Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-západ > Naučná stezka Jílovské zlaté doly (okružní část)


Naučná stezka Jílovské zlaté doly (okružní část)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 3)
Naše návštěva:
únor 2003, únor 2004, červen 2009
Komentáře:
2

Naučná stezka seznamuje s pozůstatky po historické i novodobé těžbě zlata v jižním okolí města Jílové u Prahy, a je tak zajímavým doplněním návštěvy Regionálního muzea v Jílovém, kde naleznete mimo jiné obsáhlou expozici dolování zlata. Stezka vede přes rekultivované odkaliště, kolem bývalé úpravny zlatonosných ruddolu Pepř ve Studeném a na vrch Pepř, odkud se vrací zpět do Jílového.

Stezka vede většinou po dobrých cestách, v obci Horní Studené po silnici. Převýšení na trase je dáno výstupem na vrch Pepř.

V Horním Studeném máme možnost se rozhodnout, zda pokračovat po okruhu zpátky do Jílového, nebo jednosměrnou větví stezky, která klesá do údolí řeky Sázavy a končí v Kamenném Přívoze. Na této trase je možno navštívit zpřístupněnou štolu Josefštolu sv. Antonína Paduánského.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, místy bohužel nedostatečně.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná i končí:
JÍLOVÉ U PRAHY; Masarykovo nám., u kostela sv. Vojtěcha
Délka:
4,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, místy bohužel nedostatečně
Vznikla:
1988
Tvůrce stezky:
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Naše návštěva:
červen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Jílové – náměstí
 2. U svaté Anny
 3. Odkaliště
 4. Doly Kocourského pásma
 5. Důl Pepř a úpravna rud
 6. Pepř – vyhlídka
 7. Doly Šlojířského pásma

Informační náplň

Zastávka 1: Jílové – náměstí

 • základní informace o naučné stezce, stručný popis trasy
 • upozornění na jednosměrnou část stezky vedoucí do Kamenného Přívozu
 • informační náplň všech zastávek

Zastávka 2: U Svaté Anny

 • období těžby zlata v okolí Jílového
 • Starokocourská štola
 • největší ze starých dolů doby předhusitské – důl Petr, halda
 • výklenková kaplička sv. Anny
Vyobrazení:
schematická mapa dolů v okolí kapličky (zaznačeno Klobásské pásmo, důl Marie Vítězné, důl Petr)

Zastávka 3: Odkaliště

 • prostor bývalého odkaliště úpravny rud ve Studeném
 • ukládání drtí a kalů
 • rekultivace odkaliště
Vyobrazení:
odkaliště ve Studeném – schematický řez

Zastávka 4: Doly Kocourského pásma

 • Kocourské pásmo
 • propojení a odvodnění dolů v Kocourském pásmu tzv. Starokocourskou štolou
 • jámy a haldy Kocourského pásma
Vyobrazení:
měření provazcem a sklonoměrem, pražský groš Václava II., horník 18. století ve slavnostní uniformě, ražení štoly

Zastávka 5: Důl Pepř a úpravna rud

 • činnost úpravny zlatonosných rud ve Studeném
 • zpracování rudy v úpravně
 • osud úpravny po ukončení těžby
 • vesnice Studený
Vyobrazení:
starý cech ve Studeném (kresba K. Liebschera); důl Pepř v roce 1948; celkový pohled na důl Pepř ve Studeném v roce 1968, kdy byly z jílovského zlatonosného revíru získávány poslední kilogramy zlata; výstavba dolu Pepř v letech 1940–1941; výrobní závod HAKI; „Nový cech“ ve Studeném (rytina K. Liebschera)

Zastávka 6: Pepř – vyhlídka

 • vyhlídka z vrchu Pepř – popis význačných viditelných bodů v krajině
Vyobrazení:
výhled z Pepře na jih a jihovýchod

Zastávka 7: Doly Šlojířského pásma

 • Šlojířské zlatonosné žilné pásmo (charakteristika)
 • lucká cesta a lucký kříž
 • staré doly Šlojířského pásma
 • zánik dolů
Vyobrazení:
mapa dolů Šlojířského pásma

Popis trasy

Jílové u Prahy → Horní Studené → vrch Pepř → Jílové u Prahy

Naučná stezka začíná v Jílovém u Prahy, na Masarykově náměstí. Z Prahy se sem dostaneme nejlépe autobusem PID (toho času ze stanice metra trasy C Budějovická), nebo vlakem – Posázavským pacifikem – z Prahy hlavního nádraží přes Braník a Davli. Nevýhodou toho je skutečnost, že nádraží ČD je od města Jílového relativně daleko, a samotná cesta vlakem trvá taky poměrně dlouho – pokud chceme během dopoledne ještě navštívit Regionální muzeum v Jílovém (což Vám vřele doporučujeme, neboť zde naleznete tématickou expozici o zlatu a jeho dolování, a rovněž historickou a archeologickou expozici a expozici trampingu), je lepší zvolit autobus. V muzeu můžeme rovněž získat prospekt k naučné stezce s jednoduchým plánkem.

Základní informace o stezce (1. zastávku) nalezneme naproti muzeu v dolní části náměstí, v parku u kostela.

Od úvodního panelu míříme podél kostela ve směru od muzea, sestoupíme po schůdkách, přejdeme hlavní ulici a pokračujeme protilehlou uličkou, která mírně klesá. Téměř vzápětí ale uličku opustíme a odbočíme vlevo dolů po schodech mezi domy. Klesneme na spodní ulici, dole zahneme vlevo a hned krátce nato vpravo, přejdeme potok a začneme stoupat nejprve úzkým průchodem mezi domy, dále po schůdkách a pak již vozovou cestou vstříc travnatému a zalesněnému návrší. Postupně vyjdeme z vilové zástavby a míříme stále vzhůru k malému hájku. Projdeme jím a v místě, kde cesta přestane stoupat, nalezneme malou výklenkovou kapličku a za ní 2. zastávku (U svaté Anny).

Dál se cesta rozděluje, my pokračujeme dál tou nalevo a pak přímo, podél oplocených zahrad a pak lesíkem. Po pár stovkách metrů přijdeme na malou křižovatku travnatých pěšin, zde odbočujeme vlevo (jak nás upozorňuje výrazná směrovka na sloupu elektrického vedení). Krátce nato přijdeme k zalesněnému návrší bývalého rekultivovaného odkaliště, kde nacházíme 3. zastávku (Odkaliště). Krátce vystoupáme na jeho těleso a pokračujeme lesní pěšinou. Ta nás posléze dovede k vozové cestě – jdeme po ní vpravo. Mírně klesáme po okraji lesa. Ještě předtím, než do něj o pár stovek metrů dál vstoupíme, přidá se k nám zleva vozová cesta se žlutou značkou – je to zároveň slepá odbočka naučné stezky k vyhlídce u dvou křížků. Je odtamtud výhled do údolí Sázavy a taky na zvlněné pahorky za ním.

Vrátíme se zpět na křižovatku a pokračujeme v původním směru. Procházíme lesem, klesáme, brzy potkáme 4. zastávku (Doly Kocourského pásma). Po dalších pár desítkách metrů přijdeme na okraj obce Horní Studené. Zde na rozcestníku se žlutou značkou odbočuje vlevo jednosměrná větev naučné stezky do Kamenného Přívozu, najdeme zde zároveň její úvodní panel označený „A“.

My ale pokračujeme dál rovně, nyní neznačenou ulicí směrem k objektu průmyslového závodu HAKI. Část budov je pozůstatkem původní úpravny zlatonosných rud. Jdeme delší dobu podél jeho oplocení a budov. Ulice se mírně stáčí vpravo a trochu klesá. Za malým prostranstvím s autobusovou zastávkou nalezneme vlevo za pletivovým plotem panel 5. zastávky (Důl Pepř a úpravna rud). Krátce poté odbočíme ulicí vpravo, která stoupá vilovou zástavbou a dál až na travnaté křovinaté návrší. Dále jdeme po rovině až na nevýraznou křižovatku několika travnatých cest, kde opustíme vozovou cestu a odbočíme vlevo vstříc stožáru na vrcholu vrchu Pepř. Tento úsek, a hlavně odbočka k vrcholu, je velmi špatně značen. Zhruba v půli výstupu je rovněž velmi špatně vyznačena krátká odbočka vpravo k 6. zastávce (Pepř – vyhlídka).

Brzy přijdeme na nejvyšší bod kopce se stožárem. Odtud pak již cesta stále klesá. Sestoupíme na křižovatku vozových cest s dřevěným křížem, kde nalezneme 7. zastávku (Doly Šlojířského pásma). Odtud pak již jen klesáme polní cestou vpravo směrem k Jílovému. Dole vejdeme mezi zástavbu a pokračujeme mezi domy nejprve vlevo a rovně, a pak vpravo směrem ke kostelu sv. Vojtěcha na náměstí.

Externí odkazy


Komentáře

 • Jan Škoda
  21. 10. 2012, 23:24 hod.

  V okolí Jílového je ještě třetí naučná stezka – Jílovské vyhlídky.
  http://www.osjilove.cz/clanky/trasa-jilovske-vyhlidky.html
  celkem 15,5 km (6 km severní a 8 km jižní větev, 1,5 km společná spojka)
  Má 14 zastávek, ovšem tabule jsem v terénu našel jen u č. 6 (4 m vysoko, nicméně poškozena vandaly), 7 (leží na zemi), 9 a 14 (za plotem). (U zastávek 4 a 5 jsou tabule NS Jílovské zlaté doly – okruh.) Je však otázka, zda další tabule vůbec někdy existovaly, možná to je zamýšleno jako „němá“ naučná stezka, obdobně jako NS Kněží hora – Halíře.
  Mapa

  Odpovědět
 • Rybářová
  8. 4. 2018, 0:29 hod.

  7.4.2018 Slavnostní otevření obnovené naučné stezky
  Jílovské zlaté doly
  http://muzeumjilove.cz/zajimavosti-okoli/naucne-stezky/

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS