Naučné stezky v Praze

Aktualizovaný přehled všech naučných stezek v Praze naleznete na našem novém webu Naučné-stezky.cz.

Naučná stezka Prahy 14

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
5
Naučná stezka Prahy 14

Naučná stezka seznamuje s historií a současností, pamětihodnostmi, pozoruhodnými stavbami a zajímavostmi městské části Praha 14 a jejích jednotlivých čtvrtí (Hloubětín, Kyje, Hostavice, Jahodnice, Černý Most, Hutě). V úseku od Kyjského rybníka až k sídlišti Černý Most vede částí území přírodního parku Klánovice–Čihadla, a také kolem přírodní rezervace V Pískovně. [Číst dál →]

Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou naučnou stezkou
Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

původní stezka z r. 2001, nahrazená v současnosti novou verzí

Naučná stezka procházela zalesněnými svahy vltavského údolí, tzv. trojské kotliny, mezi pražskými částmi Troja a Bohnice. Stezka seznamovala s několika chráněnými územími (přírodní park Drahaň–Troja, přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), provozními objekty Pražské botanické zahrady a historií trojské kotliny obecně. [Číst dál →]

Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
1
Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

Naučná stezka prochází územím ve správě Botanické zahrady mezi pražskými částmi TrojaBohnice, ve svahu tzv. trojské kotliny. Stezka krom stručného představení venkovních expozic Botanické zahrady seznamuje s chráněnými územími na trase (přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), a také obecně s historií trojské kotliny (pastevectví, vinařství). [Číst dál →]

Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův dvůr)

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
zatím žádný
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův dvůr)

naučná stezka zrušena

Naučná stezka, či spíše shluk několika informačních panelů, se nacházela v areálu Toulcova dvora v Praze-Hostivaři, na hlavním nádvoří před ubytovnou. Seznamovala komplexně s problematikou životního prostředí ovlivněného činností člověka. Jednotlivé tabule se věnovaly např. ozonové díře, globálnímu oteplování, světelnému znečištění, koloběhu toxických látek v přírodě apod. [Číst dál →]

Naučná stezka Prokopské údolí – Butovickým hradištěm

Hodnocení:
(počet hlasů: 30)
Komentáře:
3
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm

zrušená naučná stezka

Naučná stezka seznamovala s historií, faunou a flórou jedinečné geologické lokality na jihozápadním okraji Prahy – přírodní rezervace Prokopské údolí. Stezka začínala v městské části Praha-Butovice, odkud vystoupala na návrší Butovického hradiště s výhledem Hemrovy skály (pozůstatek podmořské sopky), a pak sestoupila do Prokopského údolí, kde se napojila na naučnou stezku Řeporyje – Hlubočepy. [Číst dál →]

Naučná stezka Prokopským údolím (původní verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
2
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Prokopským údolím (původní verze)

původní stezka z r. 1980, nahrazená v současnosti novou verzí

Tato původní verze současné naučné stezky spojovala pražské obce Butovice a Hlubočepy. Vedla přes Butovické hradiště do Prokopského údolí, seznamujíc s prostorem hradiště a jedinečnou geologickou lokalitou – přírodní rezervací Prokopské údolí. Dnes tuto starou verzi stezky připomínají jen zamalované značky a torza informačních panelů. [Číst dál →]

Naučná stezka Řeporyje-Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
9
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Řeporyje-Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)

tato verze zrušena, nahrazena naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka

Tato původní naučná stezka procházela stejně jako novější verze DalejskýmProkopským údolím, významnou geologickou lokalitou na jihozápadním okraji Prahy. Seznamovala s pozůstatky rozsáhlé lomové činnosti, paleontologickými nálezy, a faunou a flórou zdejších chráněných území. [Číst dál →]

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí

Hodnocení:
(počet hlasů: 31)
Komentáře:
6
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí

Naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími za severním okrajem Prahy, a to přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí, a přírodní rezervací Údolí Únětického potoka. Seznamuje s flórou a faunou chráněných území, pravěkým osídlením a geologickou stavbou okolí (Holý vrch, sedimenty původních vltavských říčních teras). [Číst dál →]

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (původní verze, 1975)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí (původní verze, 1975)

původní podoba naučné stezky, nahrazena v roce 1982 novou verzí

Vycházková stezka, předchůdkyně pozdější oficiální naučné stezky (vybudované v roce 1982, od té doby několikrát rekonstruované), seznamovala prostřednictvím tištěného průvodce a orientačních tabulí s přírodními poměry území státní přírodní rezervace Roztocký háj–Tiché údolí, a údolí Únětického potoka (vyhlášeného jako přírodní rezervace až v roce 1988). [Číst dál →]

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (verze 1982)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (verze 1982)

stará stezka z r. 1982, nahrazena novou verzí v roce 1998, a v roce 2006

Naučná stezka vedla kolem chráněného přírodního výtvoru Sedlecké skály a státní přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí a jejich okolím. Původní stezka tímto územím vedla od roku 1975. V roce 1982 byla upravena v nové trase. Seznamovala s flórou, faunou, geologickou stavbou, přírodními poměry a pravěkým osídlením chráněných území. [Číst dál →]