Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Beroun > Naučná stezka Solvayovy lomy


Naučná stezka Solvayovy lomy

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Naše návštěva:
červenec 2010
Komentáře:
zatím žádný

Informační panely naučné stezky jsou rozmístěny v areálu skanzenu Solvayovy lomy, muzea těžby a dopravy vápence v Českém krasu, ležícího na trase naučné stezky Svatojánský okruh nedaleko obce Svatý Jan pod Skalou, na okraji národní přírodní rezervace Karlštejn. Panely seznamují s jednotlivými zachovanými provozními objekty areálu bývalých lomů.

Hojně navštěvovaný skanzen, budovaný nadšenci ze Společnosti Barbora, nabízí v rámci placené prohlídky nejprve výklad o těžbě a dopravě vápence, o podzemí v Českém krasu a o technickém zázemí skanzenu, poté asi 1,5 km dlouhou jízdu lomovým vláčkem po úzkorozchodné povrchové trati do jižní části lomu a zpět, a nakonec prohlídku dopravní štoly s expozicí důlní úzkorozchodné kolejové dopravy. Skanzen (placená část) je otevřen pouze v sezóně od května do září o víkendech a svátcích, venkovní areál (a tedy i naučná stezka) je volně přístupný bez průvodce po celý rok (některé části areálu mohou být případně přechodně uzavřeny kvůli stavebním pracem různého druhu). Návštěvu skanzenu vřele doporučujeme.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná a končí:
Skanzen Solvayovy lomy – Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
dle plánku 20, ale ne všechny jsou k nalezení
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
1998
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Společnost Barbora – společnost pro zachování důlních a průmyslových památek
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávky 4, 5 a 13 chyběly, zastávka 8 zničena, zastávky 18-20 jsme nenašli

Seznam zastávek

 1. Sklad trhavin
 2. Hlavní násypka
 3. Dopravní štola
 4. Starý násypák
 5. Tesárna
 6. Sklady a kancelář
 7. Drtírna kamene
 8. Třídírna
 9. Trafostanice č. I
 10. Lanová dráha
 11. Horní stanice lanové dráhy
 12. Dělnický domek
 13. Depo
 14. Kompresorovna a kovárna
 15. Podjezd
 16. Domek střelmistra, bouda hlídače
 17. Nová trafostanice
 18. Restaurace
 19. Dělnický dům
 20. Svážná dráha

Informační náplň

Zastávka 1: Sklad trhavin

 • podzemní sklad trhavin a rozněcovadel pro trhací práce ve zdejším lomu
 • popis štoly
 • původní nevyhovující muniční sklad a stavba tohoto nového
 • architektonické řešení vstupního portálu
Vyobrazení:
podoba skladiště v roce 1982

Zastávka 2: Hlavní násypka

 • vystavěna v důsledku zrušení kolejové dopravy v lomu a jejího nahrazení nákladními automobily
 • popis tehdejšího provozu
 • současné využití tělesa násypky
Vyobrazení:
nákladní automobil Tatra 111

Zastávka 3: Dopravní štola

 • způsob těžby nálevkováním a s tím spojený vznik štol, později zaniklých
 • nutnost spojení severní a jižní části lomu
 • stavba a parametry štoly
 • využití po závalu štoly
 • současné využití pro potřeby skanzenu (expozice důlní úzkorozchodné kolejové dopravy)

Zastávka 4: Starý násypák

u násypáku jsme ji nenašli

Zastávka 5: Tesárna

nenalezli jsme

Zastávka 6: Sklady a kancelář

 • popis budovy, kdy byla postavena, pozdější dostavby
 • tehdejší a dnešní využití
Vyobrazení:
projekt firmy Matěj Kučera na rozšíření objektu z roku 1928

Zastávka 7: Drtírna kamene

 • čelisťový drtič kamene ČKD
 • rozdíl v poloze drtiče při zavážení nákladními automobily a dřívější kolejovou dopravou
 • zaniklá dřevěná budova nad prostorem drtiče
Vyobrazení:
pohled na objekt drtírny se zastřešenou násypkou v době těžby národního podniku Silnice Beroun

Zastávka 8: Třídírna

v době naší návštěvy zničená

Zastávka 9: Trafostanice č. I

 • stavba budovy, zahájení provozu
 • vybavení
 • popis stavby

Zastávka 10: Lanová dráha

 • využití
 • parametry lanové dráhy
 • způsob dopravy vápence
 • parametry tažného a nosného lana
 • pohon
Vyobrazení:
dobové foto z horní stanice lanové dráhy

Zastávka 11: Horní stanice lanové dráhy

 • využití v provozu
 • popis původní budovy
 • způsob nakládání korb lanovky
 • násypky

Zastávka 12: Dělnický domek

 • ohřívárna osazenstva a pomocné stanoviště obsluhy lanovky
 • popis objektu
Vyobrazení:
u dělnického domku; pohled na větev lanovky s plnými korbami, v pozadí s obcí Jánská; prázdná větev lanovky těsně před horní stanicí

Zastávka 13: Depo

nenalezli jsme

Zastávka 14: Kompresorovna a kovárna

 • základy strojírny pneumatického vrtacího zařízení kamene
 • vybudování, popis stavby
 • strojní vybavení kompresorovny a kovárny
Vyobrazení:
projekt na stavbu kompresorovny a kovárny z roku 1914; strojník a obsluha kompresoru (1926)

Zastávka 15: Podjezd

 • mimoúrovňové křížení lomové dráhy s cestou
 • parametry můstku
Vyobrazení:
náčrt situace v severní části lomu v říjnu 1940

Zastávka 16: Domek střelmistra, bouda hlídače

 • popis dnes neexistujícího objektu domku střelmistra, tehdejší využití
 • dřevěná bouda hlídače
Vyobrazení:
budova na začátku 80. let

Zastávka 17: Nová trafostanice

 • postavena pro zajištění zvýšených energetických nároků v lomu
 • stroje v lomu napojené na trafostanici
 • popis stavby a vybavení

Zastávka 18: Restaurace

nenalezli jsme

Zastávka 19: Dělnický dům

nenalezli jsme

Zastávka 20: Svážná dráha

nenalezli jsme

Popis trasy

areál skanzenu Solvayovy lomy

Informační panely jednotlivých zastávek, označené písmenem S a číslem zastávky (tedy např. S1, S15 apod.), jsou rozmístěny po celé ploše skanzenu, u význačných součástí bývalého lomu (u provozních budov, objektů technického zázemí atd.). Zastávky nepropojuje žádná určená trasa, ani nejdou číselně za sebou. Je tedy na našem zvážení, jakým způsobem budeme areálem skanzenu procházet.

U přízemní budovy v centru skanzenu (v severní části lomu), kde je pokladna, je umístěn velký informační panel s plánkem a vyznačením zastávek. Osobně doporučujeme nejprve absolvovat placenou prohlídku, která zahrnuje výklad o historii Solvayových lomů a skanzenu, těžbě a dopravě vápence, podzemí v Českém krasu a technickém a provozním zázemí skanzenu, poté jízdu úzkorozchodnou drážkou (do jižního lomu a zpět) a návštěvu dopravní štoly s expozicí důlní úzkorozchodné kolejové dopravy a ukázkami způsobů těžby. Díky této prohlídce se seznámíme s areálem skanzenu a nebude pak pro nás takový problém se zorientovat při procházení naučné stezky (již bez průvodce).

Zahájit můžeme hned po ukončení placené prohlídky před dopravní štolou, kde nalezneme 3. zastávku (Dopravní štola). Vrátíme se po kolejích k hlavní trati a na širší cestu, kde zahneme vpravo směrem k malému betonovému můstku, u něhož je 15. zastávka (Podjezd). Za ní zahneme vlevo směrem k bývalé třídírně (stavbě s věžičkou a čtyřmi portály). Ještě před ní vystoupáme vlevo po betonových schodech ke 14. zastávce (Kompresorovna a kovárna). Na budově třídírny je pak (v době naší návštěvy zničená) 8. zastávka (Třídírna).

Projdeme spolu s kolejí portálem třídírny, za níž po levé straně jsou dvě další zastávky na jedné tyči – 2. zastávka (Hlavní násypka)7. zastávka (Drtírna kamene). Dále přejdeme kolejiště za třídírnou, a na křižovatkové výhybce odbočíme štěrkovou cestou vpravo dolů, k věžovité stavbě bývalé trafostanice. Na jejích dveřích nacházíme 9. zastávku (Trafostanice č. I).

Sestoupíme až dolů na malou louku pod třídírnou, kde na vysoké betonové zdi s násypkami po pravé straně nacházíme 10. zastávku (Lanová dráha)11. zastávku (Horní stanice lanové dráhy). Odtud přejdeme kolem ohniště k nedalekému malému cihlovému domku, na němž je 12. zastávka (Dělnický domek).

Vrátíme se kolem trafostanice zpět nahoru ke kolejišti a pokračujeme vpravo k hlavní provozní budově skanzenu s pokladnou. Na tabuli před vchodem je umístěna 6. zastávka (Sklady a kancelář). Zastávku 5 (Tesárna) jsme nenašli, nacházela se někde naproti kanceláři. Zastávku 4 (Starý násypák) jsme rovněž nenašli, samotný násypák se nachází v lese po pravé straně, na slepé odbočce úzkorozchodné dráhy.

Tím končí prohlídka jádra skanzenu, a my vyrážíme hlavní cestou podél úzkorozchodné dráhy směrem k jižní části lomu. Dojdeme až na trasu naučné stezky Svatojánský okruh a odbočíme vlevo přes přejezd trati a za ním opět vlevo k portálu štoly – před ním nalezneme 1. zastávku (Sklad trhavin).

Vrátíme se k přejezdu a zamíříme po cestě vedoucí nedaleko podél trati k objektu bývalé trafostanice. Cestou k ní potkáme 16. zastávku (Domek střelmistra, bouda hlídače), a u trafostanice pak 17. zastávku (Nová trafostanice).

Pokud jde o zastávky, které v tomto popisu nebyly zmíněny: Zastávku 13 (Depo) se nám nepodařilo nalézt (měla by se nacházet někde v prostoru za podjezdem u třídírny, ale v době naší návštěvy sem byl zakázaný vstup). Zastávky 18 (Restaurace), 19 (Dělnický dům) a 20 (Svážná dráha) jsme taktéž nenalezli, měly by být v lese v prostoru pod zastávkami 16 a 17. Místo, kde původně stály již neexistující budovy, o kterých informují, bylo ale velmi zarostlé vegetací, takže jsme od podrobného průzkumu upustili.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS