Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kutná Hora > Naučná stezka Cestou husitských hejtmanů


Naučná stezka Cestou husitských hejtmanů

zřícenina hradu Sion
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Naše návštěva:
srpen 2013
Komentáře:
4

Okružní naučná stezka začíná a končí v obci Chlístovice na Kutnohorsku. Navštěvuje mimo jiné zříceninu hradu Sion, který byl sídlem husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé, jenž zde byl po dobytí hradu zajat. Naučná stezka zde podrobně seznamuje s jeho životem a dějinnými souvislostmi, a také s tehdejší podobou hradu a způsobem jeho obléhání a dobytí. Dále vede stezka přes osadu Maxovna do Malešova. Cestou upozorňuje na bitvu u Malešova a soustavu mlýnů na říčce Vrchlici. Ve městečku samotném pak seznamuje s místní tvrzí a židovským hřbitovem. Přes obec Polánka a údolím Vrchlice se vrací zpět do Chlístovic.

Stezka vede většinou po lesních či polních cestách, delšími úseky i po silnici. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, částečně vede také po značených turistických cestách. Trasa stezky je poměrně členitá, je třeba sledovat značení a dávat pozor na odbočky. Stezka v žádném případě není bezbariérová a nedoporučujeme ji ani pro výlet s kočárkem.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
CHLÍSTOVICE, centrum obce u hlavní silnice
Délka:
12 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2013
Tvůrce stezky:
obec Chlístovice
Naše návštěva:
srpen 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Chlístovice
 2. Chlístovice – Kostel sv. Ondřeje
 3. Jan Roháč z Dubé
 4. Sion – Dějiny hradu a archeologický výzkum
 5. Reliéf Jana Roháče z Dubé a oslavy v roce 1937
 6. Sion – Dobývání hradu – prakoviště
 7. Maxovna
 8. Bitva u Malešova 7. červen 1424
 9. Mlýny na Vrchlici
 10. Malešov – dějiny městyse a panství
 11. Malešov – Kostel sv. Václava
 12. Malešov – Tvrz
 13. Malešov – Židé v Malešově
 14. Polánka a Roztěž
 15. Jak válčili husité?

Informační náplň

Zastávka 1: Chlístovice

 • dějiny obce Chlístovice
 • expozice v kulturním domě
 • zaniklá tvrz v obci
 • památky lidové architektury
Vyobrazení:
letecký snímek Chlístovic; škola postavená 1878; zvonička; špýchar; původní Douděrův mlýn; expozice o hradu Sion v budově kulturního domu

Zastávka 2: Chlístovice – Kostel sv. Ondřeje

 • historický a stavební vývoj
 • popis interiéru
Vyobrazení:
půdorys kostela; kostel sv. Ondřeje se zvonicí; varhany; původní vzhled bočního oltáře před krádeží; zvon Ondřej; interiér kostela s barokním oltářem

Zastávka 3: Jan Roháč z Dubé

 • životopis Jana Roháče z Dubé
Vyobrazení:
Jan Roháč z Dubé – perokresba, znak, pečeť; dobové zobrazení Roháčovy popravy; poprava zinscenovaná v rámci rekonstrukce dobývání hradu Sionu (2007)

Zastávka 4: Sion – Dějiny hradu a archeologický výzkum

 • dějiny hradu
 • archeologické výzkumy na hradě
Vyobrazení:
umělecká rekonstrukce hradu Sion; popis hradu a jeho nejbližšího okolí; PhDr. Eva Janská-Šádová; archeologický výzkum; nalezené předměty; nálezové zprávy z výzkumu; kopie kachle se znakem Jana Roháče z Dubé; železné hroty šípů do kuše

Zastávka 5: Reliéf Jana Roháče z Dubé a oslavy v roce 1937

 • oslavy v roce 1937 k pětistému výročí dobytí hradu Sion
 • reliéf Jana Roháče z Dubé na skále
 • tradice spojené s Janem Roháčem z Dubé
Vyobrazení:
Josef Strnad; představení Jan Roháč z Dubé (1937); Pohádkový les; Běh Roháčovou stezkou; rekonstrukce dobývání Sionu (2007)

Zastávka 6: Sion – Dobývání hradu – prakoviště

 • průběh dobývání hradu Sion
Vyobrazení:
plánek obléhacích míst u hradu Sion; prak; vojenský tábor (kresba); rekonstrukce dobývání hradu (2007); modelová rekonstruce hradu Sion

Zastávka 7: Maxovna

 • historie osady Maxovna
 • Osteinové a Dalbergové
Vyobrazení:
osada Maxovna; dům v Maxovně (historické foto); netradiční spřažení koně a krávy obvyklé v Maxovně na počátku 20. století; Johann Friedrich Karl Maxmilian von Ostein a jeho manželka Ludovica Charlotte Maria Anna von Dalberg; spojení rodů Ostein a Dalberg

Zastávka 8: Bitva u Malešova 7. červen 1424

 • průběh bitvy u Malešova
Vyobrazení:
mapa; občanské sdružení Roháčův Sion v Kutné Hoře; husitské palcáty; hejtman Jan Žižka; husitské bojové vozy

Zastávka 9: Mlýny na Vrchlici

 • mlynářství v historii
 • mlýn Sion
 • mlýn Dubina
 • mlýn Rákosov
 • mlýn Karlov
Vyobrazení:
mlýny Sion, Dubina, Rákosov a Karlov; typy vodních kol; mlýny na Vrchlici zobrazené na 1. vojenském mapování (1764–68); mlynářské desatero

Zastávka 10: Malešov – dějiny městyse a panství

 • historie Malešova
 • malešovská škola
Vyobrazení:
letecký pohled na Malešov; městský úřad; základní škola; znaky majitelů malešovského panství

Zastávka 11: Malešov – Kostel sv. Václava

 • podrobný popis kostela
Vyobrazení:
kostel sv. Václava (několik fotografií); další památky v Malešově

Zastávka 12: Malešov – Tvrz

 • historický a stavební vývoj tvrze
 • majitelé tvrze
 • obléhání tvrze roku 1421
Vyobrazení:
historické vyobrazení malešovské tvrze; půdorys; současná podoba; zrekonstruované interiéry; tradiční akce Dobývání Malešova

Zastávka 13: Malešov – Židé v Malešově

 • židovské osídlení
 • synagoga
 • hřbitov
Vyobrazení:
židovský hřbitov; dětský secesní náhrobek; bývalá židovská modlitebna a škola; desatero ze zaniklé synagogy v Malíně

Zastávka 14: Polánka a Roztěž

 • historie osady Polánka
 • historie vsi Roztěž
Vyobrazení:
Čertova kazatelna; lidová zemědělská usedlost; kolorovaná litografie zámku Roztěž; Karl Anton Maximilian von Dalberg; Maria Charlotte Sturmfeder von Oppenweiler; jeden z pokojů a schodiště zámku před novodobými úpravami

Zastávka 15: Jak válčili husité?

 • proces obléhání Sionu
 • zbraně používané u Sionu
Vyobrazení:
projektil obléhatelů a obránců; zlomek ostruhy; husitský tábor se stany; mohylník z prakových kamenů

Popis trasy

Chlístovice → hrad Sion → Maxovna → Malešov → Polánka → Chlístovice


Zvětšit mapu

Naučná stezka začíná v Chlístovicích na hlavní ulici nedaleko místní autobusové zastávky. Nalezneme zde 1. zastávku (Chlístovice), a také turistický rozcestník naučné stezky. Na trase stezky nás budou provázet klasické zelenobílé značky naučných stezek.

Vyrážíme tedy po hlavní silnici směr hrad Sion. Po asi 150 metrech na okraji zástavby se hlavní silnice stáčí vpravo, my pokračujeme vedlejší asfaltkou rovně. Mírně vystoupáme mezi ploty na návrší, přes které se přehoupneme a pak mírně sklesneme k samostatně stojícímu kostelu, kde nalezneme 2. zastávku (Kostel sv. Ondřeje).

Obejdeme zleva kostel a za ním odbočujeme vpravo podél oploceného výběhu a pak začneme klesat lesní cestou. Sestoupíme až do údolí říčky Vrchlice, kterou přejdeme po lávce a pokračujeme podél břehu vlevo. Posléze začne cesta stoupat vpravo do stráně, až vyjde na kraj lesa. Zde se napojíme na červenou turistickou značku, která nás směrem vlevo dovede k rozcestí Sion (zřícenina). Zde odbočíme vlevo do lesa k hradu, u něhož nalezneme 3. zastávku (Jan Roháč z Dubé).

Vstoupíme po schodišti přímo do areálu zříceniny a vertikálně jí projdeme na opačný konec, kde se nachází 4. zastávka (Sion – Dějiny hradu a archeologický výzkum).

Dále pokračujeme ve směru za zastávku, projdeme provalenou zdí a dále začneme příkře sestupovat podél skalní stěny z hradu dolů k Vrchlici. Tam se dáme vpravo cestou podél břehu. Prakticky hned za zatáčkou nalezneme 5. zastávku (Reliéf Jana Roháče z Dubé a oslavy v roce 1937).

Držíme se stále cesty na pravém břehu, mineme lávku a krátce poté nepřehlédneme, že naučná stezka opouští červenou značku a začne opět stoupat do pravého úbočí. Pozor, odbočku je snadné přehlédnout. Cesta poté vystoupá na okraj lesa, kde se napojí na cestu značenou modrou značkou. Po ní pokračujeme vlevo, většinou lesním okrajem, vpravo je pole. Po pár stovkách metrů potkáváme 6. zastávku (Sion – Dobývání hradu – prakoviště).

Pokračujeme lesem po modré značce, až dorazíme k poli. Okrajem lesa po pravé straně vede sice dále jakási úzká pěšina, ale v době naší návštěvy byla zarostlá a zpustlá, proto jsme šli přímo po okraji pole. Po asi 180 metrech odbočíme vpravo polní vozovou cestou, která následně táhle stoupá asi 200 metrů k osadě Maxovna.

Jí prochází již jako asfaltka, stále v přímém směru. Po 300 metrech se stočí vlevo, a za zatáčkou nalezneme 7. zastávku (Maxovna).

Jdeme asfatkou ještě asi 50 metrů, načež zahneme vlevo travnatou cestou mezi venkovskými domy a ploty. Následující 250 metrů dlouhý úsek končí napojením na frekventovanější hlavní silnici, po níž odbočujeme vlevo dolů.

Po silnici sestoupíme po asi půl kilometru do údolí s rybníkem, za nímž nalézáme 8. zastávku (Bitva u Malešova 7. červen 1424).

Dále pokračujeme po silnici ještě cca 400 metrů vzhůru k železničnímu přejezdu, který nepřecházíme, ale odbočíme zde vlevo kamenitou vozovou cestou. Klesáme, a po asi 60 metrech dorazíme k 9. zastávce (Mlýny na Vrchlici).

Kamenitou cestou klesneme k mlýnu Rákosov, za nímž pokračuje již jako asfaltka listnatým lesíkem, poté se napojíme na další asfaltku a míříme vpravo vzhůru a posléze dorazíme na okraj zástavby obce Malešov, kterou následně procházíme. Po 200 metrech od okraje dorazíme na křižovatku tvaru T, kde zahneme vpravo. Dále po asi 60 metrech potkáme 10. zastávku (Malešov – dějiny městyse a panství).

Pokračujeme ulicí až na křižovatku s hlavní silnicí, kde zahneme vlevo. Cestou mineme rozcestí Malešov, kde opustíme modrou značku a dál jdeme dočasně pouze po značkách naučných stezek. Klesneme až do středu obce. Zde se dáme vpravo podél parku a pak hned vlevo směrem ke kostelu. Na prostranství za ním (Žižkovo náměstí) se nachází 11. zastávka (Malešov – Kostel sv. Václava).

Za ní míříme stále rovně Žižkovým náměstím, přičemž se stáčíme vlevo do zámeckého areálu a k malešovské tvrzi. Tvrz je nepřístupná a bohužel ani není pořádně vidět, proto se spokojíme pouze s infopanelem 12. zastávky (Malešov – Tvrz), který je v areálu umístěn.

Vrátíme se odtud zpátky ke kostelu, který tentokrát obcházíme zprava a hned za ním odbočíme úzkou uličkou vpravo a poté dolů po schodišti. Sklesneme do ulice, kde odbočíme vlevo, a dorazíme k hlavní silnici. Dále jdeme po ní vpravo.

Po 200 metrech pak na další křižovatce odbočíme vpravo, a po dalších cca 300 metrech vlevo vzhůru kamenitou vozovou cestou do svahu. Pozor, je to až druhá odbočka vlevo (tedy nikoliv ta, co stoupá mezi rodinné domy). Po 100 metrech dorazíme k židovskému hřbitovu a 13. zastávce (Malešov – Židé v Malešově).

Po dalších asi 100 metrech se na křižovatce dáme ulicí vlevo, a poté po 80 metrech vpravo vzhůru. Křivolaká asfaltka vystoupá po okraji zástavby ven z obce, kde se následně změní ve štěrkovou vozovou cestu a poté spíše v travnatou pěšinu mezi poli. Po 250 metrech od okraje obce dorazí k frekventované silnici, jejíž téměř 700metrový nudný úsek musíme nyní překonat.

Jdeme po ní tedy vpravo a stoupáme až na okraj obce Polánka, kde hned za značkou okraje obce odbočíme vlevo na místní asfaltku, kde se nachází 14. zastávka (Polánka a Roztěž).

Dál projdeme mezi venkovskými domy a na křižovatce asfaltek odbočíme vlevo dolů. Zde se napojíme opět na červenou značku. Klesáme štěrkovou vozovou cestou z obce a poté se stáčíme vpravo k lesu. Dále vede cesta úvozem po okraji lesa. POZOR – nesmíme vzápětí přehlédnout velmi neviditelnou odbočku vlevo (stále červená značka), na zarostlou lesní pěšinu, která prudčeji klesá úbočím, až konečně sestoupí do údolí k říčce Vrchlici, kterou přejdeme po lávce. Dále pokračujeme širokou vozovou lesní cestou podél břehu proti proudu.

Po asi 700 metrech dorazíme k vozovému brodu, který ale nemusíme překonávat, protože o kus dále směrem vlevo je lávka. Zde definitivně opustíme červenou značku (pokračuje rovně na Sion) a dále jdeme již pouze po značkách naučné stezky. Přejdeme tedy lávku a stoupáme loukou a poté širokou štěrkovou vozovou lesní cestou až téměř na okraj lesa, kde potkáváme poslední, 15. zastávku (Jak válčili husité?).

Vyjdeme z lesa a krátce poté se napojíme na cestu, kterou již známe, vedoucí z Chlístovic ke kostelu sv. Ondřeje. Odbočíme po ní tedy vpravo a klesneme do Chlístovic, kde naučná stezka končí.


Komentáře

 • Monča
  2. 5. 2014, 11:46 hod.

  Zdravím,
  včera náš dámský klub prošel celou stezku, jsme nadšené, žádné problémy jsme nezaznamenaly, k Vašemu popisu stezky bych jen dodala, že v Malešově poblíž náměstí funguje hospůdka s prima hostinským, kde se dá naobědvat a odpočinout.
  Děkuji za Vaše stránky, které jsou krásnou inspirací a do budoucna Vám přeji mnoho krásných výletů.
  M.

  Odpovědět
  • Tom
   4. 5. 2014, 20:18 hod.

   Dobrý den, děkujeme za doplnění, i za informaci o NS Okolím Kácova. Snad si tu nějaký pěkný výlet vyberete i přístě. 🙂

   Odpovědět
 • juraj luckin
  20. 3. 2016, 9:28 hod.

  ahoj vespolek 🙂

  12.3.2016 sme absolvovali náučný chodník, ktorý celkovo možeme ohodnotit známkou 1. Nemáme ani čo vytknúť. Najest sa mozete v Malešove v restaurácii „první přátelská“, kde možete ochutnat rozne druhy lokálneho malešovského piva. Jedálníček by nemal nikoho sklamat. s pozdravom Juraj a Lucia.

  Odpovědět
 • IKE
  19. 5. 2016, 13:07 hod.

  Pěkný výlet, vše podstatné uvádím ve svém článku zde:
  http://www.chytrazena.cz/cestou-husitskych-hejtmanu-27015.html

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS