vzpomínáme

Naučná stezka Voděradské bučiny (nejstarší verze z roku 1967)

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Voděradské bučiny

jedna z nejstarších naučných stezek na území Československa

Přírodovědná stezka státní přírodní rezervací Voděradské bučiny seznamovala s jedním z největších chráněných území ve středních Čechách, zahrnujícím rozsáhlý zachovalý lesní komplex částečně s přirozenou skladbou dřevin a květeny, a také s pozůstatky mrazového zvětrávání geologického podkladu na počátku čtvrtohor.

Naučná stezka původně vznikla již v roce 1967, což z ní činí jednu z nejstarších naučných stezek na našem území (od nejstarší naučné stezky Medník, vzniklé v roce 1965, ji dělí pouhé dva roky). V témže roce vyšel tištěný průvodce (Průvodce přírodovědnou stezkou rezervace Voděradské bučiny, autoři textu ing. Ctirad Rakušan a ing. Rudolf Čvančara, CSc., vydalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje ve spolupráci s Reklamou ČEDOK), z něhož čerpáme údaje k této stezce. Naučná stezka byla jednosměrná, začínala v Jevanech u autobusové zastávky před hotelem Jevany (u hráze rybníka Jan), končila rovněž v Jevanech u autobusové zastávky před zotavovnou ROH Moskva (Grand hotel Wagner). Trasa byla již v té době značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Měla 14 zastávek s převážně lesnickou tematikou. Z textu průvodce bohužel není jednoznačně jasné, zda měla naučná stezka informační tabule, nebo zda se informace čerpaly pouze z průvodce:

Celá stezka je označena bílým čtvercem, v němž je zelený šikmý pruh z levého horního rohu do dolního pravého. Na místech zastávek jsou přes značku černě namalovaná příslušná čísla.

Průvodce nabízel i stručný popis trasy:

Přírodovědná stezka je s ohledem na návštěvníky volena tak, aby umožnila všeobecnou informaci o chráněném území. Vychází od autobusové zastávky u hotelu Jevany po hrázi rybníka Jan na Louňovickou cestu (modrá turistická značka) a po ní jde až na silnici Jevany–Habr, po této silnici pokračuje až na křižovatku lesní cesty od sv. Antoníčka a dále směrem na Černé Voděrady. Tuto cestu pak opouští a vede středem stráně do Penčického údolí, kde se napojuje na lesní cestu od pily a pokračuje proti toku Jevanského potoka na hráz Jevanského rybníka, kde končí u autobusové zastávky. (…) Komu by se to zdálo namáhavé, může stezku za zastávkou č. 7, v místech, kde se Louňovická cesta stýká se silnicí Jevany–Habr, opustit a sejít po silnici do Jevan.

Nejstarší podoba je ovšem už dávno zrušena, v roce 1987 (tedy po dvaceti letech) byla v plném rozsahu nahrazena rekonstruovanou verzí naučné stezky, vedoucí ve shodné trase, ale s odlišným počtem a rozmístěním zastávek. V roce 2003 byla zrušena i tato verze, a nahrazena novou verzí v převážně jiné trase.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začínala:
JEVANY, u autobusové zastávky před hotelem Jevany (hráz rybníka Jan)
Končila:
JEVANY, u autobusové zastávky před zotavovnou ROH Moskva
Délka:
6,5 km
Zastávek:
14
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1967
Tvůrce stezky:
Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje
Naše návštěva:
červen 2003
Stav naučné stezky:
nahrazena rekonstruovanou verzí naučné stezky

Seznam a informační náplň zastávek

 1. starý smíšený porost dubu, habru a buku; smrková monokultura; nepravá olšina
 2. nekvalitní dubový porost
 3. mechanické zvětrávání hornin v údobí periglaciálním
 4. uměle založený smrkový porost
 5. lesní typ javořiny s udatnou
 6. přirozený bukový porost
 7. typická středně úrodná bučina; zerav západní; pamětní kámen lesmistra Václava Eliáše Lenharta
 8. vliv úrodnosti stanoviště na výšku a sílu stromů
 9. lesní typ typické bučiny s lipnicí; pamětní deska prof. ing. dr. Josefa Sigmonda; výhled Penčickým údolím do Posázaví
 10. místo, kde se kdysi pálilo dřevěné uhlí
 11. lesní typ roklinové javořiny
 12. výběrný les
 13. výsledky intenzivního mechanického zvětrávání; kary a varpy
 14. alej cizokrajných stromů

Popis trasy

Jevany (rybník Jan) → Voděradské bučiny → Penčické údolí → Jevanský rybník

Místo popisu trasy zde uvádíme pouze orientační plánek naučné stezky, který se nachází v tištěném průvodci. Pro podrobnější popis navštivte stránku o verzi naučné stezky z roku 1987. Trasa je stejná, liší se pouze počtem a rozmístěním zastávek.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář