Na rozcestí
 7. V aleji
 8. Bažantnice v Satalicích
 9. Satalice

Informační náplň

Zastávka 1: Vinoř – Malá a Velká Obůrka

Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka, hrad Jenštejn, dům v areálu hradu; schematický plánek naučné stezky Vinořský park–Satalická bažantnice; schematický plánek naučné stezky Vinoř–Jenštejn

Zastávka 1: Velká a Malá Obůrka (stará verze zastávky před vybudováním naučné stezky Vinoř–Jenštejn)

 • uvítání na naučné stezce, informace o její informační náplni a trase, dopravní spojení z konečného místa stezky
 • studánky v Praze
 • studánka V Obůrkách
 • studánka Pod hradištěm
 • pramen Malá trhlina
 • otázka: Jaká je průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele České republiky?
Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka, studánka V Obůrkách, studánka Pod hradištěm, pramen Malá trhlina; schematický plánek naučné stezky; výřez plánu Prahy s vyznačením trasy a zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Vinoř – V Podskalí

 • Vinoř – o původu jména
 • vznik obce a první zmínky
 • historické události
 • pověsti a záhady místního kraje – pověst o pyšné hraběnce Černínské
 • vinořské podzemí
 • Kamenný stůl a jeskyně ve Vinořském parku
 • úkol: Víš, jaké to je se ztratit v podzemním labyrintu?
Vyobrazení:
znak Vinoře; Vratislav I. (fresková malba ze znojemské rotundy); vinořský zámek, kostel Povýšení svatého Kříže ve Vinoři, vchod do „vodní jeskyně“, podzemní katakomby; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 3: U Pohanků

 • biotop stojatých vod
 • typy stojatých vod
 • funkce rybníků na trase naučné stezky, chov ryb
 • ptactvo
 • otázka: Odkud se k nám rozšířila tradice vánočního kapra?
Vyobrazení:
pásma ve stojatých vodách; kapr obecný, karas obecný, koljuška tříostrá, štika obecná, plotice obecná, lín obecný; labuť velká, konipas horský, kachna divoká, slípka zelenonohá, volavka popelavá, samička lysky černé s mládětem; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 4: U Kamenného stolu

 • biotop lužní les
 • vznik lužního lesa ve Vinořském parku, fauna
 • rybník U Kamenného stolu
 • netopýři v Praze
 • úkol 1: Kolika let se v našich podmínkách dožívají stromy topol, lípa a tis?
 • úkol 2: Jaký obvod kmene má stará lípa na druhé straně cesty?
Vyobrazení:
ropucha obecná při páření, čolek obecný, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková; obnovení původní louky ve Vinořském parku; kolonie netopýra rezavého, netopýr rezavý, albinotický netopýr ušatý, netopýr večerní; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 5: Pod hradištěm

 • invazivní nepůvodní druhy rostlin – vysvětlení pojmu
 • nepůvodní druhy v České republice
 • invazivní druhy v přírodní rezervaci Vinořský park
 • likvidace křídlatky japonské a bolševníku velkolepého
 • archeologické nálezy v okolí
 • slovanské hradiště u Vinořského parku
 • pravěké sídliště V Obůrkách
 • úkol: Víte, z jakých částí světa jsou původem trnovník akát, okurka setá a jírovec maďal?
 • srovnání výšky bolševníku, křídlatky, kolotočníku a netýkavky
Vyobrazení:
bolševník velkolepý, kolotočník zdobný, netýkavka malokvětá, křídlatka japonská; homo erectus; rekonstruovaný plánek Velkého a Malého Hradiště, pozůstatky hradiště; kultura nálevkovitých pohárů; únětická kultura; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 6: Na rozcestí

 • zemědělství, důsledky
 • ovlivnění chráněných území u Vinoře a Satalic
 • ekotony – vysvětlení pojmu, význam ekotonů v krajině
 • zvláště chráněná území
 • značení chráněných území
Vyobrazení:
různá podoba ekotonů; intenzivně obdělávaná zemědělská půda s ostrým přechodem pole a lesa; ideální rozložení ekotonů výrazně podporující druhovou diverzitu; příklady označování chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací v terénu, způsoby označení přírodních rezervací a přírodních památek tabulemi v terénu, nejčastěji viditelné tabule, malování pruhového značení; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 7: V aleji

 • barokní krajina
 • baroko – vysvětlení pojmu
 • krajina a její vnímání člověkem
 • genius loci – duch místa
 • mezi jírovci z roku 1890
 • jírovec maďal
 • kaštanovník setý
 • škůdce klíněnka jírovcová
 • jak pomoci napadeným jírovcům?
 • kaštany – vzpomínka na dětství
Vyobrazení:
Trojský zámek – příklad pražské barokní architektury; selské baroko z 19. století; boží muka v krajině; kvetoucí jírovec, plody jírovce maďalu, plody kaštanovníku setého; klíněnka jírovcová, listy jírovce napadené klíněnkou, předčasně uschlé listy; figurka z kaštanů; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 8: Bažantnice v Satalicích

 • biotop les
 • přirozené a umělé lesy
 • porosty v Satalické bažantnici a Vinořském parku
 • bažantnice v Satalicích – historie, současnost, vyhlášení přírodní rezervace
 • otázka: Kolik lidí by mohlo žít z kyslíku, který vyrobí jeden z dubů, jaké tu můžete vidět?
 • úkol: Najdi ke každému savci jeho stopu.
Vyobrazení:
stejnověký les; habr obecný, dub letní; bažantnice v Satalicích (letecký pohled); krahujec obecný, bažant obecný, datel černý; jeden z památných dubů na palouku; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 9: Satalice

 • uvítání na naučné stezce, informace o její informační náplni a trase, dopravní spojení z konečného místa stezky
 • Satalice – o původu jména
 • historické události
Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, centrální část Vinořského parku kolem Vinořského potoka; budova hostince v 19. století a dnes; schematický plánek naučné stezky; výřez plánu Prahy s vyznačením trasy a zastávek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Vinoř → Vinořský park → Bažantnice v Satalicích → Praha-Satalice

Naučnou stezku zahájíme na zastávce autobusu MHD Vinořský hřbitov (kam se dostaneme autobusem ze stanice metra trasy C Letňany). Přímo u zastávky (ve směru od Prahy) je turistický rozcestník, my vyrážíme po žluté značce směr Satalice – žlutá značka nás bude (kromě jedné slepé odbočky) provázet po celé trase naučné stezky.

Od autobusové zastávky mírně klesáme ulicí se zámkovou dlažbou, která se stáčí vlevo; před první rohovou zahradou s bílou ohradní zdí odbočíme vpravo. Kamenitá vozová cesta nás dovede ke dvěma rybníkům – zahneme vpravo na dělicí hráz mezi nimi, přejdeme můstek a na konci hráze dorazíme k 1. zastávce (Vinoř – Malá a Velká Obůrka), která je společná jak pro naučnou stezku Vinořský park–Satalická bažantnice, tak pro naučnou stezku Vinoř–Jenštejn, a můžeme se zde tak na poslední chvíli rozhodnout, jestli zamíříme raději do Satalic, nebo Jenštejna. V každém případě odtud naše stezka nejprve odbočuje slepou odbočkou po červené značce vlevo, po trase právě naučné stezky Vinoř–Jenštejn, ale jen po břehu rybníka až k jeho zadní části, k výpusti, pod níž se nachází studánka V Obůrce, o níž se píše v textu. Od ní se pak vracíme stejnou cestou zpět k 1. zastávce a pokračujeme již jen po trase NS Vinořský park–Satalická bažantnice.

Po návratu od studánky k 1. zastávce pokračujeme opět po žluté značce rovně mezi domy, ulicí V Podskalí. Po necelém půl kilometru potkáváme 2. zastávku (Vinoř – V Podskalí). Pokračujeme dál ulicí až na křižovatku s hlavní, kterou přejdeme a jdeme dál protější parkovou cestou podél rybníka. Krátce poté nalezneme 3. zastávku (U Pohanků). Od ní míříme k závoře a pak dál širší cestou do nitra vinořského parku. Tato cesta nás po asi 300 metrech dovede k rybníku, u něhož se nachází 4. zastávka (U Kamenného stolu).

Dál vede cesta rovně kolem rybníka a poté podmáčeným lesem. Po asi 200 metrech se stočí vpravo jakoby do protisměru, přejde rouru a krátce za ní nás přivede k 5. zastávce (Pod hradištěm). Poté vede cesta podél skalních výchozů, obchází zprava plošinu hradiště. Údolí se neustále zužuje, až posléze vyjdeme ven z lesa na křižovatku polních vozových cest se stromořadím. Přímo na křižovatce nacházíme 6. zastávku (Na rozcestí).

Dál pokračujeme cestou vedoucí alejí v přímém směru. Tam zhruba v půli cesty mezi Vinořským parkem a Satalickou bažantnicí potkáváme 7. zastávku (V aleji). Jdeme dál alejí vstříc širokému lesnímu komplexu Satalické bažantnice, krátce po vstupu do lesa odbočujeme po žluté značce vpravo a hned vzápětí vlevo. Zakrátko přijdeme k 8. zastávce (Bažantnice v Satalicích).

Pěšina se dál vine lesem až na širší prostranství s památným stromem. Protilehlou cestou pak pokračujeme dál k již viditelným okrajovým domům Satalic. Projdeme ohradní zídkou a dáme se vlevo. Hned u východu ze Satalické bažantnice je umístěna poslední, 9. zastávka (Satalice). Odtud míříme uličkou podél ohradní zdi k viditelné kapli sv. Anny. Před ní zahneme vpravo k autobusové zastávce MHD Satalická obora, kde naučná stezka končí. Autobus nás dopraví zpět do Letňan.

Publikováno dne 12. 09. 2009 v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v Praze, , , , , , . Aktualizace textu na této stránce: říjen 2010.

Komentáře

 • Nina Havlová
  29. 10. 2009, 10:41 hod.

  Dobrý den, ve středu 28.10.09 jsem byla s kamarádkou projít tuto naučnou stezku, byly jsme kladně překvapeny. Podzimní procházka byla nádherná, lidí málo. Vřele doporučuji, je se na co dívat.

  Odpovědět
  • Tom
   2. 11. 2009, 21:25 hod.

   [Nina Havlová]: Naprostý souhlas, procházka po této stezce je opravdu velmi příjemná. Asi nejvíc nás uchvátily skály nad rybníkem ve Vinoři a zamokřené údolíčko Vinořského parku, a nejednou nás udivilo, jak krásně může být na zdánlivě obyčejném okraji Prahy.
   Tvůrci stezky navíc nenechali nic náhodě, stezka vede po již existující kvalitně vyznačené turistické trase a začíná i končí na zastávce MHD s velmi dobrým spojením k metru.

   Odpovědět
 • svost
  17. 3. 2010, 8:21 hod.

  Stav stezky v březnu 2010:
  Panely jsou už od čmáranic dávno umyté, bohužel panel zastávky č. 5 je poničen pádem stromu a zastávky 3 a 4 zničili stavbaři (leží opřené o stromy a počasí zvolna ničí texty). Poničený je i panel č. 1. Cesta je ve vinořské části parku rozježděna cyklisty a část i těžkou technikou. Rybník „U kamenného stolu“ podlehl tzv. „revitalizaci“ (vyzdění hráze sem nepatřící žulou).

  Odpovědět
  • Tom
   21. 3. 2010, 10:04 hod.

   Tak doufám, že se tahle hodně pěkná stezka dočká na začátku turistické sezóny nějaké opravy. Pokud nedošlo k nějakému skluzu, měla by být revitalizace rybníka U Kamenného stolu už dokončena (k prosinci 2009), takže odtamtud snad už veškerá těžká technika zmizí. S tím, že jsou stavbařům nějaké naučné stezky ukradené a po stavebních pracech se neobtěžují obnovit původní stav, jsme se bohužel setkali už mnohokrát.

   Odpovědět
   • svost
    14. 7. 2010, 8:09 hod.

    Rybník už je napuštěn, okolí celkem slušně uvedeno do původního stavu, dokonce i panely stezky č. 3 a 4 osazeny zpět. Žulové opevnění hráze se sem sice nehodí, ale není nejhorší. Špatný stav cesty k Satalicím trvá.

    Odpovědět
    • Tom
     25. 7. 2010, 21:48 hod.

     Děkujeme za aktuální informaci – pro nás je to trochu z ruky a nedostaneme se tam často, abychom to omrkli. 🙂

     Odpovědět
 • Gábina
  25. 4. 2011, 13:07 hod.

  Stezku doporučuji, šli jsme po ní v březnu 2011,vše v pořádku, až na pár poničenenějších panelů. Rybník napuštěn, stopy po těžké technice jsme nezaznamenali :-)Moc krásná procházka, skvělá dostupnost.

  Odpovědět
 • Jana
  12. 11. 2013, 9:13 hod.

  V neděli jsem s kamarádkou prošla NS Vinořský park-Satalice a obě jsme byly nadšené. Cesta dobře značená, informační tabule dokonalé a hlavně nepočmárané, stále bylo co obdivovat. Zajímavé byly i hádanky, škoda jen, že na konci stezky už vandalové okénka s odpovědí poničili, utrhali. Místy byla cestička sice blátivá, ale vůbec nám to nevadilo, i to do přírody patří. Vřele doporučuji, i my se tam rády budeme vracet.

  Odpovědět
 • svost
  22. 11. 2013, 8:44 hod.

  Cesta oborou ve vinořské části by nutně potřebovala údržbu.(všimněte si,o kolik cesta ustoupila dolů do bažiny, původní vyštěrkovaná cesta je překryta opadem ze svahů a dnes se vlastně chodí po jejím okraji a někde i pod ním)K devastaci cesty vydatně přispívají cyklisté(hlavně ti, co tam musí jezdit i za mokra,souběžně vede do Vinoře krásná asfaltka), zavést sem cyklostezku bez opravy cesty nebyl dobrý nápad. A úplně největší hrůzou je „údržba“ kaštanové aleje mezi satalickou a vinořskou částí. Nově vysazené stromy jsou duby, navíc už nikdo neumí vysadit je v přímé řadě a pravidelných rozestupech.

  Odpovědět
 • Josef
  28. 12. 2013, 16:54 hod.

  28.12.2013 místy blátivo, ale prošli jsme. Všechny informační panely dobře čitelné, některé hravé prvky pro děti poškozené.

  Odpovědět
 • Kate Wittenová
  4. 5. 2018, 13:24 hod.

  Dobrý den,
  amatérské foto z této a jiných stezek
  „Složka Ecology/Nature- Naučné stezky v Praze

  https://cz.pinterest.com/irinka72639/

  Kate

  Odpovědět
 • Kate Wittenová
  4. 5. 2018, 13:27 hod.

  Amatérské foto ze stezky

  https://cz.pinterest.com/irinka72639/

  Ecology/Nature
  „Naučné stezky v Praze“

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS