Naučná stezka Vodní království

Doba čtení asi 2 min.
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
květen 2009
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Krátká školní naučná stezka se nachází v bezprostřední blízkosti vodního parku Čabárna nedaleko Kladna v údolí Týneckého potoka. Je tematicky zaměřena na vodu vyskytující se v různé formě v krajině. Seznamuje s faunou a flórou vodních toků a nádrží, přirozenými a umělými toky nebo s faktory, které ovlivňují kvalitu vody. Cílem naučné stezky je „doplnění školní výuky, ale i znalostí nás všech o vodě a životě v ní“.

Trasa stezky je jen pár desítek metrů dlouhá a zcela nenáročná, vedoucí upraveným úsekem podél Týneckého potoka (štěrkovou nebo v trávě vysekanou cestou). Návštěvu naučné stezky je možno doplnit prohlídkou areálu záchranné stanice AVES Kladno pro zraněné a handicapované živočichy, nebo procházkou po nedalekém vodním parku Čabárna-Lážnovský (rovněž naučná stezka).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná:
parkoviště u vodního parku Čabárna, u silnice z Kladna-Švermova do Brandýsku
Končí:
areál záchranné stanice AVES Kladno pro zraněné a handicapované živočichy
Délka:
cca 250 metrů
Zastávek:
5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
březen 2008
Tvůrce stezky:
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, o. p. s.
Naše návštěva:
květen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Co žije a roste v okolí Týneckého potoka
 2. Rybník a život
 3. Potok a život v něm
 4. Voda a její kvalita
 5. Voda v krajině

Informační náplň

Zastávka 1: Co žije a roste v okolí Týneckého potoka

Vyobrazení:
rostliny (bělotrn kulatohlavý, čekanka obecná, kakost luční, divizna malokvětá, zvonek rozkladitý); motýli (žluťásek čičorečkový, okáč bojínkový, babočka kopřivová); plazi a obojživelníci (užovka obojková, ropucha obecná, skokan skřehotavý); ptáci (volavka popelavá, ledňáček říční, slípka zelenonohá, rákosník zpěvný, konipas bílý)

Zastávka 2: Rybník a život

 • Česko – země rybníků
 • jak vzniká rybník
 • význam a účel rybníků
 • kvalita vody v rybníku podle výskytu živočichů a rostlin
Vyobrazení:
soustava rybníků; Jakub Krčín; schéma rybníku, hráz s kabernou, stavidlo; pošvatka, chrostík, perlorodka říční, pstruh potoční, pramenička, pijavka, plovatka bahenní, blešivec bahenní, okoun říční, rdest splývavý, beruška vodní, bráněnka, okružanka, hltanovka bahenní, pakomár, pestřenka, sirná bakterie, nítěnka, vláknitá bakterie organicky znečištěných vod

Zastávka 3: Potok a život v něm

 • lesní potok – fauna, flóra
 • horský potok – fauna, flóra
 • potok v průmyslově užívané krajině – fauna
 • potok v zemědělsky obdělávané krajině – fauna, flóra
Vyobrazení:
lesní potok (lipan podhorní, jelec proudník, vydra říční, vážka ploská; devětsil bílý); horský potok (piskoř pruhovaný, pstruh potoční; blatouch bahenní); potok v průmyslově užívané krajině (pijavice, plotice obecná, okoun říční); potok v zemědělsky obdělávané krajině (cejn velký, úhoř říční, norek americký, ondatra pižmová; lakušník vzplývavý)

Zastávka 4: Voda a její kvalita

 • co určuje kvalitu vody
 • přirozená schopnost přírody čistit vodu
 • vliv kvality vody na život
Vyobrazení:
tematická schémata

Zastávka 5: Voda v krajině

 • kde všude najdeme přirozené zdroje vody
 • umělé vodní nádrže
 • revitalizace
 • přirozené a umělé toky
Vyobrazení:
pramen, potok, řeka, moře, ledovcová plesa, jezero, podzemní vody, zatopené lomy; rybníky, průmyslové nádrže, přehradní nádrže; schéma přirozeného a umělého toku; tok před revitalizací, revitalizovaný tok

Popis trasy

parkoviště u vodního parku Čabárna → záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Trasa naučné stezky je velmi jednoduchá – zahájíme ji na malém parkovišti u vstupu do vodního parku Čabárna (naučná stezka Vodní království začíná na opačné straně parkoviště). Jednotlivé panely jsou rozestaveny velmi blízko za sebou na cestě vedoucí podél potoka v délce asi 100 metrů. Na konci cesty pak můžeme odbočit vpravo do vnitřního areálu záchranné stanice AVES Kladno pro zraněné a handicapované živočichy, kde nalezneme voliéry s jejich momentálními obyvateli (v době naší návštěvy např. sovice sněžná, výr velký, moták pochop apod.), a potom zajít do venkovního areálu s výběhy pro drůbež, ovce atd. Odtud se pak vrátíme zpět na parkoviště.

Vložit komentář

Vložit komentář

Kam dál?