Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Nymburk > Naučná stezka Libice


Naučná stezka Libice

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Naše návštěva:
srpen 2009
Komentáře:
1

Naučná stezka spojuje soutok řek Cidliny a Labe s nedalekou obcí Libice nad Cidlinou. Na jejím okraji se rozkládalo významné hradiště, sídlo slavníkovského rodu, které se po vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci v roce 995 stalo jedním z center správy sjednoceného území. Po vyvraždění Vršovců, kteří libické hradiště vlastnili poté, postupně ztratilo na důležitosti. Stezka seznamuje s řekou Cidlinou, lužními lesy, hradištěm a obcí Libice.

Stezka je nenáročná, zcela bez převýšení. Vede téměř výhradně po kvalitních asfaltových cestách a je bez problémů sjízdná např. s kočárky. Trasa není značena. Na každém panelu je plánek s vyznačením zastávek. Protože byla naučná stezka budována ve dvou fázích (v letech 2008 a 2009), jsou na plánku stezky na prvních pěti panelech vyznačeny pouze zastávky 1–5, na zbylých čtyřech zastávkách (č. 6–9) instalovaných dodatečně jsou již vyznačeny všechny.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
u soutoku řek Labe a Cidliny, asi 3,5 km od Poděbrad (na trase naučné stezky Skupice–Huslík)
Končí:
LIBICE NAD CIDLINOU, u silničního mostu přes řeku Cidlinu
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2008 (zastávky 1–5) + 2009 (zastávky 6–9)
Tvůrce stezky:
Základní škola Libice nad Cidlinou (9. ročník 2007/2008, 9. ročník 2008/2009), Polabské muzeum Poděbrady, Polabské ekocentrum ČSOP, obec Libice nad Cidlinou
Naše návštěva:
srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Cidlina
 2. Les Huslík
 3. Kulturní krajina
 4. Hradiště
 5. Libice v dějinách
 6. Novodobá historie
 7. Plán obce
 8. Život hradiště
 9. Stavby a příroda Cidliny

Informační náplň

Zastávka 1: Cidlina

 • základní historický vývoj řečiště Cidliny
 • povodí Cidliny a ovlivnění krajiny – podrobně
 • původní ústí Cidliny do Labe
 • současné řečiště Cidliny
 • regulovaný úsek Cidliny
 • bývalá lávka u soutoku
Vyobrazení:
1. vojenské mapování (1764–1768), 2. vojenské mapování (1851–1852); památný strom topol černý, kosatec žlutý; kormorán velký; pozůstatek lávky přes Cidlinu; plánek stezky

Zastávka 2: Les Huslík

 • původ názvu, funkce lesa v krajině
 • flóra lužního lesa
 • fauna lužního lesa
 • lipová alej podél Cidliny
 • lípa srdčitá
 • les Huslík
Vyobrazení:
lužní les po jarní povodni; hrachor jarní, sasanka pryskyřníkovitá, česnek medvědí, dymnivka dutá; jestřáb lesní, lejsek bělokrký, strakapoud velký, roháč obecný, ruměnice pospolná, rosnička obecná; lipová alej podél Cidliny, les Huslík; plánek stezky

Zastávka 3: Kulturní krajina

 • vysvětlení pojmu kulturní krajina
 • flóra a fauna kulturní krajiny
 • Libušino jezírko
 • popis místní krajiny
Vyobrazení:
mák vlčí, šalvěj luční, kozí brada luční, silenka nadmutá, blatouch bahenní, rákos obecný; volavka popelavá, rákosník proužkovaný, potápník vroubený, ropucha obecná, užovka obojková, čáp bílý; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 4: Hradiště

 • základní charakteristika libického hradiště
 • popis hradiště a okolí
 • osídlení hradiště
 • tavení drahých kovů
 • rekonstrukce raně středověkého meče
 • slavníkovská Libice
 • dějiny archeologického výzkumu
Vyobrazení:
letecký pohled na Libici a hradiště, šperky nalezené na libickém hradišti, nalezené zlomky keramických nádob na tavení drahých kovů, rekonstrukce raně středověkého meče, plánek slavníkovského hradiště; plánek stezky

Zastávka 5: Libice v dějinách

 • základní historická charakteristika obce Libice
 • Libice nad Cidlinou v datech
 • evangelické kostely
 • katolické kostely
 • Slavníkovci
Vyobrazení:
stříbrný denár Soběslava Slavníkovce z libické mincovny, pomník na návsi připomínající narození sv. Vojtěcha, historicky první známé vyobrazení Libice nad Cidlinou, toleranční modlitebna, nový evangelický chrám, 1. vojenské mapování (1764–1768), katolická fara, kostel sv. Vojtěcha, 2. vojenské mapování (1851–52); plánek stezky

Zastávka 6: Novodobá historie

 • základní charakteristika obce Libice nad Cidlinou
 • moderní Libice v datech 19. a 20. století
 • průmysl a zemědělství v 19. a 20. století
 • vývoj sportu v Libici
 • libické školy
 • historické pohlednice
 • pomník tragické události na železnici na konci 2. světové války
Vyobrazení:
cukrovar, Férova továrna, libičtí fotbalisté, diakonie, historické pohlednice Libice a okolí, pomník tragické události na železnici na konci 2. světové války; plánek stezky

Zastávka 7: Plán obce

 • plán obce s vyznačením důležitých institucí, míst a firem
 • základní údaje o obci
Vyobrazení:
plán obce, pohled na Libici od Cidliny, slavníkovské hradiště, střed obce, Vari Honda, nádraží ČD, základní škola, letecký pohled na obec; plánek stezky

Zastávka 8: Život hradiště

 • citace: Bruno z Querfurtu – legenda o životě sv. Vojtěcha
 • když se řekne hradiště – základní podoba a funkce hradišť, obvyklý počet obyvatel, společenská hierarchie
 • pohled do talíře – jídelníček obyvatel libického hradiště, pěstované plodiny
 • hrnec kaše na poslední cestu – unikátní objev keramické nádoby na pohřebišti, se zbytky potravin
 • opevnění hradiště
 • co zůstalo pod zemí – zahloubené objekty, nejčastější archeologické nálezy
 • archeobotanika
Vyobrazení:
část výzdoby dveří katedrály v polském Hnězdně, objevená keramická nádoba, rekonstrukce opevnění, zahloubené objekty, mikroskopické zobrazení pylových zrn; plánek stezky

Zastávka 9: Stavby a příroda Cidliny

 • základní popis stavebních úprav řečiště Cidliny
 • most přes Cidlinu v Libici
 • pohyblivý jízek
 • betonový jez
 • železniční most
 • život u vody
 • další drobné stavby v okolí řeky a říční flóra
Vyobrazení:
most přes Cidlinu v Libici (v roce 1913 a 2009), kamenný brod pod kostelem – pozůstatek pohyblivého jízku, železniční most, starý dřevěný most libického cukrovaru, betonový jez; volavka popelavá, ledňáček říční; rákos, stulík žlutý, orobinec; plánek stezky

Popis trasy

Soutok řek Labe a Cidliny → libické hradiště → Libice nad Cidlinou → silniční most přes Cidlinu

Naučnou stezku zahájíme u výletní restaurace Cidlina na soutoku řek Cidlina a Labe. Sem se dostaneme nejlépe cestou podél Labe z Poděbrad (asi 3,5 km). Protože v tomto úseku vede naučná stezka Skupice–Huslík, můžeme se zde na soutoku rozhodnout, zde pokračovat po této stezce zpět do Poděbrad, nebo jít po trase naučné stezky Libice podél Cidliny do nedaleké Libice nad Cidlinou.

Od soutoku vyrážíme kvalitní asfaltkou podél břehu Cidliny. Po asi 200 metrech potkáme 1. zastávku (Cidlina). Pokračujeme dál k silničnímu mostu, podejdeme ho a za ním se stáčíme vlevo. Po 150 metrech přijdeme na turistické rozcestí, před nímž je umístěna 2. zastávka (Les Huslík). Stejná asfaltka nás po dalších asi 300 metrech dovede k 3. zastávce (Kulturní krajina), a po 250 metrech ke 4. zastávce (Hradiště).

Přijdeme na okraj obce k altánu s několikajazyčnými panely s informacemi o hradišti – k němu se na křižovatce vydáme směrem vlevo. Po návratu z hradiště k altánu pokračujeme rovně do středu obce, kde se dáme vpravo. Po dalších asi 100 metrech po hlavní ulici dorazíme na menší parkoviště, kde jsou blízko sebe tři zastávky – 5. zastávka (Libice v dějinách), 6. zastávka (Novodobá historie) a o kus dál u zdi fary 7. zastávka (Plán obce). Od ní se vrátíme zpět k 5. zastávce a odbočíme vlevo podél parčíku k hasičské zbrojnici a dále jdeme rovně navazujícím úzkým chodníkem mezi ploty a křovinami. Sestoupíme na asfaltku vedoucí po okraji zástavby, kde je hned naproti nám 8. zastávka (Život hradiště). Dál pokračujeme vlevo. Po asi 200 metrech dorazíme k hlavní ulici, těsně před níž je umístěna 9. zastávka (Stavby a příroda Cidliny).

Zde naučná stezka končí. Odtud můžeme pokračovat buď vlevo ke kostelu a zpět do středu obce, nebo rovně k silničnímu mostu, před ním vpravo a pak pěšinkou podél Cidliny (po červené značce) zpět k soutoku s Labem.


Komentáře

 • Červinka Jan
  25. 10. 2015, 8:08 hod.

  Dobrý den.

  Kde se dá najít mapa se zakreslenou trasou?

  Děkuji.

  Červinka

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS