Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Mladá Boleslav > Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem


Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem

Kaple sv. Stapina na trase naučné stezky Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
září 2012
Komentáře:
3

Okružní naučná stezka spojuje dvě samoty nedaleko Bakova nad Jizerou, a to Velký Rečkov a Klokočku. Vede po obvodu národní přírodní památky Rečkov, kterou tvoří úzké malebné zamokřené údolí potoka Rokytky s lužním lesem a výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Toto území a jeho okolí je zároveň významným zdrojem kvalitní podzemní pitné vody pro Bakovsko a Mladoboleslavsko.

Naučná stezka tak seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry chráněného území, ale i s jímacím územím Klokočka, vznikem podzemních pramenů, způsoby čerpání a zpracování vody, ale i s potřebou s ní neplýtvat a chránit její zdroje. Panely nabízejí kromě podrobných informací také zábavné úkoly pro děti, a na trase je rozmístěno několik dřevěných soch představujících zdejší pohádkové bytosti.

Naučná stezka začíná u objektu úpravny vody ve Velkém Rečkově, u železničního přejezdu. Odtud vede zpevněnou lesní cestou k potoku a pak lesem podél něj. Po cca 2 km dorazí ke kapli sv. Stapina s volně přístupným vydatným pramenem. Odtud se pak vrací po silnici s menším provozem zpět k úpravně vody. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek. Je bez větších problémů sjízdná s kočárky. Na obou výchozích místech (u úpravny a u kaple) je omezená možnost parkování. Nejbližší železniční zastávka je v Malé Bělé.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mladá Boleslav
Začíná a končí:
VELKÝ REČKOV (u BAKOVA NAD JIZEROU), u železničního přejezdu u objektu úpravny vody
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
červen 2010
Tvůrce stezky:
Město Bakov nad Jizerou; Mateřská škola Bakov nad Jizerou; Lesy České republiky, s. p.; Správa CHKO Kokořínsko; Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., a další
Naše návštěva:
září 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

zastávky ve skutečnosti nejsou číslované, zde jen pro přehlednost

 1. Vítejte
 2. O vodě z jímacího území Klokočka
 3. Chráníme přírodní bohatství
 4. Voda je život
 5. Jak se žije v lese
 6. Vítejte (2)
 7. Ochrana kvality vody v jímacím území Klokočka
 8. Obora Klokočka
 9. Kvalita vody v jímacím území Klokočka
 10. Vodní kolo strážišťského vodovodu

Informační náplň

Zastávka (1): Vítejte

 • uvítání na naučné stezce
 • představení toho, co nás na naučné stezce čeká
 • charakteristika území klokočského lesa
 • Bakov nad Jizerou – současnost, historie
 • hrad Zvířetice
 • mateřská škola v Bakově nad Jizerou
 • pravidla, jak se chovat v lese
Vyobrazení:
letecký pohled na Bakov nad Jizerou; ilustrační foto historických památek města; děti z mateřské školy; kresby, jak se chovat v lese; plánek naučné stezky

Zastávka (2): O vodě z jímacího území Klokočka

 • geologický vývoj české křídové pánve
 • vznik uloženin
 • kde se podzemní voda hromadí
Vyobrazení:
geologická mapa české křídové pánve; geologický profil návrším vrchu Mužský; ilustrační tabulky, fotografie a obrázky

Zastávka (3): Chráníme přírodní bohatství

 • národní přírodní památka Rečkov – charakteristika území, důvod ochrany
 • glaciální relikt – vysvětlení pojmu
 • součást soustavy evropských chráněných území Natura 2000
 • vzácná fauna a flóra
 • úkol pro děti – poznáš místní dřeviny?
Vyobrazení:
ortofotomapa s vyznačením území národní přírodní památky Rečkov; popelivka sibiřská; vrkoč bažinný; kruštík bahenní; rosnatka okrouhlolistá; prstnatec májový; rákosiny se suchopýrem; sýkora modřinka; chřástal vodní; čížek lesní; lovčík vodní; ilustrační fotografie; strom a plod: borovice lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, jeřáb ptačí, javor klen, buk lesní

Zastávka (4): Voda je život

 • význam vody v krajině
 • koloběh vody v přírodě
 • historie Nové Vsi u Bakova nad Jizerou
 • loupežník Václav Babinský
 • úkol pro děti – zaječí hřiště
Vyobrazení:
historická mapa; koloběh vody v přírodě; legionář Alois Štorch; obraz naivního umělce Antonína Paříka; Václav Babinský; kresby k dětskému úkolu

Zastávka (5): Jak se žije v lese

 • jakou úlohu má strom po svém dožití
 • význam mrtvého dřeva
 • ptactvo zdejšího území, význam umísťování ptačích budek
 • sýkora parukářka
 • sýkora babka
 • sýkora modřinka
 • sýkora uhelníček
 • sýkora koňadra
 • brhlík lesní
 • rehek zahradní
 • lejsek černohlavý
 • puštík obecný
Vyobrazení:
doupný strom; strakapoud velký; veverka obecná; sýkora parukářka, sýkora babka, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsek černohlavý, puštík obecný

Zastávka (6): Vítejte (2)

 • uvítání na naučné stezce
 • představení toho, co nás na naučné stezce čeká
 • Bakov nad Jizerou – současnost, historie; mateřská škola
 • národní přírodní památka Rečkov – charakteristika území, důvod ochrany, flóra, fauna
 • pravidla, jak se chovat v lese
Vyobrazení:
letecký pohled na Bakov nad Jizerou; ilustrační foto historické památky města; děti z mateřské školy; vrkoč bažinný; popelivka sibiřská; kruštík bahenní; prstnatec májový; rákosiny se suchopýrem; čížek lesní; lovčík vodní; ilustrační fotografie a kresby; ortofotomapa s vyznačením území národní přírodní památky Rečkov; plánek naučné stezky

Zastávka (7): Ochrana kvality vody v jímacím území Klokočka

 • představení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
 • podrobné vysvětlení smyslu sloganu společnosti Voda je život, chraňme ji!
 • kde všude je potřeba voda
 • kde všude se vyskytuje pitná voda
 • jak je zajištěna ochrana jímacího území Klokočka
 • co ohrožuje kvalitu podzemních i povrchových vod
 • Evropská vodní charta
Vyobrazení:
kolik vody obsahuje lidské tělo od embrya po starce; průměrná spotřeba vody na osobu a den; koloběh vody v přírodě; mapa jímacího území Klokočka (rozsah vnějšího ochranného pásma II. stupně); mapa ochranných pásem I. a II. stupně v okolí úpravny vody Rečkov

Zastávka (8): Obora Klokočka

 • charakteristika a historie revíru Klokočka
 • lázně a kaple sv. Stapina na Klokočce
 • obora Klokočka
 • úkol pro děti – poznávačka lesní zvěře
Vyobrazení:
mapa působnosti lesní správy Ještěd + přehled revírů; lázně; kaple sv. Stapina; území na historické mapě; daněk skvrnitý; ilustrační foto; kresby k úkolu pro děti – prase divoké, srnec obecný, liška obecná

Zastávka (9): Kvalita vody v jímacím území Klokočka

 • proč je podzemní voda tvrdá
 • rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
 • vliv chemického složení vody na naše zdraví
 • pitný režim
 • kvalita vody z jímacího území Klokočka
 • rozdíl mezi balenou vodou a vodou z vodovodu
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka (10): Vodní kolo strážišťského vodovodu

 • historie vodního kola vystaveného v objektu úpravny vody Rečkov
 • kdo byl Josef Gatter
Vyobrazení:
vodní kolo strážišťského vodovodu; ilustrační obrázky k textu

Popis trasy

Velký Rečkov → Klokočka → kaple sv. Stapina → Velký Rečkov


Zvětšit mapu

Naučnou stezku zahájíme na samotě Velký Rečkov, před úpravnou vody, u železničního přejezdu, na turistickém rozcestí červené značky Velký Rečkov. Zde nalezneme úvodní zastávku Vítejte.

Od ní sestoupíme pěšinou vstříc lesu na spodní zpevněnou vozovou cestu, po níž pokračujeme rovně, po červené značce. U malého vodárenského objektu nalézáme zastávku O vodě z jímacího území Klokočka.

Jdeme dál, a na konci rovného úseku je umístěna zastávka Chráníme přírodní bohatství. Zde opustíme červenou značku (vede vpravo) a odbočíme vlevo, pouze po zelenobílých značkách naučné stezky.

Jdeme stále v přímém směru, zpočátku podél zamokřeného území, později kolem meandrujícího potoka Rokytky, a postupně potkáváme zastávky Voda je život, a posléze Jak se žije v lese. Okolí trasy je doplněno několika dřevěnými sochami – víly Klokočenky, baby Rečkovice, veverky, sovy nebo vodníka Bakovce.

Nakonec dorazíme k úzké silnici, před níž je umístěn druhý uvítací panel. Zde na tomto místě je trochu zmatečné značení – jako první si všimneme odbočky naučné stezky vlevo, ale při bližším průzkumu uvidíme o několik metrů dál i odbočku vpravo. Pro neznalého návštěvníka by neškodilo nějaké doplňující vysvětlení, v podstatě jde o to, že odtud vede naučná stezka cca 100 metrů slepou odbočkou ke kapli sv. Stapina, od níž se vrátí zpátky sem a pak pokračuje vlevo po silnici.

Od druhého uvítacího panelu tedy nejdříve přejdeme silnici k protějšímu vodárenskému objektu a panelu zastávky Ochrana kvality vody v jímacím území Klokočka. Poté jdeme rovně úzkou vedlejší silničkou až ke kapli s pramenem. Za kaplí nalezneme odpočinkový altán a panel zastávky Obora Klokočka.

Odtud se vrátíme zpět na silnici, a pokračujeme vpravo po ní. Po asi kilometru, nedaleko dalšího vodárenského objektu, nalezneme zastávku Kvalita vody v jímacím území Klokočka.

Po dalším cca kilometru již dorazíme k úpravně vody, v jejímž plotě je vložen panel zastávky Vodní kolo strážišťského vodovodu. Na oploceném nepřístupném pozemku si povšimneme ještě jednoho panelu naučné stezky, ke kterému se nemůžeme nijak dostat (prohlídka areálu je možná pouze na objednání). Ten je však totožný s panelem, který jsme potkali na trase naučné stezky, a to O vodě z jímacího území Klokočka.

Další chůzí podél úpravny dorazíme na výchozí místo u železničního přejezdu, kde naučná stezka končí.


Komentáře

 • Anonym
  5. 10. 2014, 10:04 hod.

  Ideální s menšími dětmi, příjemná procházka oživená zajímavými zastávkami, doporučuji!

  Odpovědět
 • Milan
  16. 3. 2015, 11:33 hod.

  Dětská hřiště- hry s vodou:

  http://www.hristerejher.cz/fotogalerie/voda

  Odpovědět
 • Mlok
  7. 7. 2018, 17:42 hod.

  Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS