Naučná stezka Slánská hora

Hodnocení:
(počet hlasů: 16)
Komentáře:
5
Naučná stezka Slánská hora

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s přírodní památkou Slánská hora – krajinnou dominantou a pozůstatkem dávné sopečné činnosti, ležícím nedaleko historického centra města Slaný. Stezka informuje o geologické stavbě bývalé sopky, její flóře a fauně, a také o historii a zajímavostech Slaného, na něž nabízí trasa několik krásných panoramatických pohledů, stejně jako do okolní krajiny.

Stezka vede po kamenitých lesních cestách a pěšinách. Převýšení trasy je dáno výstupem na vrchol Slánské hory, výstup ale není nijak dlouhý nebo náročný. V závěru stezka klesá příkřeji pěšinou vinoucí se mezi skalními výchozy. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Za sněhu, náledí nebo jiných nepříznivých podmínek mohou být části trasy neschůdné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná:
SLANÝ, ulice Pod Horou, poblíž napojení na ulici Na Vavřinci
Končí:
SLANÝ, Chadalíkova ulice
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
původně 1984, tato verze 2008
Tvůrci stezky:
Lesy ČR, s. p., lesní správa Křivoklát, Město Slaný, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s., Palaba, s. r. o., Středočeský kraj, Pavel Vychodil, Jana Hradcová, Jan Kašparec a Vlastivědné muzeum ve Slaném
Naše návštěva:
květen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vítejte na naučné stezce Slánská hora
 2. Botanika
 3. Tři kříže
 4. Vyhlídka na průmyslovou část města
 5. Geologie
 6. Výsadba v lomu, dendrologie
 7. Motýli
 8. Vyhlídka na historické centrum města
 9. Archeologie Slánské hory
 10. Historie a současnost města
 11. Slánská hora se s vámi loučí trilkem

Informační náplň

Zastávka 1: Vítejte na naučné stezce Slánská hora

 • historie naučné stezky
 • tvůrci stezky, spolupracovníci, autoři fotografií
 • důvod vyhlášení přírodní památky Slánská hora
Vyobrazení:
plánek naučné stezky s vyznačením zastávek; ilustrační fotografie Slánské hory

Zastávka 2: Botanika

 • přírodní památka Slánská hora
 • tři botanické biotopy na Slánské hoře – lesní společenstvo, vegetace skalních výchozů, louka u bývalého lomu
 • flóra jednotlivých biotopů
Vyobrazení:
tařice skalní, mochna nátržník, rozchodník ostrý, kakost luční, hvozdík kartouzek, modřenec, rožec rolní, mateřídouška, čičorka pestrá, lomikámen zrnatý; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Tři kříže

 • původ tří křížů
 • Bernard Ignác z Martinic
 • barokní kresba Slánské hory
Vyobrazení:
historická barokní kresba Slánské hory; kaple Božího hrobu; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Vyhlídka na průmyslovou část města

 • průmyslová zóna
 • větrné elektrárny
 • plochodrážní stadion
 • letiště
 • Kladno
 • Vinařická hora
 • zámek ve Smečně
Vyobrazení:
panoramatická fotografie vyhlídky; průmyslová oblast v roce 1948; zámek ve Smečně; Vinařická hora; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Geologie

 • geologická minulost Slánské hory
 • zaniklé prameny slané vody
 • těžba čediče
Vyobrazení:
ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Výsadba v lomu, dendrologie

 • 450 kusů listnatých stromů a keřů vysázených v roce 1999
Vyobrazení:
srna obecná, zajíc polní; javor, habr, hrušeň, jabloň, líska, vrba; ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Motýli

 • významné refugium pro různé druhy motýlů
 • variabilita prostředí
Vyobrazení:
otakárek fenyklový, okáč bojínkový, okáč rosičkový, bělásek zelný, ohniváček černokřídlý, babočka bodláková, babočka kopřivová, bělásek zelný (housenky), otakárek fenyklový (housenka), babočka admirál, modrásek, otakárek ovocný, bechyně zlatořitná, ostruháček ostružinový; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Vyhlídka na historické centrum města

 • slánská radnice
 • piaristická kolej
 • Velvarská brána
 • židovská synagoga
 • Okresní dům
 • slánský hřbitov
 • lesopark Háje
 • městská hvězdárna
 • františkánský klášter
 • České středohoří a Říp
 • sloup vinařů a rybářů
 • kostel sv. Václava v Ovčárech
Vyobrazení:
slánská radnice, piaristická kolej, velvarská brána, františkánský klášter, České středohoří a Říp, sloup vinařů a rybářů, kostel sv. Václava v Ovčárech; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Archeologie Slánské hory

 • nejstarší osídlení Slánské hory – kultura nálekových pohárů
 • „obětní kámen“
 • „obětní mísa“
Vyobrazení:
rozmístění archeologických nálezů na Slánské hoře; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Historie a současnost města

 • založení města na důležité obchodní cestě
 • Slaný v době husitské
 • rozvoj města v průběhu staletí
 • současnost
Vyobrazení:
J. Willenberg – Slaný (kresba, 1602), J. Šembera – Jižní fortna (1823), Černá bašta, J. Šembera – Pražská brána (1823); plánek naučné stezky

Zastávka 11: Slánská hora se s vámi loučí trilkem

 • ptactvo Slánské hory
 • Záchranná stanice pro handicapované živočichy AVES v Kladně – Čabárně
Vyobrazení:
drozd zpěvný (+ vejce), kos černý, strakapoud velký, sýkora koňadra, rorýs obecný, pěnice hnědokřídlá, pěnkava obecná, pěnice pokřovní, strnad obecný, žluna zelená; plánek naučné stezky

Popis trasy

Slaný → Slánská hora → Slaný

Naučnou stezku zahájíme ve Slaném v ulici Pod Horou, na jejím horním konci téměř až u křižovatky s ulicí Na Vavřinci (ulice Pod Horou zde opustí sevřenou zástavbu a stáčí se vpravo k sídlištím). Zhruba v těchto místech odbočuje průchodem mezi zídkami zpevňujícími svah několika schůdky na první pohled nepříliš výrazná cesta kolmo do svahu Slánské hory. Zde rovněž začíná značení klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Schodiště vystoupá několik metrů k panelu 1. zastávky (Vítejte na naučné stezce Slánská hora). Dále pokračuje lesní pěšina zpočátku rovně, později začne mírně stoupat sem a tam v několika serpentinách. Zhruba v polovině svahu potkáváme 2. zastávku (Botanika).

Serpentiny se zkrátí, dále stoupáme podél skalní stěny a později po značkách pěšinou s kamennými stupni vinoucí se mezi skalními výchozy. Posléze vyjdeme na plošinku se zábradlím nad lomem, vpravo od nás jsou tři kříže. Tabule 3. zastávky (Tři kříže) je přímo před námi za zábradlím.

Odtud pokračujeme vlevo a hned poté vpravo podél zábradlí nad lomem. Přijdeme na travnatou plošinku na vrcholu hory, kde za zábradlím nacházíme 4. zastávku (Vyhlídka na průmyslovou část města). Od ní pokračujeme v původním směru stále nedaleko zábradlí. Na konci plošinky začneme klesat lesíkem, ale velmi brzy narazíme na odbočku vpravo, přímo k okraji lomu. Z vyhlídky se zábradlím je výhled na hlavní lomovou stěnu. Zde na vyhlídce je 5. zastávka (Geologie).

Vrátíme se na cestu a pokračujeme vpravo dolů. U východu z lesa na louku nacházíme 6. zastávku (Výsadba v lomu, dendrologie). Za ní odbočíme vpravo na louku a jdeme v trávě vyšlapanou cestou několik desítek metrů mezi nově zasazenými stromy k 7. zastávce (Motýli). Od tohoto panelu se vrátíme stejnou cestou zpět 6. zastávce a pak až na vrchol Slánské hory, ale hned zkraje, ještě před příchodem na travnatou plošinu na vrcholu, opustíme cestu podél zábradlí a odbočíme pěšinou šikmo vpravo. Ta nás dovede na protilehlou stranu vrcholové plošiny. Jdeme podél jejího okraje, a těsně předtím, než začneme znovu sestupovat, nalézáme 8. zastávku (Vyhlídka na historické centrum města).

Dál sestupujeme pěšinou zařezávající se do svahu. Posléze sklesneme až do skalní kotlinky, kde míříme vpravo dolů, poté vlevo mezi skalními bloky a dále, až k odbočce vpravo na malou plošinku, kde se nachází 9. zastávka (Archeologie Slánské hory). Vrátíme se na cestu a klesáme dál. Zakrátko opět odbočujeme vpravo na malou plošinku se zábradlím a lavičkou, kde nacházíme 10. zastávku (Historie a současnost města). Dále klesáme v mnoha ostrých serpentinách dolů až téměř na okraj zástavby, kde nalezneme poslední, 11. zastávku (Slánská hora se s vámi loučí trilkem). Zde pak zahneme vlevo dolů a sklesneme podél oplocení zahrady do Chadalíkovy ulice. Odtud pak zamíříme vlevo směrem k centru města.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 28. 06. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 5)

 • Niki hod.

  Navštívili jsme a už víckrát ne.. neudržované a nachytali jsme tolik klíšťat jako za celý svůj život ne a to je mi 30 let.. hrozné

  Odpovědět
 • Annie hod.

  Stezku jsme dnes prošli s dětmi. Je hezky udělaná, ale dobrá polovina zastávek je zničená a nefunkční, a to je velmi škoda. Kdyby měl někdo šanci je opravit, rozhodně by to zvýšilo přitažlivost tohoto velmi zajímavého místa.

  Odpovědět
  • Kos hod.

   Annie, tak si udělej brigádu, mile rád zakoupim materiál

   Odpovědět
 • Irena hod.

  Ze všech zastavení naučné stezky zbyly poslední dva panely, všechny ostatní jsou zničené, v řadě případů nejsou už ani stojany (na ty by se aspoň dalo nalepit QR). Cesta je také částečně přeznačená. Pokud se tedy chcete něco cestou dozvědět, stáhněte si do mobilu hru pro děti.

  Odpovědět
 • Renata hod.

  Byli jsme zde dnes, ale jsme dost zklamaní. Schází informace k naučné stezce. Nezbyl jediný panel. Nenašli jsme ani obětní kámen ani obětní mísu. Není značeno. Turisté mají smůlu. Asi zde nejsou žádaní.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář