Naučná stezka Paraplíčko

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
1
Naučná stezka Paraplíčko

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Nachází se v obci Křivoklát, asi 40 km západně od Prahy. Spojuje parkoviště nad hradem Křivoklát s vyhlídkou Paraplíčko ve svahu nad řekou Berounkou. Jedná se o velmi příjemnou kratší procházku lesem, doplňující návštěvu Křivoklátu o další poznatky o hradu, obci a okolní přírodě (CHKO Křivoklátsko).

Stezka vede většinou po rovině, zpevněnou cestou v lesnatém svahu nad Rakovnickým potokem.

Primárně je určena pro rodiče s dětmi, čemuž odpovídá i specifická podoba panelů – jsou umístěny níže, než je obvyklé, aby děti neměly problém s jejich čtením. Rozsahem a stylem textu podávaných informací je ale spíše pro starší děti a dospělé. Značena je žlutou turistickou značkou.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
obec KŘIVOKLÁT, parkoviště nad hradem Křivoklát
Končí:
vyhlídka Paraplíčko nad ústím Rakovnického potoka do řeky Berounky
Délka:
1,5 km
Zastávek:
úvodní + 4
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede po trase žluté turistické značky
Vznikla:
2003
Tvůrce stezky:
žáci 9. ročníku ZŠ Křivoklát ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko v rámci projektového vyučování v roce 2003. Realizaci zajistila obec Křivoklát z prostředků Programu péče o krajinu MŽP ČR.
Naše návštěva:
červen 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka je kompletní, neponičená

Seznam zastávek

 • Základní informace
 1. Pomník Karla Egona II. z Fürstenberka
 2. Fauna
 3. Flóra
 4. U Paraplíčka

Informační náplň

Úvodní panel: Základní informace

 • základní informace o naučné stezce
 • stručný popis trasy
 • seznam zastávek
Vyobrazení:
letecký pohled s vyznačením trasy stezky a rozmístěním informačních panelů

Zastávka 1: Pomník Karla Egona II. z Fürstenberka

 • vznik a popis pomníku
 • hrad Křivoklát
Vyobrazení:
hrobka, hrad Křivoklát s popisem

Zastávka 2: Fauna

 • plazi
 • plšík lískový a myšice křovinná, mlok skvrnitý
 • roháč obecný
 • ptáci
 • bezobratlí
Vyobrazení:
brhlík lesní, datel černý, drozd zpěvný, kukačka obecná; plšík lískový; roháč obecný, mravkolev obecný, saranče modrokřídlá; ještěrka zelená; užovka obojková

Zastávka 3: Flóra

 • typické a cizokrajné rostliny
 • původní lesy na Křivoklátsku
Vyobrazení:
jaterník podléška, kapraď samec, kokořík vonný, mařinka vonná, netýkavka malokvětá, zvonek broskvolistý; borovice lesní, dub letní, lípa srdčitá, trnovník akát

Zastávka 4: U Paraplíčka

 • vyhlídka Paraplíčko nad soutokem řeky Berounky s Rakovnickým potokem
 • obec Roztoky a její rozvoj a současnost
 • Vodácká naučná stezka, Školní naučná stezka
 • přírodní rezervace Červený kříž
 • další zajímavá místa v okolí

Popis trasy

obec Křivoklát (parkoviště nad hradem) → pomník Karla Egona II. z Fürstenberka → vyhlídka Paraplíčko

Naučná stezka začíná na parkovišti osobních automobilů nad hradem Křivoklát, kde je při vzdálené hraně plochy rovnoběžné se silnicí umístěn úvodní panel se základními informacemi a plánkem stezky.

Z parkoviště poté sestoupíme na silnici a míříme vlevo dolů, jakoby k hradu. Jdeme jen ale pár metrů, do místa, kde vlevo ostře (téměř v úhlu 180°) odbočuje chodník značený žlutou turistickou značkou. Vstoupíme po něm do lesa u silnice, po pár metrech se ostře stočíme vpravo a dál už jdeme prakticky po rovině cestou zaříznutou ve svahu, nejdříve k vyhlídce na hrad Křivoklát u pomníku Karla Egona II. z Fürstenberka, a dále pak toutéž cestou stále vpřed, převážně lesem. Posléze vyjdeme až na ostroh nad řekou Berounkou s dřevěnou stříškou – altánkem („Paraplíčko“), kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Komentáře (celkem: 1)

 • Marie

  Publikováno hod.

  Stezku jsme navštívili s našimi 3 malými dětmi (1 v kočárku). Příroda a okolí jsou moc krásné, úžasná je vyhlídka na hrad, i vyhlídka na řeku. Stezka je pro malé děti velmi vhodná – žádné velké kopce či klesání, vyhlídka není daleko.
  Ale máme i výtky ;-)jako rodičové malých dětí… Cesta na začátku trasy pod parkovištěm byla značně poničená od nějakého přívalového deště, takže jsem měla co dělat to projet kočárem. Jinak zbytek trasy se s kočárem dalo jet, ale nechtěla bych být v kůži dítěte, které sedí v golfkách bez dušových kol 😀
  No a celou cestu na vyhlídku k řece a zase zpátky jsem musela mít oči jako ostříž, protože celá trasa má na jedné straně hluboký sráz,na což moje děti (2,5 a 4 roky) ještě neumí dávat pozor.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář