vzpomínáme

Naučná stezka Slánská hora (původní verze 1984)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Slánská hora (původní verze 1984)

původní podoba stezky z roku 1984, nahrazena novou verzí

Přírodovědná naučná stezka vedla na vrchol Slánské hory, ojedinělé přírodní lokality, pozůstatku dávné sopečné činnosti, ležící přímo na území města Slaný. Informovala o bývalé těžbě čediče, která horu málem zcela srovnala se zemí, třech křížích na vrcholu, flóře a fauně, a o historii města, na něž nabízí Slánská hora několikrát panoramatický výhled.

Pokud jde o okolnosti vzniku naučné stezky, citujeme z tištěného průvodce (vydaly ZO ČSOP ve Slaném, Vlastivědné muzeum Slaný a aktiv státní ochrany přírody ONV Kladno v roce 1984):

Účelem tohoto kulturněvýchovného zařízení je přiblížit občanům bohatou historii i přírodu jedné zajímavé lokality ležící v samotném středu města. Stezka má svým návštěvníkům ukázat, jak je na Slánsku důležité zhodnotit každou vhodnou lokalitu k rekreaci a poznání přírody.

A dále k její trase:

Začíná na jižní straně hory v ulici Pod Horou. Má sedm zastávek, kde jsou umístěny informační tabulky seznamující s pozoruhodností místa. Trasa je vedena mírným svahem po značené cestičce ve smíšeném lesním porostu. Procházka tudy je velice příjemná, uklidňující, a nechce se ani věřit, že tato oáza klidu leží přímo v centru živého průmyslového města.

Bohužel brožurka uvádí jen minimum údajů k samotné naučné stezce – nabízí pouze velmi stručný popis trasy, a poté již jen podrobnější text o geologii Slánské hory a jejím pravěkém osídlení. Nedozvíme se z něj tedy seznam zastávek ani jejich bodovou náplň. Tyto údaje se nám podařilo objevit v průvodci Okolí Prahy – západ (vydala Olympia, 1990). Z textu je patrné, že byla naučná stezka v té době (cca 5 let po vybudování) již neudržovaná a ve velmi špatném stavu. Mimo jiné se zde uvádí:

Podle tištěného průvodce (…) prochází trasa po sedmi zastávkách. V terénu je však šest informačních tabulí, z toho některé jsou značně poničené a špatně čitelné.

Naučná stezka byla v roce 1999 zrekonstruována (obnovenou verzi jsme navštívili v dubnu 2005), a v roce 2008 byly původní panely odstraněny a nahrazeny novou verzí naučné stezky, vedoucí v mírně odlišné trase (o něco delší) a s třemi zastávkami navíc.

Skok na: Seznam zastávek

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala:
SLANÝ, ulice Pod Horou, vpravo vedle domu č. 320/25
Končila:
SLANÝ, Chadalíkova ulice
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bílé šipky (?)
Vznikla:
1984
Tvůrci stezky:
ZO ČSOP Slaný, Myslivecké sdružení Slánská hora, Občanské výbory č. 5 a 6 ve Slaném, Vlastivědné muzeum Slaný, Závod ČKD Slaný – kolektivní člen ČSOP, SEŠ Slaný, Aktiv SOP ONV Kladno
Naše návštěva:
duben 2005, květen 2009
Stav naučné stezky:
stezka nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

převzato z průvodce Okolí Prahy – západ (vydala Olympia, 1990)

  1. Úvodní pokyny a návštěvní řád
  2. Tři kříže – historie lokality a popis výhledu – n. p. Bateria
  3. Vrchol Slánské hory – popis výhledu – důl Gottwald, Vinařická hora, Kladno
  4. Popis výhledu severním směrem – velkodůl Slaný, ovocné sady
  5. Malá vyhlídka – výhled na synagogu a františkánský klášter
  6. Základní informace na severním úpatí

Publikováno dne 10. 03. 2006 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář