Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Městská část Praha 9 – severozápadní stezka (Vysočany – Prosek – Střížkov)


Naučná stezka Městská část Praha 9 – severozápadní stezka (Vysočany – Prosek – Střížkov)

kostel sv. Václava na Proseku
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 25)
Naše návštěva:
srpen 2009
Komentáře:
11

Naučná stezka seznamuje s historií a současností původně samostatných zemědělských osad Vysočany, Prosek a Střížkov, nyní čtvrtí na území městské části Praha 9. Okružní trasa vede od stanice metra Vysočanská vzhůru do starého Proseka, parkem Přátelství na Proseku, přes Střížkov, a poté kolem přírodní památky Prosecké skály sestupuje z prosecké plošiny k Rokytce a do parku Podviní.

Trasa je většinou vedena vedlejšími ulicemi města, nebo po kvalitních cestách a pěšinách. Vzhledem k tomu, že vede v blízkosti tří stanic metra (Vysočanská, Prosek, Střížkov) a několika zastávek autobusu MHD a tramvaje, je možné ji na mnoha místech přerušit.

Návštěvu jinak velmi pěkné, kvalitně připravené a zajímavé stezky místy bohužel komplikuje špatně provedené značení; v první cca polovině trasy je vše v pořádku a vzorové, ale od stanice metra Střížkov se kvalita značení radikálně zhorší, značky chybějí na křižovatkách a odbočkách, jsou vidět střídavě pouze v jednom směru (většinou opačném), občas jsou nekompletní (pouze bílé čtverce, bez šikmého zeleného pruhu), navíc trasa místy vede jinudy, než je vyznačeno v orientačním plánku (přesto doporučujeme mít ho s sebou vytisknutý).

V době naší návštěvy nebyla dosud umístěna 12. zastávka (Přibíkova vyhlídka) – na tuto skutečnost je upozorněno na informačních panelech stezky u stanic metra Prosek a Střížkov. Trasa k této zastávce je na plánku vyznačena přerušovaně.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 9
Začíná a končí:
PRAHA 9-VYSOČANY, stanice metra linky B „Vysočanská“
Délka:
cca 9 km (uváděno i 8,3 km)
Zastávek:
21 + 2 obecné panely informující o naučné stezce (u stanic metra Prosek a Střížkov) + zdvojené zastávky 9 a 16 (umístěné v odlišné úpravě na dvou různých místech jako 9a, 9b, 16a a 16b)
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, místy velmi nedostatečně
Vznikla:
březen 2009
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 9
Naše návštěva:
srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Radnice
 2. Vysočanské nádraží
 3. Flajšnerka
 4. Prosecký rybníček
 5. Jetelka
 6. Prosecká náves
 7. Kostel sv. Václava, fara, hřbitov
 8. Sokolovna
 9. Park Přátelství (je umístěna na dvou místech, v plánku je vyznačena jako 9a a 9b, se stejným textem, jen jiným vyobrazením)
 10. Socha Jiřího Wolkera
 11. Střížkov
 12. Přibíkova vyhlídka (v době naší návštěvy dosud neotevřena)
 13. Vyhlídka Emy Destinnové
 14. Prosecké skály
 15. Vinice Máchalka
 16. Park Podviní (je umístěna na dvou místech, v plánku je vyznačena jako 16a a 16b, každá má jiný text i vyobrazení)
 17. Jez a náhon ke mlýnu
 18. Broscheův pivovar
 19. Mlýn v Podviní
 20. Kolčavka
 21. U mostu přes Rokytku

Informační náplň

Zastávka 1: Radnice

 • stará a nová část radnice – architekti, součásti, využití
 • znak města Vysočan
Vyobrazení:
vysočanská radnice, plánek stezky

Zastávka 2: Vysočanské nádraží

 • historie nádraží ve Vysočanech
 • význam vzniku nádraží pro rozvoj průmyslu ve Vysočanech
 • nejstarší dochovaná dlažba vnější Prahy v podchodu pod nádražím
Vyobrazení:
nádraží ve Vysočanech (foto, kolem 1910), plánek stezky

Zastávka 3: Flajšnerka

 • podoba obce Vysočany do začátku 19. století
 • zemědělské usedlosti, Flajšnerka
 • historický a stavební vývoj Flajšnerky
 • silniční estakáda spojující Vysočany s Prosekem
Vyobrazení:
Flajšnerka v 60. letech 20. století, plánek stezky

Zastávka 4: Prosecký rybníček

 • prameny, které napájejí rybníček
 • dlouhá léta jediný zdroj vody pro Prosek
 • dopravování vody z rybníčku na Prosek na hřbetech oslů
Vyobrazení:
prosecký rybníček (foto, 1963), plánek stezky

Zastávka 5: Jetelka

 • historie zemědělské usedlosti Jetelka
 • popis usedlosti (před její demolicí)
Vyobrazení:
foto vjezdových vrat do usedlosti Jetelka (60. léta 20. století), plánek stezky

Zastávka 6: Prosecká náves

 • prostranství před hostincem U Brabců
 • historie hostince
 • stará a nová škola
 • litinový kříž
 • prosecké korzo „V alejičkách“
 • hostinec U Kristů, společenský život Proseka
 • památník proseckých účastníků odboje, replika vinařského sloupu, socha Piety
Vyobrazení:
hostinec U Kristů (foto, 30. léta 20. století), plánek stezky

Zastávka 7: Kostel sv. Václava, fara, hřbitov

 • historický a stavební vývoj kostela sv. Václava na Proseku
 • raně klasicistní fara
 • zrušený hřbitov kolem kostela, významné osobnosti zde pohřbené
Vyobrazení:
kostel sv. Václava (foto, 2008), plánek stezky

Zastávka 8: Sokolovna

 • umístěna v bývalé stodole usedlosti U Malých
 • úkryt padáků parašutistů skupiny Antropoid, která provedla atentát na Reinharda Heydricha v roce 1942
 • přechodný úkryt Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše
 • odbojová činnost Vysočanské sokolské jednoty za 2. světové války
Vyobrazení:
sokolovna, plánek stezky

Zastávka 9: Park Přátelství

 • popis parku a jeho součástí
 • zábor části parku kvůli stavbě metra, následná celková rekonstrukce a revitalizace systému vodních kanálů v parku
Vyobrazení:
vodní plocha v parku Přátelství, plánek stezky

Zastávka 10: Socha Jiřího Wolkera

 • život a dílo Jiřího Wolkera
 • autoři, instalace sochy
Vyobrazení:
Jiří Wolker (kresba O. Lasáka, 1920), plánek stezky

Zastávka 11: Střížkov

 • původně malá zemědělská ves
 • historický vývoj Střížkova, majitelé
 • původ názvu autobusové zastávky Madlina
Vyobrazení:
původní centrum Střížkova (současné foto), plánek stezky

Zastávka 12: Přibíkova vyhlídka

v době naší návštěvy dosud nenainstalována

Zastávka 13: Vyhlídka Emy Destinnové

 • život Emy Destinnové
 • její vztah k Vysočanům
Vyobrazení:
Ema Destinnová v roli Santuzzy v Mascagniho opeře Sedlák kavalír, plánek stezky

Zastávka 14: Prosecké skály

 • staré pískovcové lomy
 • pozdější podzemní těžba písku, vznik labyrintu chodeb – Močálka
 • využití proseckého podzemí po ukončení těžby
 • přírodní památka Prosecké skály
 • plán na zpřístupnění Močálky v budoucnu
Vyobrazení:
prosecké podzemí, plánek stezky

Zastávka 15: Vinice Máchalka

 • dávná historie vinic na jižních svazích Proseka
 • majitelé vinice, původ jejího názvu, zánik vinice
 • novodobá obnova vinice v letech 1996–2000
 • pěstované druhy vín
Vyobrazení:
původní usedlost Máchalka v 70. letech 20. století, plánek stezky

Zastávka 16a: Park Podviní

 • druhý městský park na území Praha 9
 • popis parku, autoři novodobých úprav, zdroj inspirace
 • vybudované součásti parku – Hradiště, Dračí jezero, Velká vyhlídka, amfiteátr, dubový kmen
Vyobrazení:
Dračí jezero, plánek stezky

Zastávka 16b: Park Podviní

 • voda jako důležitý prvek parku
 • pořádání společenských akcí v parku
 • vybudované součásti parku
 • druhy stromů, které se zde rostou
Vyobrazení:
Rokytka v parku Podviní, plánek stezky

Zastávka 17: Jez a náhon ke mlýnu

 • říčka Rokytka – charakteristika a údaje o toku, s přihlédnutím k území Prahy
Vyobrazení:
obezděné rameno náhonu podvinského mlýna (foto, 60. léta 20. století), plánek stezky

Zastávka 18: Broscheův lihovar

 • zaniklý areál lihovaru
 • zakladatelé lihovaru, historie firmy
 • produkce lihovaru
Vyobrazení:
lihovar v 70. letech 20. století, plánek stezky

Zastávka 19: Mlýn v Podviní

 • původně mlýn, tvrz a poplužní dvůr, základ osady Podviní
 • zachovaný jeden z pilířů vjezdové brány podvinské tvrze
 • pozůstatek náhonu
 • stavební vývoj a popis mlýna
Vyobrazení:
obytná budova mlýna (foto, 60. léta 20. století), plánek stezky

Zastávka 20: Kolčavka

 • původní viniční usedlost Kolčavka
 • majitelé, historický a stavební vývoj usedlosti
 • zbytky železničního mostu přes Rokytku Rakouské severozápadní dráhy
Vyobrazení:
Kolčavka v 70. letech 20. století, plánek stezky

Zastávka 21: U mostu přes Rokytku

 • socha Průmysl (autor Vincent Makovský)
 • sportovní areál TJ Praga Praha
 • bezejmenný most přes Rokytku v Sokolovské ulici
 • zaniklé hodiny na domu na nároží ulic Na Břehu a Sokolovská
Vyobrazení:
prostor se sochou Průmysl (60. léta 20. století), plánek stezky

Popis trasy

metro Vysočanská → Flajšnerka → starý Prosek → park Přátelství → metro Střížkov → Střížkov → Prosecké skály → park Podviní → Kolčavka → metro Vysočanská

Jak je již řečeno v úvodním textu, naučná stezka je místy velmi špatně značena. V první cca polovině stezky (od výchozího místa ke stanici metra Střížkov) je vše v pořádku, značky jsou většinou dobře viditelné. Bohužel za Střížkovem je pak značení naprosto nedostačující, nekompletní (nedomalované značky, pouze bílé čtverce), navíc je trasa částečně vyznačena v rozporu s orientačním plánkem. Přesto doporučujeme si jej vytisknout a vzít s sebou, a rovněž i plán Prahy a u každé zastávky si v něm další směr trasy ověřit.

Naučnou stezku zahájíme v Sokolovské ulici před vestibulem stanice metra Vysočanská (linka B), výstup směr nádraží Vysočany (v bezprostřední blízkosti je rovněž tramvajová zastávka Nádraží Vysočany). U malého záhonku před stanicí metra nalezneme panel 1. zastávky naučné stezky (Radnice).

Odtud vyrážíme po přechodu pro chodce přes Sokolovskou ulici k budově Dopravního podniku a poté rovně Paříkovou ulicí k nádraží Praha-Vysočany. Před vstupem do jeho podchodu je umístěna 2. zastávka (Vysočanské nádraží).

Vstoupíme do podchodu, projdeme jeho novodobou i starou částí a za nádražím vyjdeme ven. Dále pokračujeme v přímém směru, podejdeme silniční estakádu a za ní stoupáme asfaltovým chodníkem. Na odbočce do parkové části nalezneme 3. zastávku (Flajšnerka).

Odtud vystoupáme buď parkem u Flajšnerky nebo okrajovým chodníkem k malému rybníčku – u něj nalézáme 4. zastávku (Prosecký rybníček). Od ní míříme směrem k podchodu pod silniční estakádou – ještě před ní je umístěna 5. zastávka (Jetelka).

Projdeme podchodem a pokračujeme protilehlými schůdky a uličkou Na Jetelce vzhůru k frekventované Prosecké ulici. Přejdeme ji po přechodu po pravé straně a začneme stoupat protilehlým dlážděným prostorem do centra starého Proseka. Krátce nato potkáváme 6. zastávku (Prosecká náves).

Vystoupáme do ulice Na Vyhlídce k hostinci U Brabců, kde zahneme vlevo, a za budovou hostince ihned vpravo do ulice U Proseckého kostela. Před kostelem nacházíme 7. zastávku (Kostel sv. Václava, fara, hřbitov).

Od ní jdeme krátce parkovou cestou k Litoměřické ulici a 8. zastávce (Sokolovna). Pak jdeme vpravo Litoměřickou ulicí na křižovatku s Vysočanskou. Přejdeme po přechodu Litoměřickou i velmi frekventovanou Vysočanskou a vystoupáme směrem vlevo do parku. U křižovatky parkových cest na vrcholu terénní vlny nalézáme 9. zastávku (Park Přátelství) – v plánku je vyznačena jako 9a.

Odtud pokračujeme rovně do středu parku (za panel), ale už na prvním rozdvojení odbočíme vlevo dolů, mineme vodní nádrž a pizzerii, za níž se stáčíme vlevo, pak rovně, na rozdvojení jdeme vpravo vzhůru, na následujících třech křižovatkách jdeme vždy rovně protilehlou cestou, až k systému vodních nádrží a vodotrysků, u něhož nalezneme sochu Jiřího Wolkera a 10. zastávku (Socha Jiřího Wolkera). Za ní jdeme zpočátku ještě rovně, ale na nejbližší křižovatce zahneme vlevo a dále rovně míříme ke křižovatce ulic Vysočanské a Jiřetínské. Nedaleko před touto křižovatkou nalezneme opět 9. zastávku (Park Přátelství) – v plánku je označena jako 9b, má stejný text, s jinou fotografií.

Přejdeme po přechodu Jiřetínskou ulici a pokračujeme chodníkem podél frekventované Vysočanské ulice vstříc bílým protnutým obloukům stanice metra Střížkov. Projdeme kolem její prosklené budovy až ke křižovatce, kde zahneme vlevo na přechod a přejdeme Vysočanskou ulici. Dále pozor, odtud až ke konci stezky se velmi zhorší kvalita značení, navíc značená trasa vede jinudy, než je vyznačeno na plánku.

Po přejití Vysočanské zahneme vlevo po chodníku k autobusové zastávce, u níž (ještě před trafikou) odbočíme vpravo a jdeme dál v přímém směru asfaltovým chodníkem vnitřním prostorem sídliště; na rozdvojení jdeme vpravo a dál těsně podél nepřerušené řady bytovek. Za nimi se posléze chodník stočí vpravo a vyústí do Teplické ulice. Jdeme po ní vlevo k nejbližší křižovatce, kde zahneme vlevo – do ulice Litvínovské, kterou krátce poté opět opouštíme a odbočíme vpravo, opět asfaltovým chodníkem podél nepřerušené řady bytovek vnitřním prostorem sídliště. Nakonec opět vyjdeme do Teplické ulice, po níž zatáčíme vlevo vzhůru (za další křižovatkou se změní v ulici Litoměřickou). Na křižovatce s ulicemi K Šafránce a Na Pokraji Litoměřickou opustíme a odbočíme vpravo do parčíku, svíraného ulicemi K Šafránce a Na Pokraji. Na začátku parčíku je 11. zastávka (Střížkov).

Vstoupíme do parku, obejdeme pomník, a cesta v ose parku nás dovede do Chrastavské ulice, kterou projdeme v celé její délce až na úplný konec, kde vynecháme zatím (v době naší návštěvy) neinstalovanou 12. zastávku (Přibíkova vyhlídka) a odbočíme zde vlevo do Přeťaté ulice, která nás dovede do ulice Trojmezní, jíž pokračujeme vlevo na nejbližší křižovatku, kde odbočíme vpravo do ulice Hejnické a hned nato vlevo parčíkem mezi ulicemi Nad Kundratkou a Na Stráži. Na druhém konci parku nalezneme 13. zastávku (Vyhlídka Emy Destinnové).

Za ní přejdeme frekventovanou ulici Na Stráži a pokračujeme protilehlou částí ulice Nad Kundratkou. Dojdeme na konec ulice a dál klesáme kamínkovou cestou, podél občasných pískovcových skalek, až ke 14. zastávce (Prosecké skály).

Dále sestoupíme stejnou cestou do ulice Na Rozhraní a ke křižovatce s velmi frekventovanou Proseckou ulicí. Přejdeme ji po přechodu vpravo od nás a na druhé straně jdeme vpravo směrem k provozním budovám bobové dráhy. U zábradlí z kulatiny nacházíme 15. zastávku (Vinice Máchalka).

Jdeme dál podél zábradlí, na jeho konci opustíme asfaltovou silničku a odbočíme vlevo dolů kamenitou cestou, která klesá podél plotu pozemku bobové dráhy. Níže se napojíme na panelovku, po níž a posléze po schodech sestoupíme až na asfaltku, kterou zahneme vlevo dolů a sejdeme k železniční trati. Podejdeme ji a přímo před sebou na okraji parku vidíme 16. zastávku (Park Podviní) – v plánku je vyznačena jako 16a.

Na další části trasy prozatím vynecháme zastávky 16b, 17 a 18 a zamíříme rovnou k zastávce 19. U 16. zastávky za viaduktem tedy odbočíme širší asfaltkou vpravo, ulicí Podvinný mlýn, která nás po asi půl kilometru dovede k mostu přes Rokytku, u něhož nacházíme 19. zastávku (Mlýn v Podviní).

Přejdeme most a hned za ním odbočujeme vpravo pěknou dlážděnou cestou podél potoka Rokytky. Ihned zkraje potkáme 18. zastávku (Broscheův lihovar). Pokračujeme dál dlážděným chodníkem po břehu; po asi 200 metrech, před dvěma mohutnými pilíři bývalého železničního mostu, nalezneme 20. zastávku (Kolčavka).

Odtud se vracíme stejnou cestou zpátky k ulici Podvinný mlýn, ale tentokrát ji přejdeme a pokračujeme protilehlou cestou, stále podél břehu Rokytky. Po asi 350 metrech, u jezu, je umístěna 17. zastávka (Jez a náhon ke mlýnu).

Po dalších asi 60 metrech odbočíme vlevo přes lávku do parku Podviní – zde zkraje nalezneme 16. zastávku (Park Podviní) – v plánku je vyznačena jako 16b, s tím, že má odlišnou náplň než zastávka 16a. Od zastávky 16b se můžeme buď vrátit zpět přes lávku na původní cestu, nebo se projít parkem Podviní. Pokud se vrátíme, jdeme pak podél Rokytky až k Sokolovské ulici. Tu přejdeme po přechodu přímo k panelu 21. zastávky (U mostu přes Rokytku) vlevo od budovy vysočanské polikliniky.

Od něj pak jdeme vlevo po Sokolovské, přejdeme most přes Rokytku a ulici Na Břehu, a stále Sokolovskou pokračujeme zbývajících 200 metrů ke stanici metra Vysočanská (tramvajové zastávce Nádraží Vysočany), kde naučná stezka končí.


Komentáře

 • T. Kubíčková, B. Hápová
  16. 8. 2010, 17:27 hod.

  Super stezka, nenáročná trasa, moc pěkné lokality s výjimkou pár hlavních silnic (těm se ale asi v Praze vyhnout nedá). Značení ok, chyběla nám pouze jedna cedule (č. 14), některé posprejované :(. Jinak popis cesty na těchto stránkách byl dokonalý!! Díky a doporučujeme všem.

  Odpovědět
  • Tom
   22. 8. 2010, 23:21 hod.

   Děkujeme za chválu a zájem o naše stránky – snad si tady zase vyberete nějakou pěknou trasu 🙂

   Odpovědět
 • Nina Havlová
  22. 8. 2010, 22:40 hod.

  20.8.2010 jsem šla tuto stezku. Lokalita je pěkně vedena zajímavými místy,stanice metra Střížkov mne uchvátila. Nádherný je Park přátelství na Proseku se systémem vodních nádrží a umělého ostrůvku.
  Také doporučuji 🙂

  Nina

  Odpovědět
 • Štěpán Wenke
  21. 5. 2013, 18:24 hod.

  Dnes 21.5.2013 jsem si trasu prošel snad do poslední pídě přesně (vynechal jsem též zastávku č.12 a v Podvinní jsem zastávky obešel logicky, jako vy) seknuv se akorát v neznačené části pod zastávkou Střižkov, ale díky vašemu přesnému popisu se brzy na stezku opět napojil.
  Dost hnusně vypadající část je hned druhá část tunelu pod nádražím, který sice z architektonického hlediska vypadá dost zajímavě a netradičně, ale to vše bohužel přehlušila jeho druhá neosvětlená část, kde po sobě nejspis bezdomovci zanechali/ávají nepříjemnou pachovou stopu a možná nejen to.
  Dál se pak dostanete do rozestavěné části parku Flajšnerka, kde se od dubna staví, takže se nenechte zmást, že tudy žádná asfaltová cesta nevede.
  Místa na Proseku už jsem veskrze znal, ale mnohé zajímavé jsem také poznal.
  Díky za detailní popis cesty, bez něj bych asi hodně tápal.

  Odpovědět
  • Tom
   25. 5. 2013, 7:12 hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální informace a jsme rádi, že vám byly naše stránky užitečné. Je škoda, že v těch úsecích, kde v době naší návštěvy (před čtyřmi lety) chybělo značení, nebylo doteď obnoveno nebo doplněno.

   Docela by mě ale zajímalo, jak je to s tou Přibíkovou vyhlídkou – oficiální stránky (http://www.praha9.cz/i.-severoz%C3%A1padn%C3%AD-stezka.html) se tváří, že už je otevřena: „Okruh se pyšní i dvěma vyhlídkami, a to Přibíkovou a Emy Destinnové.“, a je tam i text 12. zastávky. Jinde jsem ale našel jen info, že je to tam zarostlé a oplocené. Osobně si troufnu odhadnout, že otevřena není, ale třeba se mýlím…

   Odpovědět
 • cz mirek
  1. 2. 2014, 11:21 hod.

  Dobrý den,
  stezku si s manželkou procházíme velice rádi. Dneska 1.2.2014 jsme se vypravili na procházku též a zjistili jsme, že se nedá projít myší dírou pod Nádražím Vysočany. Je oboustranně zamřížovaná, bez jakékoliv informace o důvodu a o nějakém obchvatu. Mříž je napevno přivařená ke štěftům, zatlučeným do spár ve zdi. Je tedy neotvíratelná a je i v okne ze strany od estakády. Nevypadá to, že by se tam třeba chystala nějaká rakonstrukce. Spíše to vypadá, jako by byla myší díra nadobro uzavřena. Museli jsme tedy porušit zákaz vstupu na koleje a nádraží jsme překonali přes koleje. Nenašli jsme ani žádnou informaci na stránkách obce, takže netušíme, co se děje a jak dlouho bude tato situace trvat.

  Odpovědět
  • Karel
   24. 2. 2014, 6:36 hod.

   Našel jsem vyjádření místostarosty na http://www.praha9.cz/diskusni-forum-2014.html.

   Dobrý den,
   Správa železniční dopravní cesty se na nás obrátila se žádostí o stanovisko MČ Praha 9 k záměru dočasně uzavřít severní část podchodu. K této jejich žádosti jsou vedeni zejména soustavnými stížnostmi cestující veřejnosti na znečišťování podchodu. V současné době zde navíc Magistrát Hlavního města Prahy zřídil zimní noclehárnu pro osoby bez přístřeší, cca pro 200 osob (podotýkám že proti vůli MČ Praha 9). Obavy o stav podchodu jsou proto o to větší. Vzhledem k tomu, že tuto obavu sdílíme, bylo naše stanovisko kladné.
   Navíc komunikace Na Jetelce vedoucí z Proseka do Vysočan není v zimním období ze strany Technické správy komunikací udržována. Proto předpokládáme, že toto opatření postihne minimální počet osob.
   Se Správou železniční dopravní cesty je dohodnuto, že k opětovnému otevření podchodu dojde během jara.

   Adam Vážanský
   místostarosta MČ Praha 9
   Poslední úprava: 28.01.14 – 08:49 – Provedl:Linda Urbášková

   Odpovědět
   • cz mirek
    5. 3. 2014, 14:52 hod.

    Tak toto vyjádření jsem nenašel. Je možné, že ho tam dali až po mém pátrání. Každopádně děkuji za info a budeme doufat, že to vyřeší. Je pravda, že ten podchod byl podchod hrůzy. Aby ho udrželi v čistotě, asi by tam museli instalovat kamery a monitor by musel být nahoře na nádraží, u kterého by držel službu policista 24 hodin denně.

    Odpovědět
 • Klaramudr
  13. 4. 2015, 21:53 hod.

  Dobry den, moc dekuji za krasne a naucne stranky. Stezku jsme prosly vcera. Pruchod je otevren a kupodivu u celkem cisty. Znaceni se obcas ztraci. U bobove drahy jsme se trosku ztratily. Zastavku 12 jsme vynechaly, takze nevim v jakem je stavu

  Odpovědět
 • Klaramudr
  13. 4. 2015, 21:59 hod.

  A jeste bych upozornila na vyborny novy pivovar u zastavky Kolcavka 🙂

  Odpovědět
 • Dáša
  29. 3. 2016, 21:38 hod.

  č. 12 stále nedostupné
  29/3/16

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS