Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Beroun > Vodácká naučná stezka Berounka


Vodácká naučná stezka Berounka

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Naše návštěva:
leden 2004
Komentáře:
zatím žádný

navštívená část z Berouna do Hlásné Třebáně

Začíná zhruba na západní hranici CHKO Křivoklátsko a končí na východní hranici CHKO Český kras. Její trasu tvoří řeka Berounka, a je primárně určena vodákům. V úseku, který jsme prošli, tedy z Berouna do Hlásné Třebáně, jsou nicméně všechny informační panely na jednom břehu (levém), a je zde tedy přístupná i pěším turistům.

V tomto úseku se zaměřuje na historii, někdejší lomovou činnost, hrad KarlštejnNPR Karlštejn. Hlavní část úseku vede po více či méně kvalitních vozových cestách (Beroun – Srbsko), dále pak spíše nevýrazným pásem břehu, do Karlštejna přichází po silnici. Poslední panel se nachází u Klučického jezu za Karlštejnem, kde je třeba překonat poměrně nebezpečný úsek nepřehledné a frekventované silnice. Vzhledem k cílové skupině nemá stezka žádné značení – její osou je řeka Berounka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
(Rokycany), Rakovník, Beroun
Začíná:
ZVÍKOVEC
Končí:
HLÁSNÁ TŘEBÁŇ
Délka:
cca 60 km
Zastávek:
13
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
1985, rekonstrukce 1998, 2000
Tvůrce stezky:
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Správa CHKO Český kras, Správa CHKO Křivoklátsko
Naše návštěva:
leden 2004
Stav navštíveného úseku naučné stezky:
všechny zastávky v pořádku

Seznam navštívených zastávek

 • 10. Tetínské skály
 • 11. Lom Alkazar – okraj národní přírodní rezervace Karlštejn
 • 12. Hrad Karlštejn – jedno centrum stejnojmenné národní přírodní rezervace
 • 13. Strmý sráz na pravém břehu Berounky

Informační náplň

Zastávka 10: Tetínské skály

 • osídlení ostrohu a založení slovanského hradiště
 • Tetín a stavební vývoj
 • květena skalních vápencových výchozů
 • archeologické nálezy v jeskyních, zánik jeskyně Turské maštale
 • pokyny pro stanování v oblasti
Vyobrazení:
schematický plánek Berouna; mapa úseku řeky od Tetína do Řevnic; dub šípák; pavouk stepník rudý

Zastávka 11: Lom Alkazar – okraj národní přírodní rezervace Karlštejn

 • těžba vápenců na území Českého krasu
 • rozvoj železáren a cementáren v Berouně
 • bývalá úzkorozchodná železnice údolím Berounky
 • plán na vybudování podzemní továrny na balistické rakety Němci na konci druhé světové války, zmínka o pověsti o dozorci Hagenovi
 • národní přírodní rezervace Karlštejn – důvod ochrany, flóra a fauna
Vyobrazení:
tařice skalní; motýlice lesklá; vrápenec malý; výřez plánku stezky s vyobrazením příští zastávky; mapa úseku řeky

Zastávka 12: Hrad Karlštejn – jedno centrum stejnojmenné národní přírodní rezervace

 • budování hradu Karlštejn a důsledky stavby pro okolní krajinu
 • vinařství
 • devastace rostlinných společenstev výsadbou nevhodných dřevin (borovice černá, trnovník akát)
 • postupná obnova původní vegetace
 • Budňanská skála – popis a geologická charakteristika
 • fauna vázaná na řeku a říční břehy
 • význam NPR Karlštejn
Vyobrazení:
ulita plže – platyconus sp., úlomky stonků spodnodevonských lilijic, schránka hlavonožce ophioceras simplex

Zastávka 13: Strmý sráz na pravém břehu Berounky

 • přírodní rezervace Voškov
 • geologické složení srázu, důvod vyhlášení chráněného území
 • krajina podél řeky Berounky za hranicemi CHKO Český kras
 • porost suťových svahů
Vyobrazení:
třemdava bílá, koniklec luční; volavka popelavá; užovka obojková; mapa okolí

Popis trasy

Beroun → lom Alkazar → obec Karlštejn → Hlásná Třebáň

Pokud budeme popisovat ne stezku jako takovou, ale trasu, kterou jsme za jejím alespoň částečným objevováním podnikli, jdeme následovně: Zahájíme na železniční stanici Beroun (hlavní trať Praha – Plzeň). Vyjdeme z nádražní budovy a jdeme k rozcestníku před dálničním mostem, kde se dáme vpravo po červené a modré značce (dálnici nepodcházíme). Zpočátku jdeme po vozové cestě mezi plechovým oplocením, po asi půl kilometru dojdeme k řece Berounce. Zde se značky rozdělují – modrá vede dál po břehu, my však jdeme dál po červené, která se odklání cestou vpravo a stoupá k jednokolejnému železničnímu mostu přes řeku. Vyjdeme na most, přejdeme na druhý břeh Berounky (na mostě je chodník pro pěší), tam však červenou značku nadobro opustíme, na vhodném místě sejdeme z mostu a dojdeme k řece. Nyní již jdeme po proudu vozovou cestou nedaleko břehu.

Postupně mineme 10. zastávku (Tetínské skály) a později 11. (v lomu Alkazar). Táž cesta nás dovede k lávce přes potok Loděnice (Kačák), který se vlévá do Berounky, a dál pokračujeme (po žluté značce) stále po břehu kamenitou cestou skalnatým kaňonem Berounky do Srbska. Projdeme obcí a míříme k můstku přes řeku. Před ním sejdeme vlevo dolů a jdeme dál po břehu, zpočátku podél zahrádek, dále spíše nevýrazným úsekem břehu. Zleva se k nám posléze přidá silnice, a pokud bude následující úsek pro chůzi nepohodlný nebo zcela nevhodný, můžeme jít po ní. Blíže ke Karlštejnu narazíme na pruh pole, takže nám asi nic jiného nezbyde. A v místě, kde až ke břehu zasahuje kemp, nemáme opravdu jinou možnost. 12. zastávka se poněkud diskutabilně nachází přímo v areálu kempu (je viditelná ze silnice – přímo naproti hlavnímu vjezdu a recepci).

Jdeme dál po silnici nad řekou, vlevo mineme Budňanskou skálu, vpravo silniční most přes řeku. Posléze vstoupíme do obce Karlštejn, projdeme jí a dál pokračujeme hodně nepříjemným úsekem úzké frekventované silnice mezi skalami. Za táhlou zatáčkou je vpravo pod námi jez – přímo u něj je 13. zastávka.

Výlet nejlépe ukončíme na železniční zastávce v Zadní Třebáni, kam se dostaneme další chůzí podél řeky. Zde však již většinou chybí cesty a některé zarostlé úseky nás donutí se od řeky odklonit a jít postranními ulicemi Hlásné Třebáně. Když se opět nejbližší uličkou dostaneme k řece a jdeme dál po proudu, narazíme na lávku pro pěší. Přejdeme po ní řeku a přímo vlevo před námi je nádraží Zadní Třebáň.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře


RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS