Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kolín > Naučná stezka Borky


Naučná stezka Borky

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 16)
Naše návštěva:
září 2002, únor 2004, září 2006
Komentáře:
2

Příjemná naučná stezka prochází různorodým lesním komplexem a lesoparkem Borky na severozápadním okraji Kolína. Trasa vede smíšenými, listnatými i jehličnatými lesy, lužními lesy či borovou monokulturou, a částečně rovněž po břehu řeky Labe. Seznamuje s různými typy lesa, a rostlinami a živočichy na ně vázanými. Jedna zastávka je umístěna u psího útulku.

Trasa je nenáročná, vede výhradně po rovině a většinou po kvalitních cestách (v rámci lesoparku, blíže ke Kolínu – zde je bez větších problémů sjízdná i pro kočárek). Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, většinou bezproblémově. Je ideální naučnou procházkou ve vegetačním období roku.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
KOLÍN-Zálabí, Křičkova ulice, v parkovém a sportovním areálu na kraji lesa, nedaleko železniční zastávky „Kolín-zastávka“ (díky nově zbudované lávce přes Labe)
Délka:
4,6 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
po r. 2000
Tvůrce stezky:
ing. Ivo Rus
Radek Smutný (MěÚ Kolín)
tisk: Ateliér Longin
Naše návštěva:
září 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničeny zastávky 4 a 5

Seznam zastávek

 1. Borky – rekreační les
 2. Ekosystém smíšeného lesa
 3. Ekosystém smíšeného lesa
 4. Ekosystém listnatého lesa
 5. Ekosystém říčního břehu, řeka Labe
 6. Ptačí společenstvo
 7. Útulek pro psy
 8. Ekosystém jehličnatého lesa
 9. Geologie okolí NS
 10. Parkový les Borky

Informační náplň

Zastávka 1: Naučná stezka Borky

 • základní údaje o stezce
 • rekreační les Borky (historie + současnost, charakteristika)
 • poslání rekreačního lesa
Vyobrazení:
historické a současné mapy území

Zastávka 2: Ekosystém smíšeného lesa

 • charakteristika stanoviště
 • lesnická typizace přírodních podmínek
 • cedr atlaský (atlantský)
 • dub červený
 • společenstvo hmyzích konzumentů (škůdců) na dubech
Vyobrazení:
cedr; rozvrstvení lesní vegetace; hmyzí škůdci; srovnání listů dubu červeného s domácími duby

Zastávka 3: Ekosystém smíšeného lesa

 • charakteristika stanoviště
 • koloběh živin, fotosyntéza, dýchání
 • mykorrhiza
 • společenstvo užitečného hmyzu v lese – predátoři
 • pavouci – význam
 • mravenci – význam
Vyobrazení:
životní cyklus lesního stromu mírného pásma; užitečný hmyz v lese; lumek velký; pavouci; mravenec lesní; průřez mraveništěm lesního mravence rodu Formica

Zastávka 4: Ekosystém listnatého lesa

 • charakteristika stanoviště
 • lužní les
 • více podob lužního lesa
 • postupný zánik polabských lužních lesů
 • potravní vztahy společenstev organismů
Vyobrazení:
více podob lužního lesa (schéma); různí živočichové vázaní na listnatý les

Zastávka 5: Ekosystém říčního břehu

 • charakteristika stanoviště
 • řeka Labe
 • kolínské Polabí
 • stručná historie splavňování řeky Labe
 • okraj lesa – hraniční biotop mezi dvěma ekosystémy
Vyobrazení:
mapa – původní řečiště Labe s meandry před regulací; mapa – současný stav řečiště Labe kolínského Polabí; hraniční biotop okraje lesa; mol předivka zhoubná; šidélko motýlice lesklá; ještěrka obecná

Zastávka 6: Ptačí společenstva

 • ptáci tekoucích vod velkých řek
 • druhy potápivé a brodivé (rozdíly)
 • ptáci lesů
 • ekologická nika
Vyobrazení:
Srovnávací schémata (Nohy vodních ptáků, Tvar zobáku dle přijímané potravy, Rozdílná potrava – různý tvar zobáku, Rozdělení potravních zón podle hloubky u jednotlivých druhů kachen); labuť velká, ledňáček říční, volavka popelavá, poštolka obecná, racek chechtavý, rehek zahradní, polák velký, potápka roháč
Srovnávací schémata (Druhové spektrum, Využití potravník nik u tří druhů sýkor); mlynařík dlouhoocasý, brhlík lesní, lejsek bělokrký, datel černý, sameček žluvy hajní

Zastávka 7: Naučná stezka Borky

 • základní údaje o stezce
 • útulek pro psy (význam, procedura příjmu psa, následná péče o něj)
Vyobrazení:
mapa s vyznačením trasy naučné stezky; půdorys útulku pro psy

Zastávka 8: Ekosystém jehličnatého lesa

 • charakteristika stanoviště
 • současné lesy (lesy přirozené a umělé – kulturní)
 • společenstvo podkorních a dřevokazných škůdců na borovicích
Vyobrazení:
borovice se dvěma, třemi a pěti jehlicemi ve svazku; požerky a chodbičky podkorních a dřevokazných škůdců

Zastávka 9: Geologie okolí naučné stezky

 • kutnohorské krystalinikum (starohory)
 • česká křídová pánev (druhohory)
 • čtvrtohory (kvartér)
 • váté písky (přesypy)
Vyobrazení:
pedologická mapa okolí NS; geologická mapa okolí NS; hydrogeologický řez; půdní profil

Zastávka 10: Parkový les Borky – lesopark

 • postupná přeměna rekreačního lesa v parkový a lesopark
 • parkový les (vysvětlení pojmu)
 • lesopark (vysvětlení pojmu)
Vyobrazení:
Studie parkového lesa Borky (1995) s částí lesoparku (1995); náčrtky: dětské hřiště 1 a 2, altán 1 a 2

Popis trasy

Kolín → Borky → řeka Labe → Kolín

Stezka začíná nedaleko železniční zastávky „Kolín-zastávka“. Pokud přijedeme od Prahy, přejdeme za zastávkou po silničním přejezdu koleje a pokračujeme přímo rovně brankou po můstku přes labské rameno na Kmochův ostrov, a dále navazující nově zbudovanou lávkou pro pěší a cyklisty, která nás převede přes řeku Labe na druhý břeh. Za lávkou pak pokračujeme v přímém směru kaštanovou alejí. Na jejím konci, přímo na kraji lesa, nacházíme úvodní panel naučné stezky.

Stezka je velmi přehledně a dostatečně značená. Od úvodního panelu jdeme vlevo, krátce nato (40–50 m) vpravo přímo do lesa. Cca 100 metrů od kraje lesa nacházíme 2. zastávku. Dále přijdeme na křižovatku lesních cest, kde stezka odbočuje šikmo vlevo. Po asi 200 metrech přijdeme na okraj sportovního areálu s hřišti. Dál jdeme rovně podél pletivového oplocení až na roh fotbalového hřiště. Zde na rohu je 3. zastávka.

Od původního směru zahýbáme vlevo, stále podél oplocení hřiště. Brzy přijdeme na asfaltku (kudy vede původní červená značka). Přejdeme ji a pokračujeme protilehlou lesní cestou. Ta se stáčí vpravo. Vstupujeme do odlehlejší části stezky, cesty zde již nejsou parkově upravené, místy se změní v pouhou pěšinku v trávě. Cesta se opět stočí vlevo a vyrovná se, pak zahýbá v pravém úhlu vpravo a vede rovně jako vozová cesta až k další zatáčce, kde je 4. zastávka. U ní tedy zahneme vlevo, jdeme krátce rovně (asi 100–200 metrů), pak zahýbáme vpravo a vyšlapanou pěšinou míříme světlým listnatým lesem stále rovně, pak se stáčíme doleva. Projdeme mezi oplocením a připojíme se na vozovou cestu a zatáčíme po ní vpravo. Vozová cesta opět prochází mezi oplocením. Přijdeme na křižovatku trochu zpustlých vozových cest, kde zahneme vlevo a míříme k břehu Labe. Zde na břehu nacházíme 5. zastávku.

Pokračujeme vpravo po břehu řeky. Po asi půl kilometru přijdeme k 6. zastávce.

Pokračujeme až do místa, kde do Labe ústí betonová výpust, kde zahýbáme vpravo a pokračujeme vozovou cestou kolmo od řeky. Dále se napojíme na asfaltku, obejdeme jakýsi oplocený areál a krátce poté vyjdeme na cestu s červenou značkou. Tu překřížíme a pokračujeme protilehlou, v době naší návštěvy rozblácenou cestou, vlevo máme chatky a zahrádky, vpravo jednak objekt ČOV, dále pak zarostlou travnatou plochu. Mineme první odbočku vpravo a zahýbáme až tou druhou, která nás nejdříve přes zpustlou louku a pak kolem rozlehlého komplexu psího útulku dovede k 7. zastávce.

Od útulku pokračujeme vozovou cestou vlevo, zpočátku po okraji lesa. Asfaltka krátce nato zahne vpravo a v místě, kde se asfaltka opět stáčí vlevo a míří kamsi do dálky podél lesa, jdeme my rovně přímo do lesa, nyní již lesní cestou. Krátce za okrajem lesa opouští širší lesní vozovou cestu a zatáčí vpravo a začne mírně stoupat užší lesní cestou. Té se stále držíme. Brzy, ještě v borovém lese, narazíme na 8. zastávku.

Dále jdeme až na křižovatku lesních cest, kde nalezneme 9. zastávku. Za ní opouštíme hlavní přímou cestu a míříme směrem mírně vlevo. Ujdeme asi 50 metrů na křižovatku lesních pěšin, kde zatáčíme vpravo. Brzy již narazíme na okrajovou zástavbu Kolína. U dětského hřiště na kraji lesa je poslední, 10. zastávka. Pokračujeme dál rovně a brzy přijdeme k úvodnímu panelu, kde stezka končí.


Komentáře

 • KOLTURISTA
  15. 12. 2011, 21:53 hod.

  Upozorňuji na chybějící NS Polepy v okrese Kolín

  Odpovědět
  • Tom
   20. 12. 2011, 10:36 hod.

   Dobrý den, děkujeme za upozornění. Byla ale už opravdu oficiálně otevřena v plném rozsahu? Vím jen, že se již dlouho (několik let) připravuje, že už byly realizovány nějaké její panely v Polepském údolí, a také že se plánuje nějaká naučná stezka širším okolím Polep (nevím, jestli je to tatáž, nebo nějaká jiná). Žádné podrobnější informace jsem ale nenašel…
   Nějaké odkazy k tématu:
   stezka podél Polepky
   naučná stezka v okolí Polep
   návrh naučné stezky na mapě

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS