vzpomínáme

Naučná stezka Slánská hora (původní verze 1984)

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Slánská hora (původní verze 1984)

původní podoba stezky z roku 1984, nahrazena novou verzí

Přírodovědná naučná stezka vedla na vrchol Slánské hory, ojedinělé přírodní lokality, pozůstatku dávné sopečné činnosti, ležící přímo na území města Slaný. Informovala o bývalé těžbě čediče, která horu málem zcela srovnala se zemí, třech křížích na vrcholu, flóře a fauně, a o historii města, na něž nabízí Slánská hora několikrát panoramatický výhled.

Pokud jde o okolnosti vzniku naučné stezky, citujeme z tištěného průvodce (vydaly ZO ČSOP ve Slaném, Vlastivědné muzeum Slaný a aktiv státní ochrany přírody ONV Kladno v roce 1984):

Účelem tohoto kulturněvýchovného zařízení je přiblížit občanům bohatou historii i přírodu jedné zajímavé lokality ležící v samotném středu města. Stezka má svým návštěvníkům ukázat, jak je na Slánsku důležité zhodnotit každou vhodnou lokalitu k rekreaci a poznání přírody.

A dále k její trase:

Začíná na jižní straně hory v ulici Pod Horou. Má sedm zastávek, kde jsou umístěny informační tabulky seznamující s pozoruhodností místa. Trasa je vedena mírným svahem po značené cestičce ve smíšeném lesním porostu. Procházka tudy je velice příjemná, uklidňující, a nechce se ani věřit, že tato oáza klidu leží přímo v centru živého průmyslového města.

Bohužel brožurka uvádí jen minimum údajů k samotné naučné stezce – nabízí pouze velmi stručný popis trasy, a poté již jen podrobnější text o geologii Slánské hory a jejím pravěkém osídlení. Nedozvíme se z něj tedy seznam zastávek ani jejich bodovou náplň. Tyto údaje se nám podařilo objevit v průvodci Okolí Prahy – západ (vydala Olympia, 1990). Z textu je patrné, že byla naučná stezka v té době (cca 5 let po vybudování) již neudržovaná a ve velmi špatném stavu. Mimo jiné se zde uvádí:

Podle tištěného průvodce (…) prochází trasa po sedmi zastávkách. V terénu je však šest informačních tabulí, z toho některé jsou značně poničené a špatně čitelné.

Naučná stezka byla v roce 1999 zrekonstruována (obnovenou verzi jsme navštívili v dubnu 2005), a v roce 2008 byly původní panely odstraněny a nahrazeny novou verzí naučné stezky, vedoucí v mírně odlišné trase (o něco delší) a s třemi zastávkami navíc.

Skok na: Seznam zastávek

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala:
SLANÝ, ulice Pod Horou, vpravo vedle domu č. 320/25
Končila:
SLANÝ, Chadalíkova ulice
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bílé šipky (?)
Vznikla:
1984
Tvůrci stezky:
ZO ČSOP Slaný, Myslivecké sdružení Slánská hora, Občanské výbory č. 5 a 6 ve Slaném, Vlastivědné muzeum Slaný, Závod ČKD Slaný – kolektivní člen ČSOP, SEŠ Slaný, Aktiv SOP ONV Kladno
Naše návštěva:
duben 2005, květen 2009
Stav naučné stezky:
stezka nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

převzato z průvodce Okolí Prahy – západ (vydala Olympia, 1990)

  1. Úvodní pokyny a návštěvní řád
  2. Tři kříže – historie lokality a popis výhledu – n. p. Bateria
  3. Vrchol Slánské hory – popis výhledu – důl Gottwald, Vinařická hora, Kladno
  4. Popis výhledu severním směrem – velkodůl Slaný, ovocné sady
  5. Malá vyhlídka – výhled na synagogu a františkánský klášter
  6. Základní informace na severním úpatí
Publikováno dne 10. 03. 2006 v rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vložit komentář