Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučná stezka Svatojánský okruh


Naučná stezka Svatojánský okruh

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 13)
Naše návštěva:
říjen 2003, září 2006
Komentáře:
zatím žádný

Jedna z nejkrásnějších tras procházející CHKO Český krasNPR Karlštejn. Spojuje obec Svatý Jan pod Skalou, skalní vyhlídku do údolí potoka Kačáku, skanzen těžby a zpracování vápence Solvayovy lomy v lomu Paraple, nádherné listnaté lesy a hluboce zařízlé údolí Propadlých vod. Co krok, to nádherné scenerie, kvůli nimž se sem budete chtít znovu vracet.

Začíná i končí ve Svatém Janu pod Skalou. Je sice kratší, ale fyzicky o něco náročnější – je třeba vystoupat na Skálu a tamní vyhlídku. Střední část trasy je méně náročná. V závěru stezka opět prudce klesá do Svatého Jana.

Vede po lesních cestách a pěšinách, výstup na Skálu je usnadněn stupni. Sestup údolím Propadlých vod je příkrý a místy i kluzký – v sušším období ale není problém.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, orientace není složitá.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná i končí:
SVATÝ JAN POD SKALOU; parkoviště před kostelem
Délka:
4 km
Zastávek:
úvodní + 10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1984; nová verze po r. 2004
Tvůrce stezky:
Společnost pro rozvoj Českého krasu, o. s. (původní verze Správa CHKO Český kras)
Naše návštěva:
září 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní tabule
 1. Akumulace sladkovodních vápenců
 2. Suťové lesy
 3. Světlé teplomilné doubravy
 4. Suchomilná travinná společenstva
 5. Skalní stepi U Kříže
 6. Společenstva v lomu Paraple
 7. Galerie v krajině
 8. Avifauna u jeskyně Arnika
 9. Vápnomilná bučina
 10. Údolí Propadlých vod

Informační náplň

Úvodní tabule

 • NPR Karlštejn – základní údaje
 • charakteristika rezervace (geologická stavba apod.), flóra a fauna
 • základní informace o naučné stezce
 • pokyny pro pohyb národními přírodními rezervacemi
Vyobrazení:
plánek naučné stezky

Zastávka 1: Akumulace sladkovodních vápenců

 • vznik travertinu – pěnovce
 • jeskyně poustevníka Ivana
 • pramen
 • korýš bezkrunýřka slepá
Vyobrazení:
profil ložiskem sladkovodních vápenců; výr velký; bezkrunýřka slepá

Zastávka 2: Suťové lesy

 • složení zdejšího lesního porostu
 • dřeviny, byliny, brouci a savci tohoto stanoviště
Vyobrazení:
plšík lískový; tesařík piluna, batolec duhový; kyčelnice devítilistá, bažanka vytrvalá

Zastávka 3: Světlé teplomilné doubravy

 • teplomilné doubravy (výskyt), šípákové doubravy
 • charakteristika půdy
 • byliny vázané na toto stanoviště
 • roháč obecný
Vyobrazení:
dub pýřitý, hrachor panonský, kamejka modronachová, dřín obecný; roháč obecný; myšice křovinná

Zastávka 4: Suchomilná travinná společenstva

 • charakteristika rostlinných společenstev
 • podoba s rostlinnými společenstvy ve světě (stepi, prérie, pampy)
 • traviny
Vyobrazení:
tolita lékařská, locika vytrvalá, kavyl Ivanův, chrpa chlumní; běloskvrnáč pampeliškový, ploskoroh pestrý; stepník rudý

Zastávka 5: Skalní stepi U Kříže

 • vliv vodních toků na přetváření krajiny
 • údolí Kačáku
 • místní rostlinná společenstva
 • zedníček skalní, užovka hladká
Vyobrazení:
lomikámen vždyživý, tařice skalní, pěchava vápnomilná, bělozářka liliovitá, koniklec luční; zedníček skalní; užovka hladká

Zastávka 6: Společenstva v lomu Paraple

 • lom Paraple – geologická stavba
 • zvětrávání
 • postupné zarůstání starých lomů
 • společenstva lomových stěn
Vyobrazení:
hvozdík sivý, kostřava sivá; saranče modrokřídlá, otakárek fenyklový, svižník polní; schéma obecného vývoje škrapů

Zastávka 7: Galerie v krajině

 • stručné informace o Sochařském sympoziu konaném ve Svatém Janu pod Skalou v r. 2004
 • představení jednotlivých umělců a jejich děl umístěných v lomu Paraple
Vyobrazení:
jednotliví umělci a jejich díla (Tomáš Pergler: Dřevokaz, Aleš Benda: Dvojice, Anna Schránilová: Vertikální abstrakce, Bohouš Eliáš: Konimost, Vít Hakl a Petr Tej: Magdalena, Jiří Kašpar: Myslitel, Petr Pezdera Payne: Kutrolf, Michal Matzenauer: Ukazatel času, Světlana Jelenová: Pendulum, Hanuš Lamr: Červotočův vrťoch)

Zastávka 8: Avifauna u jeskyně Arnika

 • ptactvo světlých listnatých lesů
 • jeskyně Arnika – objevení, popis, speleologický průzkum
Vyobrazení:
budníček lesní, včelojed lesní, pěnice vlašská, krutihlav obecný, lejsek bělokrký; průřez prozkoumanou částí jeskyně Arnika

Zastávka 9: Vápnomilná bučina

 • druhové složení Českého krasu
 • vápnomilné bučiny – fauna, flóra
 • krasové útvary – závrty podél cesty
Vyobrazení:
okrotice bílá; pestrokrovečník mravenčí; strakapoud prostřední, netopýr černý; schéma vzniku a vývoje říceného závrtu

Zastávka 10: Údolí Propadlých vod

 • charakteristika údolí Propadlých vod
 • vegetace severního svahu
 • vegetace jižního svahu
Vyobrazení:
mařinka vonná, zvonovec liliolistý, lilie zlatohlavá, křivatec žlutý, dymnivka dutá

Popis trasy

Svatý Jan pod Skalou → Skála → Solvayovy lomy (lom Paraple) → Propadlé vody → Svatý Jan pod Skalou

Naučnou stezku zahájíme ve Svatém Janu pod Skalou, na parkovišti před kostelem sv. Jana Křtitele. Zde u plotu zahrady naproti kostelu nalezneme úvodní panel se základními informacemi o stezce. Odtud zamíříme ke kostelu a cestou po jeho pravé straně k Ivanovu prameni – naproti němu je 1. zastávka.

Vrátíme se na parkoviště a dál vyrážíme vpravo podél zdi kláštera. Na jejím konci začneme stejným směrem prudce stoupat lesem. Po pár stech metrech dorazíme ke kapli Povýšení svatého Kříže. Za ní cesta dál stoupá. Ve svahu pod Skálou pak potkáváme 2. zastávku.

Stoupáme napříč úbočím, posléze se cesta stočí vpravo a začne velmi prudce stoupat přímo do svahu, po zbudovaných stupních se zábradlím z kulatiny. Po náročném výstupu staneme na rozcestí – naproti nám je 3. zastávka. Odsud se nejprve vydáme vpravo, slepou odbočkou k vyhlídce ze Skály. Cestou k ní ještě potkáme 4. zastávku. Přímo před skalní vyhlídkou do údolí Kačáku a na Svatý Jan pod Skalou je 5. zastávka.

Od ní se vracíme zpět stejnou cestou k zastávce 3 a pokračujeme dál rovně. Postupně se cesta stáčí vpravo vzhůru a my vyjdeme na širší prostranství bývalého lomu Paraple. Zde se v době naší návštěvy v září 2006 připravovala stavba dalšího rozšíření úzkorozchodné železničky skanzenu Solvayovy lomy. Dál jdeme napříč volnou plochou, vlevo máme rezavou skalní stěnu, vpravo sráz s výhledem do spodní etáže lomu. Brzy potkáváme 6. zastávku.

Pokračujeme dál stejným směrem až do míst, kde úzkokolejná železnička skanzenu Solvayovy lomy zatáčí soutěskou doleva. Zde v okolí si povšimneme uměleckých děl vzniklých během Socharškého sympozia konaného ve Svatém Janu pod Skalou v roce 2004. O dílech a jejich tvůrcích informuje 7. zastávka.

Skanzen Solvayovy lomy můžeme navštívit tak, že zahneme vlevo a soutěskou společně s kolejkou půjdeme asi 200 metrů k hlavním provozním budovám. Skanzen je otevřen pouze v sezóně, venkovní expozice celý rok.

Za 7. zastávkou míříme směrem vpravo, přejdeme úzkokolejku a pokračujeme k závoře. Za ní začneme klesat širší vozovou cestou. I za křižovatkou jdeme stále rovně. Po pár desítkách metrů stezka odbočuje z této vozové cesty pěšinou vlevo do lesa. Dále klesá, až posléze klesne na lesní vozovou cestu, kde je přímo na křižovatce 8. zastávka (u vstupu do nepřístupné jeskyně Arnika). Je zde rovněž odpočinkový altán.

Dál stezka pokračuje ve stejném směru – vozovou cestu tedy jen překříží a vede lesní pěšinou šikmo naproti. Začne opět stoupat, posléze překoná návrší a začne klesat, a to až na rozcestí Propadlé vody, kde je 9. zastávka. Zde zahýbáme vpravo a začneme velmi prudce klesat do údolí Propadlých vod.

V dolní části údolí, těsně předtím, než se zúží téměř až v soutěsku, potkáváme 10. zastávku. Za ní klesající cesta vede místy po holé skále, která může být kluzká.

Sklesneme až ke zdi bývalého klášterního areálu. Zde zatáčíme vpravo a vozovou cestou mezi skalní stěnou a zdí dojdeme až ke křižovatce, kde se napojíme na cestu, kudy jsme naučnou stezku začínali. Zde zahneme vlevo a vyjdeme zpět na prostranství s parkovištěm před kostelem ve Svatém Janu pod Skalou.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...
 • F.Kopecký u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážený kolego, ve Slovenském ráji jsem několikrát byl a prošel většinu těch nádherných roklin (Velký Sokol, Suchá Belá, …). Proto mohu zodpovědně prohlásit, že zde jsou některé úseky nebezpečnější než tam. Mgr.F.Kopecký
 • F.Kopecký u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, je to tam moc pěkné, ale cestu se dvěma malými dětmi doporučit nemohu. Bylo by to příliš nebezpečné. A není opravdu možnost cestu ukončit kdekoliv. Mgr.F.Kopecký
 • mike u článku Naučná stezka Industriální cesta Vojtěšskou hutí: Dobrý den, bohužel má stezka asi tak trochu své nejlepší za sebou. Chtělo se mi napsat, že je mrtvá, ale i tak je to poutavé místo. Jinak poničené panely, když už jsou přístupné. Některé jsme nedohledali. Škoda. určitě bych se sem...
 • daja u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Je možné stezku projet na kole?
 • Karin u článku Naučná stezka Modřanská rokle: Dobrý den, Chtěla bych se zeptat zda-li je stezka vhodná k projetí na bruslích. Děkuji za odpověď Kufová
 • Tereza u článku Co je naučná stezka: Dobrý den, chtela jsem se jen zeptat, pomalu nic moc nevim o tom, kdyz by clovek chtel zalozit naucnou stezku, jak to vubec funguje a celkove jak by mel treba zacit a hlavne kde zacit? Jsem z male vesnice a objevila jsem byvalou cestu ( temer uz zarostlou)...
 • Já Adam u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Potvrzuju hrozný bahno.
 • Kateřina u článku Lesní stezka Penčický okruh: Navštíveno 27.1.2018 ,byla to krásná cesta,jen těsně za Aldašínem je po vichřici spousty spadaných stromů v kterých se stezka ztrácí.Polom je tak hustý že je nutno ho obejít.
 • Rickr u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Stezka v lednu 2018 kompletní. Od panelu 6 po Poděbradskou ulici a opět potom od 11 po 13 panel je ale skoro neprůchozí – bahenní galeje. Doporučuji zejména od 11 panelu vrátit se zpět na cyklostezku a Hořejší...
 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS