Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Nymburk > Školní naučná stezka Po památných stromech obce Hořátev


Školní naučná stezka Po památných stromech obce Hořátev

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 9)
Naše návštěva:
červenec a září 2008
Komentáře:
4

Naučná stezka prochází obcí Hořátev na Nymbursku. Seznamuje s památnými stromy a lipovou alejí v obci, historickými stavbami, školou, místními rybníky nebo pohřebištěm nalezeným pod starou zástavbou. Popisuje rovněž tragické osudy hořáteveckých rodáků za 1. a 2. světové války, a zmiňuje zdejší působení evangelického faráře Jana Karafiáta, autora knihy pro děti Broučci.

Informační panely jsou pěkné a zajímavé. Bohužel, stezka není nijak značena, a na panelech (ani na úvodním) není orientační plánek. Nedozvíte se, kolik má stezka zastávek, jak je dlouhá, u žádné zastávky se nedozvíte, kam dále pokračovat, ani jestli se jedná o poslední zastávku. Z těchto důvodů bohužel nelze naučnou stezku absolvovat. Osobně jsme se po marném pěším hledání některých zastávek a správného směru nakonec vrátili k autu a projeli obec křížem krážem, hledajíce ostatní zastávky. I přes veškerou snahu se nám nepodařilo najít zastávky 4 a 6.

Asi po dvou měsících od předchozí návštěvy jsme v infocentru v Nymburku náhodou získali letáček ke stezce s plánkem, a vypravili se proto do Hořátve ještě jednou. Zastávku 6 jsme podle něj našli brzy (ale náhodný návštěvník stezky ji bez plánku nemá naději nalézt), ovšem hledání 4. zastávky nám zabralo tři čtvrtě hodiny i s plánkem, je totiž chybně zakreslený.

Chcete-li naučnou stezku absolvovat, doporučujeme se před návštěvou seznámit s naším popisem trasy níže na této stránce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
HOŘÁTEV, před obecním úřadem uprostřed obce
Končí:
HOŘÁTEV, na asfaltce u zadní části rybníku Hliňovka
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
květen 2008
Tvůrce stezky:
Základní škola Hořátev, obec Hořátev
Naše návštěva:
červenec a září 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
všechny zastávky v pořádku

Seznam zastávek

 1. Hořátev
 2. Lípa malolistá, evangelický kostel
 3. Škola
 4. Dub letní, Výrovka
 5. Švehlova alej
 6. Dub letní
 7. Louže
 8. Staré pohřebiště
 9. Hliňovka
 10. Lípa malolistá

Informační náplň

Zastávka 1: Hořátev

 • jediná obec tohoto jména v republice
 • první písemné zprávy o obci
 • původ názvu
 • historický vývoj
 • části obce
 • vývoj počtu obyvatel obce (údaje z let 1787, 1880, 1921, 2008)
Vyobrazení:
Hořátev v roce 1894

Zastávka 2: Lípa malolistá, evangelický kostel

 • vydání tolerančního patentu císařem Josefem II.
 • vybudování jednoduchého evangelického chrámu
 • kostelní varhany
 • působení evangelického faráře Jana Karafiáta v obci, autora knihy pro děti Broučci
Vyobrazení:
evangelický kostel z roku 1894; kostelní varhany; Jan Karafiát; obálka knihy Broučci

Zastávka 3: Škola

 • stará škola v sousedství fary
 • budova nové školy
 • historický vývoj škol, nejvýznamnější učitelé
Vyobrazení:
stará škola, nová škola

Zastávka 4: Dub letní, Výrovka

 • obvody, šířky, stáří obou stromů
 • říčka Výrovka – kde pramení, různé názvy jejího toku, regulace
 • Vavřinecký rybník na Výrovce
Vyobrazení:
Výrovka při vypouštění Vavřineckého rybníka

Zastávka 5: Švehlova alej

 • významný krajinný prvek, 159 lip srdčitých
 • původně kaštanová alej „V Kaštánkách“ směrem k železniční zastávce
 • po umrznutí (1929) kaštany nahrazeny lipami a místo nazváno Švehlova alej
 • Antonín Švehla – statkář a politik
Vyobrazení:
lípa srdčitá; Antonín Švehla

Zastávka 6: Dub letní

 • obvod, šířka, stáří stromu; kdo jej zasadil
 • tragické osudy hořáteveckých rodáků za 1. světové války, pomník v obci
Vyobrazení:
1. světová válka (ilustrační fotografie)

Zastávka 7: Louže

 • místo původního rybníka, nyní náves
 • Bedřich Krátkoruký, slavný rodák, poručík 313. československé stíhací perutě R. A. F., zahynul v roce 1943
Vyobrazení:
Hořátev v roce 1894; Bedřich Krátkoruký

Zastávka 8: Staré pohřebiště

 • unikátní pohřebiště, objevené ve staré zástavbě obce v roce 1899
 • popis pohřebiště a vykopaných nálezů (např. denár knížete Vratislava II.)
 • další staré pohřebiště objevené při regulaci Výrovky
Vyobrazení:
denár knížete Vratislava II.

Zastávka 9: Hliňovka

 • rybník bez přirozeného přítoku a odtoku
 • původně opukový lom
 • torzo památného stromu – topol černý, zasažený bleskem
Vyobrazení:
opuka; topol černý

Zastávka 10: Lípa malolistá

 • obvod kmene, výška, stáří
 • porážka Napoleonových vojsk u Moskvy
 • pověst o pochovaných vracejících se francouzských vojácích, nebo italských vojácích z prusko-rakouské války po bitvě u Hradce Králové (1866)
 • pověst o osidlování lip dobrými duchy
Vyobrazení:
hořící Moskva; Napoleon Bonaparte

Popis trasy

Hořátev (střed obce) → okruh obcí → Hořátev (rybník Hliňovka)

Naučná stezka není značena, a informační panely postrádají údaje o její trase, o počtu zastávek nebo délce stezky. Její plánek v informačním letáčku je chybně zakreslený.

Naučnou stezku zahájíme na křižovatce ve středu obce, před obecním úřadem, kde se nachází 1. zastávka (Hořátev). Od ní jdeme po hlavní ulici směrem vpravo, k jednoduchému evangelickému kostelíku, před nímž odbočíme šikmo vlevo po chodníku. Přímo u kostela je zastávka 2 (Lípa malolistá; evangelický kostel). Projdeme kolem kostela, přejdeme asfaltku a pokračujeme protější spíše travnatou uličkou, na jejímž konci vidíme panel 3. zastávky (Škola). Od ní jdeme ulicí vlevo, asi 100 metrů až k můstku přes strouhu – před ním odbočíme vpravo na pěšinku a pokračujeme po ní podél strouhy a oplocení zahrad. Míříme vstříc dvěma mohutným dubům rostoucím na protilehlém břehu strouhy. Jakmile mineme první z nich, je hned na počátku nejbližší ulice 4. zastávka (Dub letní, Výrovka). Od ní pokračujeme dál pěšinkou podél strouhy, mineme druhý dub, a za ním zahneme hned nejbližší ulicí vpravo. Po asi 250 metrech dorazíme na hlavní ulici, kde se dáme vlevo. Zakrátko potkáváme po pravé straně u chodníku 5. zastávku (Švehlova alej).

Od ní se vracíme po hlavní ulici zpět do centra obce, k hostinci naproti obecnímu úřadu. Zde odbočíme ulicí vlevo, ven z obce (silnice směr Nymburk). Po asi 100 metrech, za posledním stavením vpravo, nalezneme 6. zastávku (Dub letní). Od ní se vrátíme zpět do centra obce a pokračujeme hlavní ulicí vlevo. Po dalších asi 200 metrech přijdeme na větší parkově upravené prostranství, někdejší rybník Louže. Panel 7. zastávky (Louže) nalezneme za ním, před hospodou Na Jízdárně.

Jdeme dál po hlavní ulici, po dalších necelých 200 metrech potkáváme 8. zastávku (Staré pohřebiště). Pokračujeme dál až k zatáčce u rybníka, kde hlavní opustíme a odbočujeme do ulice vlevo (začneme zleva obcházet rybník). Hned na kraji nedaleko břehu potkáváme 9. zastávku (Hliňovka). Jdeme dál uličkou podél rybníka a pak navazující asfaltkou. Ještě před koncem rybníka nacházíme poslední 10. zastávku (Lípa malolistá). Od ní se stejnou cestou vrátíme do středu obce.


Komentáře

 • anushka
  3. 12. 2008, 17:58 hod.

  mno máte to tu super fakt dobrý

  Odpovědět
 • Roman Pachman
  6. 2. 2014, 19:32 hod.

  Chválím tento počin = stránek mé rod.vísky, která je mou srdeční záležitostí! Jsem rád, že ji proslavil J.Karafiát BROUČKY a jsem hrdý na našeho SLAVNÉHO rodáka por. Bedřicha Krátkorukého-mého „souseda“, jakož ctím a DĚKUJI všem hrdinům, jímž vděčíme za své žití, a které se KSČ snažilo,
  pokud přežili hrůzy války, zlikvidovat a odsoudit k zapomnění!
  ČEST PAMÁTCE OBĚTÍ a HRDINŮ a nechtˇ je stálá naše pamětˇ k odsouzení a k ponaučení se z hrůz totalitních režimů!!!

  Odpovědět
 • Spancha
  20. 10. 2014, 17:33 hod.

  Tabule č. 4 je přímo u památných stromů, takže nalezena úplně v pohodě. I ostatní tabule jsou k nalezení, stezka je ve velmi dobrém stavu. Letáček k NS leží k vyzvednutí přímo na obecním úřadu (stojan s letáčky). Stezku jsem prošla se psem a kočárkem, obojí v pohodě.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS