Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-východ > Naučná stezka Kunickou přírodou


Naučná stezka Kunickou přírodou

panel naučné stezky Kunickou přírodou
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 9)
Naše návštěva:
listopad 2011
Komentáře:
1

Krátká naučná stezka se nachází v obci Kunice na Velkopopovicku, ve sportovním areálu u zámku Berchtold. Seznamuje obecně např. s rybníky a jejich obyvateli, lučními rostlinami, ptactvem, lesní zvěří, geologickou stavbou okolí nebo např. s tříděním odpadů. Součástí trasy stezky je také minizoo a dětské hřiště.

Naučná stezka je dle tvůrců údajně určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale zpracováním a podobou informačních panelů tomu příliš neodpovídá (dlouhé, nudné, šroubované texty plné cizích slov, nezajímavé obrázky, neatraktivní vzhled), navíc má stezka pouze obecnou náplň, která nemá s Kunicemi nic společného. Dětem spíše přijdou vhod herní prvky u některých zastavení.

Navzdory názvu „Kunickou přírodou“ vede trasa v podstatě pouze kolem velkých fotbalových hřišť a menší vodní nádrže, a záhadou proto je, proč byla vůbec zvolena přírodovědná náplň – vzhledem k tomu, že se celou dobu pohybujeme sportovním areálem, naučná stezka nejen volá, ale přímo huláká po rekreačně sportovní náplni (jako skvělá stezka Neleníme v zeleni). Taková stezka by skvěle doplnila areál a mohla by lákat i k opakovaným návštěvám.

Trasa stezky není fyzicky náročná, na 1,2 km dlouhé trase je 10 informačních panelů. Značena je dřevěnými ukazateli, není bezbariérová.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná a končí:
obec KUNICE, Haškova ulice, u vstupu do Sportcentra hotelu Zámek Berchtold
Délka:
cca 1,2 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
dřevěné ukazatele na křižovatkách
Vznikla:
2011
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí
Naše návštěva:
listopad 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Start
 2. Rybník Žlábky
 3. Rostliny a bylinky
 4. Ptáci
 5. Život v lese
 6. Stopa
 7. Plody lesa
 8. Geologie
 9. Ekologická výchova
 10. Stromy

Informační náplň

Zastávka 1: Start

 • uvítání na naučné stezce, stručný popis trasy, tvůrci stezky
 • stručné představení informační náplně jednotlivých zastavení
Vyobrazení:
plánek areálu zámku Berchtold s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 2: Rybník Žlábky

 • význam rybníků pro naši přírodu
 • výlov rybníka
 • jak může rybník pomoci při povodních
 • rozmach rybníkářství za Karla IV.
 • ekologické funkce rybníků
 • naše nejběžnější ryby
 • rybník v zimě
 • která pohádková postavička přebývá v rybníku
Vyobrazení:
výlov rybníku; louka zaplavená vodou z tajícího sněhu; Karel IV.; rákos; blatouch bahenní; leknín bílý; bruslařka; potápník; perloočka; chobotnatka; užovka; plovatka; pakomár; jepice; vážka; kachny; rejsek; ondatra; vydra; rak; lín obecný; kapr obecný; bruslení na rybníku

Zastávka 3: Rostliny a bylinky

 • rostliny a bylinky na loukách
 • jak vznikly louky
 • jaké rostliny chutnají zvířatům
 • jak člověk ovlivňuje složení louky
 • léčivé bylinky
  • bez černý
  • bříza bělokorá
  • divizna velkokvětá
  • hluchavka bílá
  • jahodník obecný
  • kontryhel obecný
  • kopřiva dvoudomá
  • lípa srdčitá
  • maliník obecný
  • smetanka (pampeliška) lékařská
Vyobrazení:
louka; krvavec toten; pcháč zelinný; řeřišnice luční; bez černý; bříza bělokorá; divizna velkokvětá; hluchavka bílá; jahodník obecný; kontryhel obecný; kopřiva dvoudomá; lípa srdčitá; maliník obecný; smetanka (pampeliška) lékařská

Zastávka 4: Ptáci

 • rozmanitá společenstva lesních druhů ptáků
 • doupné a odumřelé stromy
 • ptačí budky
 • napajedla a koupadla pro ptáky
 • zimní přikrmování ptáků
 • různorodá ptačí potrava
Vyobrazení:
puštík obecný; holub doupňák; ilustrační fotografie

Zastávka 5: Život v lese

 • živočichové v lese
 • jelen lesní
 • jezevec lesní
 • ježek západní
 • králík divoký
 • liška obecná
 • netopýr velký
 • prase divoké
 • rejsek obecný
 • srnec obecný
 • veverka obecná
 • co dělat při nálezu mláděte
Vyobrazení:
jelen lesní; jezevec lesní; ježek západní; králík divoký; liška obecná; netopýr velký; prase divoké; rejsek obecný; srnec obecný; veverka obecná

Zastávka 6: Stopa

 • jaké stopy můžeme najít a co z nich lze vyčíst
 • jak si vyrobit sádrový odlitek nalezené stopy
 • ukázky stop
 • úkol: přiřazení stop ke správnému živočichovi
Vyobrazení:
stopy lišky, divokého prasete, jezece, veverky, zajíce, jelena, lišky; odlévání stopy; přiřazení stop ke správnému živočichovi

Zastávka 7: Plody lesa

 • jedlé a jedovaté rostlliny
 • lesní jahody, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, houby
 • lesní plody pro zvěř
 • podzimní tvoření
 • úkol: poznáte tyto plody na obrázcích?
Vyobrazení:
václavka obecná; pýchavka obecná; hřib žlutomasý (babka); vraní oko čtyřlisté; rulík zlomocný; hřib hnědý; jahodník obecný; bedla vysoká; brusnice brusinka, brusnice borůvka; veverka; ohryzaná šiška od veverky; naklované smrkové šišky strakapoudem velkým; ohlodaná šiška od myši; obrázky plodů v kvízu; ilustrační obrázky

Zastávka 8: Geologie

 • hornina a minerál
 • které minerály můžeme v okolí nalézt
 • horniny v okolí
 • lom Chlum v Dolní Lomnici
 • Kunický potok
Vyobrazení:
lipťanský bludný balvan; křemen; živec draselný; granát v mramoru; muskovit (slída světlá); olivín; ametyst; záhněda; křišťál; chalcedon; jaspis; achát; rula; lom Chlum v Dolní Lomnici

Zastávka 9: Ekologická výchova

 • třídění odpadů
 • jak správně třídit
 • zajímavosti o odpadech
 • kvíz: kam správně patří tento odpad?
Vyobrazení:
kontejnery na sklo, plasty, papír a nápojové kartony; ilustrační obrázky ke kvízu

Zastávka 10: Stromy

 • co je les
 • ochrana a využívání lesa
 • zásoby dřeva v České republice
 • borovice lesní
 • smrk ztepilý
 • modřín opadavý
 • lípa malolistá
 • javor mléč
 • dub letní
 • kvíz: poznáte tyto šišky?
Vyobrazení:
borovice lesní; smrk ztepilý; modřín opadavý; lípa malolistá; javor mléč; dub letní; obrázky čtyř druhů šišek; ilustrační obrázky

Popis trasy

okruh sportovním areálem

Naučnou stezku zahájíme naproti vstupu do Sportcentra v Haškově ulici, kde na zdi nalezneme panel 1. zastávky (Start). Odtud jdeme ulicí vzhůru, a na první odbočce (vozová cesta) zahneme vpravo. Projdeme mezi zahradami, na konci uličky zahneme opět vpravo. Rovná úzká asfaltka klesne mezi zahradami ke sportovnímu areálu, před nímž se stočíme vlevo a sejdeme k hřišti a menšímu rybníku. U něj se nachází 2. zastávka (Rybník Žlábky).

Pokračujeme cestou mezi rybníkem a hřištěm, za nímž zahneme vpravo. Hned za odbočkou je 3. zastávka (Rostliny a bylinky). Krátce poté se odkloníme od hřiště a začneme mírně stoupat okrajem lesa. Na úrovni středu fotbalového hřiště odbočíme pěšinou vlevo vzhůru, na lesní plošinu s lavičkami a herními prvky pro děti. Také zde nalezneme nedaleko od sebe 4. zastávku (Ptáci), 5. zastávku (Život v lese), 6. zastávku (Stopy)7. zastávku (Plody lesa).

Poté sestoupíme zpět na dolní pěšinu a pokračujeme v původním směru. Posléze vyjdeme z lesa a stočíme se vpravo dolů k velkému hřišti. Na okraji lesa zde nalezneme 8. zastávku (Geologie).

Dále jdeme pěšinou po vnějším obvodu hřiště, poté vystoupáme na cestu, která míří vpravo k hlavní části sportcentra. Nad hřištěm nalezneme 9. zastávku (Ekologická výchova).

Odtud jdeme vzhůru směrem k zámku, ale při nejbližší příležitosti zahneme vpravo. U dřevěného plotu je umístěna poslední, 10. zastávka (Stromy). Dále pak zamíříme k administrativní přízemní budově sportcentra, skrz niž vyjdeme ven na ulici, kde jsme procházku po naučné stezce zahajovali.


Komentáře

 • Karel
  16. 3. 2015, 9:29 hod.

  Stezku spojit jedině s placenou prohlídkou celkem hezkého zámeckého parku. Sama stezka je asi jenom lákadlo, příroda okolo Kunic je krásná, ale stezka vás tam určitě nezavede.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS