Naučná stezka Housle

Hodnocení:
(počet hlasů: 14)
Komentáře:
5
Naučná stezka Housle

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází pozoruhodným územím přírodní památky Housle, úzkou malebnou pískovcovou roklí na severozápadním okraji Prahy. Naučná stezka začíná v Lysolajích nedaleko zázračné studánky u kaple Panny Marie Sedmibolestné, a vede přes bývalou pískovnu, přeměněnou v ovocný sad, až na samý konec rokle. Seznamuje s historií Lysolají, geologickým vývojem chráněného území, a se zdejší typickou faunou a flórou.

Trasa naučné stezky není náročná – zpočátku vede krátce po chodníku se zámkovou dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině. Vzhledem k přírodnímu prostředí není bezbariérová. Zpočátku je relativně dobře sjízdná pro kočárek, ale hlouběji v rokli je třeba počítat s náročnějším terénem (užší průjezdný profil, kameny spadané z bočních stěn, křivolaká cesta apod.). Trasa není značena (občasné nevýrazné zelenobílé značení patřilo předchozí verzi naučné stezky), ale orientace je naprosto bezproblémová. Plánek naučné stezky

U 4. zastávky je možné se rozhodnout, zda dále pokračovat na konec rokle po trase naučné stezky, nebo odbočit po modré turistické značce do svahu a jít pak lesem poblíž horního okraje rokle na její konec, kde je zbudována vyhlídka. Vzhledem k tomu, že je naučná stezka velmi krátká, doporučujeme jak návštěvu rokle (cca 300 metrů tam a 300 metrů zpět), tak vyhlídky.

Přírodní památkou Housle již dříve naučná stezka vedla. Toto je však její zcela nová verze, od jiných tvůrců, a mnohem zajímavější a atraktivnější. Doporučujeme k návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 6
Začíná:
PRAHA-LYSOLAJE, pod zastávkou autobusu MHD „Lysolaje“, na počátku chodníku vedoucího ke studánce u kaple Panny Marie Sedmibolestné
Končí:
slepý konec rokle Housle
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
září 2012
Tvůrce stezky:
Český svaz ochránců přírody; NET4GAS; Městská část Praha-Lysolaje
Naše návštěva:
listopad 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Lysolaje
 2. Zázračná studánka
 3. Sad
 4. Přírodní památka Housle
 5. Mechorosty a kapradiny
 6. Les
 7. Divadlo
 8. Houby
 9. Živočichové
 10. Geologie

Informační náplň

Zastávka 1: Lysolaje

 • historie osídlení zdejšího území
 • nejstarší historie a postupný rozvoj Lysolaj
 • vinice
 • současnost Lysolaj
 • zajímavosti Lysolaj
 • uvítání na naučné stezce
 • zastávky naučné stezky
Vyobrazení:
kaplička na návsi z roku 1821; Fuchsův statek; pomník obětem 1. a 2. světové války; Boží muka z roku 2011; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Zázračná studánka

 • pramen a kaple Panny Marie Sedmibolestné
 • obnovení tradice pěších poutí ke kapli
 • charakteristika pramene, kvalita vody
 • Panna Marie Sedmibolestná
 • Lysolajský potok – charakteristika toku
Vyobrazení:
Panna Marie Sedmibolestná; kaple Panny Marie Sedmibolestné; fontánka napájená pramenem; Lysolajský mlýn

Zastávka 3: Sad

 • historie sadu v Houslích a jeho druhové složení
 • péče o sad v současnosti
 • využití sadu pro společenské události
 • pískovny a cihelny v Lysolajích – charakteristika, paleontologické a archeologické nálezy
Vyobrazení:
chrupka Napoleonova; polochrupka Dönissenova; třešeň koburská; hrob z doby bronzové odkrytý v Denkrově pískovně; nálezy z pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou v Lysolajích

Zastávka 4: Přírodní památka Housle

 • popis skalní rokle
 • charakteristika ochranného pásma přírodní památky Housle
 • co jsou přírodní parky
 • přírodní parky v Praze
 • přírodní park Šárka-Lysolaje
 • popis další cesty – upozornění na následující rozcestí, odkud se můžeme vydat buď na konec rokle (po trase naučné stezky), nebo po modré značce k vyhlídce do rokle
Vyobrazení:
kostel sv. Matěje od Lysolaj; ostroh šáreckého hradiště nad Divokou Šárkou; stepní stráňka v ochranném pásmu přírodní památky; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Mechorosty a kapradiny

 • ráz horského údolí
 • výsledky bryologického průzkumu v Houslích
 • nejčastější druhy mechů a kapradin v Houslích
Vyobrazení:
pobřežnice vápnomilná; trněnka prodloužená; krondlovka drobná; kupky výtrusů na rubu listů papratky samičí

Zastávka 6: Les

 • charakteristika lesa v Houslích a okolí
 • druhové složení v okolí zastávky
 • důvod zalesnění Houslí
 • snaha o zachování původního stepního dědictví v současnosti
 • úkol: odhad vzdálenosti
Vyobrazení:
historická mapa Houslí z roku 1840; javor klen; třešeň křovitá

Zastávka 7: Divadlo

 • přírodní divadlo v Houslích v okolí zastávky
 • divadelní tradice v Lysolajích
Vyobrazení:
představení Jiráskovy Lucerny v roce 1942; inscenace hry v Houslích v roce 1951

Zastávka 8: Houby

 • charakteristika hub
 • co vše patří mezi houby
 • nejhojnější houby v Houslích
Vyobrazení:
penízovka sametonohá; choroš šupinatý; dřevnatka dlouhonohá; hnojník Romagnesiho

Zastávka 9: Živočichové

 • důležitá funkce Houslí v okolní zemědělské krajině
 • bezobratlí
 • ptactvo
 • drobní obratlovci
Vyobrazení:
norník rudý; střevlík vrásčitý; střevlík zahradní; brhlík lesní; jestřáb lesní; rejsek malý

Zastávka 10: Geologie

 • odkryv vrstev hornin v Houslích
 • spraše
 • pískovce, opuky
 • břidlice
Vyobrazení:
výchoz starohorních břidlic; pískovec; sprašová stěna

Popis trasy

Praha-Lysolaje → rokle Housle

Naučnou stezku Housle zahájíme v Lysolajích na zastávce autobusu MHD „Lysolaje“. Od autobusového obratiště sejdeme chodníkem se zámkovou dlažbou dolů k okrouhlé fontáně a potoku, kde odbočíme vpravo. Zde hned na začátku nalezneme 1. zastávku (Lysolaje).

Od ní jdeme stále po zámkové dlažbě ke kapličce, a pak navazující širokou cestou kolem ní. Z boku kapličky nalézáme 2. zastávku (Zázračná studánka).

Pokračujeme dál, po asi 50 metrech se cesta rozdvojuje, my jdeme tou na pravé straně (víceméně rovně). Projdeme zbytek krátkého lesního úseku a vyjdeme do travnaté roklinky bývalé pískovny. Na její protější straně na okraji lesa nacházíme 3. zastávku (Sad).

Dále vede naučná stezka stále rovně dnem rokle až na její konec. Postupně tak míjíme 4. zastávku (Přírodní památka Housle), 5. zastávku (Mechorosty a kapradiny), 6. zastávku (Les), 7. zastávku (Divadlo), 8. zastávku (Houby), 9. zastávku (Živočichové), a na úplném konci rokle dorazíme k 10. zastávce (Geologie). Tím naučná stezka v podstatě končí, a my se zde obrátíme a jdeme stejnou cestou zpátky do Lysolají.

Chcete-li navštívit i vyhlídku, která je vidět ze dna rokle na jejím konci, vrátíme se roklí pouze ke 4. zastávce, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po níž odbočujeme ostře vpravo vzhůru úbočím rokle. Výše ve svahu nepřehlédneme odbočku modré značky vpravo. Dál jdeme po okraji srázu nad roklí. Mineme turistickou orientaci „Housle“, za níž se modrá značka napojí na vozovou cestu, po níž pak pokračujeme vpravo. Jdeme stále lesem pěšinou podél rokle, až na úrovni jejího konce nepřehlédneme dřevěný ukazatel s nápisem Vyhlídka a úzkou oplocenou pěšinu sestupující vpravo. Po pár metrech klesneme na zmiňovanou vyhlídku do rokle. U vyhlídky naleznete taktéž informační panel s údaji o naučné stezce.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 12. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • Petra hod.

  Byli jsme tam včera. Tabuli co má být na vyhlídce někdo shodil dolů (my jsme šli obráceně a už jsme ji nahoru vynést nestíhali), některé doplňující prvky jsou zničené (kolíky na měření vzdálenosti), tabule jsou zčásti zelené, i když zatím čitelné. Údolí je ale vyčištěné a prošlo i nějakou údržbou. Stálo by za to provést i údržbu NS, je velmi pěkná a kreslená liška je kouzelná.

  Odpovědět
 • Pepík hod.

  Mám v Suchdole zahrádku a k zázračné studánce si jezdím na kole pro vodu. Voda je úžasná, vhodná nejen na pití, ale i na vaření. Místní si sem pro ni chodí také.
  Na zastávce Sad mohou citlivci pocítit, že tady bydlí víly. Místo jsem hravě objevil, o kousek od toho mají na palouku místo, kam se z okolí scházejí víly tančit. Je tam poznat, že toto místo je využíváno také lidičkami, hlavně ohniště.

  Celá tato lokalita je moc a moc milá, vhodná na kratší vycházku i pro ty, co citlivostí neoplývají. Pramen před kapličkou je i s blízkým okolím upravený, je tam moc mile a příjemně.

  Odpovědět
 • Lada hod.

  Jsem pamětník a lysolajský patriot. Hrála jsem jako dítě v Lucerně v r. 1951. Chystáme s přáteli ke studánce a do Houslí na malý výlet.

  Odpovědět
 • Vika hod.

  Dnesni vylet po naucni stezce byl prima, vsude spravne znaceni, zajimave vysvetleni od mamutu az k dnesku, vyborna voda ze Zazracne studanky, turisticke znaceni dobre, doporucuji

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Ve čtvrtek 29. června jsem prošel všechny tři verze naučné stezky Housle v Lysolajích – ono na tom nic není, původní dvě jsou co se trasy týká stejné, od nové verze se liší pouze vyhlídkou do rokle, která ale není oficiálně součástí naučné stezky, nicméně se tam nakonec každý jde podívat. Tím se zjednoduší jít zpět po starých verzích, nemusíme se vracet stejnou cestou a na délce ani času moc nepřidáme. Původní panel „Ptáci” je tam stále a cesta travnatým úsekem byla docela schůdná – nic hrozného. U poslední verze nedošlo k žádným změnám k horšímu ve srovnání s mojí minulou návštěvou 5. října 2022.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář